Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 11: Luyện tập - Năm học 2013-2014

I. Mục tiêu:

a. Kiến thức: Học sinh nắm vững quan hệ giữa 2 đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với 1 đường thẳng thứ ba.

b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phát biểu gãy gọn 1 mệnh đề toán học. Bước đầu tập suy luận.

c. Thái độ: Cận thận, chính xác khi tính toán.

II. Chuẩn bị:

a. Giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học.

b. Học sinh: Thước thẳng, êke

III. Tiến trình bài dạy.

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Phát biểu tính chất quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Ghi bằng kí hiệu.

HS 2: Phát biểu tính chất 3 đường thẳng song song, làm bài 41 -tr97 SGK.

3. Bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 29/01/2021 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 11: Luyện tập - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6 Ngày soạn: 16/09/2013 Tiết 11 Ngày dạy: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: a. Kiến thức: Học sinh nắm vững quan hệ giữa 2 đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với 1 đường thẳng thứ ba. b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phát biểu gãy gọn 1 mệnh đề toán học. Bước đầu tập suy luận. c. Thái độ: Cận thận, chính xác khi tính toán. II. Chuẩn bị: a. Giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học. b. Học sinh: Thước thẳng, êke III. Tiến trình bài dạy. 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: HS 1: Phát biểu tính chất quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Ghi bằng kí hiệu. HS 2: Phát biểu tính chất 3 đường thẳng song song, làm bài 41 -tr97 SGK. 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Giáo viên yêu cầu học sinh làm các bài tập 42; 43; 44 tr98- SGK - Chia lớp thành 3 nhóm: + Nhóm 1: làm bài tập 42 + Nhóm 2: làm bài tập 43 + Nhóm 3 làm bài tập 44 Bài tập 42 (tr98-SGK) a) b) a // b vì a và b cùng vuông góc với c c) 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song với nhau. - Đại diện các nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét, đánh giá - Yêu cầu học sinh làm bài tập 45 - Gọi học sinh đọc và tóm tắt bài toán - Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi trong SGK. - Cả lớp suy nghĩ trả lời - 1 học sinh lên bảng trình bày - Yêu cầu học sinh làm bài tập 46 - Yêu cầu thảo luận theo nhóm - Học sinh đọc và tóm tắt bài toán - Đại diện nhóm lên làm - Lớp nhận xét ? Phát biểu bài toán thành lời - Cho đường thẳng a AB bAB đường thẳng CD cắt đường thẳng a tại D cắt b tại C và tạo với a 1 góc 1200. Hỏi a có song song với b không. Tính Bài tập 43 (tr98-SGK) a) b) c b vì b // a và a c c) Phát biểu: nếu 1 đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Bài tập 44 (tr98-SGK) a) b) c // a vì c // b và b // a c) 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau Bài tập 45 (tr98-SGK) Cho d', d'' phân biệt d'//d; d''//d Suy ra d'//d'' a) b) Nếu d' cắt d'' tại M Md vì M d' và d'//d. - Qua M nằm ngoài d vừa có d'//d, vừa có d''//d trái với tiên đề Ơ-clit vì theo tiên đề chỉ có 1 đường thẳng qua M và song song với d - Để không trái với tiên đề Ơ-clit thì d' và d'' không thể cắt nhau d'//d'' Bài tập 46 (tr98-SGK) Giải: a) a//b vì b) Ta có là 2 góc trong cùng phía mà a //b 3. Củng cố: * Muốn kiểm tra xem 2 đường thẳng a và b có song song với nhau hay không: - ta vẽ 1 đường thẳng bất kì đi qua a và b, rồi đo xem 1 cặp góc so le trong có bằng nhau không, nếu bằng nhau thì a //b. - Hoặc có thể kiểm tra 1 cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía có bù nhau không, nếu bù nhau thì a //b. - Có thể vẽ đường thẳng c vuông góc với a rồi kiểm tra xem c có vuông góc với b không, nếu c vuông góc với b thì a //b. 4. Hướng dẫn học ở nhà: - Học thuộc tính chất quan hệ giữa vuông góc và song song - Ôn tập tiên đề Ơ-clit và các tính chất về 2 đường thẳng song song - Làm bài tập 47; 48 (tr98; 99 - SGK) IV. Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan 6. Tiet 11. Hinh Hoc 7.doc