Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức)

I- Mục đích - Yêu cầu:

1. Kiến thức:

 - Biết được khái niệm về phương pháp học tập bộ môn

 - Biết được phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh

 2. Kỹ năng:

 - Phân biệt được một số phương pháp tập luyện ở các môn học

 - Vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh.

 3. Thái độ:

 - Học sinh tích cực học môn thể dục ở trên lớp, có tinh thận tập thể, có ứng xử đúng khi tập luyện và thi đấu TDTT

ii- Địa điểm - Phương tiện:

 - Địa điểm: Học trên lớp

III- Hoạt động của giáo viên và học sinh:

 

 

doc143 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iểm - Phương tiện: - Địa điểm: Tại sân thể dục của trường. - Phương tiện: Còi, cờ, thước đo III - Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung đ/l Phương pháp a- phần Mở đầu: 1. Tổ chức : - Phổ biến nội dung yêu cầu bài kiểm tra RLTT 2. Khởi động: - Khởi động chung: tập bài thể dục phát triển toàn thân 6 động tác. - Khởi động chuyên môn. + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, hông gối, ép dây chằng dọc ngang. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. b - phần Cơ bản: 1. Kiểm tra: - Tại chỗ bật xa * Thang điểm: - Loại tốt: Thực hiện đúng kỹ thuật có sức bật tốt, Nam 2,20m trở lên, Nữ 2m trở lên - Loại đạt: Thực hiện sức bật chưa được tốt Nam 1,7m- 2,10m; Nữ 1,50m - 1,90m - Loại không đạt: Thực hiện thành tích kém hơn so với mức đạt * Củng cố: Kỹ thuật tại chỗ bật xa c - phần Kết thúc: - Hồi tĩnh (thả lỏng các khớp) - Nhận xét giờ kiểm tra - Hướng dẫn bài tập về nhà: HS về tự luyện tập chạy tuỳ sức trong 5 phút 7P 2x8n 2x8n 2L 33P 1L 1L 5P 2x8n Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số lớp - GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra RLTT ngắn gọn. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - CS hướng dẫn cho lớp khởi động chung - GV hướng dẫn khởi động chuyên môn - GV kiểm tra gọi tên theo thứ tự sổ điểm, kiểm tra từng HS một mỗi học sinh thực hiện 3 lần GV đo thành tích tính lần cao nhất và cho điểm - Cả lớp ngồi quan sát cổ vũ các bạn được kiểm tra. Cả lớp ngồi quan sát và cổ vũ các bạn đang kiểm tra. - Đội hình kiểm tra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € € GH 1,55m 1,65m 1,70m 1,75m 1,80m 1,95m GV - Động viên kịp thời những HS có thành tích tốt, và nhắc nhở những HS bật nhảy chưa tốt cần cố gắng nhiều ở học kỳ II - GV hướng dẫn HS thả lỏng rũ tay, chân, toàn thân - ý thức HS trong giờ kiểm tra, kết quả HS kiểm tra. - HS về nhà tự ôn các nội dung đã học Giờ sau kiểm tra chạy tuỳ sức. Tiết 69: Ngày dạy lớp 9ABC Kiểm tra đánh giá thể lực I - Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Kiểm tra môn: Chạy tùy sức 5 phút 2- Kỹ năng: - Thực hiện được tương đối tốt kỹ thuật chạy 3- Thái độ: - HS có ý thức tổ chức kỷ luật trong giờ kiểm tra. II- Địa điểm- Phương tiện - Địa điểm: Tại sân thể dục của trường - Phương tiện: Còi, cờ, đồng hồ, dây đích III - Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung đ/l Phương pháp a- phần Mở đầu: 1. Tổ chức : - Phổ biến nội dung yêu cầu bài kiểm tra RLTT 2. Khởi động: - Khởi động chung: tập bài thể dục phát triển toàn thân 6 động tác. - Khởi động chuyên môn. + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, hông gối, ép dây chằng dọc ngang. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. b - phần Cơ bản: 1. Kiểm tra: - Chạy tùy sức 5 phút * Thang điểm: - Loại tốt : ẹaùt thaứnh tớch ở mửực: Nam 4 phút, Nửừ 5phút. - Loại đạt: Thaứnh tớch đạt ở mửực: Nam 5 phút, Nửừ 6phút . - Loại không đạt:Thành tích đạt kém hơn so với loại đạt, Nam 7phút; Nữ 7 phút 30 trở lên. * Củng cố: - Chạy tùy sức 5 phút c - phần Kết thúc: - Hồi tĩnh (thả lỏng các khớp) - Nhận xét giờ kiểm tra - Hướng dẫn bài tập về nhà: HS về tự luyện tập chạy con thoi 7P 2x8n 2x8n 2L 33P 1L 1L 5P 2x8n Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số lớp - GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra RLTT ngắn gọn. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - CS hướng dẫn cho lớp khởi động chung - GV hướng dẫn khởi động chuyên môn - GV kiểm tra gọi tên theo thứ tự sổ điểm, kiểm tra 5 HS chạy một GV bấm thành tích và cho điểm - Cả lớp ngồi quan sát cổ vũ các bạn được kiểm tra. - GV ghi thành tích của từng HS và cho điểm. - Đội hình kiểm tra €€€€€€€€ GV €€€€€€€€ € Động viên kịp thời những HS có thành tích tốt, và nhắc nhở những HS bật nhảy chưa tốt cần cố gắng nhiều ở học kỳ II - GV hướng dẫn HS thả lỏng rũ tay, chân, toàn thân - ý thức HS trong giờ kiểm tra, kết quả HS kiểm tra. - HS về nhà tự ôn các nội dung đã học Giờ sau kiểm chạy con thoi. Tiết 70: Ngày dạy lớp 9ABC Kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: - Kiểm tra chạy con thoi 4x10m 2- Kỹ năng: - Thực hiện được tương đối tốt kỹ thuật chạy con thoi 3- Thái độ: - HS có ý thức tổ chức kỷ luật trong giờ kiểm tra. II- Địa điểm- Phơng tiện - Địa điểm: Tại sân thể dục của trường - Phương tiện: Còi, cờ, đồng hồ, dây đích. III- Hoạt động của thầy và trò: NOÄI DUNG ẹ/L PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC A_ PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1- Tổ chức: - phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu giụứ kiểm tra đánh giá thể lực 2 - Khởi động: - Khởi động chung: - Tập bài thể dục phát triển toàn thân 6 động tác. - Khởi động chuyên môn: - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, hông gối, ép dây chằng dọc, ngang. - nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông 7P 2x8n 2x8n 2L Đội hình nhận lớp x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x GV - CS tập trung báo cáo sĩ số lớp -GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra đánh giá thể lực ngắn gọn Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - CS hướng dẫn cho lớp khởi động chung - GV hướng dẫn khởi động chuyên môn. B/ phần cơ bản: + Kieồm tra: chạy con thoi 4x10m *Thang điểm: - Loại tốt: Thực hiện đúng kỹ thuật chạy con thoi - Loại đạt: Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật chạy con thoi - Loại không đạt:Thực hiện không đúng kỹ thuật chạy con thoi * Củng cố: chạy con thoi 4x10m C- PHẦN kết THÚC. - Hồi tĩnh thả lỏng: - Nhận xét giờ kiểm tra - Hướng dẫn bài tập về nhà HS nghỉ hè tự ôn các nội dung mà mình còn yếu. 33P 3 L 1L 5P 2x8n - GV phổ biến luật chạy cho HS lắm đợc - GV kiểm tra gọi tên theo thứ tự sổ điểm, kiểm tra 4 em một tốp chạy - GV ghi thành tích của HS và cho điểm. Cả lớp ngồi quan sát và cổ vũ các tốp kiểm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40m x (CS) x(GV) - GV nhắc nhở một số HS kỹ thuật và thành tích chạy cha tốt. - GV hướng dẫn cho HS tập các động tác thả lỏng rũ tay chân toàn thân -ý thức HS trong giờ, kết quả kiểm tra. - HS về nhà tự ôn các nội dung đã học Tiết 48 Ngày dạy 1/3/2011 lớp 9B nhảy cao- tttc - chạy bền I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh chân. Đà 1- 3 bước giậm nhảy đá lăng, luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao bước qua và nâng cao thành tích. - TTTC Cầu lông ôn một số động tác bổ trợ. xoay cổ tay với vợt, tập các động tác di chuyển với vợt, ôn phát cầu bổng cao sâu, đánh cầu ngắn, cầu dài, chiến thuật bỏ nhỏ, luyện tập thi đấu đôi - Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên 2. Kỹ năng: - HS thực thiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật, phát triển sức mạnh chân. Đà 1- 3 bước giậm nhảy đá lăng, luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao bước qua và nâng cao thành tích. ở mức tương đối chính xác biết vận dụng để tự luyện tập hàng ngày nâng cao sức bật - HS thực hiện được các động tác bổ trợ cho kỹ thuật cầu lông phát cầu bổng cao sâu, đánh cầu ngắn, cầu dài, chiến thuật bỏ nhỏ, thi đấu và biết vận dụng để tự luyện tập hàng ngày nâng cao sức khoẻ. - HS thực hiện được kỹ thuật chạy bền, rèn luyện thể lực, biết vận dụng để luyện tập hàng ngày 3. Thái độ - HS có ý thức tổ chức kỷ luật trong giờ học. II - Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Tại sân thể dục của trường. - Phương tiện: Còi, cọc xà, đệm, cọc lưới, vợt. cầu lông III - Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung đ/l Phương pháp a- phần Mở đầu: 1. Tổ chức : - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 2. Khởi động: - Khởi động chung: tập bài thể dục phát triển toàn thân 6 động tác. - Khởi động chuyên môn. + Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, hông gối, ép dây chằng dọc ngang. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. - Ôn đá lăng trước, đá lăng trước, sau - Ôn một số động tác bổ trợ: Xoay cổ tay với vợt. b - phần Cơ bản: 1. Nhảy cao: - Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực. Đà 1- 3 bước giậm nhảy đá lăng, - Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao bước qua và nâng cao thành tích. * Củng cố:- Kỹ thuật nhảy cao bước qua. 2- TTTC Cầu lông: - Ôn phát cầu cao sâu. - Chiến thuật đánh cầu ngắn, cầu dài, bỏ nhỏ - Luyên tập thi đấu đôi. * Củng cố: Kỹ thuật phát cầu cao sâu 3- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. c - phần Kết thúc: - Hồi tĩnh (thả lỏng các khớp) - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn bài tập về nhà: HS về ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao bước qua, tập phát cầu cao sâu, tập chiến thuật bỏ nhỏ, đánh cầu ngắn, cầu dài tập chạy bền vào các buổi sáng sớm 7P 2x8n 2x8n 2L 33P 3L 3L 1L 3 L 5L 1L 1L 1L 5P 2x8n Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - CS tập trung báo cáo sĩ số lớp - GV nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - CS hướng dẫn cho lớp khởi động chung - GV hướng dẫn khởi động chuyên môn - GV chia nhóm luyện tập quay vòng - GV làm mẫu KT cho HS quan sát và hướng dẫn HS luyện tập. - CS hướng dẫn cho nhóm luyện tập - GV quan sát sửa sai ngay cho HS €GV € €€€€€€€€ €€€€€€€€ - GV gọi 2 HS lên thực hiện kỹ thuật cho cả lớp quan sát, HS, GV nhận xét ưu nhược điểm * Đổi nhóm luyện tập - GV làm mẫu kỹ thuật và hướng dẫn HS luyện tập theo nhóm. - CS hướng dẫn nhóm luyện tập - GV quan sát sửa sai cho HS. €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € GV - GV gọi 2 HS lên thực hiện kỹ thuật cho cả nhóm quan sát nhận xét HS, GV nhận xét ưu nhược điểm. - GV hướng dẫn HS chạy Nam chạy 2 vòng sân, Nữ chạy 1 vòng sân. - GV hướng dẫn HS tập các động tác thả lỏng rũ tay, chân, toàn thân - ý thức HS trong giờ, kết quả luyện tập - HS về nhà tự ôn các nội dung đã học.

File đính kèm:

  • docthe duc 8(13).doc