Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 11: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

- Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc.

- Phoå bieán caùc quy ñònh.

- Kiểm tra bài cũ:

+ Tổ chức và hệ thống tổ chức của CAND VN ?

 

I- NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ:

1.Hệ thống nhà trường quân đội:

a) Các học viện:

1- Học viện Quốc phòng

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 11: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 11 NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: Nắm được các hệ thống nhà trường trong Quân đội và Công an; hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hằng năm vào các trường quân sự và công an. Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, công an. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: + Tổ chức và hệ thống tổ chức của CAND VN ? 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) I- NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ: 1.Hệ thống nhà trường quân đội: a) Các học viện: 1- Học viện Quốc phòng 2- Học viện Lục quân 3- Học viện chính trị quân sự 4- Học viện hậu cần 5- Học viện Kĩ thuật quân sự 6- Học viện quân y 7- Học viện khoa học quân sự 8- Học viện Hải quân 9- Học viện Phòng không- Không quân 10- Học viện Biên phòng b) Các trường sĩ quan, trường đại học, cao đẳng: 1- Trường SQ lục quân 2- Trường SQ lục quân 3- Trường SQ chính trị 4- Trường SQ pháo binh 5- Trường SQ công binh 6- Trường SQ thông tin 7- Trường SQ tăng-thiết giáp. 8- Trường SQ đặc công 9- Trường SQ phòng hóa 10- Trường Đại học Văn hóa- Nghệ thuật quân đội 11- Trường Cao đẳng Kĩ thuật Vin-Hem-Pich.( Wilhelm Pieck ) c) Ngoài ra còn có các trường quân sự: Quân khu, Quân đoàn, trường trung cấp chuyên ngành, dạy nghề 2- Tuuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường quân đội: a)Đối tượng tuyển sinh: - Quân nhân tại ngũ - Công nhân viên chức quốc phòng - Nam thanh niên ngoài quân đội - Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân. b)Tiêu chuẩn tuyển sinh: - Tự nguyện đăng ký dự thi. - Có lí lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng. - Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, đủ điểm qui định vào trường dự thi. - Sức khỏe ( theo qui định ) c )Tổ chức tuyển sinh quân sự: * Phương thức tiến hành tuyển sinh quân sự: - Hàng năm, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. - Tất cả thí sinh phải qua sơ tuyển. * Môn thi, nội dung và hình thức thi: - Thông tin trong quyển “ Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng” hàng năm của Bộ giáo dục. * Các mốc thời gian tuyển sinh: - Theo qui định chung của nhà nước. * Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: - Theo qui định chung của nhà nước. * Dự bị đại học: - Thực hiện đối với một số đối tượng được hưởng chính sách. * Một số qui định chung: - Được phụ cấp chế độ theo qui định. - Chấp hành sự phân công sau khi tốt nghiệp. 30 P 1- Hệ thống nhà trường QĐ: Trường võ bị Trần Quốc Tuấn là trường đào tạo cán bộ quân đội đầu tiên, được thành lập ngày 15/4/1945. Đó là tiền thân của trường SQ lục quân 1 ngày nay. Sau đó lần lượt các trường ra đời -HVQP( Học viện QS cấp cao): Là trung tâm huấn luyện và đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật đầu ngành của QĐNDVN. -HVLQ ( hvqs cấp trung): Đào tạo cán bộ sĩ quan lục quân chiến thuật-chiến dịch cấp trung đoàn, sư đoàn các chuyên ngành chỉ huy tham mưu lục quân. -HVCTQS(cấp trung): Đào tạo sĩ quan chính trị cấp trung đoàn, sư đoàn( chính ủy). -HVHC(cấp trung):đào tạo sĩ quan hậu cần cấp binh đội, binh đoàn. -HVKTQS(cấp trung): Đào tạo kỹ sư quân sự, quản lý kỹ thuật và sĩ quan chỉ huy kỹ thuật. -HVQY: Đào tạo bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ y khoa và y sĩ. -HVKHQS(cấp trung): Đào tạo sĩ quan ngoại ngữ, ngoại giao, tình báo, trinh sát kỹ thuật. -HVHQ(cấp trung): Đào tạo sĩ quan chiến thuật, kỹ thuật Hải quân. -HVPKKQ(cấp trung): Đào tạo sĩ quan chiến thuật phòng không-không quân, kỹ sư hàng không. -HVBP: Đào tạo SQ biên phòng, trình độ cao đẳng, đại học các chuyên ngành: quản lý biên giới, trinh sát Biên phòng, quản lý cửa khẩu. - SQLQ1: Đào tạo SQ chiến thuật lục quân cho các quân khu, quân đoàn,cấp phân đội, trình độ cử nhân khoa học quân sự, các chuyên ngành, phía Bắc VN. - SQLQ2: Đào tạo SQ chiến thuật lục quân cấp phân đội cho các quân khu, quân đoàn phía Nam. -ĐH, VHNT: Trực thuộc tổng cục chính trị quân đội, đào tạo nghệ sĩ diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩvà SQ văn hóa nghệ thuật quân đội. -Vin Hem Pich: Trực thuộc tổng cục Kỹ thuật, đào tạo SQ kỹ thuật bậc cao đẳng các chuyên ngành: Tin học, Vũ khí, Đạn, Xe quân sự và Đo lường. - Nam quân nhân tại ngũ là hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên quốc phòng có từ 1 năm tuổi quân trở lên( tính hết tháng 9 năm thi) - Thanh niên ngoài quân đội, nếu trúng tuyển đào tạo dự bị 1 năm trước khi học chính khóa. - Có thể phát triển Đảng - Không tuyển những thí sinh có bệnh mãn tính, có tật, nói lắp, ngọng, câm, điếc, cận thị, viễn thị và dị dạng khác. - Thí sinh phải qua sơ tuyển tại hội đồng TSQS địa phương(BCH QS huyện). - Thi theo 4 khối A, B, C, D- chương trình cuối cấp THPT- Thi viết hoặc trắc nghiệm (theo qui định). - Thông tư tuyển sinh quân sự của Bộ quốc phòng thang1,2 hàng năm. - Thời gian đăng ký thi và sơ tuyển từ 10/2 đến 10/4 hàng năm. - Là dân tộc ít người, có hộ khẩu 3 năm trở lên các tỉnh phía nam, các đảo và quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Thanh niên ngoài QĐ đào tạo dự bị 1năm- được cấp quân trang và tiền ăn, cấp theo quân hàm học viên. Sau 1năm học nếu xuất sắc được cấp 1lần=6 lần phụ cấp tháng; Giỏi thì 3lần. III/ Keát thuùc Cuûng coá : Nhắc lại trọng tâm của bài. - Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 11.doc