Giáo án Số học 6 - Tiết 38: Ôn tập chương I (Tiết 2) - Nguyễn Hữu Phước

1.1.Kiến thức:

 HS biết vận dụng các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và hợp số, ước chung và bội chung. ƯCLN và BCNN.

HS hiểu cách làm các bài tập nào thí vận dụng loại kiến thức tương ứng

1.2.Kĩ năng:

HS thực hiện được: Biết làm các bài tập cơ bản đến nâng cao của mỗi dạng toán

HS thực hiện thành thạo việc sử dụng các dấu hiệu chia hết để tìm ra các số chia hết cho 2,5,3,9 và cách tìm ƯCLN, BCNN

1.3.Thái độ:

Thói quen: Tự giác, tích cực

Tính cách: Cẩn thận, chính xác

 

doc3 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Lượt xem: 1780 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Số học 6 - Tiết 38: Ôn tập chương I (Tiết 2) - Nguyễn Hữu Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần dạy:13 - Tiết 38 ÔN TẬP CHƯƠNG I ( TIẾT 2) Ngày dạy: 12.11.13 1/ MỤC TIÊU: 1.1.Kiến thức: HS biết vận dụng các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và hợp số, ước chung và bội chung. ƯCLN và BCNN. HS hiểu cách làm các bài tập nào thí vận dụng loại kiến thức tương ứng 1.2.Kĩ năng: HS thực hiện được: Biết làm các bài tập cơ bản đến nâng cao của mỗi dạng toán HS thực hiện thành thạo việc sử dụng các dấu hiệu chia hết để tìm ra các số chia hết cho 2,5,3,9 và cách tìm ƯCLN, BCNN 1.3.Thái độ: Thói quen: Tự giác, tích cực Tính cách: Cẩn thận, chính xác 2/ NỘI DUNG HỌC TẬP Tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và hợp số, ước chung và bội chung. ƯCLN và BCNN 3/ CHUẨN BỊ: 3.1.GV: bảng phụ : Dấu hiệu chia hết; cách tìm BCNN và ƯCLN. 3.2.HS: BTVN 4/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện 6a1: 6a2: 6a3: 4.2/ Kiểm tra miệng: lồng vào ôn tập 4.3/ Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1:Ôn tập lý thuyết và bài tập(35’) Câu 5: Tính chất chia hết của một tổng. GV: yêu cầu HS phát biểu và nêu dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.Cho ví dụ? (10đ) HS: trả lời GV :dùng bảng 2 để ôn tập về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5; cho 9 ( câu 6). GV: kẻ bảng làm 4, lần lượt gọi 4 HS lên bảng viết các câu trả lời từ 7 đến 10. HS: thực hiện GV:Yêu cầu HS trả lời thêm: + Số nguyên tố và hợp số có điểm gì giống nhau? HS: Số nguyên tố và hợp số đều là các số tự nhiên lớn hơn 1. Số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và chính nó, hợp số có nhiều hơn 2 ước + So sánh cách tìm ƯCLN và BCNN của hai hay nhiều số? HS: phát biểu Luyện tập: Bài 165 SGK: GV: yêu cầu HS:Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống a/ 747 £ P 235 £ P 97 £ P b/ a = 835. 123 + 318 £ P c/ b = 5.7. 11 + 13. 17 £ P d/ c = 2.5.6 – 2.29 £ P HS: thực hiện GV yêu cầu HS giải thích. Bài 166 SGK: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:Hoạt động nhóm 4’ A = { xN/ 84 x; 180 x và x > 6} B = { x N/ x 12 ; x 15 ; x 18 và 0 < x< 300} GV kiểm tra kết quả từng nhóm, cho điểm và nhận xét. Bài 167 SGK: GV yêu cầu HS đọc đề và bài làm vào vở. GV kiểm tra một số hs I/ Ôn tập lý thuyết: Tính chất 1: (a+ b)m am b m Tính chất 2: (a+ b) m a m b m ( a, b, m N ; m 0) . II/ Luyện tập: Bài 165 SGK: a/ vì 747 9 vì 235 5 ( và > 5) b/ vì a 3 ( và a> 3) c/ vì b là số chẵn ( tổng 2 số lẻ) và b > 2. d/ Bài 166 SGK: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: a/ xƯC ( 84; 180) và x > 6 ƯCLN ( 84; 180) = 12 ƯC( 84; 180) ={ 1;2; 3; 4; 6; 12} Do x> 6 nên A = {12} b/ xBC ( 12; 15; 18} và 0< x< 300 BCNN ( 12; 15; 18) = 180 BC( 12; 15; 18) = 180 BC( 12; 15 ; 18) = { 0 ; 180; 360. . .} Do 0 < x< 300 B = { 180} Bài 167 SGK: Gọi số sách là a ( 100 a 150) thì a 10 ; a 15 và a12 a BC ( 10; 12;15) BCNN( 10; 12; 15) = 60 a{ 60; 120; 180; …} Do 100 a 150 nên a = 120. Vậy số sách đó là 120 quyển. 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 5.1/ Tổng kết Bài học kinh nghiệm: Ta có thể tìm ƯC, BC thông qua tìm ƯCLN, BCNN. Bài 169 SGK:( bài tập nâng cao) GV: Hướng dẫn hs cùng thực hiện Bài 169 SGK: Số vịt là 49 con. Biểu diễn kiến thức dưới sơ đồ tư duy 5.2/ Hướng dẫn học tập : -Đối với bài học tiết học này: Ôn kĩ lý thuyết. Đọc mục “ Có thể em chưa biết” Xem lại các bài tập đã làm. Làm bài tập 207; 208; 210; 211 SBT. -Đối với bài học tiết học tiếp theo: Tiết sau kiểm tra 1 tiết. 6/ PHỤ LỤC Phần mềm MathType 5.0 và Imindmap 4.0

File đính kèm:

  • doct38.doc
Giáo án liên quan