Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tuần 1 đến Tuần 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục 9.

- Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (Từ 1 đến hết và theo chu kỳ 1 - 2.), đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng. Đội hình 0 - 2 - 4.

2. Kỹ năng: Học sinh thực hiện tốt phương pháp tập hợp hàng.

3. Thái độ: Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác cao.

II. Sân tập - đồ dùng: 1 còi.

III. Tiến trình dạy học:

 

doc27 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tuần 1 đến Tuần 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h hình. - GV nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2.Khởi động. -HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp chân tay. - ép dọc - ép ngang. B. Phần cơ bản. 1. Chạy nhanh: - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. - Xuất phát cao - chạy nhanh. - Ngồi vai hướng chạy xuất phát. - Học: Ngồi lưng hướng chạy xuất phát. 2. Bài thể dục: - Nữ: Ôn 25 động tác. - Nam: Ôn 26 động tác. *Học mới: -Nữ: Từ 26 - 29. -Nam:Từ 27 - 36. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên quanh sân trường 500 - 800m. 8-10’ 4x8 4x8 30-33’ 2l/đt 2lần/đt 1lần 2-3lần 1-2lần * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + - Lớp trưởng cho tập hợp và phối hợp với giáo viên điều khiển lớp tập phần khởi động. -GV hướng dẫn cho HS luyện tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy xuất phát. Mỗi động tác 2 làn, GV sửa tư thế động tác cho HS x x -> x x -> x x -> x x -> - GV làm mẫu 1 - 2 lần. - HS tập luyện theo. GV uốn nắn từng tư thế cho từng HS. * Cho HS chạy 1 lần theo dòng nước chảy. - GV kiểm tra 3 HS nam, 3 HS nữ -> nhận xét. - GV hướng dẫn HS tập từng động tác mới -> GV sửa tư thế cho từng em. - Cho HS tập liên hoàn các động tác đã học. * GV chia nhóm nam, nữ, cho HS ôn tập lại các động tác đã học 1-2 lần. (GV theo dõi, sửa tư thế cho từng em). - Lần lượt cho các nhóm lên thực hiện. HS - GV nhận xét rút kinh nghiệm. - HS luyện tập chạy bề theo nhóm sức khoẻ. - GV động viên HS chạy hết quãng đường. C. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Các nhóm chạy xong đi lại nhẹ nhàng tự thả lỏng hít thở sâu, duỗi chân tay. 2.Nhận xét: GV nhận xét đánh giá giờ học. 3.Hướng dẫn: HS về nhà: Luyện tập các động tác bổ trợ xuất phát - chạy nhanh. Ôn tập bài thể dục tay không 29 động tác (nữ); 36 động tác (nam). Luyện tập chạy 500 - 800m vào các buổi sáng. Tuần 6. Ngày soạn: Tiết 12: Ngày dạy: Chạy ngắn - Bài Thể dục - chạy bền I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: a) Chạy ngắn: Ôn tập xuất phát cao chạy nhanh (40 - 60m). Học kỹ thuật xuất phát thấp - chạy nhanh. b) Bài thể dục: Ôn 29 động tác (nữ) và 36 động tác (nam). c) Chạy bền: Trò chơi: Người thừa thứ 3. 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật xuất phát cao, tập đúng, chính xác, đều các động tác của bài thể dục tay không. 3. Thái độ: - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, có ý thức kỷ luật cao. II.Sân tập - đồ dùng: 4 bộ bàn đạp. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Đlg Phương pháp A.Phần mở đầu. 1. ổn định tố chức lớp: - Lớp trưởng báo cáo tình hình. - GV nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. -HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp chân tay. - ép dọc - ép ngang. B. Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: - Xuất phát cao - chạy nhanh. - Học: Xuất phát thấp: +Vào chỗ: Đặt hai chân vào vị trí của bàn đạp, chân sau quỳ gối, vai nhô về trước. +Sẵn sàng: Không nâng mông quá cao hoặc quá thấp, góc độ 110 - 1300, không giật cục, trọng tâm dồn vào hai tay. +Chạy: Đạp mạnh hai chân vào bàn đạp, cơ thể lao về phía trước, không được để mất thăng bằng. 2. Bài thể dục: - Nữ: Ôn 29 động tác. - Nam: Ôn 36 động tác. (Chú ý phối hợp nhịp nhàng giữa các động tác) 3.Chạy bền: Trò chơi: Người thừa thứ ba. 8-10’ 4x8 4x8 30-33’ 2-3lần 2lần/đt 3-5lần 3lần 10-12’ 5-7’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + - Lớp trưởng cho tập hợp và phối hợp với giáo viên điều khiển lớp tập phần khởi động. - GV nhấn mạnh kỹ thuật bước chạy x x -> x x -> x x -> x x -> - GV làm mẫu từng tư thế trong xuất phát thấp. - Cho HS thực hiện tư thế sẵn sàng. * Cho HS vào thực hiện trên đường chạy theo dòng nước chảy. - GV sửa từng động tác. -Cho 5 - 7 HS lên thực hiện -> GV rút kinh nghiệm. - GV kiểm tra 1 nhóm nam, 1 nhóm nữ -> GV - HS nhận xét, đánh giá. * GV chia nhóm nam, nữ, cho HS tự luyện tập. (GV theo dõi, sửa tư thế động tác, kết hợp kiểm tra, rút kinh nghiệm cho từng học sinh, từng nhóm ). - Lần lượt cho các nhóm lên thực hiện. HS - GV nhận xét rút kinh nghiệm. - GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi trò chơi. C. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: HS tập các động tác thả lỏng hồi sức theo vòng tròn. 2. Nhận xét: GV nhận xét đánh giá giờ học. 3.Hướng dẫn: HS về nhà: Luyện tập xuất phát thấp- chạy nhanh 60m. Ôn tập bài thể dục tay không 29 động tác (nữ); 36 động tác (nam). Luyện tập chạy 500 - 800m. Tuần 7. Ngày soạn: Tiết 13: Ngày dạy: Chạy ngắn - Bài Thể dục - chạy bền I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: a) Chạy ngắn: Ôn tập xuất phát thấp - Trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”. Học kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao. b) Bài thể dục: Ôn 29 động tác (nữ) và 36 động tác (nam). Học từ nhịp 30 - 34 (nữ), 37 - 40 (nam). c) Chạy bền: Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện tương đối tốt các kỹ thuật xuất phát thấp, tập đúng, chính xác, đều 29, 36 động tác của bài thể dục tay không. 3. Thái độ: - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tinh thần đồng đội. II.Sân tập - đồ dùng: 4 bộ bàn đạp. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Đlg Phương pháp A.Phần mở đầu. 1. ổn định tố chức lớp: - Lớp trưởng báo cáo tình hình. - GV nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. -HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp chân tay. - Tập bài thể dục phát triển. - ép dọc - ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. B. Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: - Ôn tập: Xuất phát thấp - Học kỹ thuật chạy lao sau xuất phát. - Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức. @ @ @ @ * @ @ @ @ 2. Bài thể dục: - Nữ: Ôn 29 động tác. - Nam: Ôn 36 động tác. - Học bài mới: * Nữ: Từ nhịp 30 - 34. * Nam: Từ nhịp 37 - 40. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền quanh sân trường. 8-10’ 4x8 4x8 4x8 2x20m 30-33’ 1-2lần 2lần/đt (2x15m) 3-5lần 3lần 10-12’ 5-7’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + - Lớp trưởng cho tập hợp và phối hợp với giáo viên điều khiển lớp tập phần khởi động. - GV nhấn mạnh kỹ thuật bước chạy x x -> x x -> x x -> x x -> - GV cho học sinh ôn tập xuất phát thấp chạy 15 - 20m. x x -> x x -> - HS nhận xét, GV rút kinh nghiệm. GV giới thiệu kỹ thuật chạy lao, nhấn mạnh mấu chốt kỹ thuật. - HS thực hiện 1 - 2 lần trên đường chạy theo dòng nước chảy. - GV sửa từng động tác. - GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho HS chơi dưới hình thức thi đua (có thưởng, phạt). - GV kiểm tra 2 - 4 học sinh -> GV - HS nhận xét, đánh giá cho điểm. * GV chia nhóm nam, nữ, cho HS tập riêng. (GV theo dõi, sửa tư thế động tác, kết hợp kiểm tra, rút kinh nghiệm cho từng học sinh, từng nhóm ). - GV hướng dẫn từng nhóm tập các động tác mới. - Từng nhóm nam, nữ thực hiện toàn bộ các động tác đã học 1 - 2 lần, GV sửa sai. - Phân nhóm nhỏ cho học sinh tự tập luyện, GV giúp đỡ từng nhóm. - Lần lượt cho các nhóm lên thực hiện toàn bộ các động tác đã học. HS - GV nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm. - HS luyện tập theo nhóm sức khoẻ. GV động viên học sinh chạy hết quãng đường. C. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: HS chạy xong tự thả lỏng hồi tĩnh. 2. Nhận xét: GV nhận xét đánh giá giờ học. 3.Hướng dẫn: HS về nhà: Luyện tập xuất phát thấp- chạy lao. Ôn tập bài thể dục tay không. Luyện tập chạy 500 - 800m. Tuần 7. Ngày soạn: Tiết 14: Ngày dạy: Chạy ngắn - Bài Thể dục - chạy bền I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: a) Chạy ngắn: Ôn tập xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng cự ly 30 - 40m. b) Bài thể dục: Ôn động tác 1 - 34 (nữ) và 1 - 40 (nam). c) Chạy bền: Trò chơi “Tìm người chỉ huy”. 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật xuất phát thấp, tập đúng, chính xác, đều các động tác của bài thể dục tay không. 3. Thái độ: - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác. II.Sân tập - đồ dùng: 4 bộ bàn đạp. III. Tiến trình dạy học: Nội dung Đlg Phương pháp A.Phần mở đầu. 1. ổn định tố chức lớp: - Lớp trưởng báo cáo tình hình. - GV nêu nội dung, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động. -HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân. - Xoay các khớp chân tay. - Tập bài thể dục phát triển. - ép dọc - ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá gót chạm mông. B. Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: - Ôn tập: Xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng cự ly 30 - 40m 2. Bài thể dục: - Nữ: Ôn từ động tác 1 - 34. - Nam: Ôn từ động tác 1 - 40. 3.Chạy bền: Trò chơi: Tìm người chỉ huy. 8-10’ 4x8 4x8 4x8 2x20m 30-33’ 15’ 2lần/đt (2x15m) 10phút 5-7phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + - Lớp trưởng cho tập hợp và phối hợp với giáo viên điều khiển lớp tập phần khởi động. x x -> x x -> x x -> x x -> - GV cho 2 - 3 học sinh thực hiẹn phần kỹ thuật xuất phát thấp -> HS và GV nhận xét đánh giá cho điểm. HS ôn tập theo đội hình nước chảy. Sau mỗi lần chạy giáo viên có nhận xét rút kinh nghiệm. x x -> x x -> - Cho 2 - 4 HS lên thực hiện, HS và giáo viên nhận xét, đánh giá. - GV hướng dẫn cho HS ôn tập theo nhóm, GV giúp đỡ từng nhóm, sửa những động tác sai, các nhóm tập luyện dưới hình thức thi đua. - Lần lượt cho các nhóm lên thực hiện toàn bộ các động tác đã học. HS - GV nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm. - GV hướng dẫn cho HS chơi trò chơi, kết hợp các động tác thả lỏng toàn thân. C. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: GV nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm giờ học. 2. Hướng dẫn: HS về nhà: Luyện tập xuất phát thấp- chạy 60m. Ôn tập bài thể dục tay không. Luyện tập chạy 500 - 800m vào các buổi sáng. Tuần 8. Ngày soạn: Tiết 15: Ngày dạy: Chạy ngắn - Bài Thể dục - chạy bền I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: a) Chạy ngắn: Ôn tập xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng cự ly 30 - 40m. b) Bài thể dục: Ôn động tác 1 - 34 (nữ) và 1 - 40 (nam). c) Chạy bền: Trò chơi “Tìm người chỉ huy”. 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật xuất phát thấp, tập đúng, chính xác, đều các động tác của bài thể dục tay không. 3. Thái độ: - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác. II.Sân tập - đồ dùng: 4 bộ bàn đạp. III. Tiến trình dạy học:

File đính kèm:

  • docThe duc 9 Tuan 1 den Tuan 8.doc