Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 58

I/-Mục tiêu – Yêu cầu:

1/. Mục tiêu: Môt số hướng dẫn tập Luyện tập sức bền.

 2/. Yêu cầu: biết được ý nghĩa và cách thức tập luyện nâng cao sức bền. biết vận dụng những hiểu biết đã học để tập luyện nâng cao sức khỏe.

II. Địa điểm – Phương tiện:

 + Địa điểm: lớp học

 + Phương Tiện: HS chuẩn bị tập viết.

A/ Phần mở đầu: 2-4 phút.

 Nhận lớp: Cán sự báo cáo, GV nhận lớp nêu mục tiêu – yêu cầu tiết học.

B/ Phần cơ bản:

 1/ Một số hiểu biết cần thiết.

 - Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không làm được việc gì có kết quả cao.

 + Sức bền là khả năng của cơ thể chóng lại mệt mỏi, khi học tập lao động, hay tập luyện TDTT.

 - Sức bền gồm có: Sức bền chung và sức bền chuyên môn.

 + Sức bền chung: là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.

 + Sức bền chuyên môn: là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoặc động lao động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài VD: khả năng của VĐV chạy 10km, 20km, 42,195km.

 

doc137 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 58, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tự giác và tích cực tập luyện, thi đạt kết quả cao. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường THCS Nguyễn Văn Phú. -Thiết bị: Còi, ván giậm, bàn, ghế cho GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy, cách thức tiến hành buổi kiểm tra. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Kiểm tra nhảy xa: + Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi”. + Cách xếp loại: Kiểm tra xếp loại theo mức độ kĩ thuật và thành tích HS thực hiện được. - Giỏi: Thực hiện đúng kĩ thuật, thành tích đạt mức “Giỏi”. - Khá: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không, thành tích đạt “Khá”. - Đạt: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không, nhưng chưa đạt thành tích mức “Đạt” hoặc thành tích đạt mức “Đạt” nhưng kĩ thuật giai đoạn trên không thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Chưa đạt: Thực hiện không đúng kĩ thuật và thành tích không đạt ở mức “Đạt”. * Lưu ý: Một số trường hợp khác, do GV quyết định. GV có thể điều chỉnh mức thành tích cho phù hợp với thể lực HS của trường. . 2. Chạy bền: + Chơi trò chơi (Do GV chọn) 60-65 phút 25 phút 25 phút 3 – 6 lần 3 – 6 lần 8-10 phút €(GV) Hố nhảy xa €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Kiểm tra thành nhiều đợt nam, nữ riêng. Mỗi đợt 5 – 10 HS, mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật lần nhảy đúng nhất và thành tích lần nhảy xa nhất. Nếu ngay lần nhảy chính thức thứ nhất hoặc thứ hai đã đạt điểm cao nhất, không phải nhảy lần 2, 3. - GV đánh dấusẵn vạch mốc theo các mức sau: “Đ ạt” 2,70m (nam) và 2,30 (nữ). “Khá”: 3,10m (nam) và 2,70 (nữ). “Giỏi” 3,40m (nam) và 2,90 (nữ). - GV tổ chức điều khiển luyện tập. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học, công bố xếp loại kiểm tra. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: .... Tổ trưởng duyệt Tuần : 27 (K.9) Tiết : 53+54 Tên bài : BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khỏe mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách . - Tiếp tục củng cố cho HS một số hiểu biết về kiến thức, kĩ năng nhảy xa, để rèn luyện thể lực chung, nâng cao thành tích. - Tiếp tục nâng cao một số hiểu biết và rèn luyện kĩ thuật để phát triển sức bền. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, thi đạt kết quả cao. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường THCS Nguyễn Văn Phú. -Thiết bị: Còi, ván giậm, bàn, ghế cho GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy, cách thức tiến hành buổi kiểm tra. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Oân tập: -Đệm bóng -Chuyền bóng cao tay -Phát bóng thấp tay chính diện -Phát bóng thấp tay nghiêng mình 2. Học mới: -Phát bóng cao tay chính diện 3. Chạy bền: + Chơi trò chơi (Do GV chọn) 60-65 phút 25 phút 25 phút 3 – 6 lần 8-10 phút Nhóm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - GV tổ chức điều khiển luyện tập. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học, công bố xếp loại kiểm tra. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: .... Tổ trưởng duyệt Tuần : 28 (K.9) Tiết : 55+56 Tên bài : BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khỏe mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách . - Tiếp tục củng cố cho HS một số hiểu biết về kiến thức, kĩ năng nhảy xa, để rèn luyện thể lực chung, nâng cao thành tích. - Tiếp tục nâng cao một số hiểu biết và rèn luyện kĩ thuật để phát triển sức bền. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, thi đạt kết quả cao. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường THCS Nguyễn Văn Phú. -Thiết bị: Còi, ván giậm, bàn, ghế cho GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy, cách thức tiến hành buổi kiểm tra. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1. Oân tập: -Đệm bóng -Chuyền bóng cao tay -Phát bóng thấp tay chính diện -Phát bóng thấp tay nghiêng mình -Phát bóng cao tay chính diện 2. Chạy bền: + Chơi trò chơi (Do GV chọn) 60-65 phút 25 phút 25 phút 3 – 6 lần 8-10 phút Nhóm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - GV tổ chức điều khiển luyện tập. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học, công bố xếp loại kiểm tra. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: .... Tổ trưởng duyệt Tuần : 29 (K.9) Tiết : 57+58 Tên bài : BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khỏe mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách . - Tiếp tục củng cố cho HS một số hiểu biết về kiến thức, kĩ năng nhảy xa, để rèn luyện thể lực chung, nâng cao thành tích. - Tiếp tục nâng cao một số hiểu biết và rèn luyện kĩ thuật để phát triển sức bền. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, thi đạt kết quả cao. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường THCS Nguyễn Văn Phú. -Thiết bị: Còi, ván giậm, bàn, ghế cho GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy, cách thức tiến hành buổi kiểm tra. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 12-15 phút 1 phút 7 phút 7 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. -Đệm bóng -Chuyền bóng cao tay -Phát bóng thấp tay chính diện -Phát bóng thấp tay nghiêng mình -Phát bóng cao tay chính diện Học mới: Đập bóng Chạy bền: + Chơi trò chơi (Do GV chọn) 60-65 phút 25 phút 25 phút 3 – 6 lần 8-10 phút Nhóm.1 Nhóm.2 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €(GV) Nhóm.3 Nhóm.4 €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ - GV tổ chức điều khiển luyện tập. C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học, công bố xếp loại kiểm tra. + Giao bài tập về nhà. + Xuống lớp. 8-10 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: .... Tổ trưởng duyệt

File đính kèm:

  • docthe duc 9 co hinh minh hoa.doc