Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 57+58 - Năm học 2012-2013

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu ND YC

3.Kiểm tra bài cũ

? tng cầu bằng mu

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu : Bật nhảy – đá cầu - chạy bền

- Thực hiện tương đối tốt “ tng cầu bằng mu”

- Gv nhận xét và cho điểm

- Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

- Chạy bước nhỏ, bật nhảy tại chỗ

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Tiết 57+58 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 57 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct:57 BẬT NHẢY : Bật nhảy bằng hai chân, tay với vật trên cao; " Nhảy vao vịng trịn NS :01/4/13 tiếp sức” ĐÁ CẦU : Oân tập tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân . . phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, đấu tập CHẠY BỀN : Chạy trên địa hình tự nhiên PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu ND YC 3.Kiểm tra bài cũ ? tâng cầu bằng mu 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu : Bật nhảy – đá cầu - chạy bền - Thực hiện tương đối tốt “ tâng cầu bằng mu” - Gv nhận xét và cho điểm - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ, bật nhảy tại chỗ CƠ BẢN 1. Bật nhảy ? Bật Nhảy tay với vật trên cao ?Trị chơi “nhảy vào vịng trịn tiếp sức” 2. Đá cầu ? Tập tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân ? Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, ? Đấu tập 3. Chạy bền Luyện tập * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối các động tác bổ trợ và trị chơi * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt tâng cầu chuyền cầu ,phát cầu và đấu tập - Tung cầu khi thực hiện tâng cầu ,chuyên và phát cầu - Dùng các bước lướt để di chuyển theo cầu và tâng cầu - Điểm tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân mắt nhìn theo cầu - Thực hiện tâng cầu nhiều lần cho đến khi cầu rơi - Tiếp xúc cầu ở dưới đầu gối - Chia 4 đội thi đấu mỗi đội 6 em - Hình thức thư đấu loại trực tiếp - mỗi hiệp 21, hiệp 3 thi đấu 11, có đổi vị trí - Vận dụng luật thi đấu đá cầu Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, duy trì và nâng dần sức bền Chú ý đến nhịp thở khi chạy KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học - Ôn tập bật nhảy, đá cầu MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 57 - Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ “bật nhảy bằng 2 chân tay với vật trên cao,trị chơi”. NS:01/4/13 - Thực hiên được bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao và trị chơi . ND:03/4/13 - Biết cách thực hiện tâng cầu,chuyền cầu,phát cầu chính diện bằng mu bàn chân - Thực hiện được tang cầu,chuyền cầu,phát cầu bằng mu và vận dung các kỹ thuật tốt vào đấu tập. - Biết cách chạy theo địa hình tự nhiên. Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm cột dọc, xà ngang Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 15-16’ 1x3l 1x5l 3-4’ 400-500m 1x1l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Nhóm 1 : Đá cầu Nhóm 2 : Bật nhảy ? Oân tâng cầu bằng mu bàn chân ? Bật Nhảy tay với vật trên cao € €. € € € .€ € € € pGv € ? Chuyền cầu bằng mu ,phát cầu.. pGv € CSL € € € € Trị chơi”Nhảy vào vịng trịn tiếp sức” € € . € € ? phát cầu,đấu tập € € . € € Đấu tập € € . € € Hoán đổi vị trí 2 nhóm luyện tập Gv quan sát các nhóm luyện tập 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số : 58 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct:58 BẬT NHẢY : Bật nhảy bằng hai chân, tay với vật trên cao; Chạy đà chính diện NS :01/4/13 giậm nhảy co chân qua xà , trị chơi”nhảy vượt rào tiếp sức” ĐÁ CẦU : Oân tập tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân . . phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, đấu tập PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu ND YC 3.Kiểm tra bài cũ ? Chạy đà chính diện 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu : Bật nhảy – đá cầu - chạy bền - Thực hiện tương đối tốt chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Gv nhận xét và cho điểm - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang, - Chạy bước nhỏ, bật nhảy tại chỗ CƠ BẢN 1. Bật nhảy ? Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà ? Bật Nhảy tay với vật trên cao 2. Đá cầu ? Tập tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân ? Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, ? Đấu tập * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối các động tác bổ trợ,trị chơi và đấu tập h1h2 * Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt tâng cầu và đấu tập - Tung cầu khi thực hiện tâng cầu - Dùng các bước lướt để di chuyển theo cầu và tâng cầu - Điểm tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân mắt nhìn theo cầu - Thực hiện tâng cầu nhiều lần cho đến khi cầu rơi - Chia 4 đội thi đấu mỗi đội 6 em - Hình thức thư đấu loại trực tiếp - mỗi hiệp 21, hiệp 3 thi đấu 11, có đổi vị trí - Vận dụng luật thi đấu đá cầu KẾT THÚC Củng cố Thả lỏng Nhận xét Dăn dò - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học - Ôn tập bật nhảy, đá cầu MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 58 - Biết cách thực hiện chạy đà bật nhảy bằng 2 chân và trị chơi nhay vượt rao tiếp sức NS:01/4/13 - Thực hiên cơ bản đúng chạy đà chính diện,bật nhảy bằng 2 chân,và trị chơi ND:03/4/13 - Biết cách thực hiện tâng cầu,chuyền cầu,phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân - Thực hiện được tâng cầu,chuyền cầu,phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân và vân dụng đấu tập * Địa điểm-Phương tiện :Sâân trường, vệ sinh nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm cột dọc, xà ngang Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình khởi động Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 15-16’ 1x3l 1x5l 3-4’ 400-500m 1x1l TRỰC QUAN - LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Nhóm 1 : Đá cầu Nhóm 2 : Bật nhảy Oân tâng cầu bằng mu bàn chân Bật Nhảy tay với vật trên cao € €. € € € .€ € € € pGv € Chuyền cầu bằng mu ,phát cầu .. pGv € CSL € € € € Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà € € . € € Nệm € € . € € Sân đá cầu € € . € € Trị chơi. € €. € € € .€ € € 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docTD 7 TUAN 30.doc