Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011

I/. MỤC TIÊU :

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT và thi đấu. Hiểu biết những nguyên nhân cơ bản và cách phịng trnh trấn thương trong luyện tập TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Trn lớp - vở, bt.

III. THỜI GIAN : 45 pht

IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :

 

 

doc144 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 7 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác em chơi. Nhận xét, đánh giá trị chơi. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện nhảy bước bộ trên khơng. Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc vịng sân, nam trước nữ sau giáo viên hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. TUẦN 34 NGÀY SOẠN : 17/04/2010 TIẾT: 68 BÀI : Kiểm tra: Bật nhảy ( Chạy đà chính dịên, giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà) MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích của học sinh sau thời gian tập luyện. Học sinh thực hiện đúng kĩ thuật và đạt thành tích tốt nhất của mình sau khi tập. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sân trường. Nệm, sào nhảy, sổ ghi chép, bàn ghế GV. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Phương pháp tổ chức: Kiểm tra thành nhiều đợt nam và nữ riêng. Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và 3 lần nhảy kiểm tra chính thức, lần nào cĩ kĩ thuật và thành tích tốt nhất thì tính điểm lần đĩ Cách cho điểm: Điểm: Giỏi (9-10): Thực hiện đúng kĩ thuật động tác thành tích đạt mức qui định. Điểm : Khá (7- 8): Thực hiện đúng động tác nhưng kĩ thuật động tác cịn chưa đẹp, thành tích đạt theo qui định. Điểm: Đạt (5- 6): Thực hiện tương đối đúng động tác kĩ thuật động tác cịn một số sai nhỏ, động tác chưa được đẹp. Điểm: Chưa đạt yêu cầu (4 trở xuống): Các mức cịn lại. Kết thúc: Giáo viên đọc điểm cho học sinh nghe, nhận xét tiết kiểm tra và dặn dị học sinh chuẩn bị học nội dung mới. Xuống lớp. TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. Mục tiêu. - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỹ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách . - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT : Tiêu chuẩn chạy bền. - Yêu cầu: Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện, cố gắng kiểm tra đạt kết quả cao. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường . -Thiết bị: Còi, phấn trắng, đồng hồ bấm giờ , bàn ghế cho GV kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu kiểm tra tuyêu chuẩn rèn luyện thân thể . 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. 15 phút 5 phút 10 phút 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. + Nội dung: chạy bền 500 m. + Aùp dụng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, phần ba phụ lục trong sách GV.6 + Nam 125 s : 5 đđiểm ( nữ 136 s ) + Nam 120 s : 6 đđiểm ( nữ 130 s ) + Nam 115 s : 7 đđiểm ( nữ 122 s ) + Nam 112 s : 8 đđiểm ( nữ 119 s ) + Nam 109 s : 9 đđiểm ( nữ 116 s ) + Nam 105 s :10 đđiểm ( nữ 114 s ) 70 phút - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 – 4 HS (nam, nữ riêng). - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hoặc cán sự lớp hô khẩu lệnh để HS thực hiện động tác và chạy. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần. Trường hợp HS bị xếp loại đạt hoặc chưa đạt. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, xếp loại tối đa không được giỏi. 0 500m (Bàn GV) 1 2 € 3 4 € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Công bố kết quả kiểm tra và học kì. + Xuống lớp. 5 phút 2x8 nhịp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. IV. Rút kinh nghiệm: .... .. TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ƠN TẬP ĐÁ CẦU. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1. MỤC TIÊU : Đá cầu : Ơn tâng Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân, đấu tập. 2.YÊU CẦU : Bật nhảy: Biết và thực hiện được kỹ thuật Chạy đà (tự do)- nhảy xa, Nhảy “ Bước bộ”trên khơng.Trị chơi“Lị cị tiếp sức”.Biết vận dụng tự tập hằg ngày Đá cầu : Biết và thực hiện được tương đối đúng động tác Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.Biết vận dụng để tự tập hằng ngày. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : Sân trường Phương tiện :Tranh ảnh, cầu đá, nệm nhảy. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối, ép ngang, ép dọc,.. - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ . * Chạy bước nhỏ . * Chạy nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. 8 phút 2 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Giáo viên - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B. PHẦN CƠ BẢN : 2. Đá cầu : - Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân. - Đấu tập. 3. Củng cố ( Đá cầu ) 32 phút 19 phút 8 phút 5 phút Gv phân tích và thị phạm 1 – 2 lần cho học sinh quan sát và hiểu sau đó điều khiển cho các em ôn tập. Đội hình ơn tập: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS ƠT HS chuyền cầu € € - Phân nhóm đấu tập theo sự hướng dẫn của GV. Gíao viên nhận xét, đánh giá. - Giáo viên chia lớp thành nhiều đội và cho đấu tập. Nhận xét, đánh giá. - Gọi 2 – 4 học sinh lên thực hiện Phát cầu chính diện bằng mu bàn chân.Lớp quan sát nhận xét. Giáo viên kết luận và cho điểm các em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 / Nhận xét và giao bài tập về nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €. GV - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. IV. Rút kinh nghiệm: ..................................................................................................................................... TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MƠN ĐÁ CẦU I/ Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá nội dung: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Yêu cầu: ổn định trật tự, kĩ luật, nghiêm túc trong khi kiểm tra, tự giác tích cực để đạt được kĩ thuật tốt. Tập luyện sức bền, tăng thể lực. II/ Thời gian: 45 phút III/ Sân bãi và dụng cụ 1/ Sân bãi: Sân trường. 2/ dụng cụ: còi, phấn, cầu đá, sân, lưới. IV/ Phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐỊNH LUỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai,hơng,gối . - Khởi động chuyên mơn: * Chạy tại chỗ , di chuyển lên xuống kết hợp đá lịng bàn chân, đá bằng mu bàn chân, má ngịai, cẳng chân, 7 phút 1 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đứng theo đội hình trên, giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B/ Phần cơ bản: Đá cầu: + Kiểm tra: Kĩ thuật Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Cách cho điểm: Điểm 9, 10: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và cả 4 lần đá tấn công bằng mu bàn chân đều qua lưới trong sân đối phương. Điểm 7, 8: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và 4 lần đá tấn công bằng mu bàn chân chỉ có 3 lần qua lưới trong sân đối phương.(Có 1 lần không qua lưới hoặc qua lưới nhưng không vào sân). Điểm 5, 6: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và 4 lần đá tấn công bằng mu bàn chân chỉ có 2 lần qua lưới trong sân đối phương.(Có 2 lần không qua lưới hoặc qua lưới nhưng không vào sân). Điểm 3, 4: Cả 4 lần đá tấn công bằng mu bàn chân không có lần nào qua lưới hoặc qua lưới nhưng không vào sân. 32 phút GV tập hợp lớp. Phổ biến nội dung kiểm tra môn đá cầu: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Chế độ cho điểm. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: èTừng HS khi đến lượt kiểm tra tiến vào sân thi đấu-bên kia sân là HS phục vụ (tung cầu). Mỗi em thực hiện 4 lần động tác kĩ thuật tâng cầu-đá tấn công bằng mu bàn chân. FLưu ý: có thể cho HS kiểm tra lần 2 để nâng điểm cho các em (nếu bị điểm dưới trung bình). Đội hình kiểm tra: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € € HS KT HS chuyền cầu € € C/Phần kết thúc : Thả lỏng Đánh giá nhận xét buổi học-công bố điểm. Xuống lớp. 5 phút GV cho HS cùng thực hiện động tác thả lỏng và thư giản: rũ tay, đấm lưng nhẹ. Đánh giá nhận xét buổi KT. công bố điểm. Đội hình xuống lớp Tập trung lớp thành 4 hàng ngang. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ € IV. Rút kinh nghiệm: .....................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGA7 PPCT Thai BInh 20112012.doc
Giáo án liên quan