Giáo án Thể dục 7 - Tiết 18 đến 70 - Bản đẹp 3 cột

A. MỤC TIÊU

+ Chạy nhanh:

ôn nh tiết 17.

- bổ trợ cho kỹ thuật chạy nhanh, giúp phát triển sức nhanh

- y/c hs thực hiện kỹ thuật tơng đối tốt.

- tích cực tự giác tham gia tập luyện.

+ Bài thể dục:

 ôn các động tác: vơn thở, tay, chân, lờn.

- rèn luyện t thế đung, nhằm pt các nhóm cơ chính.

- hs thuộc bài theo cấu trúc, biết tự tập hàng ngày

- nghiêm túc trong tập luyện.

+ Chạy bền:

trò chơi

- bổ trợ cho kỹ thuật chạy bền nhằm pt sức bền chuyên môn

B. ĐỊA ĐIỂM - PHƠNG TIỆN

- Tại sân thể dục của trờng + còi + đồng hồ bấm giây

- Kẻ vạch xuất phát - đích: 60m

- Cờ tay

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc143 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 18 đến 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ học d. rút kinh nghiệm: tiết 63 kiểm tra ns: ng: a. mục tiêu: - kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên,( nam+ nữ: 500m). Xếp loại theo TC RLTT. - hs biết vận dụng kt- đt đã học vào kiểm tra đạt kq cao, thi đạt TC RLTT. - cố ngắng trong giờ kiểm tra, chạy hết cự ly quy định. b. địa điểm phơng tiện: - tại sân tập thể dục của trờng + còi + đồng hồ bấm giây + đờng chạy 500m. c. tiến giờ kiểm tra: nội dung đl phơng pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bớc nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. 8-10 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. nội dung kiểm tra: kiểm tra thành tích chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. thang điểm: a. điểm 9-10: chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: b. điểm 7-8: chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: c. điểm 5-6 chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: d. điểm 3-4 chạy hết cự ly quy định thành tích đạt nam: nữ: e. cha chạy hết cự ly quy định thành tích không đạt TC RLTT. 28-30 phút 500 m - kiểm tra theo đợt mỗi đợt 5- 8 hs. gv bấm giờ và cho điểm theo thành tích của hs đạt đợc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x................................................................. x x................................................................. x x................................................................. x x................................................................. gv đội hình kiểm tra chạy bền. - gv bấm giờ và đọc cho cán sự ghi. - cán sự và lớp trởng ổn định tổ chức lớp iii. phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ kiểm tra. - công bố điểm. - giao bài tập về nhà: + ôn các kt- đt đá cầu đã học. + luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. nam : nữ : - xuống lớp. 5-6 phút 600m 550m - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ kiểm tra. tiết 64 kiểm tra ns: ng: a. mục tiêu: - kiểm tra kt và thành tích phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - hs biết vận dụng kt- đt đã học vào kiểm tra đạt kq cao. - nghiêm túc, tích cực, tự giác, nhanh nhẹn khẩn trơng trong giờ kiểm tra. b. địa điểm phơng tiện: -tại sân tập td của trờng + còi + 5- 10 quả cầu đạt tiêu chuẩn+ sân đá cầu + lới + cột. c. tiến trình giờ kiểm tra: nội dung đl phơng pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bớc nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. - tâng cầu nhanh. 8-10 phút 1 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. ôn phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. 2. nội dung kiểm tra: phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. 3. thang điểm: a. diểm 9-10: thực hiện đúng kt- đt, 3 lần phát cầu đều qua lới sang sân đối phơng. b. điểm 7- 8: thực hiện đúng kt- đt, 3 lần phát cầu có 2 lần qua lới sang sân đối phơng. c. điểm 5- 6: thực hiện tơng đối đúng kt- đt, 3 lân phát cầu có 1 lần phát cầu qua lới sang sân đối phơng. d. điểm dới 5: do gv quyết định. 28- 30 phút 2-3 phút 3lần/1 hs - hs tự ôn. - kiểm tra theo đợt mỗi đợt 2 hs, cho điểm theo kt và thành tích của từng hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kiểm tra đá cầu. - hs thực hiện theo đội hình trên, gv chú ý quan sát cho điểm theo mức độ hs đạt đợc. iii: phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ kiểm tra. - công bố điểm. - giao bài tập về nhà: + xuất phát cao chạy nhanh 60 m. - xuống lớp. 5- 6 phút - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ kiểm tra. d. rút kinh nghiệm: tiết 65- 67 ôn tập ns: ng: a. mục tiêu: - Ôn tập, hoàn thiện kt, nâng cao thành tích chạy nhanh 60 m chuẩn bị kiểm tra học kì. - HS biết vận dụng kt- đt đã học vào luyện tập đạt kq cao. - tích cực tự giác, tham gia tập luyện. b. địa điểm phơng tiện: - Tại sân tập td của trờng + còi + đồng hồ bấm giây + đờng chạy 60m. c. tiến trình dậy và học: nội dung đl phơng pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ ôn tập. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bớc nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. 8-10 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. ôn tại chỗ đánh tay. 2. ôn tập: xuất phát cao chạy nhanh. 3. động tác bổ trợ. - chạy bớc nhỏ. - nâng cao đùi. - chạy đạp sau. 28- 30 phút 60m - gv tổ chức cho lớp ôn đồng loạt. - hs ôn gv chu ý quan sát sửa chữa kt-đt. -đội hình ôn nh khởi động. - gv chia lớp ra thành 2 nhóm. - nhóm (1) ôn nd (2) do gv tổ chức hớng dẫn. - gv nhắc lại một số điểm cần lu ý của kt và tổ chức cho nhóm (1) tập luyện. - hs chạy gv bấm giờ quan sát nhắc nhở sửa sai và dọc thành tích cho từng hs, y/c hs nhớ thành tích của mình để so sánh với các lần chạy sau. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV đội hình ôn nd (2) - gv tổ chức cho lớp ôn dới hình thức thi đấu. - gv giao nội dung ôn cho cán sự ôn nội dung(2) - sau một thời gian tập luyện tập nhất định gv cho hai nhóm luân chuyển vị trí luyện tập cho nhau. iii: phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ kiểm tra. - công bố điểm. - giao bài tập về nhà: 5- 6 phút - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ kiểm tra. d. rút kinh nghiệm: tiết 68 kiểm tra ns: ng: a. mục tiêu: - kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy nhanh 60m. - HS biết vận dụng kt - đt đã học vào kiểm tra đạt kết quả cao. - tác phong nhanh, nhẹn khẩn trơng, nghiêm túc tự giác trong giờ kiểm tra. b. địa điểm phơng tiện: - Tại sân tập td của trờng + còi + đồng hồ bấm giây + đờng chạy 60m. c. tiến trình dậy và học: nội dung đl phơng pháp tổ chức i. phần mở đầu: 1. gv: nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. 2. khởi động: a. khởi động chung: - xoay các khớp. - ép dây chằng. b. khởi động chuyên môn: - chạy bớc nhỏ. - nâng cao đùi. - đá năng sau. 8-10 phút - cán sự tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cán sự GV đội hình khởi động do cán sự điều khiển tổ chức. gv quan sát nhắc nhở chung ii. phần cơ bản: 1. ôn tập: xuất phát cao chạy nhanh. 2. nội dung kiểm tra : kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh. 3. thang điểm : a. điểm 9-10 : thực hiện đúng kt và thành tích đạt. nam: nữ: b. điểm 7- 8: thực hiện đúng kt và thành tích đạt. nam: nữ: c. điểm 5- 6: thực hiện đợc những diểm cơ bản của kt và thành tích đạt. nam: nữ: d. điểm dới 5: những trờng hợp còn lại do gv quyết định. 28- 30 phút 60m x2 lần 60m x1 lần - cán sự hớng dẫn cho lớp ôn. kiểm tra theo đợt mỗi đợt 2 hs, cho điểm theo mức độ thực hiện động tác và thành tích của hs đạt đợc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv x cán sự đội hình kiểm tra học kỳ II. - gv bấm giờ và đọc thành tích cho cán sự ghi. - cán sự và lớp trởng ổn dịnh tổ chức lớp. iii: phần kết thúc: - cho hs thả lỏng. - nhận xét kq giờ học. - giao bài tập về nhà: 5- 6 phút - hs tự thả lỏng gv quan sát nhắc nhở chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - đội hình kết thúc giờ học. d. rút kinh nghiệm: Tiết 69 + 70 Kiểm tra bật nhảy ns : ng : a. Mục Tiêu. - Kiểm tra bật nhảy tại chỗ. tính thành tích kết hợp với kiểm tra tiêu chuân RLTT - Yêu cầu đánh chính xác KT và thành tích bật xa của học sinh theo tiêu chẩn RLTT. b. Địa điểm phơng tiện. - Sân tập trờng, hố cát thớc đo xẻng xới cát, ghế gv, còi c. Tiến trình dạy học. Nội Dung ĐL Phơng pháp tổ chức i. Phần mở Đầu 1. nhận lớp . -GV nhận lớp kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2.khởi động. -tập 8 động tác đầu bài TDTK. -xoay các khớp ép dây chằng ngang dọc. - đá lăng .bật cao ôm gối. 7p -ĐH nhận lớp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs gv -ĐH KĐ . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 cs.  gv ii. Phần cơ bản. 1. Nội Dung kiểm tra bật nhảy. 2.phơng pháp kiểm tra. - mỗi HS đợc thực hiện 2 lần nhảy. - kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 5-6 em. 3.Cách cho điểm. -điểm cho theo mức độk thực hiện động tác của từng học sinhvà thành tích. - Điểm 9-10 cả 2 lần đều đúng ĐT và thành tích đạt mức giỏi . - Điểm 7-8 trong 2 lần nhảy có 1 lần nhảy tơng đối đúng.và thành tích đạt mức khá. -Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện động tác tơng đối đúng. - Điểm 3-4 cả 2 lần nhảyđều không thực hiện đợc động tác . 33p Đội hình kiểm tra. X gv o o o o o o o iii. Phần kết thúc. 1.Thả lỏng hồi tĩnh. 2.Nhận xét giờ kiểm tra. 3.BTVN. 5p ĐH kết thúc. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  gv d. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTD 7 Ky II Du.doc