Giáo án Mĩ thuật lớp 1, 2, 3, 4, 5 tuần 23

Tuần 23 Tiết 23

BÀI: XEM TRANH CÁC CON VẬT

I: Mục tiêu

- Tập quan sát, nhân xét về nội dung đề tài, cách sáp xếp hình vẽ, cách vẽ màu.

- Chỉ ra bức tranh mình yêu thích.

II: Chuẩn bị

- GV: Tranh, ảnh 1 số con vật của họa sĩ và của hs

- Tranh vẽ các con vật của thiếu nhi

- HS: Đồ dùng học tập

III: Tiến trình bài dạy- học

 

 

 

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1085 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật lớp 1, 2, 3, 4, 5 tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S lắng nghe và ghi nhớ HS tập nhận xét tranh Laộng nghe Tuần 23 Tiết 23 Bài 23: Vẽ tranh Mẹ hoặc Cô giáo I: Mục tiêu - Hiểu nội dung đề tài về mẹ hoặc cụ giỏo. - Biết cỏch vẽ tranh đề tài về mẹ hoặc cụ giỏo. - Vẽ được tranh về mẹ hoặc cụ giỏo theo ý thớch. II: Chuẩn bị - GV: Tranh ảnh mẹ và cô giáo - Hình hướng dẫn cách vẽ - Tranh của hs - HS: Đồ dùng học tập III: Tiến trình bài dạy- học Thời gian Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2’ 7’ 7’ 21’ 3’ I.Oồn ủũnh II.Ktra bài cũ III.Bài mới. Giới thiệubài 1: Tìm, chọn nội dung đề tài 2: Cách vẽ tranh 3: Thực hành 4. Nhận xét, đánh giá Yeõu caàu 1 hs baột gioùng Kieồm tra ủoà duứng hoc taọp Cho hs keồ nhửừng ngửụứi thaõn trong gia ủỡnh hoaờc ụỷ trửụứng maứ mỡnh yeõu quớ nhaỏt . Gv yêu cầu hs quan sát tranh Tranh vẽ nội dung gì? Hình ảnh chính trong tranh là ai? Mẹ đang trong hoạt động nào? Cô giáo đang trong hoạt động nào? Màu sắc trong tranh này ntn? Em thích nhất là bức tranh nào? Em hãy kể lại đặc điểm , hình dáng của mẹ ? cô giáo mình? Em sẽ vẽ ai? đang trong hoạt động nào? GV nhấn mạnh Mẹ và cô giáo là những người thân rất gần gũi với chúng ta. Em hãy nhớ lại hình ảnh mẹ và cô giáo để vẽ một bức tranh đẹp Gv yêu cầu hs nhớ lại hình ảnh của mẹ hoặc cô giáo với đặc điểm : khuôn mặt, tóc, quần áo _ nhớ lại việc mẹ hay cô giáo thường làm _ Tranh vẽ mẹ hoặc cô giáo là chính còn các hình ảnh khác vẽ thêm cho sinh động GV Hướng dẫn hs cách vẽ +Chọn nội dung để vẽ tranh: Cô giáo hay mẹ đang trong hoạt động cụ thể + Vẽ hình ảnh chính trước: mẹ hoặc cô giáo đang làm công việc nào đó +Vẽ hình ảnh phụ sau: Phù hợp với các công việc trong hình ảnh chính Vẽ màu: Theo ý thích. Tránh vẽ màu tối GV giới thiệu bài của hs khóa trước GV xuống lớp hướng dẫn hs làm bài Nhắc hs chọn đề tài phù hợp với khả năng Vẽ hình ảnh chính làm rõ nội dung đề tài. Hình ảnh phụ làm cho bài vẽ sinh động Vẽ màu có đậm, nhạt.Tránh vẽ ra ngoài GV chọn ủeùp và chưa ủeùp Gụùi yự hs nhaọn xeựt vaứ choùn ra baứi veừ ủeùp theo yự thớch. Gv xeỏp loaùi baứi veừ. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc , giaựo duùc hs. Củng cố- dặn dò: Quan saựt caực con vaọt Haựt vui VTV, chỡ ,maứu Caự nhaõn tham gia traỷ lụứi HS quan sát HSTL HSTL HSTL HSTL HSTL HSTL 2 HSTL 2 HSTL HS lắng nghe và ghi nhớ HS quan sát cách vẽ tranh HS quan sát và học tập HS thực hành HS nhận xét Laộng nghe Người dạy: Trần Chõu Phong Lớp: 3 Ngày dạy: 11/02/2011 Tuaàn 23 Tiết 23 Bài 23 : Vẽ theo mẫu Vẽ cái bình đựng nước I. Mục tiêu - Biết quan sỏt, nhận xột hỡnh dỏng, đặc điểm, màu sắc cỏi bỡnh đựng nước. - Biết vẽ bỡnh đựng nước. - Vẽ được cỏi bỡnh đựng nước. II. Chuẩn bị Giáo viên Giỏo Án, Một số bình đựng nước có hình dáng, chất liệu và màu sắc khác nhau. Hình gợi ý cách vẽ và bài vẽ mẫu. Học sinh - Giấy A4, chì, tẩy, màu III. Các hoạt động dạy học chủ yếu NDKT cơ bản HĐ của thầy HĐ của trò 1/ Ổn ủũnh (1’) 2/ KT đồ dùng (1’) 3/ Dạy bài mới Giới thiệu bài (1’) 1. Hoạt động 1 Quan sát và nhận xét (4’) 2. Hoạt động 2 Cách vẽ (3’) 3. Hoạt động 3 Thực hành (20’) 4. Hoạt động 4 Nhận xét, đánh giá (5’) Dặn dò Yeõu caàu 1 hs baột gioùng !KT đồ dùng - GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng. - Em hóy kể tờn mỡnh thường dựng những vật dụng nào để uống nước. - Gv bổ sung và giới thiệu bài. ! Quan sát một số bình đựng nước và trả lời câu hỏi sau: ? Hãy so sánh hình dáng của các bình đựng nước trên? ? Những bình đựng nước đó có màu gì? Làm bằng chất liệu gì? GVKL: Bỡnh đựng nước cú nhiều chất liệu khỏc nhau như: Sành, sứ, mũ,thủy tinh ... Chúng đa dạng về hình dáng và màu sắc trang trí . !Y/c hs quan sát mẫu và nhận xét. - Kể tên các bộ phận của bình đựng nước? Bình đựng nước được làm bằng chất liệu gì? Hãy cho biết màu sắc và các họa tiết được trang trí ở bình đựng nước. ! GV hướng dẫn cách vẽ trên bảng và y/c hs theo dừi. Gv vẽ và y/c hs nhắc cỏc bước. B1: Vẽ khung hình và kẻ trục B2: Đánh dấu các điểm chính B3: Vẽ phác các nét thẳng B4: Sửa hình vẽ chỡ đậm nhạt hoặc vẽ màu theo ý thích ! Y/c hs nhận xột bài vẽ gv chuẩn bị. Bố cục Cách vẽ hình Màu sắc Gv bổ sung. Gv cuứng hs baứy maóu và y/c hs tiến hành vẽ. GV theo dừi gợi ý hs làm bài. - Y/c hs thu bài. ! Quan sát và nhận xét bài bạn về: - Cách sắp bố cục - Đặc điểm của hình vẽ - Màu sắc và cỏch trang trớ. - Em thích bài nào nhất? Vì sao? ? Em hãy chọn ra bài vẽ đẹp theo ý thớch? Gv bổ sung và xếp loại bài vẽ. - Nhận xột tiết học, khen ngợi cá nhân tích cực phát biểu ‏‎ kiến xây dựng bài, khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp Sưu tầm tranh ảnh con vật, phong cảnh, tĩnh vật, con vật, sinh hoạt ... Haựt vui Giấy, chỡ, maứu - 2 – 3 hs trả lời - Quan sát - 2 - 3 HS Trả lời Nghe - Cỏ nhõn trả lời - Theo dừi - 1 - 2 hs - 2 – 3 hs nhận xột. HS vẽ vào giấy A4 - Quan sát bài và nhận xét - 1-3 HS - Nghe - Nghe Mỹ Phước B ngày 10 thỏng 02 năm 2011 BGH ký duyệt Người soạn Trần Chõu Phong Tuaàn 23 Tiết 23 BAỉI 23: TAÄP NAậN TAẽO DAÙNG TAÄP NAậN TAẽO DAÙNG NGệễỉI I/ MUẽC TIEÂU : - HS hiểu cỏc bộ phận chớnh và cỏc động tỏc của con người khi hoạt động. - Làm quen với hỡnh khối (tượng trũn) - Nặn được một dỏng người đơn giản theo hướng dẫn. II/ CHUAÅN Bề : SGK , SGV Sửu taàm tranh ,aỷnh veà caực daựng ngửụứi Baứi taọp naởn cuỷa HS caực lụựp trửụực Chuaồn bũ ủaỏt naởn Giaỏy veừ hoaởc vụỷ thửùc haứnh ; maứu veừ hoaởc giaỏy maứu ,hoà daựn III/ CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY –HOẽC GV HS 1/ Oồn ủũnh : - Yeõu caàu moọt hs baột gioùng. 2/ KTBC - GV kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS - GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng. 3/ Baứi mụựi : a) Giụi thieọu baứi : yờu cầu hs kể một số dỏng người khỏc nhau. Gv bổ sung và ghi tờn bài HOAẽT ẹOÄNG 1:Quan saựt ,nhaọn xeựt GV giụựi thieọu aỷnh moọt soỏ tửụùng ngửụứi ,tửụùng daõn gian hay caực baứi taọp naởn cuỷa HS caực lụựp trửụực ủeồ caực em quan saựt ,nhaọn xeựt + Daựng ngửụứi + Caực boọ phaọn Chaỏt lieọu ủeồ naởn ,taùc tửụùng GV gụựi yự HS tỡm moọt ,hai hoaởc ba hỡnh daựng ủeồ naởn nhử : hai ngửụứi ủaỏu vaọt ,ngoài caõu caự ,ngoài hoùc ,muựa ,ủaự boựng … HOAẽT ẹOÄNG 2 :Caựch naởn daựng ngửụứi GV thao taực ủeồ minh hoaù caựch naởn cho HS quan saựt + Nhaứo ,boựp ủaỏt seựt cho meàm ,deỷo + Naởn hỡnh caực boọ phaọn thaứnh hỡnh ngửụứi + Gaộn ,dớnh caực boọ phaọn +Taùo theõm caực chi tieỏt : maột,toực , baứn tay ,baứn chaõn … GV gụùi yự HS + Taùo daựng cho phuứ hụùp vụựi ủoọng taực cuỷa nhaõn vaọt + Saộp xeỏp boỏ cuùc HOAẽT ẹOÄNG 3:Thửùc haứnh GV giuựp HS + Laỏy lửụùng ủaỏt cho vửứa vụựi tửứng boọ phaọn + So saựnh hỡnh daựng ,tổ leọ ,goùt ,naộn vaứ sửỷa hỡnh + Gaộn ,gheựp caực boọ phaọn GV gụùi yự HS saộp xeỏp caực hỡnh naởn thaứnh ủeà taứi theo yự thớch HOAẽT ẹOÄNG 4 :Nhaọn xeựt ,ủaựnh giaự GV gụùi yự HS nhaọn xeựt caực baứi taọp naởn veà tổ leọ hỡnh ,daựng hoaùt ủoọng vaứ caựch saộp xeỏp theo ủeà taứi HS cuứng GV lửùa choùn vaứ xeỏp loaùi baứi naởn ủeùp. Daởn doứ : Quan saựt kieồu chửừ neựt thanh neựt ủaọm vaứ kieồu chửừ neựt ủeàu treõn saựch baựo ,taùp chớ .. Haựt VTV, chỡ , maứu Laộng nghe cỏ nhõn trả lời Quan saựt vaứ laộng nghe Chuự yự, quan saựt HS thửùc hieọn Nhaọn xeựt. Laộng nghe Người dạy: Trần Chõu Phong Lớp: 3 Ngày dạy: 11/02/2011 Tuần 23 Tiết 23 Bài 23: Vẽ tranh đề tàI tự chọn I. Mục tiêu - Hiểu được sự phong phỳ của đề tài tự chọn. - Biết cỏch tỡm chọn chủ đề. - Vẽ được tranh theo chủ đề đó tự chọn. - Hs quan tõm đến cuộc sống xung quanh. II. Chuẩn bị. - GV : Giỏo Án, SGK - 1 số tranh ảnh về những đề tài khác nhau - HS: SGK, giấy A4. III. các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ oồn ủũnh (1’) - Yeõu caàu moọt hs baột gioùng. 2/ kieồm tra (1’) - GV kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS - GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng. 3/ Baứi mụựi Giới thiệu bài (1’) - Y/c hs kể tờn một số tranh vẽ về cỏc đề tài khỏc nhau. - Gv bổ sung và giới thiệu bài. - Haựt - Giấy A4, chỡ, maứu. - 2 – 3 hs trả lời. Hoạt động 1: Tìm , chọn nội dung đề tài (4’) - Giới thiệu một số tranh ảnh về các đề tài khác nhau và đặt câu hỏi cho HS trả lời + Các bức tranh đó vẽ về đề tài gì? + Trong tranh có những hình ảnh nào? + Nội dung cỏc tranh cú giống nhau khụng? - Hs quan sát. - Cỏ nhõn trả lời. - Gợi ý cho HS lựa chọn một số tranh cú đề tài khỏc nhau. + Đề tài vui chơi trong ngày hố: thả diều, nhảy dõy, đỏ cầu... + Đề tài nhà trường: Phong cảnh trường em, sõn trường trong giờ ra chơi, vệ sinh trường lớp, trồng cõy, làm hàng rào... + Cảnh đẹp quờ hương: Phong cảnh nụng thụn, cảnh thành phố, cảnh miền nỳi.... + An toàn giao thụng: Vui chơi trong sõn trường, khụng đựa giởn trờn đường, chạy xe khụng lạn lỏch... + Tranh sinh hoạt: Quột nhà, cho gà ăn, chăm súc cõy... + Tĩnh vật: Vẽ lọ, hoa, trỏi cõy.... + Chõn dung: Vẽ ụng, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, bạn..... - GV kết luận: đề tài tự chọn rất phong phú, và đa dạng cỏc em nờn chọn những đề tài quen thuộc, gần gũi với em trong cuộc sống hàng ngày. Hoạt động 2: cách vẽ tranh(3’) GV gợi ý hs cỏch vẽ. + Sắp xếp và vẽ các hình ảnh vẽ rõ nội dung - HS lắng nghe và thực hiện +Vẽ hình ảnh chính trước hình ảnh phụ sau + Điều chỉnh hình vẽ và vẽ thêm các chi tiết cho tranh sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. + Màu sắc cần có độ đậm nhạt thích hợp với tranh và đẹp mắt. Hoạt động 3: thực hành(20’) GV yêu cầu hs làm bài trên giấy A4 - Hs thực hiện GV theo dừi gợi ý hs làm bài Hoạt động 4: nhận xét đánh giá (5’) - Y/c hs thu bài. ! Quan sát và nhận xét bài bạn về: - Nội dung đề tài. - cỏch thể hiện. - Màu sắc. - Cỏch tụ màu. - Em thích bài nào nhất? Vì sao? ? Em hãy chọn ra bài vẽ đẹp theo ý thớch? * Gv bổ sung và xếp loại bài vẽ. - Nhận xột tiết học, khen ngợi cá nhân tích cực phát biểu ‏‎ kiến xây dựng bài, khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp. - Tham gia nhaọn xeựt Daởn doứ Nhắc hs về nhà quan sát ấm tích, cái bát,… Hs lắng nghe Mỹ Phước B ngày 10 thỏng 02 năm 2011 BGH ký duyệt Người soạn Trần Chõu Phong

File đính kèm:

  • docT23.doc
Giáo án liên quan