Giáo án lớp 1 tuần thứ 17

Giáo dục NGLL: VĂN NGHỆ : HÁT VỀ QUÊ HƯƠNG

I/Mục tiêu:

-HS biết được quê hương mình đang sống.

-Biết hát các bài hát về quê hương.

II/Phương tiện dạy học:

-Tài liệu về quê hương HS đang sống.

III/Nội dung và hình thức hoạt động:

-Tổ chức tại lớp.

III/Hoạt động dạy học:

 

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 tuần thứ 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mặt, đấu vật. -Đọc được từ và câu ứng dụng SGK. -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Ngày chủ nhật. II/Chuẩn bị:Tranh minh hoạ SGK. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: KT bài ot, at. 2/Bài mới:GT ghi đề Hoạt động 1:Dạy vần * Vần ăt a/Nhận diện vần: -Viết vần ăt lên bảng. b/Đánh vần: +Vần ăt -HD đánh vần: ă-tờ-ăt +Tiếng khoá, từ ngữ khoá: -Gợi ý-hướng dẫn. -GT tranh-ghi: rửa mặt -HD đọc lại cả bài. c/Hướng dẫn viết: ăt, rửa mặt -Viết mẫu-HD quy trình lần lượt. -KT chỉnh sửa lỗi sai sót. *Vần ât: Thực hiện tương tự. d/Đọc từ ngữ ứng dụng: -Viết các từ ngữ SGK lên bảng. -Giải nghĩa từ. Tiết 2 Hoạt động 2: Luyện tập a/Luyện đọc: +Đọc vần: +Đọc câu ứng dụng: -GT tranh-ghi câu ứng dụng. b/Luyện viết: -Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết. c/Luyện nói: -Viết tên bài luyện nói. -GT tranh-nêu câu hỏi gợi ý. Hoạt động nối tiếp: -HD đọc lại bài SGK. -Học bài và chuẩn bị bài ôt, ơt. -Đọc-nêu cấu tạo vần. -Ghép vần ăt-phân tích. -Đánh vần CX-ĐT. -HS ghép tiếng : mặt -Phân tích-đánh vần. -Đọc trơn. -Đọc CX-ĐT, nhóm , tổ. -Viết BC. -So sánh ăt với ât. -Đọc thầm-tìm tiếng có vần ăt, ât. -Đánh vần-đọc trơn các tiếng đó. -Đọc cá nhân-đồng thanh (cả từ). -Đọc lại bài tiết 1. -Tìm nêu tiếng có vần ăt, ât-đánh vần. -Đọc cả câu CX-ĐT. -HS viết bài. -Đọc -Quan sát-trả lời. -HS thi tìm tiếng, từ có vần vừa học. Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I/Mục tiêu: -Biết được cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. -Viết được các số theo thứ tự qui định. -Viết được phép tính phù hợp với tóm tắt bài toán. II/Chuẩn bị: III/Hoạt động đạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: - Làm bài tập 2, 4. 2/Bài mới:GT ghi đề Hoạt động 1: HD làm bài tập. Bài 1:Biết được cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10.(cột 3,4) Bài 2:Viết được các số theo thứ tự qui định. Bài 3:Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính . a/GT tranh. b/Viết tóm tắt lên bảng Hoạt động nối tiếp: -Nhận xét tiết học. Bài sau: Luyện tập chung -2HS -Nêu miệng kết quả. -Nhận xét-chữa bài. -2HS lên bảng lớp vở -Nhận xét-chữa bài. -Nhìn tranh vẽ nêu bài toán, rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh. -1 HS lên bảng. -Lớp viết BC. -Nhận xét tuyên dương. -Nhìn tóm tắt nêu đề toán -1HS lên bảng,lớp BC Thứ ba 22/12/2009 Học vần: «t ¬t I/Mục tiêu: -Đọc và viết được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. -Đọc được từ và câu ứng dụng SGK. -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Những người bạn tốt. *GDMT qua nội dung bái luyện nói. II/Chuẩn bị:Tranh minh hoạ SGK. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: KT bài ăt, ât. 2/Bài mới:GT ghi đề Hoạt động 1:Dạy vần * Vần ôt a/Nhận diện vần: -Viết vần ôt lên bảng. b/Đánh vần: +Vần ôt -HD đánh vần: ô-tờ-ôt +Tiếng khoá, từ ngữ khoá: -Gợi ý-hướng dẫn. -GT tranh-ghi: cột cờ -HD đọc lại cả bài. c/Hướng dẫn viết: ôt, cột cờ -Viết mẫu-HD quy trình lần lượt. -KT chỉnh sửa lỗi sai sót. *Vần ơt: Thực hiện tương tự. d/Đọc từ ngữ ứng dụng: -Viết các từ ngữ SGK lên bảng. -Giải nghĩa từ. Tiết 2 Hoạt động 2: Luyện tập a/Luyện đọc: +Đọc vần: +Đọc câu ứng dụng: -GT tranh-ghi câu ứng dụng. b/Luyện viết: -Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết. c/Luyện nói: -Viết tên bài luyện nói. -GT tranh-nêu câu hỏi gợi ý. *GDHS nội dung luyện nói. Hoạt động nối tiếp: -HD đọc lại bài SGK. -Học bài và chuẩn bị bài et, êt. -Đọc-nêu cấu tạo vần. -Ghép vần ôt-phân tích. -Đánh vần CX-ĐT. -HS ghép tiếng : mặt -Phân tích-đánh vần. -Đọc trơn. -Đọc CX-ĐT, nhóm , tổ. -Viết BC. -So sánh ôt với ơt. -Đọc thầm-tìm tiếng có vần ôt, ơt. -Đánh vần-đọc trơn các tiếng đó. -Đọc cá nhân-đồng thanh (cả từ). -Đọc lại bài tiết 1. -Tìm nêu tiếng có vần ôt, ơt-đánh vần. -Đọc cả câu CX-ĐT. -HS viết bài. -Đọc -Quan sát-trả lời. *Có ý thức giúp đỡ bạn bè, cùng nhau tiến bộ. -HS thi tìm tiếng, từ có vần vừa học. Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: -Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong phạm vi 10,biết cộng, trừ các số . -Viết phép tính phép tính với hình vẽ. II.Đồ dùng dạy học: Phiếu giao việc(BT1) III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Bài cũ: Bài 2,3b 2/Bài mới: TG ghi đề HĐ1:HD làm BT .Bài 1:Biết được thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10. -GTBT và hướng dẫn .Bài 2:Biết cộng ,trừ các số trong phạm vi 10.(a,b cột 1) a/ b/2HS lên bảng,lớp BC .Bài 3:Biết so sánh các số trong phạm vi 10(cột 1,2) .Bài 4:Viết phép tính thích hợp với tranh vẽ. a/GT hình vẽ b/ Thực hiện tương tự Hoạt động nối tiếp: -Nhận xét tiết học -Dặn dò -2HS - 2 em làm bảng lớp. - HS làm bài vào vở bài tâp -Nhận xét hình trong hình vẽ - 1HS lên bảng,lớp BC - 2HS lên bảng,lớp BC -Nhận xét chữa bài - 2HS lên bảng, lớp vở -Nhận xét chữa bài -QS nêu đề toán +Viết phép tính bảng con. -1HS lên bảng -1 số hs tham gia trò chơi. Thứ tư ngày 23 tháng 12/2009 Học vần: et ªt I/Mục tiêu: -Đọc và viết được : et, êt, bánh tét, dệt vải. -Đọc được từ và câu ứng dụng SGK. -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Chợ Tết. II/Chuẩn bị:Tranh minh hoạ SGK. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: KT bài ot, at. 2/Bài mới:GT ghi đề Hoạt động 1:Dạy vần * Vần et a/Nhận diện vần: -Viết vần et lên bảng. b/Đánh vần: +Vần et -HD đánh vần: e-tờ-et +Tiếng khoá, từ ngữ khoá: -Gợi ý-hướng dẫn. -GT tranh-ghi: bánh tét -HD đọc lại cả bài. c/Hướng dẫn viết: et, bánh tét -Viết mẫu-HD quy trình lần lượt. -KT chỉnh sửa lỗi sai sót. *Vần êt: Thực hiện tương tự. d/Đọc từ ngữ ứng dụng: -Viết các từ ngữ SGK lên bảng. -Giải nghĩa từ. Tiết 2 Hoạt động 2: Luyện tập a/Luyện đọc: +Đọc vần: +Đọc câu ứng dụng: -GT tranh-ghi câu ứng dụng. b/Luyện viết: -Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết. c/Luyện nói: -Viết tên bài luyện nói. -GT tranh-nêu câu hỏi gợi ý. Hoạt động nối tiếp: -HD đọc lại bài SGK. -Học bài và chuẩn bị bài ut, ưt. -Đọc-nêu cấu tạo vần. -Ghép vần et-phân tích. -Đánh vần CX-ĐT. -HS ghép tiếng : tét -Phân tích-đánh vần. -Đọc trơn. -Đọc CX-ĐT, nhóm , tổ. -Viết BC. -So sánh et với êt. -Đọc thầm-tìm tiếng có vần et, êt. -Đánh vần-đọc trơn các tiếng đó. -Đọc cá nhân-đồng thanh (cả từ). -Đọc lại bài tiết 1. -Tìm nêu tiếng có vần et, êt-đánh vần. -Đọc cả câu CX-ĐT. -HS viết bài. -Đọc -Quan sát-trả lời. -HS thi tìm tiếng, từ có vần vừa học. Thứ năm 24/12/2009 Học vần: ut ­t I/Mục tiêu: -Đọc và viết được : ut, ưt, bút chì, mức gừng. -Đọc được câu ứng dụng SGK. -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Ngón út, em út, sau rót. II/Chuẩn bị:Tranh minh hoạ SGK. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: KT bài et, êt. 2/Bài mới:GT ghi đề Hoạt động 1:Dạy vần * Vần ut a/Nhận diện vần: -Viết vần ut lên bảng. b/Đánh vần: +Vần ut -HD đánh vần: u-tờ-ut +Tiếng khoá, từ ngữ khoá: -Gợi ý-hướng dẫn. -GT tranh-ghi: bút chì -HD đọc lại cả bài. c/Hướng dẫn viết: ut, bút chì -Viết mẫu-HD quy trình lần lượt. -KT chỉnh sửa lỗi sai sót. *Vần ưt: Thực hiện tương tự. d/Đọc từ ngữ ứng dụng: -Viết các từ ngữ SGK lên bảng. -Giải nghĩa từ. Tiết 2 Hoạt động 2: Luyện tập a/Luyện đọc: +Đọc vần: +Đọc câu ứng dụng: -GT tranh-ghi câu ứng dụng. b/Luyện viết: -Hướng dẫn viết bài vào vở tập viết. c/Luyện nói: -Viết tên bài luyện nói. -GT tranh-nêu câu hỏi gợi ý. Hoạt động nối tiếp: -HD đọc lại bài SGK. -Học bài và chuẩn bị bài it, iêt. -Đọc-nêu cấu tạo vần. -Ghép vần ut-phân tích. -Đánh vần CX-ĐT. -HS ghép tiếng : bút -Phân tích-đánh vần. -Đọc trơn. -Đọc CX-ĐT, nhóm , tổ. -Viết BC. -So sánh ut với ưt. -Đọc thầm-tìm tiếng có vần ut, ưt. -Đánh vần-đọc trơn các tiếng đó. -Đọc cá nhân-đồng thanh (cả từ). -Đọc lại bài tiết 1. -Tìm nêu tiếng có vần ut, ưt-đánh vần. -Đọc cả câu CX-ĐT. -HS viết bài. -Đọc -Quan sát-trả lời. -HS thi tìm tiếng, từ có vần vừa học. Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: -Cộng,trừ và cấu tạo các số trong phạm vi 10. -So sánh các số trong phạm vi 10. -Viết phép tính phù hợp với tranh vẽ. II.Đồ dùng dạy học: Phiếu giao việc(BT2b) III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Bài cũ:Bài 2a,4 2/Bài mới: GT ghi đề HĐ1:HD làm BT .Bài 1:Thực hiện được phép cộng,trừ trong phạm vi 10. .Bài 2:Biết được cấu tạo các số trong phạm vi 10.(dòng 1) .Bài 3:Biết so sánh các số trong phạm vi 10. .Bài 4:Viết phép tính thích hợp với tóm tắt: Hoạt động nối tiếp: -Nhận xét tiết học -Dặn dò -2HS -Phần a)lớp làm bảng con-2 em làm bảng lớp. -Phần b)HS làm bài vào phiếu -Trình bày- nhận xét -3HS lên bảng,lớp BC -Nhận xét chữa bài -HS trao đổi nhóm đôi -Trình bày miệng kết quả -HS căn cứ vào tóm tắt của bài toán để: +Nêu đề toán. +Viết phép tính giải bài toán vào bảng con. -HS trả lời miệng Thứ sáu 25/12/2009 Tập viết: TIẾT 15: thanh kiếm, âm yếm... TIẾT 16: xay bột, nét chữ, kết bạn... I/Muc tiêu: -HS hiểu nghĩa của các từ, viết đúng độ cao các con chữ trong mỗi từ, đúng khoảng cách giữa chữ với chữ, từ với từ, đặt đúng vị trí các dấu thanh trong mỗi tiếng của từ đó. -Rèn luyện tính cẩn thận, tư thế ngồi ngay. II/Chuẩn bị: Chữ mẫu. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: HS viết buôn làng, mầm non. 2/Bài mới:GT ghi đề. Hoạt động 1:HD viết BC. MT:Giúp HS biết cách viết đúng các từ trong bài viết. -GT lần lượt từng từ-giải nghĩa từ kết hợp giáo dục HS bảo vệ môi trường qua từ "âu yếm". -Nêu câu hỏi gợi ý. -Viết mẫu -HD qui trình viết -KT sửa chữa những nét sai sót. Hoạt động 2:HS viết bài. MT:Viết được các từ đã hướng dẫn vào vở tập viết. -Nêu yêu cầu viết. -Nhắc nhở cách đặt vở, tư thế ngồi ngay. *Chấm- sửa chữa sai sót. -Tuyên dương số em viết đúng, đẹp. TIẾT 2 -Thực hiện tương tự. Hoạt động nối tiếp: -Nhận xét chung giờ học. -Về nhà tập viết thêm. -Bài sau: Bài 17, 18. -2 HS lên bảng-lớp BC. -Nối tiếp đọc các từ đó -1 HS đọc lại -Phân tích từ-nhận xét về độ cao các con chữ-nêu cách viết. -HS tập viết BC. -HS viết vào vở tập viết. -Nêu nhận xét vài bài của bạn (phân tích đẹp, chưa đẹp. Vì sao ?) -HS đọc lại các từ trong bài víêt.

File đính kèm:

  • docTUAN 17.doc
Giáo án liên quan