Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức)

I. Mục tiêu.

- Giới thiệuphương pháp tập luyện sức bền, một số quy định khi tập luyện. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN. Yêu cầu: HS chú ý nghe bài giảng, thực hiện tốt các yêu cầu của GV, ổn định các nhóm tập luyện.

 II. Địa điểm, thiết bị dạy học.

 - Địa điểm: Sân trường

 -Thiết bị: Còi TD.

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

 

doc69 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. 4. Củng cố: +.Đá cầu 60-65 phút 50 phút 10 phút 5 phút . -GV giới thiệu kĩ thuật ,làm mẫu động tác - Phân nhóm luyện tập theo sự hướng dẫn của GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Nhóm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV, HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học. - GV gọi từng tổ lên thực hiện phần đá cầu . GV và HS nhận xét, góp ý. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần :33 (K.9) Tiết : 65+ 66 Tên bài : ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN. I. Mục tiêu. - Ôn: di chuyển bước đơn , tâng cầu bằng đủi ,mu bàn chân ,phát cầu cao chân ,đỡ cầu bằng ngực , phát cầu cao chânnghiêng mình bằng mu bàn chân - Một số bài tập phối hợp - Giới thiệu luật ĐaÙ cầu - Đấu tập - Tiếp tục nâng cao một số hiểu biết và rèn luyện kĩ thuật để phát triển sức bền. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền chạy hết cự li qui định - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện . II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi, nệm, xà nhảy cao. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. - Khởi động chuyên môn. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 . Đá cầu - Ôn: di chuyển bước đơn , tâng cầu bằng đùi ,mu bàn chân ,phát cầu cao chân ,đỡ cầu bằng ngực , phát cầu cao chânnghiêng mình bằng mu bàn chân - Một số bài tập phối hợp - Giới thiệu luật ĐaÙ cầu - Đấu tập + kiểm tra đá cầu : + 9 – 10đ :đúng kĩ thuật 3 lần phát cầu qua lưới sang sân đối phương + 7 – 8đ :đúng kĩ thuật 3 lần phát cầu chỉ có 2 lần qua lưới sang sân đối phương Aä – 6 đ :đúng kĩ thuật 3 lần phát cầu chỉ có 1 lần qua lưới sang sân đối phương + 3 – 4đ :cả 3 lần phát cầu không qua sân đối phương 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền. 4. Củng cố: +.Đá cầu 60-65 phút 50 phút 1 – 3 lần 10 phút 5 phút - Phân nhóm luyện tập Nhóm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ + Từng HS đến lượt kiểm tra tiến vào khu phát cầu + Mỗi em thực hiện 3 lần €(GV) Sân đá cầu € €€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV, HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học. - GV gọi từng tổ lên thực hiện phần đá cầu . GV và HS nhận xét, góp ý. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần :34 (K.9) Tiết : 67+ 68 Tên bài : ÔN TẬP HỌC KÌ 2. KIỂM TRA CHẠY BỀN. I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khỏe mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách. - Ôn tập nội dung nhảy cao , chuẩn bị kiểm tra cuối năm. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, thi đạt kết quả cao. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi, xà nhảy, bàn, ghế GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy, cách thức tiến hành buổi kiểm tra. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: - Ôn:một số động tác bổ trợ Ôn : giai đoạn chạy đà (đo nđà ,chỉnh đà đặt chân vào điểm giậm nhảy ) -Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua 2. Kiểm tra chạy bền: + Nội dung: Kiểm tra chạy 500m có tính thời gian và không tính thời gian. + Cách xếp loại: - 9 – 10đ: Chạy đạt thành tích mức “Giỏi” theo tiêu chuẩn RLTT. - 7 – 8đ: Chạy đạt thành tích mức “Khá” theo tiêu chuẩn RLTT. - 5 – 6đ: Chạy hết cự li quy đĩnh không tính thời gian. * Các trường hợp khác do GV quy định. 60-65 phút 30 phút 10 – 20 lần 35 phút - GV triển khai đội hình luyện tập €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Hố nhảy cao € € € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 5 – 8 HS - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt, GV có thể cho kiểm tra lần 2 vào một buổi học khác. Những HS có thể lực kém hoặc sức khoẻ không bình thường, GV cho chạy 500 – 800m có tính thời gian. €(GV) C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi kiểm tra, công bố xếp loại. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần :35 (K.9) Tiết : 69 + 70 Tên bài : KIỂM TRA HỌC KÌ 2. KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ. I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách. - Kiểm tra học kì 2. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT và những HS chưa đạt. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, cố gắng thi đạt kết quả tốt. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường -Thiết bị: Còi, bộ xà nhảy cao, bàn, ghế GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy, cách thức tiến hành buổi kiểm tra. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao + Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. + Cách xếp loại: Kiểm tra xếp loại theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS. - 9 – 10đ: Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao “Bước qua”(cả 4 giai đoạn kĩ thuật) và qua được xà ở mức quy định. - 7 – 8đ: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. - 5 – 6đ: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà quy định hoặc nhảy qua được mức xà quy định, nhưng kỹ thuật có nhiều sai sót. - 3 – 4đ: Kỹ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. * Lưu ý: Cần chiếu cố những HS có thể lực kém nhưng chịu khó học tập 2. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: + Những môn chưa kiểm tra (, chạy 500m). + Những HS chưa đạt. + Tổng kết tiêu chuẩn kiểm tra rèn luyện thân thể. 60-65 phút 40 phút 25 phút - - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng. - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức tối đa 3 lần. Ngay từ lần nhảy chính thức đầu tiên đã qua xà, không cần nhảy các lần tiếp theo. - Mức xà tối thiểu : 0,95m (nam), 0,80 (nữ). - Chú ý bảo hiểm và có các biện pháp bảo đảm an toàn cho HS. € € € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV thống kê số HS chưa kiểm tra và kiểm tra chưa đạt để tiến hành kiểm tra lại. - Sau khi kết thúc GV công bố xếp loại các nội dung, rút kinh nghiệm cho HS. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Công bố xếp loại. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”.

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD KHOI 9 MOI.doc