Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 3 cột

I– MỤC TIÊU :

– Nhảy xa: Hoàn chỉnh kĩ thuật; Bài tập phát triển thể lực.

– TTTC(Bóng chuyền ): On các kĩ thuật đã học ; Kĩ thuật chuyền bước 2 .

– Chạy bền: Rèn luyện sức bền.

II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 – Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện.

 – Phương tiện : Hố nhảy , Bóng chuyền , còi , đồng hồ .

III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

 

doc28 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n 3’ 5’ Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình . €€€€€ €€€€€ € €€€€€ - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình chạy bền 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng. GV nhận xét. Bài tập về nhà: 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 30-32 Tiết : 60-63 I– MỤC TIÊU : Bĩng đá: ơn dẫn bĩng bằng má trong, đá bĩng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán. Đấu tập Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : bĩng đá , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông ... 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : Bĩng đá: cả lớp ơn dẫn bĩng bằng má trong, đá bĩng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán. Nhĩm nam: chia thành hai đội thi đấu và làm trọng tài. Nhĩm nữ: chia thành hai đội thi đấu và làm trọng tài. Củng cố : Chạy bền : 32' 3’ 5’ Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình . €€€€€ €€€€€ € €€€€€ - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác. € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình chạy bền 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng. GV nhận xét. Bài tập về nhà. 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 32 Tiết : 64 I– MỤC TIÊU : Bĩng đá: ơn dẫn bĩng bằng má trong, đá bĩng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán. Kiểm tra 15 phút kĩ thuật đá bĩng bằng mu bàn chân. Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : bĩng đá , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông ... 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : Bĩng đá: đá bĩng bằng mu bàn chân vào cầu mơn. Mỗi học sinh thực hiện 5 đường chuyền bĩng vào cầu mơn, khoảng cách 15 mét. Yêu cầu thực hiện đúng kĩ thuật, đường bĩng đi căng mạnh, bĩng vào cầu mơn. Củng cố : Chạy bền : 32' 3’ 5’ Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình . €€€€€ €€€€€ € €€€€€ Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình chạy bền 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng. GV nhận xét. Bài tập về nhà. 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 31 Tiết : 65 I– MỤC TIÊU : Bĩng đá: đấu tập. Chạy bền : Rèn luyện sức bền . II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Bĩng đá, còi, đồng hồ. III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông ... 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : BĨNG ĐÁ: nhĩm nam: chia thành hai đội thi đấu với nhau.đấu 15 phút Nhĩm nữ: chia thành hai đội thi đấu với nhau.đấu 15 phút Củng cố : Chạy bền : 32' 3’ 5’ Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai . Khi tập thể lực GV cho HS giãn cách đội hình . €€€€€ €€€€€ € €€€€€ - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình chạy bền 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng. GV nhận xét. Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 33 Tiết : 66 I– MỤC TIÊU : - Kiểm tra sức bền của học sinh qua 1 thời gian tập luyện. II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : Chuẩn bị 1-2 còi, đồng hồ bấm giây và vôi. III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông ... 8' 3' 5' GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang. Đội hình khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : Chạy bền : Trên địa hình tự nhiên. (Sân trường) NAM ĐIỂM NỮ 3’44” -3’44” 3’45”-3’54” 3’55”-3’59” 4’00”-4’04” 4’05”-4’11” 4’10”-4’14” 4’15”-4’19” 4’20”-4’24” 4’25”-4’29” 4’30” 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1’42” 1’43”- 1’45” 1’44”-1’50” 1’49”- 2’00” 2’01”- 2’05” 2’06”- 2’07” 2’08”- 2’09” 2’10”- 2’11” 2’12”- 2’13” 2’14” 32' Hình thức kiểm tra: - Kiểm tra theo nhóm 5-6 HS. - Nam riêng, nữ riêng. - Nam thực hiện trước, nữ sau. - Tính thành tích từng HS. - Nam chạy cự li : 1000m ; Nữ : 500m . 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng rồi tập trung lớp. GV nhận xét. Đọc điểm kiểm tra. 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung Tuần : 34 Tiết : 67 I– MỤC TIÊU : Bĩng đá: ơn dẫn bĩng bằng má trong, đá bĩng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán. Đấu tập II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập và phương tiện. – Phương tiện : bĩng đá , còi , đồng hồ . III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Xoay các khớp như cổ tay, cổ chân, hông ... 8' 3' 5' - GV và HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - ĐH khởi động : Dàn hàng, cự li giãn cách một sải tay. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần cơ bản : ơn dẫn bĩng bằng má trong, đá bĩng bằng mu bàn chân và đánh đầu bắng trán. Đấu tập. Củng cố : 32' 4’ Phương pháp : - Học sinh ôn lại bài củ , GV quan sát sửa sai . 39,20 €€€€€ €€€€€ € €€€€€ - Gọi 1 nam và 1 em nữ lên thực hiện động tác . 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng. GV nhận xét. Bài tập về nhà : bóng chuyền . 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung (dồn hàng) Tuần : 34 Tiết : 68 I– MỤC TIÊU : - Hoàn thiện kt đánh đầu bằng trán. II– ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : – Địa điểm : Sân trường, đảm bảo vệ sinh và an toàn . – Phương tiện : Còi,vôi, 5 quả bĩng đá. III– TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TẬP (Hoạt động của thầy và trò) 1– Phần mở đầu : Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu tiết học. Khởi động : Quay xoay các khớp: Cổ, vai, tay, hông, gối, cổ chân 8' 3' 5' - GV - HS làm thủ tục nhận lớp đội hình 4 hàng ngang. - Đội hình khởi động : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2– Phần Cơ Bản : Cách cho điểm: Điểm 9-10 thực hiện đúng kt, bĩng đi đúng hướng, đường bĩng căng. Điểm 7-8 thực hiện đúng kt, bĩng đi đúng hướng, đường bĩng đi khơng căng. Điểm 5-6 thực hiện tương đối đúng kt, bĩng đi khơng đúng hướng. Điểm 3-4 thực hiện sai kt, bĩng chạm đầu khơng đúng vi trí (trán giữa). Điểm 1-2 thực hiện sai kt, đầuy khơng chạm bĩng. 32' xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ĐH kiểm tra 3– Phần kết thúc : HS thả lỏng rồi tập trung lớp. GV nhận xét. Đọc điểm. 5' Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang giãn cách 1 sải tay . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung . Đội hình toàn lớp 4 hàng ngang tập trung .

File đính kèm:

  • docTHỂ DỤC 12 II.doc