Giáo án Số học 6 - Tiết 68: Kiểm tra chương II

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Năm và hiểu được nội dung, kiến thức trọng tâm của chương.

2. Kỹ năng: Vận dụng giải được các dạng toán cơ bản của chương.

3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc, kiên trì, cận thận.

II. Chuẩn bị:

GV: Chuẩn bị đề chẵn, lẻ, đáp án

HS: Ôn tập kỹ nội dung đã học

III. Tiến trình kiểm tra:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra chuẩn bị của học sinh

3. Phát đề

 

doc3 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Số học 6 - Tiết 68: Kiểm tra chương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/01/2014 Tuần 23 Ngày kiểm tra 6a1: …./…../2014 Tiết 68 KIỂM TRA CHƯƠNG II I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Năm và hiểu được nội dung, kiến thức trọng tâm của chương. 2. Kỹ năng: Vận dụng giải được các dạng toán cơ bản của chương. 3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc, kiên trì, cận thận. II. Chuẩn bị: GV: Chuẩn bị đề chẵn, lẻ, đáp án HS: Ôn tập kỹ nội dung đã học III. Tiến trình kiểm tra: Ổn định: Kiểm tra chuẩn bị của học sinh 3. Phát đề Đề I : Câu 1: (3.0 đ) Thực hiện phép tính: (-5) . 8 . (-2) .3 125 - (-75) + 32 - (48+32) 3 . ( -4)2 + 2 .(-5) - 20 Câu 2 (2.0 đ) Tìm : ; ; Tìm số nguyên a biết : ; Câu 3 ( 2.0 đ) Tìm ,biết : x+ 10 = -14 5x- 12 = 48 Câu 4 (2.0 đ ) Tìm tất cả các ước của (-10) Tìm 5 bội của 6 Câu 5 (1.0đ ) Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn : -10 < x < 11 Đáp án – biểu điểm- Đề I Câu 1: (3.0 đ) (-5) . 8 . (-2).3 = (-40) .(-6) = 0,5 đ = 240 0,5 đ 125 - (-75) + 32 - (48+32) = 125+75 +32 -48 -32 0.5 đ = (125+75) +(32-32) -48 = 200 -48 =152 0.5 đ 3 . ( -4)2 + 2 .(-5) – 20 = 3.16 -10 -20 = 0.5 đ = 48 -30 = 18 0.5 đ Câu 2 (2.0 đ) a)Tìm : = 32 0,25 đ = 10 ; 0,25 đ = 0 0,25 đ b)Tìm số nguyên a biết : a= -3 và a = 3 0,75 đ không có giá trị nào của a 0,5 đ Câu 3 ( 2.0 đ) Tìm ,biết : x+ 10 = -14 x = -14 -10 0,5 đ x= -24 0,5đ 5x- 12 = 48 5x = 48 +12 0,25 đ 5x =60 0,25 đ x = 12 0,25 đ Câu 4 (2.0 đ ) Tìm tất cả các ớc của (-10) là -1; 1;-2;2;-5;5;-10;10 1,0 đ Tìm 5 bội của 6 : là : 0; -6 ; 6 ;-12 ; 12 1.0 đ Câu 5 (1.0đ ) Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn : -10 < x < 11 x= -9 ; -8; -7 ; -6 ; -5 ; -4 ;-3 -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ;3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 Tổng = (-9 +9) +(-8+8) +…………+(-1+1) +0 +10 = 10 1.0 đ Đề II: Câu 1: (3.0 đ) Thực hiện phép tính: a)125 - (-75) + 32 - (48+32) b) 3 . ( -4)2 + 2 .(-5) - 20 (-5) . 8 . (-2) .3 Câu 2 (2.0 đ) a)Tìm : ; ; b)Tìm số nguyên x biết : ; Câu 3 ( 2.0 đ) Tìm ,biết : a)2x- 32 = 28 b)5x- 12 = 48 Câu 4 (2.0 đ ) a)Tìm tất cả các ước của (-12) b)Tìm 5 bội của 7 Câu 5 (1.0đ ) Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn : -9 < x < 11 Đáp án – biểu điểm Đề II Câu 1: (3.0 đ) a) 125 - (-75) + 32 - (48+32) = 125+75 +32 -48 -32 0.5 đ = (125+75) +(32-32) -48 = 200 -48 =152 0.5 đ b) 3 . ( -4)2 + 2 .(-5) – 20 = 3.16 -10 -20 = 0.5 đ = 48 -30 = 18 0.5 đ c) (-5) . 8 . (-2).3 = (-40) .(-6) = 0,5 đ = 240 0,5 đ Câu 2 (2.0 đ) a)Tìm : = 22 0,25 đ = 15 ; 0,25 đ = 0 0,25 đ b)Tìm số nguyên axbiết : =5 x= -5 và x = 5 0,75 đ =-1 không có giá trị nào của x 0,5 đ Câu 3 ( 2.0 đ) Tìm ,biết : 2x- 32 = 28 2x = 28+32 0,5 đ 2x= 60 0,25 đ x= 30 0,25đ b)5x- 12 = 48 5x = 48 +12 0,5 đ 5x =50 0,25 đ x = 10 0,25 đ Câu 4 (2.0 đ ) Tìm tất cả các ước của (-12) là -1; 1;-2;2;-3 ;3 ;-4 ;4 ;-6 ; 6 ; -12 ; 12 1.0 đ Tìm 5 bội của 7 : là : 0; -7 ; 7 ;-14 ; 14 1.0 đ Câu 5 (1.0đ ) Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn : -9 < x < 11 x= -8; -7 ; -6 ; -5 ; -4 ;-3 -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ;3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 Tổng = (-8+8) +…………+(-1+1) +0 +9+10 = 19 1.0 đ 4.Hướng dẫn về nhà Chuẩn bị SGK kỳ 2, xem chương 3 IV. Rút kinh nghiệm: đề ra vừa sức học sinh, trọng tâm, làm bài khá nghiêm túc.

File đính kèm:

  • docT68.kt chương 2.doc
Giáo án liên quan