Giáo án Lớp 1 (Quyển 2)

HỌC VẦN

Uôi, ươi

A. MỤC TIÊU:

HS đọc và viêt được uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi, từ ứng dụng.

Đọc được câu ứng dụng .PT lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa

B. ĐỒ DÙNG: BỘ CHỮ, TRANH

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. BÀI CŨ:

4 em viết cái túi, vui vẻ, gửi quà, ngửi mùi

Đọc bài ở SGK (nối tiếp)

II. BÀI MỚI:

1. Giới thiệu ghi uôi, ươi

2. Dạy vần uôi

a) Nhận diện vần

b) Cài, phân tích, đánh vần uô- i- uôi

Cài tiếng chuối, đánh vần: chơ- uôi -chuôi -sắc -chuối.

Ghép từ nải chuối -đọc trơn

Dạy vần ươi (tường tự vần uôi)

So sánh uôi và ươi

 

doc265 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 1 (Quyển 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c, viết : khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang Đọc bài ứng dụng - nối tiếp, tìm từ II. BÀI MỚI: 1. Giới thiệu bài, ghi mục Dạy vần mới: Vần uê a) Nhận diện vần: u trước, ê sau b) Ghép vần, đánh vần: u - ê -uê Ghép tiếng, đánh vần : hờ - uê - huê - nặng - huệ QS bông huệ nhận xét Ghép từ đọc : bông huệ Dạy vần uy tương tự vần uê So sánh uê và uy c) Đọc từ ứng dụng: HS tự tìm và ghép các tiếng từ chứa vần vừa học ở bảng cài- Đọc. GV ghi từ ứng dụng HS Gạch chân tếng có vần mới - Đọc: CN (nối tiếp) GV giải nghĩa 1 số từ , HS đọc : CN– đồng thanh d) Tập viết: Hướng dẫn HS viết ở bảng con GV viết mẫu nêu cách viết : uê, uy, bông huệ, huy hiệu HS viết vào bảng con lần lượt: uê, uy, bông huệ, huy hiệu GV chỉnh sửa Tiết 2: 3. Luyện tập a) Luyện đọc: HS đọc lại toàn bài ở T1 (CN– đồng thanh) Đọc câu ứng dụng : quan sát tranh :Rút ra đoạn thơ ứng dụng- Tìm tiếng, từ mới. Đọc: CN – nhóm – đồng thanh b) Luyện nói: HS đọc tên bài: Tàu thủy, tàu hỏa, ô tô, máy bay Hướng dẫn HS nói theo tranh – GV nêu câu hỏi HS luyện nói trong N4 HS nói trước lớp – nhận xét, bổ sung c) Luyện viết: Hướng dẫn HS viết vào VTV GV viết mẫu – HS viết vào vở TV uê, uy, bông huệ, huy hiệu Theo dõi chấm bài III. CỦNG CỐ - DẶN DÒ HS đọc lại ở SGK , Thi tìm từ, câu có tiếng chứa vần mới Về luyện đọc lại bài Thứ 6 ngày 23 tháng 2 năm 2007 HỌC VẦN uơ,uya A. MỤC TIÊU: - HS đọc, viết đúng : uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya -Đọc được từ và đoạn thơ ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Sáng sớm , chiều tối, đêm khuya B. ĐỒ DÙNG: Bộ đồ dùng dạy học Tiếng Việt – Tranh minh hoạ, sưu tầm C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I. BÀI CŨ: 2 em đọc, viết : uê, uy, bông huệ, huy hiệu Đọc bài ứng dụng - nối tiếp, tìm từ II. BÀI MỚI: 1. Giới thiệu bài, ghi mục Dạy vần mới: Vần uơ a) Nhận diện vần: u trước, ơ sau b) Ghép vần, đánh vần: u - ơ -uơ Ghép tiếng, đánh vần : hờ - uơ - huơ QS tranh huơ vòi nhận xét Ghép từ đọc : huơ vòi Dạy vần uy tương tự vần uya So sánh uơ và uya c) Đọc từ ứng dụng: HS tự tìm và ghép các tiếng từ chứa vần vừa học ở bảng cài- Đọc. GV ghi từ ứng dụng HS Gạch chân tếng có vần mới - Đọc: CN (nối tiếp) GV giải nghĩa 1 số từ , HS đọc : CN– đồng thanh d) Tập viết: Hướng dẫn HS viết ở bảng con GV viết mẫu nêu cách viết : uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya HS viết vào bảng con lần lượt: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya GV chỉnh sửa Tiết 2: 3. Luyện tập a) Luyện đọc: HS đọc lại toàn bài ở T1 (CN– đồng thanh) Đọc câu ứng dụng : quan sát tranh :Rút ra đoạn thơ ứng dụng- Tìm tiếng, từ mới. Đọc: CN – nhóm – đồng thanh b) Luyện nói: HS đọc tên bài: Sáng sớm , chiều tối, đêm khuya Hướng dẫn HS nói theo tranh – GV nêu câu hỏi HS luyện nói trong N4 HS nói trước lớp – nhận xét, bổ sung c) Luyện viết: Hướng dẫn HS viết vào VTV GV viết mẫu – HS viết vào vở TV uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya Theo dõi chấm bài III. CỦNG CỐ - DẶN DÒ HS đọc lại ở SGK , Thi tìm từ, câu có tiếng chứa vần mới . Về luyện đọc lại bài Thứ 2 ngày 26 tháng 2 năm 2007 HỌC VẦN uân, uyên A. MỤC TIÊU: - HS đọc, viết đúng : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền -Đọc được từ và đoạn thơ ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Em thích đọc truyện B. ĐỒ DÙNG: Bộ đồ dùng dạy học Tiếng Việt – Tranh minh hoạ, sưu tầm C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I. BÀI CŨ: 2 em đọc, viết : uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya Đọc bài ứng dụng - nối tiếp, tìm từ II. BÀI MỚI: 1. Giới thiệu bài, ghi mục Dạy vần mới: Vần uân a) Nhận diện vần: u trước, â giữa, n sau b) Ghép vần, đánh vần: u-ớ -nờ - uân Ghép tiếng, đánh vần : xờ - uân - xuân QS tranh mùa xuân nhận xét Ghép từ đọc : mùa xuân Dạy vần uy tương tự vần uyên So sánh uân và uyên c) Đọc từ ứng dụng: HS tự tìm và ghép các tiếng từ chứa vần vừa học ở bảng cài- Đọc. GV ghi từ ứng dụng HS Gạch chân tếng có vần mới - Đọc: CN (nối tiếp) GV giải nghĩa 1 số từ , HS đọc : CN– đồng thanh d) Tập viết: Hướng dẫn HS viết ở bảng con GV viết mẫu nêu cách viết : uân, uyên, mùa xuân, bóng HS viết vào bảng con lần lượt: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền GV chỉnh sửa Tiết 2: 3. Luyện tập a) Luyện đọc: HS đọc lại toàn bài ở T1 (CN– đồng thanh) Đọc câu ứng dụng : quan sát tranh :Rút ra đoạn thơ ứng dụng- Tìm tiếng, từ mới. Đọc: CN – nhóm – đồng thanh b) Luyện nói: HS đọc tên bài: Sáng sớm , chiều tối, đêm khuya Hướng dẫn HS nói theo tranh – GV nêu câu hỏi HS luyện nói trong N4 HS nói trước lớp – nhận xét, bổ sung c) Luyện viết: Hướng dẫn HS viết vào VTV GV viết mẫu – HS viết vào vở TV uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya Theo dõi chấm bài III. CỦNG CỐ - DẶN DÒ HS đọc lại ở SGK , Thi tìm từ, câu có tiếng chứa vần mới . Về luyện đọc la Đo ïn thẳng cách đều I. MỤC TIÊU: HS biết cách gâp đoạn thẳng cách đều II. CHUẨN BỊ: Mẫu gấp các nếp cách đều Giấy màu có kẻ ô III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Hướng dẫn HS quan sát nhận xét 2. Hướng dẫn cách gấp (như H1) - Nếp gấp thứ nhất (H2) - Nếp gấp thứ hai (H3) - Nếp gấp thứ ba (H4) - Gấp các nếp tiếp theo (H5) 3. HS thực hành Nêu lại cách gấp: khoảng cách các nếp gấp (2 ô) HS thực hành – GV theo giỏi giúp đở em yếu 4. Nhận xét –đánh giá sp Dặn: chuẩn bị tiết sau. HOẠT ĐỘNG N.G.L.L Tổ chức trò chơi I. MỤC TIÊU: Gíup HS củng cố lại 1 số trò chơi đã học; tham giachơi chủ động, mạnh dạn. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, bóng. III. TIẾN HÀNH: 1. Tập hợp lớn, phổ biến yêu cầu – ngiệp vụ giờ học Lớp tập hợp theo ba hàng (3tôû) 2. Hệ thống lại các trò chơi đã học HS nêu tên trò chơi – nhắc lại cách chơi. 3. Tổ chức chơi. HS chơi theo tổ GV và lớp trưởng theo dõi. Nhận xét quoa từng trò chơi 4. Chơi trò chơi tự chọn. Từng tổ, nhóm chơi nhà trò chơi do mình tự chọn. GV theo dõi – chỉ dẫn thêm 5. Nhận xét – dặn dò. ĐẠO ĐỨC Thực hành kỹ năng giữa kì 2 I. MỤC TIÊU: Qua các bài đạo đức đã học HS biết thực hiện 1 số kỹ năng cơ bản . II. ĐỒ DÙNG: Phiếu thực hành III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Giới thiệu bài HS nêu tên các bài Đạo đức đã học ở kì 2 -GV ghi bảng 2. Hướng dẫn thực hành HĐ1:GV làm các thăm giấy , ghi các câu hỏi: 1. Nêu 1 vài biểu hiện về biết lễ phép với thầy, cô giáo. 2. Những bạn nào đã biết lễ phép với thầy, cô giáo? 3. Nêu 1 vài biểu hiện về cư xử tốt với bạn trong học tập và vui chơi. 4. Nêu 1 vài quy định dành cho người đi bộ. 5. Như thế nào gọi là đi bộ đúng quy định? Bạn nào đã thực hiện tốt việc đi bộ ddungs quy định? 6.Thế nào là cư xử tốt với bạn? Bạn nào thực hiện tóât việc cư xử với bạn ? Đại diện các nhóm lên bôùc thăm - Thảo luận. Trình bày kết quả thảo luận Nhận xét, bổ sung. HĐ2: Thực hành kỹ năng: Gọi 1 số em lên bảng: Kể 1 việc em đã làm thể hiện biết lễ phép với thầy, cô giáo. Kể 1 việc em đã làm thể hiện biết cư xử tốt với bạn ? Thực hành đi bộ đúng quy định .( nhóm 6) 3. Củng cố , dặn dò. Cần thực hiện thường xuyên các điều vừa học. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Sinh hoạt lớp I. MỤC TIÊU: Giúp HS đánh giá các hoạt động học tập, rèn luyện diễn ra trong tuần, đợt 8-3 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Đánh gía các hoạt động của tổ, lớp HS tự nêu ưu điểm, nhược điểm chung GV bổ sung, kết luận Cần khắc phục, tình trạng làm việc riêng trong giờ học: Hiếu, Đình Đạt..... Tuyên dương tổ:.... 2. Cá nhân xuất sắc nhất tuần, đạt nhiều bông hoa điểm 10......... HS bầu (biểu quyết) 3. Tổng kết dặn dò. Chiều LUYỆN TOÁN Làm bài thi thử Định kì lần 3 I. MỤC TIÊU: Giúp HS rèn luyện kĩ năng giải toán và trình bày bài giải của bài toán có lời văn. Thực hiện phép cộng , trừ các số đo độ dài với đơn vị đo cm.... III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. GV ghi đề bài lên bảng (có đề kèm theo) 2. HS làm bài: 35 phút Chấm,Chữa bài 3. Củng cố - dặn dò LUYỆN THỂ DỤC Bài thể dục - Trò chơi I. MỤC TIÊU: - Ôn 7 đt thể dục đã học. YC thực hiện ở mức tương đối đúng. - Ôn trò chơi “ tâng cầu”. Bước đầu biết cách tâng cầu. II. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường, còi, quả cầu III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP: 1. Phần mở đầu: Tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài Đứng, vỗ tay hát 2’ Các tổ trưởng báo cáo sĩ số cho cán sự. Cán sự báo cáo cho GV. Trò chơi; “ Đi ngược chiềâu theo tín hiệu” 2. Phần cơ bản: Ôn 7 đt thể dục đã học 4 lần , 2 4 nhịp. Lần 1 GV hô. 3 lần sau lớp trưởng hô. - Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số. -Trò chơi “tâng cầu ”(10 phút) Nêu tên trò chơi , phổ biến lại luật chơi. Nhận xét, giải thích thêm để HS nắm vững cách chơi. HS tập lần 4 HS tập 3 lần HS tập 2 lần Chơi theo tổ 3. Phần kết thúc: Hệ thống lại bài học Nhận xét – dặn dò Đi thường theo nhịp 2 hàng dọc, và hát Trò chơi hồi tĩnh

File đính kèm:

  • docQUYEN 2.doc
Giáo án liên quan