Giáo án Lớp 3 - Năm 2009 - Tuần 10

 I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

 Củng cố dơn vị đo độ dài

 Học sinh có kĩ năng cộng trừ nhân chia đơn vị đo độ dài

 Học sinh yêu thích môn toán

 II : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

 1 . hướng dẫn ôn bảng đơn vị đo độ dài

 Học sinh đọc nhóm

 Học sinh dọc cá nhân

 Gv hỏi bất kì đơn vị đo nào

 Gv giúp học sinh yếu học thuộc lòng

 

doc6 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 - Năm 2009 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Thứ 2 ngày 30 tháng 11 năm 2009 Luyện toán I . mục đích yêu cầu : Củng cố dơn vị đo độ dài Học sinh có kĩ năng cộng trừ nhân chia đơn vị đo độ dài Học sinh yêu thích môn toán II : hướng dẫn luyện tập 1 . hướng dẫn ôn bảng đơn vị đo độ dài Học sinh đọc nhóm Học sinh dọc cá nhân Gv hỏi bất kì đơn vị đo nào Gv giúp học sinh yếu học thuộc lòng 2 : bài tập Bài 1 : tính 231 m – 121m 165hm + 345hm 126cm x 6 45dm : 9 Gv chép đề lên bảng Học sinh làm vở Hs lên bảng chữa bài Bài 2 : một thanh sắt dài 1m cân nặng 6kg . Hỏi 5m thanh sắt như vậy cân nặng bao nhiêu kg Gv chép đề lên bảng Học sinh làm vở Hs lên bảng chữa bài Giải 5m thanh sắt cân nặng là: 6 x 5 = 30(kg) Đáp số : 30kg Bài 3 : > < = 345m.435m 546 hm.876 hm – 132hm 23cm .17cm + 6cm 254 dm + 132dm ..768dm --------------------------------------------------------------------------------------------- Luyện tiếng việt ( Tiết 1) I . mục đích yêu cầu Củng cố tập đọc cho học sinh yếu Học sinh có kĩ năng đọc thành tiếng Học sinh yêu thích môn tiếng việt II : hướng dẫn luyện tập 1 . hướng dẫn luyện đọc : giong quê hương Học sinh đọc câu Luyện đọc cho học sinh yếu Học sinh đọc đoạn Thi đọc cho học sinh yếu đọc theo nhóm Học sinh giỏi thi kể chuyện ******************************************************************* Luyện tiếng việt ( Tiết 1) I . mục đích yêu cầu Củng cố tập làm văn cho học sinh Học sinh có kĩ năng kể về người hàng xóm Học sinh yêu thích môn tiếng việt I . mục đích yêu cầu: Hướng dẫn luyện tập : Đề bài : em hãy viết đoạn văn ngắn 5 – 7 câu kể về người hàng xóm mà em yêu quý Học sinh đọc đề bài 5em Gv giúp học sinh hiểu yêu cầu đề bài Học sinh làm vở Gv quản lý lớp Gv chấm bài cho học sinh Nhận xét ưu điểm , khuyết đểm ở cạnh nhà em có bác Tâm bác là giáo viên nay đã nghỉ hưu . Sáng nào bác cũng dậy tập thể dục rất sớm và cùng lúc đó em dậy học bài . Những ngày nghỉ học em thường đi tập thể dục cùng bác . Mỗi khi rảnh rỗi bác thường sang nhà em chơi bác trò chuyện , và đánh cờ cùng bố . Bác rất thương em những khi có cái gì ngon bác thường để dành cho em . Bác rất yêu quý gia đình em coi gia đình em như người thân của bác . Gia đình em cũng coi bác như anh em ruột thịt của mình . ddddddd&ccccccc Thứ 4 ngày 27 tháng 10 năm 2010 Luyện toán I . mục đích yêu cầu : Củng cố nhân chia số có 2 chữ số với số có một chữ số Giải toán có lời văn học sinh có kĩ năng nhân chia học sinh yêu thích môn toán II : hướng dẫn luyện tập 1 học sinh đọc bảng nhân chia : 5 đến 7 đọc đồng thanh cả lớp Học sinh đọc cá nhân 2 : bài 1 : đặt tính rồi tính 44 : 4 72 : 3 95 : 5 36 : 2 Gv chép đề lên bảng Học sinh làm vở Hs lên bảng chữa bài Bài 2 : Tìm x X - 354 = 211 232 – x = 26 x 3 x + 245 = 321 65 : x = 5 Bài 3 : một cửa hàng ngày đầu bán được 86 kg gạo , ngày thứ 2 bán bằng ngày đầu . Hỏi ngày thứ 2 bán được bao nhiêu kg gạo . Gv chép đề lên bảng Học sinh làm vở Hs lên bảng chữa bài -------------------------------------------------------------------------- Luyện tiếng việt ( Tiết 1) I . mục đích yêu cầu Củng cố tviết chính tả cho học sinh Rèn kĩ năng viết Học sinh yêu thích môn tiếng việt II : hướng dẫn luyện tập 2 : chính tả (nghe – viết ) : Thư gửi bà Học sinh viết đoạn “ cháu vẫn nhớ .quê thăm bà ” Gv đọc đoạn viết Học sinh đọc Gv hỏi ? đoạn viết có mấy câu Những chữ nào viết hoa Gv đọc cho học sinh viết bài Gv chấm bài cho học sinh Nhận xét bài viết 3 . đặt câu với các từ sau đi học , học giỏi , chăm ngoan -------------------------------------------------------------------------------------------- Luyện tiếng việt ( Tiết 2) I . mục đích yêu cầu Củng cố luện từ và câu cho học sinh Rèn kĩ năng nhận biết phép so sánh âm thanh Học sinh yêu thích môn tiếng việt II : hướng dẫn luyện tập em hãy gạch chân các hình ảnh so sánh sau : - Tiếng gió thổi vào hàng dương nghe vi vu như tiếng hát. - Tiếng mưa đầu mùa hạ nghe rào rào như sóng biển - Những hạt xoan vàng lịm như nhũng chuổi tràng hạt bồ đề . con thỏ chạy nhanh như bay tàu dừa như chiếc lược đường trơn như đổ mở 2 . Ngắt đoạn van thành 4 câu và chép lại cho đúng chính tả: Buổi sáng , mẹ đi làm ruộng em đến trường bố em đến nhà máy làm việc tối về cả gia đình quây quần bên mâm cơm ddddddd&ccccccc Thứ 6 ngày 29tháng 10 năm 2010 Luyện toán I . mục đích yêu cầu : Củng cố gải toán bằng hai phép tính Giải toán có lời văn học sinh có kĩ năng chia số có hai chữ số cho số có một chữ số học sinh yêu thích môn toán II : hướng dẫn luyện tập 1 học sinh đọc bảng nhân chia : 5 đến 7 đọc đồng thanh cả lớp Học sinh đọc cá nhân 2 : bài 1 : tính 26 : 4 67 : 7 56 : 5 78 : 9 Gv chép đề lên bảng Học sinh làm vở Hs lên bảng chữa bài Bài 2 : buoir sáng cửa hàng bán được 88 kg gạo , buổi chiều bán gấp 3 lần buổi sáng .Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạoGv chép đề lên bảng Học sinh làm vở Hs lên bảng chữa bài Giải Buổi chiều cửa hàng bán số kg gạo là: 88 x 3 = 264 (kg) Cả ngày cửa hàng bán số kg gạo là : 88 + 264 = 352 (kg) Đáp số: 352 kg Bài 3 : tính 34 – 14 : 4 36 + 24 : 6 21 + 39 : 3 Gv chép đề lên bảng Học sinh làm vở Hs lên bảng chữa bài ---------------------------------------------------------------------------------------------- Luyện tiếng việt ( Tiết 1) I . mục đích yêu cầu Củng cố tập đọc cho học sinh yếu học sinh có kĩ đọc thành tiếng học sinh yêu thích môn tiếng việt II : hướng dẫn luyện tập 1 . luyện đọc bài : thư gửi bà Học sinh đọc câu Luyện đọc cho học sinh yếu Học sinh đọc đoạn Thi đọc cho học sinh yếu đọc theo nhóm Thi dọc cả bài ********************************************************** Luyện tiếng việt ( Tiết 1) I . mục đích yêu cầu Củng cố tập đọc cho học sinh yếu học sinh có kĩ đọc thành tiếng học sinh yêu thích môn tiếng việt II . Hướng dẫn luyện tập 1:Taọp vieỏt thử đề bài : em hãy viết thư cho bà Yeõu caàu HS ủoùc ủeà vaứ caực gụùi yự GV goùi 1 HS laứm maóu +Em vieỏt thử cho ai ? + Doứng ủaàu thử , em vieỏt nhử theỏ naứo ? + Em vieỏt lụứi xửng hoõ vụựi oõng nhử theỏ naứo ủeồ theồ hieọn loứng kớnh troùng ? + Trong phaàn noọi dung , em seừ thaờm hoỷi oõng ủieàu gỡ , baựo tin gỡ cho oõng ? + Em vieỏt lụứi xửng hoõ vụựi oõng nhử theỏ naứo ủeồ theồ hieọn loứng kớnh troùng ?ư + Trong phaàn noọi dung , em seừ thaờm hoỷi oõng ủieàu gỡ , baựo tin gỡ cho oõng ? +ễÛ phaàn cuoỏi bửực thử , em chuực oõng ủieàu gỡ , hửựa heùn ủieàu gỡ ? +Keỏt thuực laự thử em vieỏt nhửừng gỡ ? -GV nhaộc nhụỷ caực em trửụực khi vieỏt thử + Trỡnh baứy thử ủuựng theồ thửực (roừ vũ trớ doứng ghi ngaứy thaựng , lụứi xửng hoõ , lụứi chaứo ) + Duứng tửứ , ủaởt caõu ủuựng , lụứi leừ phuứ hụùp vụựi ủoỏi tửụùng nhaọn thử ( kớnh troùng ngửụứi treõn , thaõn aựi vụựi baùn beứ ) - GV ủi tửứng baứn giuựp caực em HS yeỏu, phaựt hieọn nhửừng HS vieỏt thử hay . GV nhaọn xeựt nhửừng ủieồm hay cuỷa tửứng laự thử , ruựt kinh nghieọm . 2:Taọp vieỏt phong bỡ thử -Toồ chửực cho HS trao ủoồi nhoựm GV choỏt yự ủuựng : + Goực beõn traựi (phớa treõn) vieỏt roừ teõn vaứ ủũa chổ ngửụứi gửỷi thử . + Goực beõn phaỷi (phớa dửụựi) vieỏt roừ teõn vaứ ủũa chổ ngửụứi nhaọn thử ( vieỏt khoõng chớnh xaực , thử seừ khoõng ủeỏn tay ngửụứi nhaọn . + Goực beõn phaỷi (phớa treõn phong bỡ) daựn tem thử cuỷa bửu ủieọn . -Toồ chửực cho HS laứm baứi GV quan saựt giuựp ủụừ theõm . Yeõu caàu nhửừng em laứm xong ủoùc baứi vieỏt cuỷa mỡnh. Nhaọn xeựt ruựt kinh nghieọm bỡnh choùn ngửụứi vieỏt toỏt

File đính kèm:

  • doctuan 10.doc
Giáo án liên quan