Giáo án Thể dục 12 - Tiết 1 đến Tiết 43

I-Mục tiêu:

-Giới thiệu để học sinh biết một số nguyên tắc, phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.

-Học sinh biết cách vận dụng những kiến thức đã học để lựa chọn phương pháp rèn luyện sức mạnh phù hợp với bản thân.

II-Địa điểm, phương tiện:

-Tại phòng học các lớp

-GV chuẩn bị tài liệu tham khảo, HS chuẩn bị giấy bút ghi chép.

III-Tiến trình lên lớp:

 

doc105 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 12 - Tiết 1 đến Tiết 43, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng đối nhịp nhàng đồng thời nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân -Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu biết cách thở, cách phân phối sức. -HS tự giác, tích cực trong học tập II-Địa điểm, phương tiện: -Tại sân vận động. Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, an toàn, sới hố cát, còi III-Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức SL TG I-Mở đầu: 1.Nhận lớp: -HS: Cán sự tập hợp lớp và báo cáo -GV: Nhận lớp, nắm tình hình SK của học sinh, phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. 2.Khởi động: -Bài tập phát triển chung: Cổ, tay, gập thân, vặn mình, lườn, đá chân. -Xoay các khớp -ép dây chằng ngang, dọc. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy lăng sau -Tại chỗ đá chân lăng 3.Kiểm tra: Thực hiện chạy đà-giậm nhảy ưỡn thân và tiếp đất 2x8 2x8 2x8 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1-2 lần 7-9’ 1-2’ 5-7’ p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ -GV giao nhiệm vụ -Cán sự điều khiển đội hình khởi động Đội hình khởi động: ‚CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ € ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ 1-2 HS thực hiện, GV cùng cả lớp nhận xét, GV cho điểm II.Cơ bản: 1.Nhảy xa: -Tại chỗ bật nhảy ưỡn thân. Yêu cầu bật nhảy lên cao, thân hình căng hình cánh cung -Chạy đà-giậm nhảy bước bộ: Yêu cầu chạy đà với tốc độ tăng dần, giậm nhảy nhanh mạnh, tiếp đất bằng chân lăng -Phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân. Yêu cầu chạy đà với cự ly 9-15 bước đà, giậm nhảy nhanh mạnh, thực hiện tương đối đúng giai đoạn trên không, tiếp đất hoãn xung tốt. GV cho học sinh thực hiện theo hình thức nước chảy, nam thực hiện trước, nữ thực hiện sau GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho học sinh 2. Củng cố: -Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu biết cách thở, cách phân phối sức 2x8 lần 2-3 lần 2-3 lần 1-2 lần Nam: 4V Nữ: 2V 29-31’ 19-21’ 3-4’ 4-6’ 10-12’ 2-3’ 4-6’ Đội hình tập tại chỗ ưỡn thân: ‚CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình tập hoàn thiện kỹ thuật: ƒ ƒ€ƒ€ƒ€ € ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Cán sự lớp điều khiển ôn luyện 2 HS thực hiện, GV cùng cả lớp nhận xét. GV củng cố trước khi đổi nội dung Đội hình chạy bền: III.Kết thúc: -Hồi tĩnh: Học sinh thực hiện các động tác thả lỏng -Bài tập về nhà: +Ôn chạy bền +Ôn giậm nhảy-ưỡn thân 4-6’ p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ -GV: Nhận xét, giao bài tập về nhà -HS: +CS tập trung lớp +Nghe nhận xét, nhận bài tập +Làm các thủ tục xuống lớp Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 41 đá cầu-chạy bền I-Mục tiêu: -Đá cầu: Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công và kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện và thực hiện tương đối đúng kỹ thuật đánh ngực tấn công và kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân -Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu cầu biết cách thở, cách phân phối sức và nâng cao thành tích chuẩn bị tốt nhất cho kiểm tra -Học sinh tự giác, tích cực, chủ động trong tập luyện II.Địa điểm, phương tiện: -Tại sân vận động -Vệ sinh sân bãi an toàn, sạch sẽ, còi, cột, lưới đá cầu, mỗi học sinh chuẩn bị 01 quả cầu đá III.Tiến trình lên lớp: Nội Dung định Lượng Phương pháp-tổ chức SL TG I-Mở đầu: 1.Nhận lớp: -HS: Cán sự tập hợp lớp và báo cáo -GV: Nhận lớp, nắm tình hình SK của học sinh, phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. 2.Khởi động: -Bài tập phát triển chung: Cổ, tay, gập thân, vặn mình, lườn, đá chân. -Xoay các khớp -ép dây chằng ngang, dọc. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy lăng sau 3.Kiểm tra: Thực hiện KT đánh ngưc tấn công 2x8 2x8 2x8 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1-2L 7-9’ 1-2’ 4-5' 1-2’ p GV ‚€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ -GV giao nhiệm vụ -Cán sự điều khiển đội hình khởi động Đội hình khởi động: ‚CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ € ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ 1-2 HS thực hiện, GV cùng cả lớp nhận xét, cho điểm II/Phần cơ bản 1.Chia nhóm: *Nam: Ôn kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân: GV cho 2-3 em vào sân thực hiện, số còn lại thực hiện ngoài sân sau đó đổi người luân phiên *Nữ: Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công: GV cho 2 HS một cầu tập luyện, GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS 2.Đổi nội dung: *Nam: Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công *Nữ: Ôn kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân: 3.Củng cố: -Thực hiện KT đánh ngực tấn công -Thực hiện KT đá móc cầu 4.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu tăng dần tốc tốc độ để nâng cao thành tích 1-2L 1-2L Nam: 4 vòng Nữ: 2vòng 29-32' 8-10’ 8-10’ 2-3’ 5-7’ -Cán sự lớp điều khiển ôn luyện GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho học sinh Đội hình tập đá cầu: 2 HS thực hiện, GV và cả lớp nhận xét, đánh giá. GV nhấn mạnh lại Đội hình chạy bền: III-Kết thúc: -Hồi tĩnh: Tại chỗ thả lỏng tay chân -Bài tập về nhà: +Tập kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân +Tập KT đánh ngực tấn công +Tập chạy bền 4-6’ p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ -GV: Nhận xét và giao bài tập về nhà -HS: +Cán sự tập trung lớp +Nghe nhận xét, nhận bài tập Làm các thủ tục xuống lớp Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 42 Kiểm tra chạy bền Nam: 100m; Nữ: 500m I-Mục tiêu: -Nhằm đánh giá kết quả tập luyện nội dung sức bền của học sinh thông qua kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy bền. Yêu cầu học sinh tự giác, tích cực, nỗ lực để cùng hoàn thành nhiệm vụ. -Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật, biết cách thở, cách phân phối sức và vận dụng những hiểu biết về luật vào kiểm tra -Rèn luyện cho học sinh sức bền, ý thức tổ chức kỷ luật; rèn luyện tâm lý vững vàng khi kiểm tra, thi đấu cho học sinh II.Địa điểm phương tiện: -Vệ sinh sân bãi an toàn, sạch sẽ -Kẻ sân kiểm tra, sổ điểm, đồng hồ bấm giây III.Nội dung kiểm tra: Nam cự ly 1000m và nữ cự ly 500m IV.Tổ chức và phương pháp kiểm tra: -Học sinh tự khởi động -Trước khi kiểm tra chạy bền, GV tìm hiểu về sức khoẻ và trình độ tập luyện của học sinh để đảm bảo an toàn. Những em không tập luyện thường xuyên thì không cho kiểm tra. Kiểm tra đường chạy để tránh rủi ro có thể xảy ra. -Sau khi học sinh khởi động, kiểm tra nam riêngvà nữ riêng. Tổ chức thành nhiều đợt để kiểm tra, mỗi đợt 8-10 học sinh. -GV phân công một số HS hỗ trợ việc ghi thành tích, theo dõi thứ tự về đích của các bạn khi về đích -GV bấm giờ khi HS về đích V.Cách cho điểm: Cho điểm theo thành tích HS đạt được. Khi đánh giá có tính đến việc tập luyện thường xuyên, ý thức rèn luyện và sự tiến bộ của HS để cho điểm. Với các HS không đạt yêu cầu do yếu kém về thể chất bẩm sinh, GV căn cứ vào tinh thần tập luyện và sự tiến bộ và thành tích để cho điểm. Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nữ 500m 2’14” 2’12” 2’10” 2’8” 2’6” 2’5” 2’00” 1’50” 1’45” 1’42” Nam 100m 4’30” 4’25” 4’20” 4’15” 4’10” 4’5” 4’00” 3’55” 3’45” 3’40” VI. Nhận xét đánh giá: -Giáo viên đánh giá sơ bộ kết quả kiểm tra của học sinh -Thông báo điểm cho học sinh -Dặn dò: Giờ sau học đá cầu và cầu lông Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 43 đá cầu-cầu lông I-Mục tiêu: -Đá cầu: Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công và kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân. Giới thiệu một số điều luật cơ bản của đá cầu. Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện và thực hiện tương đối đúng kỹ thuật đánh ngực tấn công và kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân; nắm vững một số điều luật để vận dụng vào tập luyện, thi đấu. -Cầu lông: Ôn một số kỹ thuật đã học ở lớp 11. Yêu cầu HS thực hiện tương đối đúng kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và đập cầu chính diện -Học sinh tự giác, tích cực, chủ động trong tập luyện II.Địa điểm, phương tiện: -Tại sân vận động -Vệ sinh sân bãi an toàn, sạch sẽ, còi, cột, lưới đá cầu, mỗi học sinh chuẩn bị 01 quả cầu đá, 2 HS một vợt, 1 quả cầu lông III.Tiến trình lên lớp: Nội Dung định Lượng Phương pháp-tổ chức SL TG I-Mở đầu: 1.Nhận lớp: -HS: Cán sự tập hợp lớp và báo cáo -GV: Nhận lớp, nắm tình hình SK của học sinh, phổ biến nội dung, mục tiêu bài học. 2.Khởi động: -Bài tập phát triển chung: Cổ, tay, gập thân, vặn mình, lườn, đá chân. -Xoay các khớp -ép dây chằng ngang, dọc. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy lăng sau 3.Kiểm tra: Thực hiện KT móc cầu 2x8 2x8 2x8 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1-2L 7-9’ 1-2’ 4-5' 1-2’ p GV ‚€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ -GV giao nhiệm vụ -Cán sự điều khiển đội hình khởi động Đội hình khởi động: ‚CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ € ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ 1-2 HS thực hiện, GV cùng cả lớp nhận xét, cho điểm II/Phần cơ bản 1.Chia nhóm: *Nam: Đá cầu -Ôn kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân: GV cho 2-3 em vào sân thực hiện, số còn lại thực hiện ngoài sân sau đó đổi người luân phiên - Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công: GV cho 2 HS một cầu tập luyện, GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS *Nữ: Cầu lông -Ôn KT đánh cầu cao thuận tay. -Ôn KT đập cầu chính diện. GV cho 2 HS một cầu tập luyện, GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS 2.Đổi nội dung: *Nữ: Đá cầu -Ôn kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân: - Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công: *Nam: Cầu lông -Ôn KT đánh cầu cao thuận tay. -Ôn KT đập cầu chính diện. GV cho 2 HS một cầu tập luyện, GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS 3.Củng cố: -Thực hiện KT đánh ngực tấn công -Thực hiện KT đá móc cầu -Thực hiện đánh cầu cao thuận tay 4.Giới thiệu một số điều luật đá cầu: -Sân đá cầu: 11,88m x 6,10m các đường giới hạn trên sân -Lưới đá cầu: 0,75m x 7,10m -Cột lưới và ăng ten 1-2L 1-2L Nam: 4 vòng Nữ: 2vòng 29-32' 8-10’ 8-10’ 2-3’ 5-7’ -Cán sự lớp điều khiển ôn luyện GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho học sinh Đội hình tập đá cầu: Đội hình tập cầu lông: 2 HS thực hiện, GV và cả lớp nhận xét, đánh giá. GV nhấn mạnh lại GV giới thiệu để HS biết và vận dụng vào tập luyện, thi đấu III-Kết thúc: -Hồi tĩnh: Tại chỗ thả lỏng tay chân -Bài tập về nhà: +Tập kỹ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân +Tập KT đánh ngực tấn công +Tập đập cầu chính diện, đánh cầu cao thuận tay 4-6’ p GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ -GV: Nhận xét và giao bài tập về nhà -HS: +Cán sự tập trung lớp +Nghe nhận xét, nhận bài tập Làm các thủ tục xuống lớp

File đính kèm:

  • docThe duc 12 moi 20102011.doc