Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

I, Thế nào là dựng cụm chủ - vị dể mở rộng cõu

 1. Các cụm danh từ trong câu văn là:

 - những tình cảm ta không có

- những tình cảm ta sẵn có

Phụ trước Trung tâm (DT) Phụ sau ( ĐN)

những tình cảm ta không có.

những tình cảm ta sẵn có.

 

 

 

 

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/01/2021 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Bài 25: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 25 Dựng cụm chủ - vị để mở rộng cõu I, Thế nào là dựng cụm chủ - vị dể mở rộng cõu 1. Các cụm danh từ trong câu văn là: -những tình cảm ta không có -những tình cảm ta sẵn có Phụ trước Trung tâm (DT) Phụ sau ( ĐN) những tình cảm ta không có. những tình cảm ta sẵn có. Trả lời: Các cụm danh từ có định ngữ là một cụm chủ vị: - ta / không có - ta / sẵn có 2. II. Cỏc trường hợp dựng cụm chủ - vị để mở rộng cõu Bài tập a.Chị Ba đến khiến tụi vui và vững tõm C V C V b. Khi bắt đầu cuộc khởi nghĩa nhõn dõn ta /tinh thần rất hăng say C V c.Chỳng ta cú thể núi rằng /trời sinh lỏ sen để bao bọc cồm cũng như trời/sinh cốm để nằm ủ trong lỏ sen d.Núi cho đỳng thỡ phẩm giỏ của Tiếng Việt/mới thực sự được bảo đảm từ ngày cỏch mạng thỏng tỏm thành cụng Cụm chủ vị Làm thành phần a. Chị Ba/ đến// - khiên tôi /rất vui và vững tâm. Chủ ngữ Vị ngữ b.tinh thần/ rất hăng hái Vị ngữ c.trời/ sinh lá sen để bao bọc cốm trời/ sinh cốm nằm ủ trong lá sen Phụ ngữ trong cụm động từ d.cách mạng tháng Tám /thành công Phụ ngữ trong cụm danh từ III. Luyện tập Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được//,người ta /gặt mang về. b. Trung đội trưởng Bính// khuôn mặt /đầy đặn. c v C V c. Khi các cô gái Vòng/ đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta// C thấy hiện ra/ từng lá cốm sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy V v c may một chút bụi nào. d. Bỗng một bàn tay /đập vào vai// khiến hắn /giật mình. c v c v C V Cụm chủ vị Làm thành phần a,.chỉ riêng những nhà chuyên môn mới định đợc -Phụ ngữ trong cụm danh từ b,khuôn mặt đầy đặn -Vị ngữ c,các cô gái Vòng đỗ gánh -.hiện ra từng lá cốm. -Phụ ngữ trong cụm DT -Phụ ngữ trong cụm ĐT d, Một bàn tay đập vào vai -.hắn giật mình. -Chủ ngữ -Phụ ngữ trong cụm ĐT

File đính kèm:

  • docDung cum chu vi de mo rong cau.doc