Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 37 đến tiết 58

NHẨY CAO – ĐÁ CẦU

Sọan:

Dạy:

- Nhảy cao:

* Ôn động tác bổ trợ cho nhảy cao:

+ Đá lăng trước – sau

+ Đá lăng sang ngang.

+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng

* Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

- Đá cầu: Ôn một số kỹ thuật (do GV chọn)

I. Mục tiêu

* HS thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ cho nhảy cao, nghiêm túc tự giác, tích cực tập luyện. Biết và thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy - đá lăng

doc46 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 37 đến tiết 58, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cho HS nhảy thử 1-2 lần - Mức xà tối thiếu nam 0.95m, nữ 0.80m - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Luyện chạy bền . 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Rút kinh nghiệm Tiết 54 tttc - chạy bền Soạn: Dạy: - TTTC: Đá cầu + Ôn: Tâng cầu bằng má trong Tâng cầu bằng mu chính diện Tâng cầu bằng đùi Đỡ cầu bằng đùi – Ngực Chuyền cầu kết hợp đỡ cầu theo nhóm 2 người - Chạy bền: + Chạy vòng số 8 I. Mục tiêu * HS thực hiện tương đối thành thạo kĩ thuật tâng đỡ và chuyền cầu theo nhóm 2 người. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV III. Nội dung và phưong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Tại chỗ đá má trong - Tại chỗ đá má ngoài - Tại chỗ đá má ngoài 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 10l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Đá cầu - Ôn tập: + Tâng cầu bằng má trong + Tâng cầu bằng mu chính diện + Tâng cầu bằng đùi + Đỡ cầu bằng đùi – Ngực + Chuyền cầu kết hợp đỡ cầu theo nhóm 2 người 3. Chạy bền - Trò chơi: “Chạy vòng số 8” * Củng cố: - Gọi 2 HS thực hiện chuyền và đỡ cầu. C. kết thúc. - Thả lỏng:+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 30-32 26-28’ 4-5l 5’ 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho học sinh tập X X X X X X X X X X X X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết 55 tttc - chạy bền Soạn: Dạy: - TTTC: Đá cầu + Ôn: Tâng cầu - Tấn công bằng mu bàn chân Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân + Học: Một số điểm trong luật đá cầu - Chạy bền: + Luyện tập chạy bền. I. Mục tiêu * HS thực hiện tương đối thành thạo kĩ thuật tâng đỡ và tấn công bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, biết và nắm được một số điểm trong luật đá cầu. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. III. Nội dung và phưong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Tại chỗ đá má trong - Tại chỗ đá má ngoài - Tại chỗ đá má ngoài 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Đá cầu - Ôn tập: - Tâng cầu - Tấn công bằng mu bàn chân - Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân - Học: + Một số điểm trong luật đá cầu Lỗi phát cầu Phát cầu lại 3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền + 800m (nam) + 600m (nữ) * Củng cố: - Gọi 2 HS thực hiện đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu chính diện. 30-32 26-28’ 4-5’ * X X X X X X X - Chia đều HS ra 4 sân tập - Cho HS tập, quan sát sửa sai - GV giới thiệu luật, HS ghi nhận để áp dụng kết hơpự những điều luật đã học để chuẩn bị thi đấu - Cho HS chạy bền - Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá xếp loại. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * Tiết 56 tttc - chạy bền Soạn: Dạy: - TTTC: Đá cầu + Ôn: Tâng cầu - Tấn công bằng mu bàn chân Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân + Học: Phát cầu thấp chân nghiêng mình - Chạy bền: + Luyện tập chạy bền. I. Mục tiêu * HS thực hiện tương đối thành thạo kĩ thuật tâng đỡ và tấn công bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân, biết và thực hiện được phát cầu thấp chân nghiêng mình. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. III. Nội dung và phưong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Tại chỗ đá má trong - Tại chỗ đá má ngoài - Tại chỗ đá má ngoài 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Đá cầu - Ôn tập: - Tâng cầu - Tấn công bằng mu bàn chân - Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. - Học: + Phát cầu thấp chân nghiêng mình (ND SGV/7 3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền + 800m (nam) + 600m (nữ) * Củng cố: - Gọi 2 HS thực hiện phát cầu thấp chân nghiêng mình. C. kết thúc. - Thả lỏng:+ Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn tâng cầu, phát cầu thấp chân nghiêng mình, luyện chạy bền. 30-32 26-28’ * X X X X X X X - Chia đều HS ra 4 sân tập - Cho HS tập, quan sát sửa sai X X X X X X X * X X X X X X X - GV phân tích làm mẫu 2-3 lần cho HS tập, quan sát sửa sai - GV chú ý nhiều hơn đối với HS nữ. - Cho HS chạy bền Tiết 57 tttc - chạy bền Soạn: Dạy: - TTTC: Đá cầu + Ôn luyện: Tâng cầu - Tấn công bằng mu bàn chân, má trong Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân Phát cầu thấp chân nghiêng mình + Học: Một số chiến thuật trong thi đấu đôi - Chạy bền: + Luyện tập chạy bền. I. Mục tiêu * HS thực hiện tương đối các nội dung ôn luyện, biết và thực hiện được các chiến thuật trong thi đấu đôi. Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. III. Nội dung và phưong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Tại chỗ đá má trong 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Đá cầu - Ôn tập: - Tâng cầu - Tấn công bằng mu bàn chân, má trong - Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. - Phát cầu thấp chân nghiêng mình - Học: + Một số chiến thuật thi đấu đôi: a. Chiến thuật phát cầu có người che (SGV/73) b. Phân công khu vực kiểm soát sân. (SGV/74) c. Phản công bằng chắn cầu. (SGV/75) 3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền + 800m (nam)+ 600m (nữ) * Củng cố - Gọi 2 HS thực hiện phát cầu thấp chân nghiêng mình. 30-32 26-28’ 4-5’ 5’ * X X X X X X X - Chia đều HS ra 4 sân tập - Cho HS tập, quan sát sửa sai X X X X X X * X X X X X X X - GV Cho HS tập, quan sát sửa sai - GV chú ý nhiều hơn đối với HS nữ. - GV giải thích các chiến thuật , gọi 1 cặp thi đấu lên thực hiện thử lớp quan sát - Cho HS tập, quan sát sửa sai - Cho HS chạy bền - Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá xếp loại. Tiết 58 tttc - chạy bền Soạn: Dạy: - TTTC: Đá cầu Thi đấu đá cầu( đá đơn ) - Chạy bền: + Luyện tập chạy bền. I. Mục tiêu * HS áp dụng các điều luật, các kĩ chiến thuật đã học ở cả các lớp 6,7,8 để thi đấu đá cầu, HS biết cách tổ chức thi đấu luân phiên làm trọng tài cho nhau, thi đấu đúng luật. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, quả cầu, bàn ghế GV, 4 sân đá cầu. III. Nội dung và phưong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Tại chỗ đá má trong - Tại chỗ đá má ngoài - Tại chỗ đá má ngoài 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Đá cầu - Ôn tập: + Tâng cầu - Tấn công bằng mu bàn chân, má trong - Thi đấu đơn 3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền + 800m (nam) + 600m (nữ) . kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn tâng cầu, phát cầu thấp chân nghiêng mình, luyện chạy bền. 30-32 26-28’ * X X X X X X X - Chia đều HS ra 4 sân tập - Cho HS tập, quan sát sửa sai X X X X X X X * X X X X X X X - GV tập trung lớp gọi một cặp lên thi đấu thử, lớp quan sát, củ HS làm trọng tài

File đính kèm:

  • docHoa - TD9sua.doc