Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 37 đến 53 - Bản đẹp 3 cột

A.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

I/kiến thức cần đạt :

+Kiến thức ; Học kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”, khái niệm nhảy xa, một số động tác bổ trợ.

+ Đá cầu : Ôn một số kỷ thuật di chuyển tâng cầu bằng đùi mu bàn chân - chạy bền

+Kỷ năng ; học sinh nắm được khái niệm nhảy xa và thực hiện tương đối chính xác các động tác bổ trợ.

II.Địa điểm - Phương tiện: Hố cát nhảy xa, Cuốc

B. QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 37 đến 53 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 8’ 30’ 3l 5phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai GH CB x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 48 Kiểm tra - đá cầu Ngày dạy Ngày soạn A. Mức độ cần đạt. I. Mục đích yêu cầu. - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích tâng cầu. Yêu cầu thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật. Nam 30 quả, Nữ 20 quả. II. Phơng tiện: mỗi học sinh một quả cầu, sân tập. B. Quá trình lên lớp. Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ, sân tập. - GV phổ biến yêu cầu bài kiểm tra. 2.Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp khuỷu tay, bả vai, gối, ép dây chằng trớc sau. - Thực hiện chạy bớc nhỏ. - thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu và thành tích. 2. Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt đợc của từng học sinh. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 19, 20 quả. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thành tích đạt 14, 16 quả. - Điểm 5-6: Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật động tác. - Điểm 3-4: thành tích đạt 6-8 quả. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra và công bố điểm. 3. Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 2’ 8' 30' 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Lớp trởng báo cáo sĩ số cho GV sau đó dàn hàng khởi động - Sau khi khởi động xong, tập hợp lớp GV phổ biến nội dung, yêu cầu trớc khi kiểm tra. - Cho từng học sinh kiểm tra 1. - mỗi học sinh đợc tâng 3 lần lấy lần cao nhất. ĐHKT *GV * * * * * * * * * * * * * * * ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tiết 49 : nhảy xa - chạy bền Ngày dạy: Ngày soạn: A. mức độ cần đạt: I/ Mục đích- yêu cầu: Nhảy xa: Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Yêu cầu học sinh biết phôí hợp chạy đà ,giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác. II.Địa điểm - phương tiện:, hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 2. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. - Xuống lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 8’ 30’ 5phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai GH CB x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 50 : nhảy xa - chạy bền Ngày dạy:../2009 Ngày soạn:/2009 A. mức độ cần đạt: I/ Mục đích- yêu cầu: Nhảy xa: Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Yêu cầu học sinh biết phôí hợp chạy đà ,giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác. II.Địa điểm - phương tiện:, hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 2. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. - Xuống lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 8’ 30’ 5phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai GH CB x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 51 - 52 : nhảy xa - chạy bền Ngày dạy: Ngày soạn: A. mức độ cần đạt: I/ Mục đích- yêu cầu: Nhảy xa: Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.Yêu cầu học sinh biết phôí hợp chạy đà ,giậm nhảy, trên không và tiiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. Chạy bền yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác. II.Địa điểm - phương tiện:, hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 2. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. - Xuống lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 8’ 30’ 5phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. x x x x x x Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai GH CB x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 53: kiểm tra - nhảy xa kiểu ngồi Ngày dạy: Ngày soạn: A.Chuẩn bị: I/ Mục tiêu- yêu cầu: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi (trọng tâm 4 giai đoạn). Yêu cầu trong quá trình kiểm tra học sinh thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên đề ra. II.Địa điểm - phương tiện: hố cát nhảy xa, cuốc B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I.Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra + Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển II. Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra nhảy xa : Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích * Cách cho điểm: Điểm 9 –10 Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 2,8m(nữ),3,2m(nam) Điểm 7 –8 Thực hiện đúng 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – trên không,kỹ thuật tiếp đất còn sai sót. thành tích 2,2m-2,8m(nữ). 2,9m – 3,2m(nam) Điểm 5 – 6 Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Thành tích 2,2m –2,5m(nữ),2,6m –2,9m(nam) Điểm 3 –4 không hình thành đượcgiai đoạn trên không.Thành tích2,2m( nữ), 2,6m( nam) III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra. - Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - 2’ 7 phút 30phút 5phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Mỗi học sinh nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5-6 học sinh ĐHKT GV x x x x x x CB x x x x x x x x -Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docThe duc 8 ki II(1).doc