Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 17 - Tiết 17: Ôn tập 2 bài hát : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Ôn tập Tập đọc nhạc số 2

· Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết thể hiện tình cảm của 2 bài hát.

· Biết vỗ đệm theo nhịp, phách, tập biểu diễn bài hát.

· Nghe và yêu thích Âm nhạc.

II. CHUẨN BỊ:

· Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, tranh ảnh

· Học sinh: SGK + vở ghi chép

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong.

2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) :

 - Gọi vài học sinh lên hát lại bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh -> đánh giá.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 17 - Tiết 17: Ôn tập 2 bài hát : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Ôn tập Tập đọc nhạc số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17.Tiết 17. Ngày soạn : 13/12/2010 Ngày dạy : 16/12/2010 Tên bài : - Ôn tập 2 bài hát : + Reo vang bình minh.. + Hãy giữn cho em bầu trời xanh. - Ôn tập TĐN số 2. I. MỤC TIÊU: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết thể hiện tình cảm của 2 bài hát. Biết vỗ đệm theo nhịp, phách, tập biểu diễn bài hát. Nghe và yêu thích Âm nhạc. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, tranh ảnh Học sinh: SGK + vở ghi chép III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) : - Gọi vài học sinh lên hát lại bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh -> đánh giá. 3. Bài mới ( 25 phút) : Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại. * Các hoạt động chính : A) Hoạt động 1 : (15 phút) Nội dung : Ôn tập 2 bài hát :. Hãy giữ cho em bầu trời xanh, Reo vang bình minh. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh * Ôn tập bài hát: “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh” - Nhắc lại sơ lược nội dung, tác giả của bài hát. - Đệm đàn hát mẫu bài hát 2 lần. - Hướng dẫn học sinh luyện thanh. - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ đệm. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Hình thành những dãy, tổ, nhóm và hướng dẫn học sinh lần lượt biểu diễn các bài hát trước lớp. - Tiếp tục hình thành các nhóm tổ khác theo ý thích học sinh và hướng dẫn cho các em hát và vận động phụ họa đơn giản. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Gọi vài học sinh lên hát và vận động tại chỗ. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). * Ôn tập và kiểm tra bài : “ Reo vang bình minh” tương tự như trên. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Luyện thanh. - Hát và vỗ đệm. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. * Theo hướng dẫn. B) Hoạt động 2 ( 10’) : Nội dung : Ôn tập TĐN số 2 Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Treo bảng phụ có bài TĐN số 2. - Nhắc lại sơ lược về nội dung, số chỉ nhịp, cao độ - Đọc lại cao độ, tiết tấu 2 lần. - Bắt giọng cho học sinh đọc bài TĐN số 2. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Chia dãy, tổ, nhóm và lần lượt bắt giọng cho học sinh đọc bài TĐN số 2 và ghép lời ca. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Gọi vài học sinh lên đọc bài TĐN số 2 và ghép lời ca. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Tiếp tục hình thành các nhóm tổ khác và tổ chức tương tự như trên. - Nhận xét và đánh giá tổng quát. - Theo dõi. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Đọc bài TĐN số 2. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Đọc nhạc theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Lắng nghe. 4) Củng cố – dặn dò (4’) : - Nhắc lại nội dung của học, hát lại bài : “ Hãy giữ cho em bầu trời xanh”. - Dặn dò học sinh về nhà học bài cũ, xem bài mới. 5) Nhận xét – đánh giá ( 1’) - Nhận xét, đánh giá cụ thể tiết học.

File đính kèm:

  • docTuan 17 ( On tap va KT 2 bai hat Hay giu cho + Reo vang binh minh + On tap TDN so 2) -.doc
Giáo án liên quan