Giáo án Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU:

* Kiến thức: - Cung cấp cho HS một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh

 không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT

 - Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh

 chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

* Kỹ năng - Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập

 luyện và thi đấu TDTT.

* Thái độ - Có thái độ vầ hành vi đúng trong ứng sử với bạn, tích cực, kiên trì

 tập luyện TDTT trong các giờ TD và tự tập luyện hàng ngày.

II. CHUẨN BỊ:

* GV: Bài soạn, tài liệu.

* HS : Vở, but viết bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Kiểm tra: (1p)

 

doc150 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y chằng. - Cỏc động tỏc chạy. 4. Kiểm tra bài cũ:. Nhảy bước bộ trờn khụng. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: - Nhảy “ Bước bộ” trờn khụng. 1 1 2x8N 2x8N 2x8N 1 1- 2 3- 4 10p 30p - CS tập chung lớp, bỏo sĩ số. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - GV phổ biến ngắn gọn, rễ hiểu: - GV tổ chức, HS khởi động. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - 4- 5 HS htực hiện, nhận xột. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. - GV: hướng dẫn, tổ chức, sửa sai. - HS: tập luyện lần lượt. * ĐH: o o o o o - Trũ chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” - Chạy đà tự do Nhảy xa kiểu “ ngồi”. - Kiểm tra thử ( Nhảy xa kiểu “ Ngồi” ) 2. Chạy bền: Chạy trờn sõn tập: Nam 3 vũng. Nữ 2 vũng. C. Phần kết thỳc: 1. Thả lỏng: Thực hiện hồi tĩnh cơ bắp. 2. Nhận xột: NX buổi tập. 3. Hướng dẫn ơ nhà: - Tập luyện sức mạnh chõn. - Tập luyện sức bền. - CB sức khỏe, trang phục, vệ sinh sõn tõp. 2- 3 4- 5 1 1 2x8N 1 1 5p - GV tổ chức, đỏnh giỏ kết quả. - HS chơi trũ chơi. *ĐH: o o o o l l l l o o o o l l l l - GV: hướng dẫn, tổ chức, sửa sai. - HS: tập luyện lần lượt. * ĐH: o o o o o - HS htực hiện, nhận xột. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. - GV nờu yờu cầu, quan sỏt HS . * ĐH: - GV tổ chức, HS thực hiện động tỏc. - GV NX ý thức, thỏi độ, kỹ thuật HS.( biểu dương phờ bỡnh HS) - GV hướng dẫn theo ND đó xỏc định. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ngày giảng 7A:.. 7B:.. Tiết 67 ễN TẬP HỌC Kè II I. Mục tiờu yờu cầu: * Bật nhảy: ễn: Nhảy “ Bước bộ” trờn khụng; Trũ chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức”; Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. Kiểm tra thử. II. Địa điểm- phương tiện: * Địa điểm: Tại sõn tập. * Phương tiện: cũi, cờ, vỏn + hố nhảy, trang phục, vệ sinh sõn tập. III. Tiến trỡnh dạy học: Nội dung Đ. Lượng Phương phỏp S.L T.G A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sk. 7A: 7B: 2. Phổ biến: nội dung, yờu cầu buổi tập. 3. Khởi động: - Tập bài TD phỏt triển chung. - Xoay cỏc khớp. - ộp dõy chằng. - Cỏc động tỏc chạy. 4. Kiểm tra bài cũ:. Nhảy bước bộ trờn khụng. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: - Nhảy “ Bước bộ” trờn khụng. 1 1 2x8N 2x8N 2x8N 1 1- 2 4- 5 10p 30p - CS tập chung lớp, bỏo sĩ số. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - GV phổ biến ngắn gọn, rễ hiểu: - GV tổ chức, HS khởi động. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - 4- 5 HS htực hiện, nhận xột. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. - GV: hướng dẫn, tổ chức, sửa sai. - HS: tập luyện lần lượt. * ĐH: o o o o o - Trũ chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” - Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. - Kiểm tra thử ( Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà) C. Phần kết thỳc: 1. Thả lỏng: Thực hiện hồi tĩnh cơ bắp. 2. Nhận xột: NX buổi tập. 3. Hướng dẫn ơ nhà: - Tập luyện sức mạnh chõn. - Tập luyện sức bền. - CB sức khỏe, trang phục, vệ sinh sõn tõp. 2- 3 4- 5 1 2x8N 1 1 5p - GV tổ chức, đỏnh giỏ kết quả. - HS chơi trũ chơi. *ĐH: o o o o l l l l o o o o l l l l - GV: hướng dẫn, tổ chức, sửa sai. - HS: tập luyện lần lượt. * ĐH: o o o o - HS htực hiện, nhận xột. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. - GV tổ chức, HS thực hiện động tỏc. - GV NX ý thức, thỏi độ, kỹ thuật HS.( biểu dương phờ bỡnh HS) - GV hướng dẫn theo ND đó xỏc định. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ngày giảng 7A:.. 7B:.. Tiết 68 ễN TẬP HỌC Kè II I. Mục tiờu yờu cầu: * Bật nhảy: ễn: Nhảy “ Bước bộ” trờn khụng; Trũ chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức”; Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. Kiểm tra thử. II. Địa điểm- phương tiện: * Địa điểm: Tại sõn tập. * Phương tiện: cũi, cờ, vỏn + hố nhảy, trang phục, vệ sinh sõn tập. III. Tiến trỡnh dạy học: Nội dung Đ. Lượng Phương phỏp S.L T.G A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sk. 7A: 7B: 2. Phổ biến: nội dung, yờu cầu buổi tập. 3. Khởi động: - Tập bài TD phỏt triển chung. - Xoay cỏc khớp. - ộp dõy chằng. - Cỏc động tỏc chạy. 4. Kiểm tra bài cũ:. Nhảy bước bộ trờn khụng. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy: - Nhảy “ Bước bộ” trờn khụng. 1 1 2x8N 2x8N 2x8N 1 1- 2 4- 5 10p 30p - CS tập chung lớp, bỏo sĩ số. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - GV phổ biến ngắn gọn, rễ hiểu: - GV tổ chức, HS khởi động. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - 4- 5 HS htực hiện, nhận xột. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. - GV: hướng dẫn, tổ chức, sửa sai. - HS: tập luyện lần lượt. * ĐH: o o o o o - Trũ chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức” - Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà. - Kiểm tra thử ( Chạy đà chớnh diện giậm nhảy chõn lăng duỗi thẳng qua xà) C. Phần kết thỳc: 1. Thả lỏng: Thực hiện hồi tĩnh cơ bắp. 2. Nhận xột: NX buổi tập. 3. Hướng dẫn ơ nhà: - Tập luyện sức mạnh chõn. - Tập luyện sức bền. - CB sức khỏe, bỳt, trang phục, vệ sinh sõn tõp tiết sau thi học kỡ II. 2- 3 4- 5 1 2x8N 1 1 5p - GV tổ chức, đỏnh giỏ kết quả. - HS chơi trũ chơi. *ĐH: o o o o l l l l o o o o l l l l - GV: hướng dẫn, tổ chức, sửa sai. - HS: tập luyện lần lượt. * ĐH: o o o o - HS htực hiện, nhận xột. - GV nhận xột, đỏnh giỏ. - GV tổ chức, HS thực hiện động tỏc. - GV NX ý thức, thỏi độ, kỹ thuật HS.( biểu dương phờ bỡnh HS) - GV hướng dẫn theo ND đó xỏc định. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ngày giảng:7A.. 7B... Tiết 69 THI HỌC KỲ II I. Mục tiờu yờu cầu: * Đỏnh giỏ kết quả nhận thức, rốn luyện của học sinh trong học kỳ II về lý thuyết chung và thực hành Bật nhảy. * Thực hiện đầy đủ nội dung thi, cú kết quả cao. * Biết vận dụng tự RLTT hàng ngày. II. Chuẩn bị: * GV: ma trận hai chiều, cõu hỏi, đỏp ỏn. * HS: bỳt, kiến thức, kỹ thuật, sức khoẻ, trang phục. 1. Thiết lập ma trận hai chiều: Mức độ Chủ đề Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng Tổng ĐÁ CẦU 1 (1) 1 (1) 2 (2) BẬT NHẢY 1 (1) 1 (7) 2 (8) Tổng 1 (1) 2 (2) 1 (7) 4 (10) 2. Biờn soạn cõu hỏi: A. Lý thuyết:(3điểm) Cõu 1(1đ) Em đó học những nội dung phỏt cầu nào ? Phõn biệt từng nội dung đú ? Cõu 2(1đ) Hóy chỳ thớch ( chỗ mũi tờn) kớch thước sõn đỏ cầu đơn và sõn đỏ cầu đụi ? Cõu 3(1đ) Khi nhảy “ Bước bộ” trờn khụng, tư thế chõn lăng và chõn giậm nhảy cần như thế nào ? Chõn nào chạm cỏt, động tỏc như thế nào? B. Thực hành:(7điểm) Thực hiện kỹ thuật và thành tớch nhảy “ Bước bộ” trờn khụng. 3. Đỏp ỏn- biểu điểm: A. Lý thuyết:(3điểm) Cõu 1(1đ) * Phỏt cầu gồm: + Phỏt cầu thấp chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. + Phỏt cầu cao chõn chớnh diện bằng mu bàn chõn. * Phõn biệt: + Phỏt cầu thấp chõn là bàn chõn đỏ cầu khụng nõng cao quỏ đầu gối. + Phỏt cầu cao chõn là bàn chõn chạm cầu ở độ cao trờn đầu gối. Cõu 2(1đ) Kớch thứơc sõn đỏ cầu đơn và đụi. 5,18m 1,98 13,40m Cõu 3(1đ) * Nhảy bước bộ trờn khụng: + Chõn lăng nõng đựi lờn cao, gập gối phớa trước. + Chõn giậm nhảy duỗi thẳng phớa sau. * Chõn lăng chủ động tiếp cỏt, trựng gối để giảm chấn động. B. Thực hành:(7điểm) Điểm Mức độ thực hiện Thành tớch/m Nam Nữ 7 Cả hai lần nhảy thực hiện tốt động tỏc kĩ thuật. 3,00 2,80 6 Cả hai lần nhảy thực hiện tốt động tỏc kĩ thuật. 2,90 2,70 5 Hai lần nhảy chỉ một lần thực hiện tốt kĩ thuật. 2.80 2,60 4 Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện tương đối kĩ thuật. 2,70 2,50 3 Hai lần nhảy chỉ một lần thực hiện tương đối kĩ thuật. 2,60 2,40 1- 2 Cả hai lần nhảy đều khụng thực hiện được kĩ thuật. 2,50 2,30 III. Tiến trỡnh dạy học: 1. Kiểm tra sĩ số, sức khoẻ. 7A: 7B:. 2.Thi lý thuyết: (ở lớp) 3. Thi thực hành: (ngoài sõn) 4. Nhận xột, đỏnh giỏ. 5. Hướng dẫn ở nhà: - RLTT thường xuyờn. - Kiểm tra TCRLTT vào tiết sau. Ký duyệt của TCM GVBM Triệu Quang Nghị Ngày giảng 7A:.. 7B:.. Tiết 70 KIỂM TRA TIấU CHUẨN RẩN LUYỆN THÂN THỂ I. Mục tiờu yờu cầu: * Kiểm tra đỏnh giỏ khả năng tập luyện của học sinh trong học kỡ II, cả năm. * Giỳp học sinh phỏt huy được hết tố chất của mỡnh. II. Địa điểm- phương tiện: * Địa điểm: Tại sõn tập. * Phương tiện: cũi, cờ, thước dõy, vệ sinh sõn tập. III. Tiến trỡnh dạy học: Nội dung Đ. Lượng Phương phỏp S.L T.G A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sk. 7A: 7B: 2. Phổ biến: nội dung, yờu cầu buổi tập. 3. Khởi động: - Xoay cỏc khớp. - ộp dõy chằng. - Cỏc động tỏc chạy. 4. Kiểm tra bài cũ: ( Khụng kiểm tra) B. Phần cơ bản: * Nội dung: Kiểm tra thành tớch Bật xa tại chỗ. * Tổ chức: chạy theo từng nhúm 5- 6 em, mỗi em bật 3 lần, lấy thành tớch tốt nhất. * Cỏch đỏnh giỏ: theo 4 mức: Giỏi; Khỏ; Đạt; Chưa đạt. 1 1 2x8N 2x8N 1 10p 30p - CS tập chung lớp, bỏo sĩ số. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - GV phổ biến ngắn gọn, rễ hiểu: - GV tổ chức, HS khởi động. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - GV phổ biến ND, tổ chức, cỏch đỏnh giỏ. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Mức Nội dung T. tớch Nam Nữ Giỏi Bật xa 195 175 Khỏ 180 165 Đạt 170 155 C.đạt Dưới 170 Dưới 155 C. Phần kết thỳc: 1. Thả lỏng: Thực hiện hồi tĩnh cơ bắp. 2. Nhận xột: NX buổi tập. 3. Hướng dẫn ơ nhà: - ễn luyện và chơi búng đỏ. - Tập luyện sức nhanh, sức bền. - CB tốt sức khoẻ cho năm học sau. 2x8N 1 1 5p - HS thực hiện. - GV quan sỏt, đo thành tớch, đỏnh giỏ. *ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - GV tổ chức, HS thực hiện động tỏc. - GV NX ý thức, thỏi độ, kỹ thuật HS.( biểu dương phờ bỡnh HS) - GV hướng dẫn theo ND đó xỏc định. * ĐH: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * Ghi chỳ : + Giỏo viờn kẻ bảng đỏnh giỏ TCRLTT kốm theo. + Giỏo viờn cú bảng xếp loại theo dừi hs từ lớp 6- 9( Khụng lấy điểm ) STT Họ và tờn Nội dung Thành tớch Xếp loại 1 2 3 4 ..... ........................... .. .. .. .. Bật xa ....................... . .. .. ....................... .. . .

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 7 Ca nam.doc