Giáo án lớp 1 - Sáng thứ 4 tuần 20

Môn: HỌC VẦN: Bài 83 ÔN TẬP

I.MỤC TIÊU

- HS đọc được các vần,từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

- HS viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75.

- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.

* HS đọc được các vần, từ ngữ trong bài ôn tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, phần kể chuyện

HS: BC, phấn, bút, vở,.

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 - Sáng thứ 4 tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 4: Ngày soạn: 06/01/14 Ngày giảng; 07/01/14 Môn: HỌC VẦN: Bài 83 ÔN TẬP I.MỤC TIÊU - HS đọc được các vần,từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83. - HS viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75. - Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. * HS đọc được các vần, từ ngữ trong bài ôn tập. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, phần kể chuyện HS: BC, phấn, bút, vở,.. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ và TG Người thực hiện Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1)Ổn định 1’ 2)KTBC: 5’ 3)Bài mới: 30’ HĐ1: 24’ Ôn tập . HĐ2. 5’ Trò chơi HĐ3: 15’ Luyện tập HĐ4. 13’ Kể chuyện HĐ5. 7’ Luyện viết 4. Củng cố. Dặn dò: 5’ - Gọi HS đọc BC: vở kịch, mũi hếch - Viết: tờ lịch, con ếch - GV nhận xét ghi điểm . - Giới thiệu bài : ghi đề + Cho HSQS hình ảnh SGK. H: Tranh vẽ gì ? - Viết lên bảng cho HS đánh vần đọc: a c a ch ac ach H: + Tuần qua học âm và chữ gì mới ? - GT bảng ôn ở bảng. a)Các chữ và âm vừa học - Đọc âm và gọi HS chỉ chữ - Gọi HS chỉ chữ và đọc âm - Chỉ chữ ở bảng b)Ghép chữ thành tiếng. - Chỉ bảng HD đọc - Theo dõi sửa sai phát âm . GIẢI LAO c)Đọc từ ngữ ứng dụng. - GT từ ứng dụng Thác nước chúc mừng ích lợi - HD đánh vần từng tiếng rồi đọc từ - Theo dõi sửa sai kết hợp giải nghĩa từ. d)HD viết từ. - Viết mẫu kết hợp HD viết - Cho HS viết BC - Theo dõi giúp đỡ HS viết - Nhận xét sửa lỗi sai + Thi ghép tiếng có âm đã học. - Nêu tên trò chơi, HDCC, luật chơi - Cho HS chơi theo 3 tổ - Nhận xét tuyên dương TIẾT 2: a)Luyện đọc . - Gọi HS đọc lại bài ôn tiết 1 - Theo dõi sửa sai cách phát âm từng em. - Đọc câu ứng dụng - Cho HSQS tranh H: + Tranh vẽ gì ? - NXKL rút ra câu ứng dung ghi bảng GT. - Cho HS đánh vần và đọc trơn câu - Theo dõi sửa sai . - YCHS đọc bài SGK. - Nhận xét tuyên dương GIẢI LAO - Cho HS đọc tên chuyện kể: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng - Kể chuyện 2 - 3 lần - HDHS kể từng đoạn chuyện theo tranh - Theo dõi bổ sung. - YC học sinh (K,G) kể lại toàn truyện theo tranh - Theo dõi nhận xét bổ sung từng em H: + Câu chuyện này có mấy nhân vật? + Qua câu chuyện em hiểu được điều gì? - Liên hệ GDHS: + Gọi HS đọc chữ trong vở TV. - HDHS viết từ vào vở TV - YCHS viết vở. - Theo dõi giúp đỡ HS yếu . - Chấm bài nhận xét sửa saI. - Thi Đọc lại bài - NX khen ngợi - ghi điểm . -Về nhà học bài, viết bài, CB bài oc - ac - Hát tập thể - 2 HS đọc bài - Lớp viết BC, 1 HS BL. - CN đọc đề - HSQS - TL: vẽ bác sĩ, cuốn sách - Đọc cá nhân, cả lớp . - CNTL. - 2 HS chỉ chữ - Đọc cá nhân - Cả lớp đọc âm - Đọc cá nhân, cả lớp - Cá nhân, nhóm, cả lớp - Theo dõi . - Lớp viết BC - Lắng nghe - 3 tổ thi ghép, NXTD - Đọc cá nhân, cả lớp - lớp QS tranh - CNTL, NX. - Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp - lắng nghe - HS đọc cá nhân, cả lớp - CN đọc, lớp ĐT - Theo dõi, nghe. - CN xung phong kể - K,G kể. - CNTL, lớp nhận xét. - Lắng nghe - CN đọc - Chú ý - Viết vở. - CN thi đọc - Nghe Môn: TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 I/ MỤC TIÊU: - Giúp HS biết làm các phép trừ ( không nhớ) trong hpạm vi 20. - Biết trừ nhẫm dạng 17 - 3 - Rèn kĩ năng đọc, viết số cho HS. - GDHS tính cẩn thận khi làm bài. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: thẻ bó 1chục que tính và que tính rời bảng lớp kẻ bài học HS: 1 bó chục que tính và 9 que tính rời, SGK,VBT III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ/TG Người thực hiện HĐ của GV HĐ của HS 1. KTBC: 4’ 2Bài mới 30’ HĐ1. 15’ GT cách làm tính trừ dạng 17- 3. HĐ: 15’ Thực hành. 4.Củng cố, dặn dò: 2’ - Gọi HS làm bài tâp : 16 + 1 + 2 = 12 + 3 + 4 = - GVNX ghi điểm . - GTB: - ghi đề . - YCHS lấy 1 bó 1 chục và 7 que tính rời - Đính que tính ở bảng. - YCHS lấy đi 3 que tính . - Lấy 3 que tính . H: + Còn lại bao nhiêu que tính? - Thể hiện ở trên bảng như SGK. H: Làm thế nào để ta tìm ra kết quả 17-3=? - GVHD cách đặt tính và tính, tính. 17 . 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 - 3 . Hạ 1, viết 1 14 H: Vậy 17-3=? - Ghi bảng: 17-3=10 GIẢI LAO BT1. Tính. dòng 1 - Gọi HS nêu yêu cầu. - YCHS làm BC, BL. - GVNX sửa sai . BT2. ( C1,3)Tính. - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS thảo luận nhóm 2 - Gọi HS hỏi đáp trước lớp. - GVNXKL. BT3.(B1)Điền số thích hợp vào ô trống. - Gọi HS nêu yêu cầu. - Trò chơi thi tiếp sức. - GV nêu tên trò chơi,HD cách chơi - Cho HS chơi 2 nhóm - GVNX khen ngợi . - GVNX tiết học. - Về nhà học bài, xem bài Luyện tập - 2 HS làm bảng lớp ,lớp làm BC - HS lấy que tính đặt ở bàn - HS lấy 3 que tính - HS đếm và TL - TL đặt tính và tính nhẩm. - Chú ý - Nhắc lại cách tính - nêu yêu cầu . - 2 HS làm bảng,lớp làm BC - CN nêu - Các cặp thảo luận - CN hỏi đáp, NX - nêu yêu cầu . - Nghe - 2 tổ chơi, lớp NXTD. - Lắng nghe. Môn : THỦ CÔNG GẤP MŨ CA LÔ ( t2) I.MỤC TIÊU: - Biết cách gấp muc ca lô bằng giấy. - Gấp được muc ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. - Rèn cho HS tính thẩm mỹ, khéo léo. - GDHS biết thu gom giấy rác khi thực hành xong. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Giáo viên: bài mẫu, các bước gấp - Học sinh: giấy màu , chỉ màu, hồ dán III.HOẠT ĐỘNG DẠYHỌCỌC: HĐ và TG Người thực hiện HĐ của GV HĐ của HS 1. Ổn định: 1’ 2.Kiểm tra: 2’ 3.Bài mới 30’: HĐ1:8’ Nhắc lại quy trìng gấp mũ HĐ 2:7’ HD lại các bước gấp HĐ 3: 10’ Thực hành HĐ4: 5’ Trò chơi 4. Củng cố dặn dò 2’ - Kiểm tra giấy vở, đồ dung của HS -Nhận xét tuyên dương - GTB: -ghi đề - Cho HS xem mũ ca lô thật. - Gọi HS nhắc lại các bước gấp mũ ca lô. B1: Lấy đường dấu giữa . B2: Gấp 2 mép mũ . B3: Gấp hai bên lên. B4: Gấp cái mũ ca lô. - Gắn vật mẫu lên khung bảng - Thao tác lại các bước cho HS năm. H: + Muốn gấp mũ ca lô ta thực hiện mấy bước ? + Muốn gấp đường dấu giữa ta làm thế nào ? + Muốn gấp 2 mép nũ ta gấp như thế nào ? + Cho HS thực hành. - Y/CHS thực hành bảng giấy màu. - Theo dõi giúp đỡ từng em - HDHS dán sản phẩm vào vở - Nhận xét đánh giá một số sản phẩm đã xong. - Thi làm mũ ca lô nhanh, đẹp - Nhận xét tuyên dương sản phẩm đẹp. - Nhận xét tiết học - Về chuẩn bị giấy màu (tiết 2) tuần 20 - Lớp hát - để đồ dùng lên bàn - HS quan sát - CN nhắc lại các bước - Quan sát - CNTL, lớp nhận xét. - HS thực hành giấy màu - Dán sản phẩ vào vở - Lắng nghe. - 3 tổ thi, nhận xét tuyên dương - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docThứ 4.doc
Giáo án liên quan