Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 28 đến Tiết 30

I. MỤC TIÊU :

- Giúp học sinh củng cố các kĩ thuật đã học , tăng cường sức bền .

 - Rèn luyện kĩ năng phối hợp vận động cho học sinh .

 - Học sinh nghiêm túc , tích cực .

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường .

- Sân tập , bóng .

III. TIẾN TRÌNH kiểm tra :

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 28 đến Tiết 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : Bóng chuyền – Chạy bền Tiết 56 –bóng chuyền : ôn đệm , phát bóng - chạy bền: luyện tập Tuần : 28 Ngày soạn : I. MỤC TIÊU : - Giúp học sinh củng cố các kĩ thuật đã học , tăng cường sức bền . - Rèn luyện kĩ năng phối hợp vận động cho học sinh . - Học sinh nghiêm túc , tích cực . II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường . - Sân tập , bóng . III. TIẾN TRÌNH kiểm tra : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU 1/Ổn định: Nhận lớp. - Phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . 2/ Khởi động Xoay cổ tay,chân, gối, cổ , vai động tác lưng bụng, vặn mình., xoạc ngang , xoạc dọc . 5 - 8 ! 1! 2 x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên phổ biến ngắn gọn - Bốn hàng ngang cự li giản cách 2 cánh tay ( so le ) Cán bộ lớp điều khiển. II/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Bóng chuyền : ôn tập Đệm bóng Phát bóng 2/ Chạy bền : Luyện tập 30- 35! 25-30 ‘ 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhắc nhở . - Giáo viên quan sát . - Phân nhóm . - Giáo viên điều khiển . - Cho học sinh thi đấu với nhau . - Học sinh tham gia nhận xét . - Giáo viên nhận xét . - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật . - Giáo viên đưa ra yêu cầu . - Phân nhóm . - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhắc nhở . III/ PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng tay chân các khớp - Nhận xét : Tốt- hạn chế. - Dặn dò : ôn bài tập phát triển sức mạnh tay , chạy bền . - Xuống lớp 5 -– 7! x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X -- Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhận xét. - Giáo viên hướng dẫn Bài : Bóng chuyền – Chạy bền Tiết 57 bóng chuyền :ôn phát , đệm bóng , chuyền bóng cao tay chạy bền : luyện tập . Tuần : 29 Ngày soạn : I. MỤC TIÊU : - Giúp học sinh củng cố kĩ thuật đã học . - Rèn luyện sức mạnh , khéo léo , bền cho học sinh . - Học sinh nghiêm túc, tích cực . II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường . - Sân tập , bóng . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU 1/Ổn định: Nhận lớp. - Phổ biến nội dung , yêu cầu 2/ Khởi động Xoay cổ tay,chân, gối, cổ , vai ,động tác lưng bụng, vặn mình., xoạc ngang , xoạc dọc ,chạy tại chổ. 5 - 8 ! 1! 2 x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Giáo viên phổ biến cụ thể . Bốn hàng ngang cự ly giản cách 2 cánh tay ( so le ) Cán bộ lớp điều khiển. II/ PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bóng chuyền : * Ôn đệm , phát bóng . * Chuyền bóng cao tay : 2/ Chạy bền : Luyện tập 30- 35! 25-30’ 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Phân nhóm ôn - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhắc nhở . - Giáo viên quan sát . - Phân nhóm . - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên sửa sai . II/ PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng tay chân các khớp . - Nhận xét : Tốt hạn chế . - Dặn dò : Tập bài tập phát triển sức mạnh tay . - Xuống lớp 5 -– 7! x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhận xét. - Giáo viên hướng dẫn Chiến Bài : Bóng chuyền – Chạy bền Tiết 58 - bóng chuyền : ôn t 57, học bài tập 1 - Chạy bền : luyện tập Tuần : 29 Ngày soạn : I. MỤC TIÊU : - Giúp học sinh củng cố kĩ thuật đã học , nắm và thực hiện được bài tập 1 . . - Rèn luyện kĩ năng vận động sức mạnh , khéo léo ,bền cho học sinh . - Học sinh nghiêm túc, tích cực . II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường - Sân tập , bóng . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU 1/Ổn định: Nhận lớp. - Phổ biến nội dung , yêu cầu 2/ Khởi động Xoay cổ tay,chân, gối, cổ , vai ,động tác lưng bụng, vặn mình., xoạc ngang , xoạc dọc ,chạy tại chổ. 5 - 8 ! 1! 2 x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Giáo viên phổ biến cụ thể . Bốn hàng ngang cự ly giản cách 2 cánh tay ( so le ) Cán bộ lớp điều khiển. II/ PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bóng chuyền : - Đệm bóng . - Phát bóng . - Chuyền bóng cao tay . * Bài tập 1 : Đỡ phát bóng –- Chuyền hai -– Phát bóng . Vị trí số 1 hoặc số 3 đỡ bước 1 từ quả phát bóng của đối phương cho vị trí số 2 . Số 2 chuyền bước hai cho số 3 đập bóng . * Bài tập 2 . Giống như bài tập 1 , nhưng số 1 đập bóng . 2/ Chạy bền : luyện tập 30- 35! 7-10 l 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên tiến hành từng động tác. - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhắc nhở . - Giáo viên quan sát . < 2 3 1 - Đưa ra các yêu cầu cho học sinh tập luyện . - Giáo viên chọn nhóm thị phạm . - Giáo viên phân tích . - Phân nhóm . - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật . - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên sửa sai . - Giáo viên đưa ra yêu cầu . - Giáo viên sửa sai . II/ PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng tay chân các khớp . - Nhận xét : Tốt hạn chế . - Dặn dò : Tập bài tập phát triển sức mạnh tay , chạy bền . - Xuống lớp 5 -– 7! x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhận xét. - Giáo viên hướng dẫn Chiến Bài : Bóng chuyền – Chạy bền Tiết 59: - bóng chuyền ôn bổ trợ, học kĩ thuật phát bóng cao tay - Chạy bền : Luyện tập . Tuần : 30 Ngày soạn : I. MỤC TIÊU : - Giúp học sinh củng cố bài tập 1,2 , nắm và thực hiện được bài tập 3,4 . - Rèn luyện kĩ năng phối hợp vận động cho học sinh . - Học sinh nghiêm túc, tích cực II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường - Sân tập , bóng . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU 1/Ổn định: Nhận lớp. - Phổ biến nội dung , yêu cầu . 2/ Khởi động Xoay cổ tay, chân, gối, cổ ,vai , động tác lưng bụng, vặn mình., xoạc ngang , xoạc dọc .. 5 - 8 ! 1! 2 x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên phổ biến ngắn gọn Bốn hàng ngang cự li giản cách 2 cánh tay ( so le ) Cán bộ lớp điều khiển. II/ PHẦN CƠ BẢN 1 / Bóng chuyền : ôn bài tập 1, 2 * Bài tập 3 ; Vị trí số 2, hoặc 3 đỡ phát bóng . Số 1 di chuyển chuyền hai cho số 3 hoặc số 2 đập bóng . * Bài tập 4 : Phát bóng Quan sát vị trí đứng của đối phương mà phát bóng , nếu đứng theo hàng ngang thì phát bóng vào cuối sân . Có thể tùy vào các tình huống khác . 2 / Chạy bền : Luyện tập 30- 35! 5-7’ 5’ x x x x x ‚ x x x x x x x x x x x x x x x - Tập theo nhóm . - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhắc nhở . 1 2 3 - Giáo viên thị phạm – phân tích - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên sửa sai . - Ciáo viên nhắc lại kĩ thuật . - Phân nhóm - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhắc nhở . III/ PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng tay chân các khớp - Nhận xét : Tốt -– hạn chế. - Dặn dò : Ôn bài tập phát triển sức mạnh tay . -- Xuống lớp 5 -– 7! x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên điều khiển - Giáo viênnhận xét. - Giáo viên hướng dẫn . Chiến Bài : Bóng chuyền – Chạy bền Tiết 60 : - bóng chuyền : ôn phát bóng , học bài tập 5,6 - Chạy bền : Luyện tập . Tuần : 30 Ngày soạn : I. MỤC TIÊU : - Giúp học sinh củng cố các kĩ thuật đã học , nắm và thực hiện được bài tập 5,6. . - Rèn luyện kĩ năng phối hợp vận động cho học sinh . - Học sinh nghiêm túc, tích cực II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường - Sân tập , bóng . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/PHẦN MỞ ĐẦU 1/Ổn định: Nhận lớp. - Phổ biến nội dung , yêu cầu . 2/ Khởi động Xoay cổ tay, chân, gối, cổ ,vai , động tác lưng bụng, vặn mình., xoạc ngang , xoạc dọc .. 5 - 8 ! 1! 2 x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X -Giáo viên phổ biến ngắn gọn Bốn hàng ngang cự li giản cách 2 cánh tay ( so le ) Cán bộ lớp điều khiển. II/ PHẦN CƠ BẢN 1 / Bóng chuyền : Phát bóng ( ôn ) * Bài tập 5 : Đỡ phát bóng -– chuyền hai -– đập bóng Trường hợp 1 : Số 1 đỡ phát bóng , số2 chuyền , số 3 đập bóng . Trường hợp 2 : Số 1 đỡ phát bóng , số 2 chuyền , số 1 đập bóng . * Bài tập 6 : Số 3 lùi đỡ phát bóng số 2 chuyền cho số 1 hoặc số 3 đập bóng . 2 / Chạy bền : Luyện tập Nam 1000m , nữ 800m . 30- 35! 5-7’ 5’ x x x x x ‚ x x x x x x x x x x x x x x x - Tập theo nhóm . - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên nhắc nhở . - Giáo viên thị phạm lại . - Giáo viên phân tích . - Giáo viên điều khiển . - Giáo viên sửa sai . - Phân nhóm . - Giáo viên điều khiển . III/ PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng tay chân các khớp - Nhận xét : Tốt -– hạn chế. - Dặn dò : Ôn bài tập phát triển sức mạnh tay . Xuống lớp 5 -– 7! x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - Giáo viên điều khiển - Giáo viên nhận xét. - Giáo viên hướng dẫn . Chiến

File đính kèm:

  • docth e duc 8.doc