Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 59 - Năm học 2012-2013

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu NDYC

3.Kiểm tra bài cũ

? 4 giai đoạn nhảy cao

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu : Nhảy cao - Bóng chuyền

- Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn nhảy cao

- Gv nhận xét và cho điểm

 Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

- Chạy bước nhỏ, Nhún nhảy tại chỗ

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 59 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 59 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct:59 NHẢY CAO : Ôn 3-5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất NS :07/4/13 TTTC : Phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình vào 2 vị trí số 4 và 5 PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu NDYC 3.Kiểm tra bài cũ ? 4 giai đoạn nhảy cao 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu : Nhảy cao - Bóng chuyền - Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn nhảy cao - Gv nhận xét và cho điểm Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ, Nhún nhảy tại chỗ CƠ BẢN 1. Nhảy cao Ôn 3-5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất 2. TTTC ( Bóng chuyền) Phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình, *Yêu cầu:-Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn qua xà và tiếp đất - Chân thuận đặt sau chân lăng đặt trước, tay buông tự nhiên - Bước 3-5 chân thuận lên một bước, chân lăng từ sau ra trước lên cao, chân thuận chùng gối tay buông tự nhiên - Dùng lực của chân thuận giậm mạnh chân lăng đá lăng lên cao, tiếp đất bằng chân thuận, chùng gối - Kết hợp chạy đà khi qua xà và tiếp đất và nâng dần thành tích Mô phỏng giai đoạn qua xà * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt phát bóng - Tung bóng khi phát bóng - Mắùt nhìn theo bóng khi phát bóng (nghiêng mình, chính diện) - Phối kết hợp với cổ tay, vai và toàn thân phát bóng đi xa KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - Phát bóng thấp tay nghiêng mình - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học - Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – BC (cb kiểm tra)– Chạy bền MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 59 - Biết cách thực hiện đà 3-5 bước giậm nhảy –đá lăng qua xà và tiếp đất NS :07/04/13 - Thực hiện được hồn chỉnh đà 3-5 bước giậm nhảy –đá lăng qua xà và tiếp đất ND :09/04/13 - Biết cách thực hiện phát bĩng thấp tạy chính diện và nghiêng mình vào 2 vị trí cuối sân số 4 va 5. - Thực hiên tương đối tốt phát bóng thấp tay (nghiêng mình, chính diện) vào 2 vị trí cuối sân số 4 va 5 * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi tập luyện,GA, sđcn, 6-8 quả bc, xà ngang, nệm, cột dọc Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-17’ 1x5l 1x2l 15-17’ 1x3l 1x5l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Nhóm 1: Bóng chuyền Nhóm 2: Nhảy cao ? Phát bóng thấp tay nghiêng mình ? 3-5 bước giậm nhảy và qua xà và chính diện Nệm Nhảy cao € € € € Phát bóng € € € Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập Gv quan sát các nhóm luyện tập 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số : 60 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct:60 NHẢY CAO: Hoàn thành các giai đoạn nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng NS :07/04/13 cao thành tích TTTC : Đấu tập CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu NDYC 3.Kiểm tra bài cũ ? 4 giai đoạn kĩ thuật 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu : Nhảy cao - Bóng chuyền – chạy bền - Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua - Gv nhận xét và cho điểm Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ, Nhún nhảy tại chỗ CƠ BẢN 1. Nhảy cao ? Hoàn thành các giai đoạn nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích 2. TTTC ( Bóng chuyền) ? Đấu tập 3. Chạy bền ? luyện tập *Yêu cầu:-Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn kĩ thuật chạy nhảy cao -Chạy đà tương đối tốt kết hợp với tay - Giâïm nhảy vào đúng điểm giậm, chân lăng đá mạnh lên cao - Giai đoạn trên không và tiếp đất thực hiện tương đối tốt - Nâng dần mức xà khi thực hiện nhảy cao * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt ø đấu tập - Chia 4 đội thi đấu mỗi đội 6 em (Tiếp tục thi đấu ) - Hình thức thư đấu loại trực tiếp - mỗi hiệp 25, hiệp 3 thi đấu 15, có đổi vị trí - Vận dụng luật bóng chuyền mini vào thi đấu - Các em còn lại làm công tác trọng tài và phục vụ bóng - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Chú ý đến nhịp thở và cách khắc phục KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - Phát bóng thấp tay chính diện - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học - Ôn tập 4 giai đoạn kĩ thuật Nhảy cao - Bóng chuyền (Chuẩn bị kiểm tra) MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 60 - Biết cách thực hiện hồn thiện các giai đoạn nhảy cao “bước qua “ NS :07/04/13 - Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu “ Bước qua “ và nâng dần thành tích ND :09/04/13 - Biết cách thực hiện các kỹ thuật và các điểm luật vào đấu tạp. Vận dụng vào đấu ập đạt kết quả cao - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi tập luyện,GA, sđcn, 6-8 quả bc, xà ngang, nệm, cột dọc Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 14-16’ 1x5l 1x2l 14-16’ 1x3l 1x5l 3-5’ 400-800m TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Nhóm 1: Bóng chuyền Nhóm 2: Nhảy cao ?Đấu tập ? Hoàn thành 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao Đấu tập Nệm Nhảy cao € Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập € Gv quan sát các nhóm luyện tập 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docTD 8 TUAN 31.doc