Giáo án môn Thể dục 9 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột

A. MỤC TIÊU.

 

1. Kiến thức:

- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”

- Cầu lông : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.

2. Kỹ năng:

- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối.

- Cầu lông: Học sinh thực hiện các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi một cách tương đối.

B. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

- Sân tập thể dục của trường.

- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.

 

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

 

doc70 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 16/03/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 9 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ường. - Cột, lưới đá cầu. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra - Kỹ thuật chuyền cầu qua lại có sử dụng kỹ thuật đá cầu đã học. - Thực hiện đá cầu qua lại 10 quả. 2. Yêu cầu kỹ thuật. - Loại A: HS thực hiện đúng cả kỹ thuật di chuyển và kỹ thuật đá cầu - Loại B: Kỹ thuật đá cầu tốt nhưng di chuyển chưa hợp lý. - Loại C: Kỹ thuật di chuyển tạm được nhưng kỹ thuật đá cầu có sai sót. - Loại D Còn sai sót trong các bước di chuyển hoặc ở cả kỹ thuật đá cầu. - Loại E : Sai sót nhiều cả trong di chuyển và kỹ thuật đá cầu.. 3. Bảng điểm. Số quả A B C D E 9 - 10 10 9 8 7 6 7 - 8 9 8 7 6 5 5 - 6 8 7 6 5 4 3 - 4 7 6 5 4 3 1 -2 6 5 4 3 2 III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” 8’ - 10’ 45” 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 28’ - 30’ 4’ - 5’ Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. Đội hình kiểm tra. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r x x - Hai HS cùng vào sân kiểm tra Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Tiết 67 : Một số bài tập thể lực - chạy bền A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Một số bài tập phát triển thể lực. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển thể lực một cách tương đối được. - Chạy tích cực đủ cự ly Nam: 400m; Nữ : 200m có bấm thời gian. B. Địa điểm - phương tiện. - Sân tập thể dục của trường. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. II. Phần cơ bản. 1. Một số động tác bổ trợ thể lực. - Chạy bước nhỏ kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy nâng cao đùi kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy đạp sau kết hợp chạy tăng tốc độ. - Chạy zíc zắc. - Chạy tăng tốc độ với cự ly 30m, 50m 2. Chạy bền. - Nam : 400m - Nữ : 200m III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. 3. Bài tập về nhà. Luyện tập chạy việt dã 20’ mỗi ngày. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” 8’ - 10’ 45” 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 28’ - 30’ 2l 2l 2l 2l 3l 4’ - 5’ Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. xxxxxxx xxxxxxx 25 - 30m xxxxxxx xxxxxxx Đội hình chạy bền x x x x x Sân trường Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Tiết 68 : Một số bài tập thể lực - chạy bền A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Một số bài tập phát triển thể lực. - Chạy biến tốc. 2. Kỹ năng: - Thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển thể lực một cách tương đối được. - Chạy tích cực đủ cự ly Nam: 500m; Nữ : 300m . B. Địa điểm - phương tiện. - Sân tập thể dục của trường. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. II. Phần cơ bản. 1. Một số động tác bổ trợ thể lực. - Chạy bước nhỏ kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy nâng cao đùi kết hợp chạy tăng tốc độ - Chạy đạp sau kết hợp chạy tăng tốc độ. - Chạy tăng tốc độ cự ly 30m - Chạy tăng tốc độ với cự ly 50m. 2. Chạy bền. Chạy biến tốc 50N x 50C - Nam : 500m - Nữ : 300m III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. 3. Bài tập về nhà. Luyện tập chạy việt dã 20’ mỗi ngày. 4. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” 8’ - 10’ 45” 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 28’ - 30’ 2l 2l 2l 2l 3l 4’ - 5’ Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. Đội hình tập thể lực. xxxxxxx xxxxxxx 25 - 30m xxxxxxx xxxxxxx - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. Đội hình chạy bền x x x x x Sân trường Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Tiết 69 : kiểm tra Bật nhảy A. Mục tiêu. HS đạt tiêu chuẩn RLTT về bật nhảy. B. Địa điểm - phương tiện. - Sân tập thể dục của trường. - Cuốc, xẻng, bàn trang. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra “Nhảy bước bộ trên không” 2. Bảng điểm. Yêu cầu kỹ thuật Điểm Cả 2 lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “Giỏi” 9 - 10 Trong 2 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức “Khá” 7 - 8 Cả 2 lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và thành tích đạt mức “Đạt” 5 - 6 Cả 2 lần nhảy đều không thực hiện được động tác. 3 - 4 III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” 8’ - 10’ 45” 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 28’ - 30’ 4’ - 5’ Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. - GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ. - Đội hình kiểm tra. Hố nhảy xa r x x x Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. Mỗi HS nhảy 2 lần. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Tiết 70 : kiểm tra Chạy bền A. Mục tiêu. HS đạt tiêu chuẩn RLTT về chạy bền. B. Địa điểm - phương tiện. - Sân tập thể dục của trường. - Đồng hồ bấm giây, dây đích. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 4 động tác: Tay vai, lưng bụng, chân, nhảy. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra - Nam: 400m. - Nữ : 200m 2. Bảng điểm. Theo tiêu chuẩn RLTT Điểm Chạy đạt thành tích mức “Giỏi” 9 - 10 Chạy đạt thành tích mức “Khá” 7 - 8 Chạy hết cự ly quy định nhưng thời gian không đạt. 5 - 6 Chạy hết cự ly quy định. 3 - 4 III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thực hiện các động tác vươn thở. - Thả lỏng các khớp. 2. Nhận xét giờ học. Xuống lớp. - GV hô: “Lớp giải tán!” - HS hô : “Khỏe!” 8’ - 10’ 45” 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 2l x 30” 28’ - 30’ 4’ - 5’ Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. - GV hô cho cả lớp ôn lại bài thể dục với cờ. - Đội hình kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS. Đội hình chạy bền x x x x x Sân trường Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 9 KI 2 CHI TIET.doc