Giáo án Lớp 8 - Môn Đại số - Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức

MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức

2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức

3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác

II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu

2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con

III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

 

doc6 trang | Chia sẻ: vjt.coi9x | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 8 - Môn Đại số - Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hs nắm được nhân đơn thức với đa thức 2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức 3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu 2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Ổn định lớp: LT báo cáo sĩ số, tình hình chuẩn bị của lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại qui tắc nhân một số với một tổng a(b+c)=? Nhắc lại qui tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số xm.xn=? 3.Vào bài: Để mở đầu cho chương I ta tìm hiểu cách nhân đơn thức với đa thức 4.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Hđ1: Thực hiện ?1 sgk -Mỗi hs viết một đơn thức và một đa thức tuỳ ý rồi thực hiện các yêu cầu như sgk (Hs thực hiện vào bảng con) -Cho hs kiểm tra chéo lẫn nhau Hđ2: Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức Hđ3: Thực hiện ví dụ (đề của gv) -3x2(x2-2x+) Yêu cầu hs nêu các hạng tử của đa thức Aùp dụng qui tắc để thực hiện phép nhân Hđ4: Thực hiện ?2 sgk -Yêu cầu hs cùng thực hiện vào bảng con Hđ5: Thực hiện ?3 sgk -Cho hs tìm hiểu cách giải 30s Sau đó thảo luận theo nhóm Gọi 3 hs lên bảng thực hiện kết quả của nhóm mình -Các hs khác nhận xét đánh giá kết quả -Gv chốt lại Để tính diện tích mảnh vườn hs có thể thãy,y vào biểu thức trên hoặc tính riêng đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao rồi tính S Hđ6: Câu hỏi trắcnghiệm (Gv treo bảng phụ cho hs làm) Giá trị của biểu thức x(x-y)+y(x+y) tại x= -2, y=3 là a/13 b/5 c/10 d/Khác Hs thực hiện yêu cầu của gv vào bảng con (Chẳng hạn 2x(x-5)=2x.x+2x(-5)=2x2-10x) Đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau Hs phát biểu qui tắc như sgk Các hạng tử của đa thức là x2;-2x; Đs –3x4+6x3-2 Hs thực hiện ?2 vào bảng con Đs 18x4y4-3x3y3+ x2y4 Hs tìm hiểu cách giải trong ½ phút Thảo luận theo nhóm Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả Đs =8xy+3y+y2 b/S=58(m2) Đs: a 1)Qui tắc: A(B+C)=AB+AC 2)Aùp dụng: *Ví dụ: -3x2.(x2-2x+) = -3x2.x2+(-3x2)(-2x)+(-3x2). -3x4+6x3-2 ?2 (3x3y-1/2x2.6xy3+xy).6xy3 =3x3y.6xy3-1/2x2.6xy3+xy.6xy3 =18x4y4-3x3y3+ x2y4 ?3 =(8x+3+y)y =8xy+3y+y2 b/Thế x=3(m), y=2(m) Ta được S=8.3.2+3.2+22=48+6+4 =58(m2) Củng cố, luyện tập chung Bt 5sgk a/x(x-y)+y(x-y)=x2-y2 b/xn-1(x+y)-y(xn-1+yn-1)=xn-yn 5.Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: -Học thuộc qui tắc nhân đơn thức với đa thức -Làm bt 1,2,3 sgk -Bt khuyến khích 5/6sgk+4/3SBT b.Bài sắp học:Xem trước bài “Nhân đa thức với đa thức” D.RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG : Tiết 2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hs nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức 2.Kĩ năng: Hs biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau 3.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu 2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Ổn định lớp: LT báo cáo sĩ số, tình hình chuẩn bị của lớp 2.Kiểm tra bài cũ: Hs1: Nêu qui tắc nhân đơn thức với đa thức Sửa bt 1b Hs2: Sửa bt 3 sgk 3.Vào bài: Qua bài học vừa rồi ta thấy rằng qui tắc nhân đơn thức với đa thức tương tự như qui tắc nhân một số với một tổng. Vậy qui tắc nhân đa thức với đa thức thì ntn? 4.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Hđ1: Qui tắc: -Gv nêu yêu cầu nhân 2 đa thức x-2 và 6x2-5x+1 theo 2 bước -Nhân mỗi hạng tử của x-2 với đa thức 6x2-5x+1 -Cộng các kết quả vừa tìm được, chú ý dấu của các hạng tử) -Từ đó nêu qui tắc nhân đa thức với đa thức Hđ2: Thực hiện ?1 sgk Gv gọi một hs lên bảng thực hiện , các hs khác làm vào vở Hđ3: Chú ý Gv giới thiệu đối với phép nhân 2 đa thức một biến ta còn cách trình bày khác là thực hiện theo cột dọc Hđ4: (Aùp dụng) Thực hiện ?2 sgk Yêu cầu hs thực hiện từng bài vào bảmg con Gv lưu ý những lỗi hs thường mắc phải Hđ5: Thực hiện ?3 sgk -Cho hs tìm hiểu bài 30s -Tổ chức hs làm việc theo nhóm -Gọi 3 hs đại diện lên trình bày kết quả của nhóm mình Gv lưu ý cho hs: Với x=2,5 có thể viết x=5/2 thì tính sẽ đơn giản hơn Hoặc có thể tính các kích thước trước rồi tính S Hđ6: Câu hỏi trắcnghiệm (Gv treo bảng phụ) Rút gọn biểu thức A=(x+y)(x-y) ta được a/A=x2+2xy+y2 b/A=x2-2xy+y2 c/A=x2-y2 d/A=x2+y2 Hs thực hiện vào bảng con Đs 6x3-17x2+11x-2 Hs phát biểu qui tắc như sgk (½ xy-1)(x3-2x-6)= ½ x4y-x2y-3xy-x3+2x+6 Hs theo dõi cách thực hiện theo cột dọc Một hs đọc 4 bước thực hiện Đs a/x3+6x2+4x-15 b/x2y2+4xy-5 Hs thảo luận theo nhóm Đs a/S=4x2-y2 b/S=24(m2) 1)Qui tắc: *Qui tắc: sgk (A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD *?1 (½ xy-1)(x3-2x-6) = ½ xy(x3-2x-6)-1(x3-2x-6) = ½ x4y-x2y-3xy-x3+2x+6 *Chú ý sgk 2)Aùp dụng: *?2 a/(x+3)(x2+3x-5) =x3+3x2-5x+ x2+9x-15 =x3+6x2+4x-15 b/(xy-1)(xy+5) =x2y2+5xy-xy-5 =x2y2+4xy-5 *?3 a/S=(2x+y)(2x-y) =4x2-2xy+2xyy2 =4x2-y2 b/S=4.(2.5)2-12=24(m2) Củng cố, luyện tập chung Từng phần 5.Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: Học thuộc qui tắc, xem lại những bt đã giải -Làm các bt 7,8,9 sgk -Bài tập khuyến khích 8/4sgk b.Bài sắp học: Tiết 3 luyện tập D.RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG : Tiết 3 LUYỆN TẬP A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về qui tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức 2.Kĩ năng: Hs thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức 3.Thái độ: Bước đầu tập tư duy suy luận B.Chuẩn bị : 1.Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ, sgk, phấn màu 2.Chuẩn bị của học sinh:sgk, bảng con C.Tiến trình lên lớp : 1.Ổn định lớp: LT báo cáo sĩ số, tình hình chuẩn bị của lớp 2.Kiểm tra bài cũ: a/Nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức Sửa bt 7 sgk b/Kiểm tra vở bt của hs 3.Vào bài: Hôm nay chúng ta sẽ vận dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để giải các bt 4.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG Hđ1: Giải bài tập 10 -Gv gọi 2 hs lên bảng thực hiện -Cả lớp cùng giải vào vở rồi nhận xét -Gv nêu những sai sót hs thường mắc phải (Dấu của hạng tử cách rút gọn) Hđ2: Giải bài tập 11 -Nêu hướng giải bt -Gv gọi một hs lên bảng thực hiện -Cả lớp cùng giải rồi nhận xét -Gv nêu những sai sót hs thường mắc phải Hđ3: Giải bài tập 14 -Cho hs tìm hiểu bt 30s -Tổ chức cho hs thực hiện theo nhóm -Gọi 2 hs đại diện 2 nhóm lên trình bày -Lớp nêu nhận xét -Gv nêu thêm cách gọi khác Hs1 Giải bt 10a Đs ½x3-6x2+x-15 Hs1 Giải bt 10b Đs x3-3x2y+3xy2-y3 -Trước hết phải rút gọn biểu thức Nếu biểu thức còn chứa biến thì phụ thuộc Nếu biểu thức không còn chứa biến thì không phụ thuộc Một hs lên giải bt Đs –8 Kết luận -Hs đọc và tìm hiểu bt Sau đó làm việc theo nhóm -Hai hs đại diện 2 nhóm lên trình bày bài giải của nhóm mình Đs 24,26,28 1) (Bài tập 10) a/(x2-2x+3)( ½x-5) =½x3-5x2+10x+x-15 =½x3-6x2+x-15 b/( x2-2xy+y2)(x-y) =x3-x2y-2x2y+2xy2+xy2-y3 =x3-3x2y+3xy2-y3 2) (Bài tập 11) Ta có (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 =2x2+3x-10x-15-2x2+6x+x+7 = -8 Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến 3) (Bài tập 14) Gọi 3 số chẵn liên tiếp là 2n, 2n+2, 2n+4 (n N) Theo đề bài ta có (2n+2)(2n+4)-2n(2n+2)=192 4n2+8n+4n+8-4n2-4n=192 8n+8=192 8n=184 n=24 Vậy 3 số cần tìm là 24,26,28 Củng cố, luyện tập chung Qua từng bt gv củng cố kiến thức và lưu ý cho hs những sai sót thường gặp 5.Hướng dẫn tự học: a.Bài vừa học: Xem lại những bt đã giải -Làm các bt 12,13,15sgk -Btkhuyến khích 10SBT -Oân tập qui tắc đã học -Gv gọi ý cách giải bt 12 sgk b.Bài sắp học:Xem trước bài “Những hằng đẳng thức đáng nhớ D.Rút kinh nghiệm và bổ sung : -Đối với lớp giỏi (HSG) Giải thêm bt tương tự bài 9 SBT

File đính kèm:

  • docDai 8 (mau 3).doc