Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Năm học 2010-2011

 I / MỤC TIÊU – YÊU CẦU.

a / Mục tiêu:

- Hướng dẫn cho học sinh về cách luyện tập sức nhanh ( phần I ).

- Tiếp tục nâng cao một số hiểu biết và rèn luyện kỹ thuật về phát triển sức nhanh cho học sinh

b / Yêu cầu:

 - HS học nghiêm túc và biết vận dụng kiến thức đã học vào trong tập luyện TDTT.

- Nâng cao kỹ thuật và thành tích trong chạy cự li ngắn.

- Đạt tiêu chuẩn (RLTT ).

- Biết vận dụng những điều đã học để tự rèn luyện hằng ngày.

II / ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.

a. Địa điểm : - Lớp học.

b. Phương tiện : - Bàn ghế ,sách TD 8, phấn bảng, sách điền kinh .

III / NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA.

1/ Nội dung. ( Phần I ).

 - Chạy là một trong những kỹ năng vận động cơ bản của con người . Từ thời cổ đại xưa, con người đã biết sử dụngchạy để đuổi bắt con vật hoặc chạy chốn khi bị chúng tấn công. Qua nhiều năm tháng, chạy trở thành những môn thể thao hấp dẫn trinh phục thời gian trên những đoạn đường quy định,thể hiện khả năng về sức nhanh và sức bền của con người.

 - Chạy được tổ chức thi đấu theo nhiều cự li khác nhau từ 60m, 80m, 100m cho đến 1000m, 42195m (chạy Mara tong ). Dụa theo đặc thù chuyên môn, chạy nhanh được chia thành 3 nhóm cự li : ngắn , trung bình và dài . Chạy cự li ngắn gồm có 60m, 80m, 100m ,200m , 400m. Các cự li 60m, 80m, 100m chạy trên đường thẳng , 200m , 400m vừa chạy trên đường thẳng vừa chạy trên đường vòng . Đặc điểm của chạy cự li ngắn làcơ thể phải làm việc với cường độ cực đại ( Tốc độ tối đa ) trong thời gian ngắn , trong tình trạng nợ “OXI” . Chạy còn có các loại hình khác nữa như chạy tiếp sức, chạy vượt rào, chạy việt dã, với nhiều cự li khác nhau. Ở THCS học kĩ thuật chạy 60m trên đường thẳng .

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h tốt. Hướng dẫn HS về nhà luyện tập thêm. Đội hình xuống lớp Tập trung lớp thành 4 hàng ngang. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € Rĩt kinh nghiƯm: TuÇn: TiÕt: 33 Ngµy so¹n: 06/ 12/ 2009 Ngµy d¹y: ¤n TËp I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Bật nhảy: Ơn nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Bật nhảy : Biết và thực hiện được kỹ thuật nhảy bước bộ trên khơng, trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”, Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. Biết vận dụng tự tập hằng ngày. Chạy bền : Biết và thực hiện tốt các động tác kĩ thuật đã học, phát triển thể lực. Biết tự tập và kiên trì tập luyện để phát triển sức bền. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường . Tranh ảnh, nệm nhảy. III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Bật nhảy ) 8 ' 1 ' 5 ' 2x8. 2 ' 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . Gv cho hs khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Gọi 2-4 Hs thực hiện chạy đà ( tự do ) – nhảy xa. Cho Hs nhận xét. GV cho điểm, nhận xét chung B. PHẦN CƠ BẢN : 1. Bật nhảy : - Ơn nhảy bước bộ trên khơng. - Ơn Chạy đà ( tự do ) – nhảy xa kiểu ngồi. - Trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”. 2. Củng cố ( Đá cầu ) 3. Chạy bền : - Chạy trên địa hình tự nhiên. 32 ' 22 ' 5 ' 10 ' 7 ' 5 ' 5 ' Nam 5 vịng Nữ 4 vịng Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần cho học sinh quan sát và hiểu sau đó điều khiển cho các em ôn tập. €€€€€€€€€ € €GV €€€€€€€€€ - Gv phổ biến trị chơi “ Nhảy vào vịng trịn tiếp sức ”và tiến hành cho các em chơi. Nhận xét, đánh giá trị chơi. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện nhảy bước bộ trên khơng. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vịng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 ' 2 ' 2 x8 3 ' € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. Rĩt kinh nghiƯm: TuÇn: TiÕt: 34 Ngµy so¹n: 06/ 12/ 2009 Ngµy d¹y: ĐỀ KIỂM TRA MƠN THỂ DỤC, HỌC KÌ I, LỚP 8 A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) STT Nội dung/ chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng 1 Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh I.1 ( 0.8 đ) 2 Trị chơi vận động I.2 ( 0.4 đ) 3 Đá cầu I.3 ( 0.8 đ) 4 Chạy nhanh II. ( 8 đ) 5 Tổng điểm 1,2 điểm 0,8 điểm 8,0 điểm B. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA. Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu sau đĩ cho học sinh khởi động và ơn bài ( Nếu cần ). Chỉ kiểm tra những học sinh cĩ đủ sức khỏe và tham gia học tập đầy đủ. Phần kiểm tra lí thuyết giáo viện cĩ thể kiểm tra ngay hoặc củng cĩ thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh cĩ thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngịai sân tập. Phần kiểm tra thực hành giáo viên cĩ thể tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 1 đến 2 học sinh. Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tùy tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên cĩ thể thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp. C. NỘI DUNG ĐỀ. Phần I : Lý thuyết ( 2 điểm) Em hãy khoanh trịn vào trước một câu trả lời đúng nhất 1. Hình thức cơ bản của sức nhanh : Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh. Tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh Phản ứng nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. 2. Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh : Chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tham gia các họat động TDTT và cơng tác xã hội. Chạy biến tốc, nhảy dây, chống đẩy, bật cao, chạy nhanh 60m. Tập thường xuyên và theo chỉ dẫn của giáo viên. 3. Khi tham gia trị chơi vận động cĩ phải là lúc đĩ em đã : Tham gia cơng tác xã hội Rèn luyện nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học. Tham gia các họat động thể dục thể thao. Học tập, giao lưu và kết bạn. 4. Khi được quyền phát cầu, Mỗi VĐV được phát mầy quả : A. 2 quả B. 3 quả C. 4 quả D. 5 quả 5. Lỗi phát cầu : A. Cầu phát sang chạm vào một vật cản trước khi rơi xuống sân. B. Cầu khơng qua lưới ( Mắc lưới ) hoặc chui dưới lưới. C. Ngưới phát cầu đá khơng trúng quả cầu khi đã thực hiện động tác đá cầu. D. Cả ABC đều đúng. Phần II : Thực hành ( 8,0 điểm) Em hãy thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m. D. ĐÁP ÁN VÀ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ : Phần I : Lý thuyết ( 2 điểm ) Đáp án đúng là : D ( 0,4) Đáp án đúng là : C ( 0,4) Đáp án đúng là : B ( 0,4) Đáp án đúng là : D ( 0,4) Đáp án đúng là : D ( 0,4) Phần II : Thực hành ( 8 điểm ) Thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m. Điểm Thành tích Nam Nữ 7 - 8 9.2 s đến 9,7 s 10,2 s đến 10,9 s 5 - 6 9,8 s đến 10.4 s 11 s đến 11.5 s 3 - 4 10,5 s đến 11,6 s 11,6 s đến 12,6 s 1 - 2 11,7 s trở lên 12,7 s trở lên Rĩt kinh nghiƯm: TuÇn: TiÕt: 35 Ngµy so¹n: 13/ 12/ 2009 Ngµy d¹y: KiĨm tra tiªu chuÈn rÌn luyƯn th©n thĨ I/ Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn RLTT nội dung: Bật xa.tính thành tích, xếp loại theo tiêu chuẩn RLTT. Yêu cầu: ổn định trật tự, kỹ luật, nghiêm túc trong khi Kiểm tra, tự giác tích cực tập để lấy thành tích. Tập khả năng chịu đựng, tập luyện sức bền, tăng thể lực. Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. III/ Thời gian: 45hút IV/ Sân bãi và dụng cụ: 1/ Sân bãi: Sân trường. 2/ dụng cụ: còi, phấn, thước đo, ø. V/ Phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung kiểm tra. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, 8' €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B/ Phần cơ bản: 1/Bật nhảy: + Kiểm tra: Bật xa. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hồ, hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học và giao bài tập nhà. Kết thúc giờ học. 32' 5 ' Tổ chức và phương pháp kiểm tra: -Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1 - 2 HS. -Mỗi HS thực hiện 3 lần, tính thành tích cho lần cao nhất. Cách cho điểm: Điểm 9, 10: Đạt thành tích mức“Giỏi”: Nam 2,05 m, Nữ 1,80 m. Điểm 7, 8: Đạt thành tích mức“Khá”: Nam 1,90 m, Nữ 1,70m. Điểm 5, 6: Đạt thành tích mức“Đạt”: Nam 1,80m, Nữ 1,60m. FLưu ý đến những trường hợp HS có thể chất kém nhưng tích cực tập luyện, có thể cho KT lần 2 và thang điểm được nâng lên nhưng vẫn giữ nguyên thành tích . € € GH 1,55m 1,65m 1,70m 1,75m 1,80m 1,95m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, Rĩt kinh nghiƯm: TuÇn: TiÕt: 36 Ngµy so¹n: 13/ 12/ 2009 Ngµy d¹y: KiĨm tra tiªu chuÈn rÌn luyƯn th©n thĨ I/ Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn RLTT nội dung: Bật xa.tính thành tích, xếp loại theo tiêu chuẩn RLTT. Yêu cầu: ổn định trật tự, kỹ luật, nghiêm túc trong khi Kiểm tra, tự giác tích cực tập để lấy thành tích. Tập khả năng chịu đựng, tập luyện sức bền, tăng thể lực. Biết vận dụng để tự tập hàng ngày. III/ Thời gian: 45hút IV/ Sân bãi và dụng cụ: 1/ Sân bãi: Sân trường. 2/ dụng cụ: còi, phấn, thước đo, ø. V/ Phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung kiểm tra. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, 8' €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên, giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B/ Phần cơ bản: 1/Bật nhảy: + Kiểm tra: Bật xa. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hồ, hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học và giao bài tập nhà. Kết thúc giờ học. 32' 5 ' Tổ chức và phương pháp kiểm tra: -Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1 - 2 HS. -Mỗi HS thực hiện 3 lần, tính thành tích cho lần cao nhất. Cách cho điểm: Điểm 9, 10: Đạt thành tích mức“Giỏi”: Nam 2,05 m, Nữ 1,80 m. Điểm 7, 8: Đạt thành tích mức“Khá”: Nam 1,90 m, Nữ 1,70m. Điểm 5, 6: Đạt thành tích mức“Đạt”: Nam 1,80m, Nữ 1,60m. FLưu ý đến những trường hợp HS có thể chất kém nhưng tích cực tập luyện, có thể cho KT lần 2 và thang điểm được nâng lên nhưng vẫn giữ nguyên thành tích . € € GH 1,55m 1,65m 1,70m 1,75m 1,80m 1,95m € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, Rĩt kinh nghiƯm:

File đính kèm:

  • docTD8(3).doc