Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 12: Bài thể dục - Năm học 2010-2011

A. MỤC TIÊU.

- Ôn tập toàn bài TD nam 50 động tác.

- Ôn tập toàn bài TDNĐ nữ 10 động tác

B. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Ngoài sân tập

- Phương tiện:

+ GV: Còi, giáo án

+ HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập

 C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 12: Bài thể dục - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tuần dạy:6 Ngày soạn:15 /09 /2010 Tiết dạy: 12 (ppct) Ngày dạy: / / 2010 Tên Bài: BÀI THỂ DỤC A. MỤC TIÊU. - Ôn tập toàn bài TD nam 50 động tác. - Ôn tập toàn bài TDNĐ nữ 10 động tác B. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Ngoài sân tập - Phương tiện: + GV: Còi, giáo án + HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sân bãi dụng cụ, hỏi thăm sức khỏe học sinh, kiểm tra bài cũ - Phổ biến nội dung, mục tiêu và yêu cầu của bài tập 2. Khởi động - Khởi động chung: + Chạy một vòng xung quanh sân trường + Bài thể dục phát triển chung ( 5 động tác: tay cao, lườn, lưng bụng, vặn mình, toàn thân) - Khởi động chuyên môn: + Căng cơ, ép dẻo (ép dọc, ép ngang) + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau 6- 8 p 1x 150m 2L x 8N 2L x 8N - GV và HS làm thủ tục lên lớp €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - GV phổ biến nội dung, mục tiêu và yêu cầu của buổi tập, Hs chú ý lắng nghe ( Bàn trực nhật đi kiểm tra và vệ sinh sân bãi) - HS chạy khởi động GV quan sát - HS đứng khởi động theo đội hình giãn cách một sải tay €€€€€€€ €€€€€€€ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV CSƒ - GV quan sát nhắc nhở, HS tích cực - Phương pháp TL đồng loạt và theo nhóm lặp lại B. Phần cơ bản 1/ Chia nhãm luyÖn tËp: - Nam «n l¹i toµn bé 50 ®éng t¸c bµi thÓ dôc liªn hoµn - N÷ «n l¹i toµn bé bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu 10 ®éng t¸c * L­u ý: cã thÓ cho hs «n l¹i nh÷ng ®éng t¸c khã tr­íc vµ GV chØnh söa ®éng t¸c cho chuÈn. Sau ®ã míi cho ghÐp hoµn thiÖn c¶ bµi - ¤n luyÖn theo tõng nhãm nhá 35p - Ph©n nhãm tËp luyÖn: €€€€€€€ €€€€€€€ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ‚GV CSƒ - Ph­¬ng ph¸p: ph©n nhãm tËp luyÖn. TËp luyÖn ®ång lo¹t theo nhãm vµ lÆp l¹i - HS tÝch cùc tù gi¸c tËp luyÖn theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù - GV quan s¸t vµ söa sai ®ång thêi chÊn chØnh ý thøc TL - Tách nhỏ mỗi nhóm từ 4 – 5 người để tập luyện €€€€€ € CS €€€€€ ƒƒƒƒ € CS ƒ CS - HS tự giác tập luyện C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng - Rũ + rung tay và chân - Vươn thở 2. Giao BT về nhà - Ôn tập toàn bài thể dục ( bài TDNĐ đối với nữ, bài TDLH đối với nam) 3. Nhận xét và xuống lớp 5p 2L 2L x 8N - Thả lỏng theo đội hình khởi động, CS điều khiển GV nhắc nhở €€€€€€€ €€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒ CSƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV - HS đứng theo đội hình nhận lớp chú ý lắng nghe - GV nhận xét và xuống lớp * Chú ý: Các từ viết tắt và kí hiệu trong Giáo án: GV: Giáo viên HS: Học sinh ‚GV: Giáo viên ƒCS: Cán sự € CS: Cán sự €ƒ: Học sinh Phần đánh giá, bổ sung:

File đính kèm:

  • doctd+cts12.doc.doc