Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm năm học: 2013 - 2014

 I. MỤC TIấU CẦN ĐẠT:

- Ổn định tổ chức, duy trì nề nếp.

- Nắm bắt tỡnh hỡnh lớp trong tuần 1a: Những việc đó đạt được và những việc chưa đạt được của lớp và của trường.

- Nhận xét đánh giá lớp trong tuần 1a.

II. CễNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Giỏo viờn:

 - Xem lại kế hoạch tuần trước.

 - Kiểm tra sổ đầu bài.

 - Ghi nhận thông tin từ nhà trường để phổ biến cho học sinh.

 - Đề ra những yêu cầu cần đạt cho tuần tới.

2. Học sinh:

 - Cỏn sự lớp chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động của tuần qua: tổ trưởng; lớp phú học tập; lớp phó lao động; thủ quỹ; lớp trưởng

 - Ghi nhận phương hướng hoạt động của nhà trường trong tuần tới.

 

doc26 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm năm học: 2013 - 2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, nhận xột, đỏnh giỏ tỡnh hỡnh chung của lớp trong tuần qua. - Cỏc tổ trưởng: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung của tổ mỡnh trong tuần qua đồng thời nờu những yờu cầu đó đạt được và chưa đạt được. Những ưu điểm và nhược điểm. - Lớp phú học tập: bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung về học tập của lớp những cỏ nhõn đạt thành tớch tốt và khụng tốt tuyờn dương và khen thưởng. - Lớp phú văn thể: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh văn nghệ, tập bài hỏt về chủ điểm. - Lớp phú lao động: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh lao động, vệ sinh lớp, trong tuần qua. - Lớp trưởng: bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung về mọi mặt của cả lớp như học tập, lao động, văn nghệ, phong trào thi đua của lớp. GV: Nhận xột, đỏnh giỏ và đưa ra biện phỏp xử lớ tỡnh huống vi phạm: GV: Nhắc nhở dặn dũ học sinh về tỏc phong, đạo đức, cụng tỏc chuẩn bị trước khi đến lớp. Nhắc nhở yờu cầu học sinh vi phạm khụng tỏi phạm. I. NHẬN XẫT. 1. Ưu điểm : + Nhìn chung lớp đi vào ổn định, nề nếp giữ vững. + Ban trung tâm lớp và các tổ trưởng làm việc rất nhiệt tình, sát sao, có tinh thần trách nhịêm cao. 2. Nhược điểm: + Vẫn còn tình trạng khụng làm bài tập ở nhà: Tuấn Anh, Việt, H. Hoàng ... + Giờ Anh, Sử, Húa một số bạn ý thức chưa tốt: Huy, Nhất, V.Tựng ... + Hỏt đầu tiết 1 và tiết 3 cũn chưa đều. 3. Khen thưởng và kỉ luật. - Hỡnh thức kỉ luật: phạt HSVP lao đụng: Trực nhật lớp, dọn Vệ sinh: Huy, V. Tựng, H. Hoàng, Việt - Khen thưởng tuyờn dương những bạn cú thành tớch học tập tốt khụng vi phạm trong lớp: N. Anh, Thư, Huyền, Trõm(tặng tỳi bài KT cho HS). Hoạt động 2: Phổ biến kế hoạch tuần tới (13 phỳt) GV: Phổ biến kế hoạch tuần tới - phõn cụng nhiệm vụ: - Thỏi anh Thư lớp trưởng, phụ trách chung các hoạt đụ̣ng của lớp. - N. Anh lớp phó học tọ̃p, phụ trách mảng học tọ̃p. - Thế Anh lớp phó lao đụ̣ng, phụ trách lao đụ̣ng, vợ̀ sinh. - Các tụ̉ trưởng, tụ̉ phó, phụ trách các hoạt đụ̣ng của tụ̉ mình. + Ổn định lớp + Kiểm tra đồ dựng học tập + Truy bài 15 phỳt đầu giờ + Kiểm tra vệ sinh lớp và vệ sinh cỏ nhõn.. II. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI - Duy trỡ nề nếp học tập và rốn luyện. - Đảm bảo đồng phục: Thứ 2, 5, 7 hàng tuần. - ễn luyện bài: Quốc ca, Đội ca, bài TD giữa giờ. - Phỏt động đợt thi đua chào mừng ngày 20/11: Làm bỏo tường, thi văn nghệ. Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi (10 phỳt) Trũ chơi: Thi hỏt về chủ đề: thầy cụ và mỏi trường. Luật chơi: Cỏc tổ thi với nhau, hỏt đỳng chủ đề, đỳng lời, đỳng giai điệu. - Biểu dương đội chiến thắng. III. TRề CHƠI. 4. Củng cố: (3 phỳt). GV nhận xột buổi sinh hoạt lớp. Dặn dũ lại học sinh một lần nữa.. 5. Hướng dẫn về nhà. (3 phỳt). - Học thuộc nội quy của lớp, của trường. - Rốn luyện bản thõn để khụng vi phạm kỉ luật. ***************************************** Ngày soạn: 15/ 11/ 2013. SINH HOẠT LỚP TUẦN 13 I. MỤC TIấU cần đạt: - ổn định tổ chức, duy trì nề nếp. - Nắm bắt tỡnh hỡnh lớp trong tuần 12: Những việc đó đạt được và những việc chưa đạt được của lớp và của trường. - Nhận xột đỏnh giỏ lớp trong tuần 12. II. CễNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giỏo viờn: - Xem lại kế hoạch tuần trước. - Kiểm tra sổ đầu bài. - Ghi nhận thụng tin từ nhà trường để phổ biến cho học sinh. - Đề ra những yờu cầu cần đạt cho tuần tới. 2. Học sinh: - Cỏn sự lớp chuẩn bị bỏo cỏo tổng kết hoạt động của tuần qua: tổ trưởng; lớp phú học tập; lớp phú lao động; thủ quỹ; lớp trưởng - Ghi nhận phương hướng hoạt động của nhà trường trong tuần tới. III. Hoạt động DạY – HọC: 1. Ổn định lớp (1 phỳt) - Kiểm tra sĩ số. 2. Sinh hoạt văn nghệ (5 phút) 3. Nội dung (33 phỳt). HOẠT ĐỘNG CỦA GVCN VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Bỏo cỏo kết quả học tập và rốn luyện tuần 10. (10 phỳt) GV: Yờu cầu ban cỏn sự lớp lần lượt lờn bỏo cỏo, nhận xột, đỏnh giỏ tỡnh hỡnh chung của lớp trong tuần qua. - Cỏc tổ trưởng: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung của tổ mỡnh trong tuần qua đồng thời nờu những yờu cầu đó đạt được và chưa đạt được. Những ưu điểm và nhược điểm. - Lớp phú học tập: bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung về học tập của lớp những cỏ nhõn đạt thành tớch tốt và khụng tốt tuyờn dương và khen thưởng. - Lớp phú văn thể: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh văn nghệ, tập bài hỏt về chủ điểm. - Lớp phú lao động: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh lao động, vệ sinh lớp, trong tuần qua. - Lớp trưởng: bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung về mọi mặt của cả lớp như học tập, lao động, văn nghệ, phong trào thi đua của lớp. GV: Nhận xột, đỏnh giỏ và đưa ra biện phỏp xử lớ tỡnh huống vi phạm: GV: Nhắc nhở dặn dũ học sinh về tỏc phong, đạo đức, cụng tỏc chuẩn bị trước khi đến lớp. Nhắc nhở yờu cầu học sinh vi phạm khụng tỏi phạm. I. NHẬN XẫT. 1. Ưu điểm : + Nhìn chung lớp đi vào ổn định, nề nếp giữ vững. + Ban trung tâm lớp và các tổ trưởng làm việc rất nhiệt tình, sát sao, có tinh thần trách nhịêm cao. 2. Nhược điểm: + Vẫn còn tình trạng khụng làm bài tập ở nhà: Tuấn Anh, Việt, H. Hoàng ... + Giờ Anh, Sử, Húa một số bạn ý thức chưa tốt: Huy, Nhất, V.Tựng ... + Hỏt đầu tiết 1 và tiết 3 cũn chưa đều. 3. Khen thưởng và kỉ luật. - Hỡnh thức kỉ luật: phạt HSVP lao đụng: Trực nhật lớp, dọn Vệ sinh: Huy, V. Tựng, H. Hoàng, Việt - Khen thưởng tuyờn dương những bạn cú thành tớch học tập tốt khụng vi phạm trong lớp: N. Anh, Thư, Huyền, Trõm(tặng tỳi bài KT cho HS). Hoạt động 2: Phổ biến kế hoạch tuần tới (13 phỳt) GV: Phổ biến kế hoạch tuần tới - phõn cụng nhiệm vụ: - Thỏi anh Thư lớp trưởng, phụ trách chung các hoạt đụ̣ng của lớp. - N. Anh lớp phó học tọ̃p, phụ trách mảng học tọ̃p. - Thế Anh lớp phó lao đụ̣ng, phụ trách lao đụ̣ng, vợ̀ sinh. - Các tụ̉ trưởng, tụ̉ phó, phụ trách các hoạt đụ̣ng của tụ̉ mình. + Ổn định lớp + Kiểm tra đồ dựng học tập + Truy bài 15 phỳt đầu giờ + Kiểm tra vệ sinh lớp và vệ sinh cỏ nhõn.. II. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI - Duy trỡ nề nếp học tập và rốn luyện. - Đảm bảo đồng phục: Thứ 2, 5, 7 hàng tuần. - ễn luyện bài: Quốc ca, Đội ca, bài TD giữa giờ. - Phỏt động đợt thi đua chào mừng ngày 20/11: Làm bỏo tường, thi văn nghệ. Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi (10 phỳt) Trũ chơi: Thi hỏt về chủ đề: thầy cụ và mỏi trường. Luật chơi: Cỏc tổ thi với nhau, hỏt đỳng chủ đề, đỳng lời, đỳng giai điệu. - Biểu dương đội chiến thắng. III. TRề CHƠI. 4. Củng cố: (3 phỳt). GV nhận xột buổi sinh hoạt lớp. Dặn dũ lại học sinh một lần nữa.. 5. Hướng dẫn về nhà. (3 phỳt). - Học thuộc nội quy của lớp, của trường. - Rốn luyện bản thõn để khụng vi phạm kỉ luật. ***************************************** Ngày soạn: 22/ 11/ 2013. SINH HOẠT LỚP TUẦN 14 I. MỤC TIấU cần đạt: - ổn định tổ chức, duy trì nề nếp. - Nắm bắt tỡnh hỡnh lớp trong tuần 13: Những việc đó đạt được và những việc chưa đạt được của lớp và của trường. - Nhận xột đỏnh giỏ lớp trong tuần 13. II. CễNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giỏo viờn: - Xem lại kế hoạch tuần trước. - Kiểm tra sổ đầu bài. - Ghi nhận thụng tin từ nhà trường để phổ biến cho học sinh. - Đề ra những yờu cầu cần đạt cho tuần tới. 2. Học sinh: - Cỏn sự lớp chuẩn bị bỏo cỏo tổng kết hoạt động của tuần qua: tổ trưởng; lớp phú học tập; lớp phú lao động; thủ quỹ; lớp trưởng - Ghi nhận phương hướng hoạt động của nhà trường trong tuần tới. III. Hoạt động DạY – HọC: 1. Ổn định lớp (1 phỳt) - Kiểm tra sĩ số. 2. Sinh hoạt văn nghệ (5 phút) 3. Nội dung (33 phỳt). HOẠT ĐỘNG CỦA GVCN VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Bỏo cỏo kết quả học tập và rốn luyện tuần 10. (10 phỳt) GV: Yờu cầu ban cỏn sự lớp lần lượt lờn bỏo cỏo, nhận xột, đỏnh giỏ tỡnh hỡnh chung của lớp trong tuần qua. - Cỏc tổ trưởng: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung của tổ mỡnh trong tuần qua đồng thời nờu những yờu cầu đó đạt được và chưa đạt được. Những ưu điểm và nhược điểm. - Lớp phú học tập: bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung về học tập của lớp những cỏ nhõn đạt thành tớch tốt và khụng tốt tuyờn dương và khen thưởng. - Lớp phú văn thể: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh văn nghệ, tập bài hỏt về chủ điểm. - Lớp phú lao động: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh lao động, vệ sinh lớp, trong tuần qua. - Lớp trưởng: bỏo cỏo tỡnh hỡnh chung về mọi mặt của cả lớp như học tập, lao động, văn nghệ, phong trào thi đua của lớp. GV: Nhận xột, đỏnh giỏ và đưa ra biện phỏp xử lớ tỡnh huống vi phạm: GV: Nhắc nhở dặn dũ học sinh về tỏc phong, đạo đức, cụng tỏc chuẩn bị trước khi đến lớp. Nhắc nhở yờu cầu học sinh vi phạm khụng tỏi phạm. I. NHẬN XẫT. 1. Ưu điểm : + Nhìn chung lớp đi vào ổn định, nề nếp giữ vững. + Ban trung tâm lớp và các tổ trưởng làm việc rất nhiệt tình, sát sao, có tinh thần trách nhịêm cao. + Đợt thi đua 20/11 cú thành tớch tốt: Bỏo: Khuyến khớch, Văn nghệ: Nhỡ, Ba 2. Nhược điểm: + Vẫn còn tình trạng khụng làm bài tập ở nhà: Lương, Việt, H. Hoàng ... + Giờ Anh, Sử, Húa một số bạn ý thức chưa tốt: Hũa, Hưng, V.Tựng ... + Hỏt đầu tiết 1 và tiết 3 cũn chưa đều. 3. Khen thưởng và kỉ luật. - Hỡnh thức kỉ luật: phạt HSVP lao đụng: Trực nhật lớp, dọn Vệ sinh: Hũa, V. Tựng, H. Hoàng, Hưng, Việt - Khen thưởng tuyờn dương những bạn cú thành tớch học tập tốt khụng vi phạm trong lớp: N. Anh, Thư, Trang, Trinh (tặng tỳi bài KT cho HS). Hoạt động 2: Phổ biến kế hoạch tuần tới (13 phỳt) GV: Phổ biến kế hoạch tuần tới - phõn cụng nhiệm vụ: - Thỏi anh Thư lớp trưởng, phụ trách chung các hoạt đụ̣ng của lớp. - N. Anh lớp phó học tọ̃p, phụ trách mảng học tọ̃p. - Thế Anh lớp phó lao đụ̣ng, phụ trách lao đụ̣ng, vợ̀ sinh. - Các tụ̉ trưởng, tụ̉ phó, phụ trách các hoạt đụ̣ng của tụ̉ mình. + Ổn định lớp + Kiểm tra đồ dựng học tập + Truy bài 15 phỳt đầu giờ + Kiểm tra vệ sinh lớp và vệ sinh cỏ nhõn.. II. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI - Duy trỡ nề nếp học tập và rốn luyện. - Đảm bảo đồng phục: Thứ 2, 5, 7 hàng tuần. - ễn luyện bài: Quốc ca, Đội ca, bài TD giữa giờ. Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi (10 phỳt) Trũ chơi: Làm theo lời quản trũ. Luật chơi: Cỏc đội lắng nghe quản trũ và làm theo hiệu lệnh - Biểu dương đội chiến thắng. III. TRề CHƠI. 4. Củng cố: (3 phỳt). GV nhận xột buổi sinh hoạt lớp. Dặn dũ lại học sinh một lần nữa.. 5. Hướng dẫn về nhà. (3 phỳt). - Học thuộc nội quy của lớp, của trường. - Rốn luyện bản thõn để khụng vi phạm kỉ luật. *****************************************

File đính kèm:

  • docgiao an 7.doc