Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột

I. MỤC TIÊU.

- GV tổ chức cho HS ôn những kỉ năng về ĐHĐN mà HS đã được học ở lớp 6 và 7 như: Đi đều, quay trai, quay phải, quay đằng sau, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc, thực hiện động tác đúng.

- Chạy ngắn. Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ - phát triển thể lực đã họ ở lớp 6 và 7 như: " Chạy tiếp sức chuyển vật", động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

- Tập tại sân TD trường.

- Còi một chiếc, gậy tiếp sức.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc167 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toàn thân. - Khởi động các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai khớp gối. ép dây chằng dọc,dây chằng ngang. Lớp trưởng chỉ huy cho cả lớp khởi động. 8 phút 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phần cơ bản. a. Môn TTTC: GV tổ chức cho HS ôn như nội dung tiết 55. GV phân lớp thành 2 nhóm (nam, nữ riêng) GV tổ chức cho HS ôn một số đông tác bổ trợ cho ném bóng. - Tung và bắt bóng bằng 2 tay - Ngồi xổm tung và bắt bóng. - Tung và bắt bóng qua khoeo chân. - Ôn kỉ thuật ném bóng trúng đích. GV phân tích thị phạm đông tác trước sau đó tổ chức cho HS tập luyện - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "ném bóng trúng đích". Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhiệt tình. b. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Nam chạy nữ chạy 32 phút 4 vòng sân 3 vòng sân Đội hình tập luyện x x x x x x x x x GV Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình luyện tập chạy bền x x x x x x GV x x x x x 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng toàn thân, một số động tác hồi tĩnh. Rũ cẳng chân, cơ đùi, bắp chân - Nhân xét giờ học. - Ra bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuần 33 - tiết 65 Ngày 28 tháng 04 năm 2008 - tttc: Kiểm tra kỉ thuật ném bóng trúng đích I. mục tiêu: - Kiểm tra kỉ thuật ném bóng trúng đích. Yêu cầu HS thực hiện đúng kỉ thuật II. địa điểm - phương tiện - Kiểm tra tại sân TD trường. - Hố nhảy, mỗi HS 1 quả bóng ném. III. nội dung và phương pháp lên lớp. nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. - GV nhân lớp, ổn định lớp, nắm sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Khởi động: tập 5 động tác TD tay không: +, Động tác tay. +, Động tác chân. +, Động tác gập bụng. +, Động tác phối hợp. +, Động tác toàn thân. - Khởi động các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai khớp gối. ép dây chằng dọc,dây chằng ngang. Lớp trởng chỉ huy cho cả lớp khởi động. 8 phút 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phần cơ bản. a. Kiểm tra kỉ thuật ném bóng trúng đích. b. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỉ thuật động tác của từng HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng giai đoạn kỉ thuật: chuẩn bị và ra sức cuối cùng. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng giai đoạn kỉ thuật ra sức cuối cùng, kỉ thuật chuẩn bị có sai sót nhỏ. - Điểm 5 - 6: Thực hiện kỉ thuật sa sức cuối cùng còn có sai sót nhỏ. - Điểm 3 - 4: Không thực hiện đúng kỉ thuật cả 2 giai đoạn chuẩn bị và ra sức cuối cùng. 32 phút Đội hình kiểm tra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng toàn thân, một số động tác hồi tĩnh. Rũ cẳng chân, cơ đùi, bắp chân - Nhân xét giờ học. - Ra bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuần 35 - tiết 65 Ngày 22 tháng 04 năm 2009 - ôn tập cuối năm I. mục tiêu: - Ôn tập nhảy xa kiểu "ngồi". GV tổ chức cho HS ôn như nội dung tiết 52 II. địa điểm - phương tiện - Tập tại sân TD trường. - Hố nhảy. III. nội dung và phương pháp lên lớp. nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. - GV nhân lớp, ổn định lớp, nắm sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Khởi động: tập 5 động tác TD tay không: +, Động tác tay. +, Động tác chân. +, Động tác gập bụng. +, Động tác phối hợp. +, Động tác toàn thân. - Khởi động các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai khớp gối. ép dây chằng dọc,dây chằng ngang. Lớp trưởng chỉ huy cho cả lớp khởi động. 8 phút 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phần cơ bản. a. Nhảy xa: GV phân lớp thành 2 nhóm (nam, nữ riêng) - Ôn hoàn thiện kỷ thuật nhảy xa kiểu "ngồi" GV tổ chức cho HS ô như nội dung tiết 52. - Tổ trưởng chỉ huy cho nhóm mình tập luyện. GV quan sát sửa sai nếu có 32 phút Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng toàn thân, một số động tác hồi tĩnh. Rũ cẳng chân, cơ đùi, bắp chân - Nhân xét giờ học. - Ra bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuần 35 - tiết 66 Ngày 27 tháng 04 năm 2009 - ôn tập cuối năm I. mục tiêu: - Ôn tập nhảy xa kiểu "ngồi". GV tổ chức cho HS ôn như nội dung tiết 65 II. địa điểm - phương tiện - Tập tại sân TD trường. - Hố nhảy. III. nội dung và phương pháp lên lớp. nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. - GV nhân lớp, ổn định lớp, nắm sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Khởi động: tập 5 động tác TD tay không: +, Động tác tay. +, Động tác chân. +, Động tác gập bụng. +, Động tác phối hợp. +, Động tác toàn thân. - Khởi động các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai khớp gối. ép dây chằng dọc,dây chằng ngang. Lớp trưởng chỉ huy cho cả lớp khởi động. 8 phút 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phần cơ bản. a. Nhảy xa: GV phân lớp thành 2 nhóm (nam, nữ riêng) - Ôn hoàn thiện kỷ thuật nhảy xa kiểu "ngồi" GV tổ chức cho HS ô như nội dung tiết 65. - Tổ trưởng chỉ huy cho nhóm mình tập luyện. GV quan sát sửa sai nếu có 32 phút Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng toàn thân, một số động tác hồi tĩnh. Rũ cẳng chân, cơ đùi, bắp chân - Nhân xét giờ học. - Ra bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuần 36 - tiết 67 Ngày 11 tháng 05 năm 2009 - ôn tập cuối năm I. mục tiêu: - Ôn tập nhảy xa kiểu "ngồi". GV tổ chức cho HS ôn như nội dung tiết 66 II. địa điểm - phương tiện - Tập tại sân TD trường. - Hố nhảy. III. nội dung và phương pháp lên lớp. nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. - GV nhân lớp, ổn định lớp, nắm sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Khởi động: tập 5 động tác TD tay không: +, Động tác tay. +, Động tác chân. +, Động tác gập bụng. +, Động tác phối hợp. +, Động tác toàn thân. - Khởi động các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai khớp gối. ép dây chằng dọc,dây chằng ngang. Lớp trưởng chỉ huy cho cả lớp khởi động. 8 phút 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp 2L x 8 nhịp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. phần cơ bản. a. Nhảy xa: GV phân lớp thành 2 nhóm (nam, nữ riêng) - Ôn hoàn thiện kỷ thuật nhảy xa kiểu "ngồi" GV tổ chức cho HS ô như nội dung tiết 66. - Tổ trưởng chỉ huy cho nhóm mình tập luyện. GV quan sát sửa sai nếu có 32 phút Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng toàn thân, một số động tác hồi tĩnh. Rũ cẳng chân, cơ đùi, bắp chân - Nhân xét giờ học. - Ra bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút Đội hình xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV tuần 37 - tiết 68 70 Ngày 21 tháng 05 năm 2009 - kiểm tra tiêu chuẩn rltt - kiểm tra tcrltt: I. mục tiêu: - Chạy 500m (tiết 68), Kiểm tra thành tích chạy 60m (tiết 69,70). II. địa điểm - phương tiện. - Kiểm tra tại sân TD trường. - Bàn ghế để GV ngồi kiểm tra cho điểm. III. nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung định lượng phương pháp - tổ chức 1. phần mở đầu. - GV nhân lớp, ổn định lớp, nắm sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ kiểm tra và đọc thang điểm cho HS nắm. - Khởi động: tập 5 động tác TD tay không: + Động tác tay. + Động tác chân. + Động tác gập bụng. + Động tác phối hợp. + Động tác toàn thân. Mỗi động tác tập - Khởi động các khớp: Cổ tay kết hợp cổ chân, khớp vai khớp gối. ép dây chằng dọc, dây chằng ngang. Lớp trưởng chỉ huy cho cả lớp khởi động. 8 phút. 2 lần 8 nhịp Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV 2. Phần cơ bản. a. Kiểm tra: thành tích chạy 60m và chạy 500m b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 5 - 6 HS - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng sau vạch chuẩn bị khi có lệnh mới tiến vào vạch xuất phát. - Mỗi HS được tham gia kiểm tra c. Cách cho điểm chạy 60m: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thành tích đạt được của HS. - Giỏi: thành tích đạt mức 9,2s, nữ 10,2s - Khá: thành tích đạt nam9,8s, nữ 11s. - Đạt: thành tích đạt nam 10,5s, nữ 11,6s. * Chạy 500m: - Giỏi: 100s (nam), nữ 112s - Khá: 110s (nam), nữ 119s - Đạt: 120s (nam), nữ 132s 32 phút. 1 lần Đội hình kiểm tra chạy 60m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x CB x x x XP Đích GV Đội hình kiểm tra chạy 500m x x x x x x x x x x x x x x x x Đích x x x XP x x x x 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng toàn thân, rũ cẳng chân và một số động tác hồi tĩnh. - Nhân xét giờ học, công bố kết quả. - Ra bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút. Đội hình xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 8 NAM 2007 - 2008_1.doc