Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 6, Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam (Tiết 2)

A. Mục tiêu:

Qua bài này học sinh cần phải:

- Hiểu được những nét chính về bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó rút ra được nét cơ bản của NTQS qua mỗi giai đoạn.

- Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội

B. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Giáo án

2. Học sinh: Vỡ, bút ghi chép, trang phục đúng quy định.

C. Tiến trình tổ chức dạy học:

- Ổn định lớp, điểm danh.

- Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.

- Tên bài: Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1,2 và 3)

- Kiểm ta bài cũ: Em hãy trình bày "Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược” của quân đội nhân dân Việt Nam?

1. Tổ chức: Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp, giáo viên lên lớp lý thuyết.

+ Thời gian: 45 phút

+ Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp.

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 6, Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 6 Tiết: 6 Bài 2: LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (t2) A. Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần phải: - Hiểu được những nét chính về bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó rút ra được nét cơ bản của NTQS qua mỗi giai đoạn. - Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án 2. Học sinh: Vỡ, bút ghi chép, trang phục đúng quy định. C. Tiến trình tổ chức dạy học: - Ổn định lớp, điểm danh. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Tên bài: Truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1,2 và 3) - Kiểm ta bài cũ: Em hãy trình bày "Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược” của quân đội nhân dân Việt Nam? 1. Tổ chức: Lấy lớp học làm đơn vị lên lớp, giáo viên lên lớp lý thuyết. + Thời gian: 45 phút + Phương pháp: Thuyết trình và vấn đáp. 2. Tổ chức các hoạt động dạy học: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ A- LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM II. TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM: 1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng: Sự trung thành của QĐND Việt Nam, trước hết thể hiện trong chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và CNXH, và nó trở thành niềm tin, lẽ sống của QĐND. Đảng lãnh đạo QĐND Việt Nam theo nguyên tắc "tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt". Tổ chức Đảng trong QĐ được thực hiện theo hệ thống dọc từ TW đến cơ sỡ. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiến hành CTĐ, CTCT để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐ. - Khái quát và ngợi khen QĐ ta, Bác Hồ nói: "QĐ ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". 2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng: - Truyền thống đó trước hết được thể hiện ở quyết tâm đánh giặc giữ nước, quyết không sợ hy sinh gian khổ, xã thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. - Mặt khác, QĐND VN đã sử dụng NTQS của chiến tranh cách mạng. Đó là nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ đánh lớn của dân tộc; nghệ thuật tranh thời, dùng mưu, lập thể để tạo ra sức mạnh đánh thắng quân thù. Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã tô thắm truyền thống đó của QĐND VN. 3. Gắn bó máu thịt với nhân dân: Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Với chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, quân đội ta làm nên truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân. Truyền thống đó được thể hiện tập trung trong 10 lời thề danh dự của quân nhân và 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân. * Hệ thống nộ dung đã giảng dạy trong bài. * Hướng dẫn nộ dung cần ôn luyện về nhà. * Nhận xét kết luận buổi học. * Dặn dò. GV thuyết trình nội dung. Câu hỏi dẫn dắt: Em hãy nêu lên vai trò của sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta? HS theo dõi, trả lời câu hỏi. HS ghi chép bài. GV thuyết trình nội dung. Câu hỏi dẫn dắt: Em hiểu như thế nào về truyền thống "Quyết chiến, quyết thắng, biết đáng, biết thắng" của QĐND VN? HS theo dõi, trả lời câu hỏi. HS ghi chép bài. GV thuyết trình nội dung. Câu hỏi dẫn dắt: Em hiểu như thế nào về truyền thống "Gắn bó máu thịt với nhân dân" của QĐND VN? HS theo dõi, trả lời câu hỏi và ghi chép bài. HS theo dõi và tiếp thu

File đính kèm:

  • docGDQP khoi 10 tiet 6.doc