Giáo án Thể dục 9 - Tiết 37 đến Tiết 56

I/ MỤC TIÊU :

- Giúp HS củng cố,nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng Nhảy cao và Luật để rèn luyện thể lực chung,sức mạnh chân,nâng cao thành tích.

- Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.

- Biết được một số điểm cơ bản trong Luật “Điền kinh” (phần nhảy cao).

- Giúp HS nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng và Luật “Cầu lông”

- Tạo cho học sinh có cảm giác cầu tốt.

- Biết vận dụng trong tập luyện và thi đấu.

 

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường (30 x 20 m).

- Nệm nhảy cao,xà nhảy.

- Vợt và quả cầu lông.

- Tranh ảnh,phấn viết.

- Còi lệnh.

 

doc43 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 37 đến Tiết 56, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
biết về kiến thức,kĩ năng Nhảy cao và Luật để rèn luyện thể lực chung,sức mạnh chân,nâng cao thành tích. - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - Biết được một số điểm cơ bản trong Luật “Điền kinh” (phần nhảy cao). - Giúp HS nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng và Luật “Cầu lông” - Tạo cho học sinh có cảm giác cầu tốt,di chuyển đúng kĩ thuật. - Biết vận dụng trong tập luyện và thi đấu. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (30 x 20 m). - Nệm nhảy cao,xà nhảy. - Tranh ảnh,phấn viết. - Còi lệnh,vợt và trái cầu lơng. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Mở đầu : - Tập họp lớp, điểm số báo cáo,thầy trò chào nhau. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Khởi động các khớp. II. Cơ bản : 1/ Nhảy cao : + Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật,tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà – giậm nhảy – trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. - SGK/TD9_ Trang 42 – 45. - Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” (thi đấu tập) 2) Cầu Lông : + Ôn : + GV thị phạm,phân tích lại các kĩ thuật đã học,các lỗi HS thường mắc phải và cách sữa chữa. - Từng cặp 2 em tập đánh qua lại các kĩ thuật đã học. - GV theo dõi,cho những em đánh sai kĩ thuật ra tập riêng,dưới sự hướng dẫn của GV. * Từng cặp thi đấu tập 5 quả(những HS thắng,thua tuần trước đấu với nhau) - Mỗi trận đấu GV mời 1 HS làm trọng tài (theo dõi kịp thời sữa chữa nếu phát hiện sai sót. - GV xác định hạng 1,2,3 của lớp(nam riêng,nữ riêng). III. Kết thúc : - Thả lỏng hồi phục - Củng cố, nhận xét, đánh giá. - Dặn dò. 5’ – 7’ 70m -100m 4Lx8N 30’ - 33’ 12’ - 15’ 4L - 5L 5L – 6L 10’ - 13’ 10L – 15L “ 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o - Phân lớp thành 2 nhóm tự tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o Tuần 27 : Tiết 54 (Từ ngày 17/03/2008 đến ngày 22/03/2008) NHẢY CAO – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : - Giúp HS củng cố,nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng Nhảy cao và Luật để rèn luyện thể lực chung,sức mạnh chân,nâng cao thành tích. - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - Biết được một số điểm cơ bản trong Luật “Điền kinh” (phần nhảy cao). - Giúp HS nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng và Luật “Cầu lông” - Tạo cho học sinh có cảm giác cầu tốt,di chuyển đúng kĩ thuật. - Biết vận dụng trong tập luyện và thi đấu. - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (30 x 20 m). - Nệm nhảy cao,xà nhảy. - Tranh ảnh,phấn viết. - Còi lệnh,vợt và trái cầu lơng. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Mở đầu : - Tập họp lớp, điểm số báo cáo,thầy trò chào nhau. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Khởi động các khớp. II. Cơ bản : 1/ Nhảy cao : + Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật,tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà – giậm nhảy – trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. - SGK/TD9_ Trang 42 – 45. - Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” (thi đấu tập) 2) Cầu Lông : + Ôn : + GV thị phạm,phân tích lại các kĩ thuật đã học,các lỗi HS thường mắc phải và cách sữa chữa. - Từng cặp 2 em tập đánh qua lại các kĩ thuật đã học. - GV theo dõi,cho những em đánh sai kĩ thuật ra tập riêng,dưới sự hướng dẫn của GV. * Từng cặp thi đấu tập 5 quả(những HS thắng,thua tuần trước đấu với nhau) - Mỗi trận đấu GV mời 1 HS làm trọng tài (theo dõi kịp thời sữa chữa nếu phát hiện sai sót. - GV xác định hạng 1,2,3 của lớp(nam riêng,nữ riêng). 3) Chạy bền : - Chạy bền trên địa hình tự nhiên 400 – 500m. III. Kết thúc : - Thả lỏng hồi phục - Củng cố, nhận xét, đánh giá. - Dặn dò. 5’ – 7’ 70m -100m 4Lx8N 30’ - 33’ 12’ - 15’ 4L - 5L 5L – 6L 10’ - 13’ 10L – 15L “ 5’ 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o - Phân lớp thành 2 nhóm tự tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o Tuần 28 : Tiết 55 (Từ ngày 31/03/2008 đến ngày 05/04/2008) NHẢY CAO – CẦU LÔNG I/ MỤC TIÊU : - Giúp HS củng cố,nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng Nhảy cao và Luật để rèn luyện thể lực chung,sức mạnh chân,nâng cao thành tích. - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - Biết được một số điểm cơ bản trong Luật “Điền kinh” (phần nhảy cao). - Giúp HS nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng và Luật “Cầu lông” - Tạo cho học sinh có cảm giác cầu tốt,di chuyển đúng kĩ thuật. - Biết vận dụng trong tập luyện và thi đấu. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (30 x 20 m). - Nệm nhảy cao,xà nhảy. - Tranh ảnh,phấn viết. - Còi lệnh,vợt và trái cầu lơng. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Mở đầu : - Tập họp lớp, điểm số báo cáo,thầy trò chào nhau. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Khởi động các khớp. II. Cơ bản : 1/ Nhảy cao : + Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật,tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà – giậm nhảy – trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. - SGK/TD9_ Trang 42 – 45. - Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” (thi đấu tập) 2) Cầu Lông : + Ôn : + GV thị phạm,phân tích lại các kĩ thuật đã học,các lỗi HS thường mắc phải và cách sữa chữa. - Từng cặp 2 em tập đánh qua lại các kĩ thuật đã học. - GV theo dõi,cho những em đánh sai kĩ thuật ra tập riêng,dưới sự hướng dẫn của GV. ª Học : Động tác bỏ nhỏ. ª Tập đánh Cầu lông NXB.TDTT. Hà Nội 1996. + Trong cầu lông,bỏ nhỏ cũng là kĩ thuật tấn công,nếu biết sử dụng tốt kĩ thuật này thì có thể ăn điểm trực tiếp,hoặc ít ra thì cũng tạo được thời cơ để ăn điểm.Bỏ nhỏ trong cầu lông nghĩa là tất cả những quả đánh sang sân đối phương mà đường cầu bay thấp và rơi ở khu vực gần lưới. - GV thị phạm,phân tích kĩ thuật động tác. III. Kết thúc : - Thả lỏng hồi phục - Củng cố, nhận xét, đánh giá. - Dặn dò. 5’ – 7’ 70m -100m 4Lx8N 30’ - 33’ 12’ - 15’ 4L - 5L 5L – 6L 10’ - 13’ 10L – 15L “ 6’ – 7’ 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o - Phân lớp thành 2 nhóm tự tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o Tuần 28 : Tiết 56 (Từ ngày 31/03/2008 đến ngày 05/04/2008) NHẢY CAO – CẦU LÔNG – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : - Giúp HS củng cố,nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng Nhảy cao và Luật để rèn luyện thể lực chung,sức mạnh chân,nâng cao thành tích. - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - Biết được một số điểm cơ bản trong Luật “Điền kinh” (phần nhảy cao). - Giúp HS nâng cao một số hiểu biết về kiến thức,kĩ năng và Luật “Cầu lông” - Tạo cho học sinh có cảm giác cầu tốt,di chuyển đúng kĩ thuật. - Biết vận dụng trong tập luyện và thi đấu. - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (30 x 20 m). - Nệm nhảy cao,xà nhảy. - Tranh ảnh,phấn viết. - Còi lệnh,vợt và trái cầu lơng. III/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Mở đầu : - Tập họp lớp, điểm số báo cáo,thầy trò chào nhau. - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu buổi tập. - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Khởi động các khớp. II. Cơ bản : 1/ Nhảy cao : + Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật,tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà – giậm nhảy – trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. - SGK/TD9_ Trang 42 – 45. - Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” (thi đấu tập) 2) Cầu Lông : + Ôn : + GV thị phạm,phân tích lại các kĩ thuật đã học,các lỗi HS thường mắc phải và cách sữa chữa. - Từng cặp 2 em tập đánh qua lại các kĩ thuật đã học. - GV theo dõi,cho những em đánh sai kĩ thuật ra tập riêng,dưới sự hướng dẫn của GV. * Từng cặp thi đấu tập 5 quả(những HS thắng,thua tuần trước đấu với nhau) - Mỗi trận đấu GV mời 1 HS làm trọng tài (theo dõi kịp thời sữa chữa nếu phát hiện sai sót. - GV xác định hạng 1,2,3 của lớp(nam riêng,nữ riêng). 3) Chạy bền : - Chạy bền trên địa hình tự nhiên 400 – 500m. III. Kết thúc : - Thả lỏng hồi phục - Củng cố, nhận xét, đánh giá. - Dặn dò. 5’ – 7’ 70m -100m 4Lx8N 30’ - 33’ 12’ - 15’ 4L - 5L 5L – 6L 10’ - 13’ 10L – 15L “ 5’ 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o - Phân lớp thành 2 nhóm tự tập x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x _o

File đính kèm:

  • docGiao An TD 9(2).doc