Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 31: Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ. Nghe nhạc

MỤC TIÊU:

 - HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu và sắc thái của bài Dàn đồng ca mùa hạ. Tập trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca.

 - HS nghe nhạc nhằm nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc.

II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:

 - Đàn.

 - Tranh minh hoạ cho bài hát Dàn đồng ca mùa hạ.

 - Nhạc cụ gõ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

 1. Phần mở đầu:

 - GV treo tranh minh hoạ cho HS xem và nhận biết tên bài hát.

 

doc3 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 567 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 31: Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ. Nghe nhạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31 Thứ 2 ngày 11 thỏng 4 năm 2011 ôn tập bài hát: dàn đồng ca mùa hạ. nghe nhạc. I. mục tiêu: - HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu và sắc thái của bài Dàn đồng ca mùa hạ. Tập trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca. - HS nghe nhạc nhằm nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc. II. giáo viên chuẩn bị: - Đàn. - Tranh minh hoạ cho bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. - Nhạc cụ gõ. III. các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Phần mở đầu: - GV treo tranh minh hoạ cho HS xem và nhận biết tên bài hát. - GV giới thiệu nội dung tiết học: + Ôn bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. + Nghe nhạc. 2. Phần hoạt động: a. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. - HS nghe lại giai điệu bài hát. - HS cả lớp trình bày bài hát diễn cảm. GV đệm đàn. - Động viên HS xung phong trình bày bài hát theo hình thức song ca, tốp ca. - Hướng dẫn HS điều chỉnh những chỗ HS hát chưa chính xác. - Chỉ định HS trình bày bài hát, GV sửa cho HS nhưng chỗ hát chưa đúng. - HS hát và kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc. GV đệm đàn. - GV hướng dẫn HS trình bày bài hát với cách hát lĩnh xướng, hoà giọng. - GV hướng dẫn HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca và gõ đệm kết hợp. - GV cho HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào thể hiện động tác phù hợp và đẹp sẽ hướng dẫn HS cả lớp cùng tập theo. - HS trình bày bài hát trước lớp với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca. - GV chỉ định 1 số nhóm thể hiện bài hát trước lớp, hát kết hợp vận động phụ hoạ. b. Hoạt động 2: Nghe nhạc. HS nghe bài hát Lí ngựa ô (Dân ca Nam Bộ). + GV giới thiêu tên bài, xuất xứ bài Lí ngựa ô. + HS nghe lần 1. + HS nói cảm nhận của mình khi nghe bài hát Lí ngựa ô. + HS nghe lại bài hát, HS đứng lên vận động theo nhạc. 3. Phần kết thỳc: HS trỡnh bày bài hỏt Dàn đồng ca mựa hạ bằng cỏch hỏt cú lĩnh xướng, đối đỏp và đồng ca. GV nhận xột kết thỳc tiết học. Buổi 2: ễN BÀI HÁT: A Lấ. I. MỤC TIấU: - Nõng cao chất lượng tiếng hỏt của học sinh, - Hỏt thuộc và gừ đệm theo nhịp và phỏch, tập vận động phụ hoạ cho bài hỏt. II. GIÁO VIấN CHUẨN BỊ: - Đàn. - Nhạc cụ gừ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Phần mở đầu: GV giới thiệu nội dung tiết học: ễn bài hỏt A lờ. 2. Phần hoạt động: a. Hoạt động 1: ễn bài hỏt A lờ. - GV đàn giai điệu 1 lượt. - HS nghe băng. - HS cả lớp hỏt toàn bài (GV đệm đàn). - Phõn nhúm HS luyện hỏt. - HS hỏt và gừ đệm theo nhịp, phỏch. - Phõn nhúm: Nhúm hỏt - Nhúm gừ đệm. - Cỏ nhõn trỡnh bày bài hỏt (1-2 em). b. Hoạt động 2: Tập vận động phụ hoạ. - GV hướng dẫn, gợi ý HS tập vận động phụ hoạ. - Cho 1 vài HS thể hiện bài hỏt theo sự sỏng tạo. - GV bổ sung thờm 1 số động tỏc và hướng dẫn chung cho cả lớp cựng vận động. - Phõn nhúm HS hỏt và vận động phụ hoạ. - Cho 1 nhúm 3 HS lờn thể hiện bài hỏt trước lớp. 3. Phần kết thỳc: Cả lớp cựng hỏt bài A lờ và vận động phụ hoạ. GV nhận xột kết thỳc tiết học.

File đính kèm:

  • docTuân 31.doc
Giáo án liên quan