Giáo án Lớp 3 Tuần 35 Trường Tiểu học Đoàn Xá

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài(trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

 - Biết thay thế cụm từ khi nào bằng các cụm từ bao giờ, lúc nào, mấy giờ trong các câu của BT2 ; ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý(BT3).

 - HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc trên 50 tiếng/phút).

 

doc22 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 959 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 35 Trường Tiểu học Đoàn Xá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài(trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời từ chối theo tình huống cho trước (BT2) ; tìm được bộ phận trong câu trả lời cho câu hỏi để làm gì ? (BT3) ; điền đúng dấu chấm than , dấu chấm phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4). II.Đồ dùng dạy học : - Các phiếu ghi tên các bài tập đọc. III.Các hoạt động dạy học : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cu :õ 3. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu : -Giới thiệu mục tiêu bài học. 2.Bài mới. a. Kiểm tra đọc. -Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc. -Nhận xét , ghi điểm. b.Ôn cách đáp lời khen gợi. Bài 2: Bài tập yêu cầu gì? -Nhận xét chữa bài. c. Ôn tập về cách đặt câu với cụ từ vì sao? Bài 3: Bài tập yêu cầu gì ? -Nhận chữa bài. 4.Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS về ôn bài. - 8 – 10 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK. - 2 -3HS đọc đề. - Nói lời đáp của em? - Thảo luận cặp đôi đóng vai. -Một số cặp HS lên đóng vai. - 2 HS đọc đề bài. Đặt câu với cụm từ vì sao? -Làm vào vở. -Nối tiếp đọc trước lớp. Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013 Ngày soạn : 7/05/2013 Ngày giảng : 9/05/2013 TIẾT 1 : CHÍNH TẢ ÔN TẬP CUỐI KỲ II (TIẾT 7) I.Mục đích, yêu cầu : - Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài(trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời an ủi theo tình huống cho trước (BT2) ; dựa vào tranh, kể lại được câu chuyện đúng ý và đặt tên cho câu chuyện vừa kể (BT3). II.Đồ dùng dạy học. Các phiếu ghi tên các bài tập đọc. III.Các hoạt động dạy học 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cu :õ 3. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu -Giới thiệu mục tiêu bài học. 2.Bài mới. a. Kiểm tra đọc. -Đưa ra các phiếu ghi tên các bài tập đọc. -Nhận xét – ghi điểm. * Nói lời đáp của em. Bài 2: Bài tập yêu cầu gì? -Cùng lớp nhận xét b. Kể chuyện theo tranh đặt tên cho câu chuyện -Nêu yêu cầu của bài -HD HS thực hiện 4.Củng cố dặn do : - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà ơn tập. -5 HS lên bốc thăm về chỗ chuẩn bị 2 HS lên đọc bài và trả lời câu hỏi SGK. -2-3HS đọc đề. -Thảo luận cặp đôi -HS 1 nói lời an ủi -HS 2Đáp lại lời an ủi -Nối tiếp các cặp thực hành -4 HS thực hiện tranh 1 -Lớp nhận xét -Có 2 anh em đi học trên đưòng. Em gái đi trước anh trai đi sau -HS làm vào vở bài tập tiếp nối đọc bài viết -Lớp nhận xét bình chọn TIẾT 2: TN-XH ÔN TẬP TỰ NHIÊN I.Mục tiêu : - Khắc sâu kiến thức đã học về thực vật, nhận biết bầu trời ban ngày và ban đêm. - Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. II.Đồ dùng dạy học : -Các hình trong SGK. III.Các hoạt độâng dạy học : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cu :õ 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ 1: Ai nhanh tay nhanh mắt -Treo bảng phụ -Nêu luật chơi. * Kl: Loài vật, cây sống ở khắp mọi nơi. HĐ 2: Trò chơi: “Ai về nhà nhanh” -Treo tranh bài 32 -Phổ biến luật chơi. -Nhận xét tuyên dương. 4. Củng cố dặn dò -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS về nhà ôn bài -Hình thành nhóm và thực hiện -Nghe. -2-3HS nhắc lại kết luận. -Quan sát tranh và thực hiện chơi: Mỗi đội cử 5 người chơi. -Người thứ nhất xác định ngôi nhà, người thứ 2 xác định hướng ngôi nhà …. -Thực hiện chơi -Đội nào xác định đúng hơn sẽ thắng. TIẾT 3 : TỐN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Biết so sánh các số. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. - Biết làm tính cộng, trừ không nhớ các số có ba chữ số. - Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài. - HSKG làm thêm BT1; BT5 II. Chuần bị : - Bảng phụ; SGK II. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp 2.Kiểm tra. -Chấm một số vở hs. -Nhận xét chung. 3.Bài mới. Bài 1: HSKG -Yêu cầu làm miệng. -Nhận xét , tuyên dương. Bài 2:Bài tập yêu cầu gì? -Nhận xét chưa õ bài ghi điểm. Bài 3: -Nêu yêu cầu. -Nêu cách đặt tính và tính? -Nhận xét ghi điểm. Bài 4. -Bài thuộc dạng gì? -Nhận xét chấm bài. Bài 5: HSKG. - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đo - Yêu cầu HS giải vào vở - Nhận xét ghi điểm 4. Củng cố, dặn dò -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS về nhà làm bài tập -1HS đọc yêu cầu đề bài. - Thảo luận cặp đôi đọc cho nhau nghe. - Một số cặp lên đọc. 5 x 6 = 30 36 : 4 = 9 4 x 7 = 28 25 : 5 = 5 3 x 8 = 24 16 : 4 = 4 2 x 9 = 18 9 : 3 = 3 - 2HS đọc đề bài >, <, = ? - Làm bảng con. 482 > 480 300 + 20 + 8 < 338 987 < 989 400 + 60 + 9 = 469 - 2HS đọc đề bài. -Nêu cách đặt tính và tính. 72 602 323 - 27 + 35 + 6 45 637 329 -2HS đọc đề bài. -Bài toán về ít hơn. -Làm bài vào vở. Bài giải Tấm vải hoa dài là: 40 – 16 = 24(m) Đáp số: 24m - HS đọc - Cạnh AB = 5cm; AC = 5cm; Bc= 4cm - HS giải vào vở Bài giải Chu vi hình tam giác ABC là: 5 + 5 + 4 = 14(cm) Đáp số: 14cm TIẾT 5 : LT - C KIỂM TRA ĐỌC (Đề thi do BGH ra) Thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013 Ngày soạn : 8/05/2013 Ngày giảng : 10/05/2013 TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN KIỂM TRA VIẾT (Đề thi do BGH ra) TIẾT 2 : TỐN KIỂM TRA (Đề thi do BGH ra) TIẾT 3 : THỦ CƠNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH I. Mục tiêu: -GV, học sinh thấy được kết quả giảng dạy, học tập trong năm. - HS yêu thích môn Thủ công. II. Hình thức tổ chức: -Chọn sản phẩm thủ công theo đúng quy trình kĩ thuật. -Trưng bày nơi thuận tiện cho nhiều người xem. +Dán vào giấy cờrôki các sản phẩm theo loại bài học: Kĩ thuật gấp hình, gấp cắt dán hình, làm đồ chơi. +Trình bày đẹp, có đầu đề: *Kết quả dạy – học Thủ công lớp 2 … Năm học … *Tên sản phẩm, tên học sinh. III.Đánh giá: -Tổ chức cho HS xemvà gợi ý để các em có nhận xét, đánh giávề các sản phẩm. -GV hướng dẫn HS xem và tổng kết. -Tuyên dương HS có sản phẩm đẹp. TIẾT 4 : THỂ DỤC TỔNG KẾT NĂM HỌC I. MỤC TIÊU - Nhắc lại những nội dung chính đã học trong năm. - Thực hiện cơ bản đúng những động tác đã học trong năm. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN. - Sân trường, vệ sinh sân tập - Cịi, tranh ảnh minh họa… III. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐL HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học. 2. Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hơng, gối,… - Quan sát HS tập luyện II. Phần cơ bản 1 ĐHĐN - Nhắc lại những kiến thức, kĩ năng về ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, điểm số 1 – 2, 1 – 2 theo hàng dọc, hàng ngang và vịng trịn - Sau đĩ gọi HS lên thực hiện một số nội dung 2. Bài TDPTC - Nhắc lại tên các động tác của bài TDPTC: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, tồn thân, nhảy, điều hịa - Sau đĩ gọi HS lên thực hiện một số động tác. 3. Bài tập RLTTCB - Nhắc lại những kiến thức, kĩ năng Bài tập RLTTCB đã học ở lớp 1 và học mới: đi theo vạch kẻ thẳng, đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hơng và dang ngang, đi kiễng gĩt hai tay chống hơng, đi nhanh chuyển sang chạy - Sau đĩ gọi HS lên thực hiện một số nội dung. 4. Trị chơi vận động - Nhắc lại những kiến thức, kĩ năng của các trị chơi đã học ở lớp 1 và các trị chơi mới: bịt mắt bắt dê, bỏ khăn, chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau, nhĩm 3 nhĩm 7, kết bạn, vịng trịn, tung vịng vào đích, ném trúng đích, nhanh lên bạn ơi, con cĩc là cậu ơng trời - Sau đĩ cho HS chơi trị chơi mà các em thích. III. Phần kết thúc Thả lỏng - Hướng dẫn cho HS các động tác thả lỏng tồn thân 2. Nhận xét - Nhận xét buổi và giao bài tập về nhà 4. Xuống lớp -GV hơ “ giải tán” 8p – 10p 1p – 2p 1 x 8 nhịp 19p – 23p 2 – 4 HS 2 – 4 HS 2 – 4 HS 1 – 3 lần 4p – 6p 1 – 2p 1 – 2p 1 – 2p - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo cho GV nhận lớp. ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜ p ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ p ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ - Nghiêm túc thực hiện - Chơi tích cực và vui vẻ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ p - Tập hợp thành 3 hàng ngang - HS reo “ khỏe” TIẾT 5 : SINH HOẠT LỚP TUẦN 35 I. Mục tiêu - HS thấy được những ưu khuyết điểm của mình trong tuần qua - Cĩ ý thức sửa sai những điều mình vi phạm, phát huy những điều làm tốt - GDHS cĩ ý thức trong học tập và trong mọi hoạt động II. Chuẩn bị - Ghi chép của cán sự lớp trong tuần. III. Nội dung sinh hoạt 1. Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần a) Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy của các thành viên trong tổ. Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm. Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp Báo cáo giáo viên về kết quả đạt được trong tuần. Đánh giá xếp loại các tổ. b) Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các mặt hoạt động của lớp. Hoạt động 2: Giáo viên nhận xét lớp: a. Ưu điểm: - Các em đi học đầy đủ, đúng giờ - Cĩ ý thức học tập, chịu khĩ phát biểu xây dựng bài. - Nề nếp ăn, ngủ bán trú cĩ nhiều tiến bộ b. Tồn tại - Cịn hiện tượng nĩi chuyện trong giờ - Cịn quên đồ dùng, sách vở Hoạt động 3: Phương hướng tuần sau - Thực hiện tốt nội quy ở lớp, thi đua học tập. - chuẩn bị giấy bút thi cuối năm. - Toạ đàm : Chúng cháu thực hiện lời dạy của Bác - Sinh hoạt sao : Đố vui văn nghệ III. Kết thúc : HS vui văn nghệ : Chủ điểm Bác Hồ kính yêu

File đính kèm:

  • doctuan 35.doc