Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Bản đẹp 3 cột

 

I. Mục đích, yêu cầu:

- Giúp HS nắm bắt chương trình để thuận lợi trong học tập

- Biết tổ nhóm để tập luyện đúng Phương pháp

II. Địa điểm phương tiện:

- Sân TD trường, Còi.

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Tiết 1 đến Tiết 36 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hạy nhanh 60m Yêu cầu thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 30 (P) 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 3x10m 2x40m 2x50m 1x60m GV hô cho HS thực hiện các đọng tác bổ trợ. GV hô cho HS thực hiện chạy nhanh 2.Nhảy cao: + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn đặt chân giậm nhảy và giậm nhảy + Giai đoạn giậm nhảy - đá lăng + Giai đoạn trên không và tiếp đất * Hoàn thiện kỹ thuật - Cho HS Chạy đà từ 5-7 bước chạy đà phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật. - Sau đó nâng dần chạy đà lên 9-11 bước. Yêu cầu đúng 4 giai đoạn kỹ thuật Cho học sinh lần lượt thực hiện hết nhóm này đến nhóm khác 5-10 lần GV tổ chức cho HS tập luyện GV quan sát và sửa sai cho từng HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng:. - Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5(P) (3) (2p) Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Ngày soạn 12/12/2011 Ngày dạy 16/12/2011 Tiết: 34 bài dạy ôn tập học kỳ I I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ I - Qua các bài tập để phát triền cơ thể cân đối, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, hố cát, bộ cọc xà nhảy cao, Còi. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau 8(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + Giáo viên hướng dẫn cho HS khởi động Gv nhận xét đánh giá cho điểm B.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh: - Cho HS ôn một số động tác bổ trợ. + Đứng mặt hướng chạy –XP + Đứng vai hướng chạy –XP + Đứng lưng hướng chạy –XP + Ngồi vai hướng chạy –XP + Ngồi lưng hướng chạy –XP + Ngồi ổm xuất phát- chạy tăng tốc. + Kỹ thuật xuất phát thấp- chạy lao - Chạy nhanh + XP thấp - Chạy nhanh 40m + XP thấp - Chạy nhanh 50m + XP thấp - Chạy nhanh 60m Yêu cầu thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 30 (P) 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 3x10m 2x40m 2x50m 1x60m GV hô cho HS thực hiện các đọng tác bổ trợ. GV hô cho HS thực hiện chạy nhanh 2.Nhảy cao: + Giai đoạn chạy đà: + Giai đoạn đặt chân giậm nhảy và giậm nhảy + Giai đoạn giậm nhảy - đá lăng + Giai đoạn trên không và tiếp đất * Hoàn thiện kỹ thuật - Cho HS Chạy đà từ 5-7 bước chạy đà phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật. - Sau đó nâng dần chạy đà lên 9-11 bước. Yêu cầu đúng 4 giai đoạn kỹ thuật Cho học sinh lần lượt thực hiện hết nhóm này đến nhóm khác 5-10 lần GV tổ chức cho HS tập luyện GV quan sát và sửa sai cho từng HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng:. - Cho HS chạy nhẹ nhang 100m kết hợp với đi bộ - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. 5(P) (3) (2p) Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) IV. Kết quả giảng dạy: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Tiết:35 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra học kỳ I chạy nhanh I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng qua nội dung chạy nhanh - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 5-6 đúng KT xuất phát 3-4 không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợip còn lại 30(P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung họctrong kỳ I - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV. Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng Tiết:35 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung chạy nhanh I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 9,2 s 10,2 s Khá 9,8 s 11.0 s Đạt 10,5 s 11.6 s 30(P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng Tiết:36 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung bật xa I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 205 cm 180 cm Khá 190 cm 170 cm Đạt 180 cm 160cm 30 (P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 1 em . GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B 8C 8D 8E 8G Cộng

File đính kèm:

  • docThe duc 8(7).doc