Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 4 - Năm học 2010-2011

I – Mục tiêu :

-Hiểu được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc; có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II - Cấu trúc nội dung và phân bổ thời gian :

1. Cấu trúc nội dung :

 Nội dung bài gồm 2 phần chính

 I - Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam .

 II - Truyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước .

2. Nhiệm vụ trọng tâm :

 Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên , HS đối với sự nghiệp QP- AN .

3. Thời gian :

 - Tổng số : 4Tiết

 - Tiết 1 : Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam mục: I (1,2,3SGK)

 - Tiết 2 : Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam mục: I (4,5,6SGK)

 - Tiết 3 : TRuyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước ( MụcII : 1,2,3 SGK)

 - Tiết 4 : TRuyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước ( MụcII : 4,5,6 SGK)

 

 III - Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Nghiên cứu bài 1 trong SGK, SGV và các tài liên quan đến bài học.

 - Chuẩn bị một số hình ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 4 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mông của nhà Trần(1258-1288). + Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi(1418-1427). + Cuộc khởi nghĩa chống quân Thanh của Quang Trung(1788). Củng cố : Hệ thống lại nội dung bài,nhấn mạnh phần trọng tâm bài: - Nắm vững các cuộc khởi nghĩa từ thế kỉ thứ 1 đến thế kỉ 10. - Nắm vững nội dung các cuộc khởi nghĩa từ thế kỉ thứ 10 đến thế kỉ 19 *Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi sách giáo khoa những nội dung đã học. Tiết 2 : Tiếp Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tiếp mục I : Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (Các mục: 4, 5 , 6 ) Ngày soạn : 20/ 8/ 2009 1. ổn định tổ chức : - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra việc thực hiện nội quy của nhà trường , nội quy bộ môn . 2 . Kiểm tra bài cũ : Câu 1 : Em hãy nêu những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên và những cuọc đấu tranh giành độc lập từ thế kỉ I đến thế kỉ X ? Câu 2 : Em hãy trình bầy vắn tắt các cuộc chiến tranh giữ nước từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX của dân tộc ta ? Gọi 2 đến 4 học sinh ( có thể lấy tinh thần xung phong ) 3. Tiến trình dạy học : Kể từ tháng 9 /1958 khithực dân pháp nổ súng tấn công Đà nẳng dân tộc ta lại phải bước vào cuộc trường chinh mới . Đó là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lậtđỗ chế độ thực dân nữa phong kiến , cuộc kháng chiến chống thực dân pháp, đế quốc Mĩ sâm lược . Tiếp hoạt động 1 : Mục 4: Tìm hiểu các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến(TKXIX đến 1945). Hoạt động của HS Hoạt động của GV -Thông qua hiểu biết và đọc SGK, HS trả lời câu hỏi. -HS khác nhận xét, bổ sung, tạo không khí học tập. -HS lắng nghe GV kết luậnvà nghi vào vở. -GV nêu câu hỏi: Em hãy nêu các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến(TKXIX đến 1945). GV nhận xét, bổ sung và kết luận: + Phong trào Cần Vương. + Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1885-1913) do Hoàng Hoa Thám. + Phong trào Đông Du do Phan Bội Châu lãnh đạo (1904-1906). + Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do Lương Văn Can và Nguyễn Quyền (1907). + Phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh lãnh đạo (1906-1908). + Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo 1917). + Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh(1930-1931) +Cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945 Mục 5 : Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954): Hoạt động của HS Hoạt động của GV -Thông qua hiểu biết và đọc SGK, HS trả lời câu hỏi. -HS khác nhận xét, bổ sung, tạo không khí học tập. -Hoàn cảnh lịch sử? 23/9/1945 thực dân pháp tiến hành xâm lược nước ta lần thứ 2. + Ngày 19 /12 /1946 Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến -Diễn biến? + Từ năm 1947 - 1954 quân dân ta đã lập được nhiều chiền công . -Kết quả? chiến thắng lịch sử điện biên phủ buộc pháp phải ký hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 miền bắc được hoàn toàn độc lập . mục 6 : Tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Mĩ(1954-1975) và cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc sau năm 1975 : Hoạt động của HS Hoạt động của GV -Thông qua hiểu biết và đọc SGK, HS trả lời câu hỏi. -HS khác nhận xét, bổ sung, tạo không khí học tập. -Hoàn cảnh lịch sử? Mĩ vi phạm hiệp định Giơ ne vơ, hất cẳng Pháp độc chiếm miền nam ... -Diễn biến? Nhân dân miền Nam đứng lên chống mĩ cứu nước. + 1959 - 1960 Phong trào đồng khởi ... 1961 - 1965 đánh bại chiến lược " Chiến tranh đặc biệt " 1965 - 1968 đánh bại chiến lược " Chiến tranh cục bộ " 1968 - 1975 đánh bại chiến lược " Việt nam hoá chiến tranh " chiến tháng cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 ra miền bắc . -Kết quả? Buộc mĩ phải kí hiệp định pa ri ..với chiến dịch Hố Chí Minh Thắng lợi chúng ta đã " đánh cho mĩ cút , đánh cho nguỵ nhào " . Thống nhất đất nước . *Củng cố : Hệ thống lại nội dung bài,nhấn mạnh phần trọng tâm bài: - Nắm vững các cuộc chiến tranh giữ nước từ thế kỉ 19 đến năm 1975 *Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi sách giáo khoa . Đọc trước nội dung tiết 3 mục II phần 1,2 ,3 . Tiết: 3: Tiếp Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Mục II : ttruyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước( Mục 1,2,3 SGK) Ngày soạn : 24 /8 2009 1. ổn định tổ chức : - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra việc thực hiện nội quy của nhà trường , nội quy bộ môn . 2 . Kiểm tra bài cũ : Câu 1 : Em hãy nêu các cuộc đấu tranh , các phong trào tiêu biểu lật đổ chể độ thực dân nữa phong kiến ( Từ thế kỷ XIX đến năm 1945 ) Câu 2 : Hãy trình bầy tóm tắt cuộc kháng chiền chống thực dân pháp xâm lược , cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước ? 3 . Tổ chức hoạt động dạy học : Dân tộc Việt nam có một truyền thống yêu nước nồng nàn , mỗi khi có giặc ngoại xâm truyền thống đó được phát huy mạnh mẽ nhấn chìm tất cả quân cướp nước và lũ bán nước . Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Cha Ông chúng ta dã đúc kết nên rất nhiều truyền thống vẽ vang trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước . trong tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu các truyền thống vẽ vang của dân ttộc ta . Hoạt động 2 : Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước: Hoạt động của HS Hoạt động của GV -HS lắng nghe, nghi tóm tắt nội dung. -Trả lời câu hỏi của GV. -HS thảo luận và nghi lại kết luận của GV. -HS lắng nghe nội dung các bài học truyền thống do GV trình bày, sau đó thảo luận và trả lời câu hỏi do GV đặt ra. -HS lắng nghe GV kết luậnvà nghi vào vở. GV trình bày bài học về truyền thống đánh giặc, giữ nước: + Bài học đầu tiên là truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước. -GV đặt câu hỏi: Tại sao trong lịch sử dân tộc ta quá trình dựng nước phải đi đôi với giữ nước và nó trở thành truyền thống, tryuền thống đó được thể hiện như thế nào? GV nhận xét, bổ sung và kết luận: . Vì đây là quy luật tồn tại của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc; Do vị trí chiến lược của nước ta ở khu vực Đông Nam á . . Quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước được thể hiện từ những cuộc kháng chiến đầu tiên(chống Tần) đến cuộc kháng chiến chống Mĩ. + Bài học thứ 2 là truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều: - GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời, sau đó bổ sung và rút ra kết luận. Câu hỏi : tại sao trong quá trình dựng nước và giữ nước dân tộc ta lại phát huy được truyền thồng lấy nhỏ chống lớn , lấy ít đìch nhiều ? - So sánh về tương quan lực lượng giữa ta và địch cho ví dụ ở một số thời kỳ ... + Bài học thứ 3 là truyền thống cả nước chung sức, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện. - GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời, sau đó bổ sung và rút ra kết luận. Câu hỏi : Em hãy nêu những nét tiêu tiêu biểu của truyền thống cả nước chung sức đánh giặc ? Toàn dân đánh giặc ? Đánh giặc toàn diện ? - Truyền thống đoàn kết dân tộc , đoàn kết toàn dân tạo nên nguồn sức mạnh to lớn của cả dân tộc , chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược . cho các ví dụ , trích dẫn các câu nói của bác ....nêu các tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước qua các thời kỳ . *Củng cố : Hệ thống lại nội dung bài,nhấn mạnh phần trọng tâm bài: - Nắm vững 3 truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta . *Bài tập về nhà: -Trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước mục : 4, 5, 6 của mục II Tiết 4 : TiếpBài 1 : Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tiếptục II : truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước (4,5,6 ) Ngày soạn : 05 /9 /2009 1. ổn định tổ chức : - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra việc thực hiện nội quy của nhà trường , nội quy bộ môn . 2 . Kiểm tra bài cũ : Câu 1 : Em hãy nêu tuyền thống dựng nước đi đôi với , giữ nước và là truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều: Câu 2 : Em hãy trình bày truyền thống cả nước chung sức đánh giặc , toàn dân đánh giặc , đánh giặc toàn diện ? Tiếp hoạt động 2 : MụcII- Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước( 4,5 ,6 SGK ) Hoạt động của HS. Hoạt động của GV. -HS nhắc lại các bài học truyền thống đánh giặc giữ nước đã học. - Thảo luận trả lời câu hỏi -HS lắng nghe GV kết luận và nghi vào vở. - Thảo luận trả lời câu hỏi -HS lắng nghe GV kết luận và nghi vào vở. - GV yêu cầu HS nhắc lại các bài học truyền thống đánh giặc giữ nước đã học? - GV nêu bài học thứ 4: TRuyền thống thắng giặc bằng trí thông minh , sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo : + Nội dung nghệ thuật đánh giặ , tư tưởng , kế sách của tổ tiên +Nghệ thuật quân sự trong thời đại Hồ Chí Minh về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật . + HS thảo luận phát biểu làm rõ các nội dung trên và kết luận . +Bài học thứ 5 là truyền thống đoàn kết quốc tế. - GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời, sau đó bổ sung và rút ra kết luận Câu hỏi : Em hãy trình bày và chỉ rõ truyền thống đoàn kết quốc tế của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước ? - Trong chiến tranh giải phóng dân tộc , truyền thống đoàn kết quốc tế như một tất yếu , tinh thần đó được đặc biệt thể hiện trong thời đại Hồ Chí Minh . +Bài học thứ 6 là truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. - GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời, sau đó bổ sung và rút ra kết luận. - Câu hỏi : Tại sao truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.lại là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ ? *Củng cố : Hệ thống lại nội dung bài,nhấn mạnh phần trọng tâm bài: - Nắm vững 3 truyền thống và liên hệ với địa phương mình. Hoạt động 3: Tổng kết bài: Hoạt động của HS. Hoạt động của GV. -HS lắng nghe hướng dẫn của GV để trả lời các câu hỏi. GV : Khái quát lại những nội dung chủ yếu của bài học , nhấn mạnh phần II phần trọng tâm của bài học . - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK. - GV yêu cầu HS tìm hiểu về truyền thống đánh giặc giữ nước ở địa phương mình. - Hướng dẫn nội dung cần nghiên cứu. GV : Nhận xét đánh giá kết quả bài học . *Bài tập về nhà: Trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - đọc trước bài 2 phần A mục I truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam - Xuống lớp

File đính kèm:

  • docgiao duc quoc phong moi.doc