Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 23: Đội ngũ đơn vị (Luyện tập) - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Phước Nhiều

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

a. Về kiến thức

Hiểu được ý nghĩa, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

b. Về kĩ năng

- Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội,trung đội, Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

c. Về thái độ

Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, tác phong nhanh nhẹ, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

2. Yêu cầu:

Đọc tài liệu, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp.

Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên, nhất là đội mẫu.

II NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: Nội dung của bài gồm hai phần

I- Đội ngũ tiểu đội

II- Đội ngũ trung đội

2. Trọng tâm:

Để học sinh nắm được những động tác chỉ huy cơ bản, GV cần tập trung thời gian vào các nội dung trọng tâm đội ngũ tiểu đội.

III THỜI GIAN

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 23: Đội ngũ đơn vị (Luyện tập) - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Phước Nhiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI TỔ BỘ MÔN : HÓA- SINH-THỂ DỤC-CÔNG NGHỆ MÔN : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH GIÁO ÁN SỐ : 23 Ngày soạn : 09/12/2009 TÊN BÀI : ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ (LUYỆN TẬP) ( Dùng giảng dạy cho học sinh lớp 10 THPT) Giáo Viên : Nguyễn Phước Nhiều Sinh Ngày 04 Tháng 11 Năm 1981 Năm Vào Ngành : 2004 Phê duyệt (Lãnh đạo trường hoặc Tổ trưởng bộ môn) .. .. .. .. .. Kế Sách: Ngày Tháng 12 Năm 2009 Phó Hiệu Trưởng Dương Hoàng Dẫn PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 1. Mục đích: a. Về kiến thức Hiểu được ý nghĩa, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. b. Về kĩ năng - Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội,trung đội, Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. c. Về thái độ Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, tác phong nhanh nhẹ, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường. 2. Yêu cầu: Đọc tài liệu, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp. Thực hiện đúng theo yêu cầu của giáo viên, nhất là đội mẫu. II NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 1. Nội dung: Nội dung của bài gồm hai phần I- Đội ngũ tiểu đội II- Đội ngũ trung đội 2. Trọng tâm: Để học sinh nắm được những động tác chỉ huy cơ bản, GV cần tập trung thời gian vào các nội dung trọng tâm đội ngũ tiểu đội. III THỜI GIAN - Tổng số : 7 Tiết Phân bố thời gian: Tiết 1: đội hình tiểu đội hàng ngang. Tiết 2: đội hình tiểu đội hàng dọc. Tiết 3: Tiến, lùi,Qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình: Ra khỏi hàng về vị trí. Tiết 4: luyện tập các nội dung sau: * Đội hình tiểu đội hàng ngang. * Đội hình tiểu đội hàng dọc. * Tiến, lùi,Qua phải, qua trái * Giãn đội hình, thu đội hình * Ra khỏi hang về vị trí. Tiết 5: Đội hình trung đội hàng ngang Tiết 6: Đội hình trung đội hàng dọc Tiết 7: Luyện tập: + đội ngũ tiểu đội + Đội ngũ trung đội * Hội thao, đánh giá kết quả. - Lên lớp 45 Phút - Luyện tập 05 Phút - Hội thao 20 Phút IV TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên lớp: tập trung. - Luyện tập:theo tổ (tổ trưởng duy trì luyện tập, GV theo dõi nhắc nhỡ sửa sai) - Hội thao: tổ chức theo tổ 2. Phương pháp: - Giáo viên: Thực hiện giảng theo 3 bước + Làm nhanh khái quát động tác + Làm chậm có phân tích cữ động + Làm tổng hợp - Học sinh: Quan sát, nắm được kĩ thuật động tác V. ĐỊA ĐIỂM - Phòng học. - Bãi tập. VI. VẬT CHẤT Vật chất phục vụ dạy và học: giáo án tự soạn, tranh, còi, cờ chỉ huy. Tài liệu căn cứ biên soạn sách giáo khoa, sách GV GDQP-AN do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành,.. PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 45 PHÚT 1. Xác định vị trí tập hợp lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí, khám súng, vật chất, chỉnh đốn hang ngũ 2. Phổ biến các qui định: - Học tập: Nắm chắc các động tác của bài học - Kỷ luật: Nghiêm túc trong quá trình học tập và luyện tập - Quy ước luyện tập: Luyện tập theo lệnh của giáo viên, luyện tập theo nhóm (theo tổ học tập) 3. Kiểm Tra Bài Củ: Gọi HS tập hợp đội hình trung đội hàng ngang, hàng dọc 4. Phổ biến ý định bài giảng: - Tên bài: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Tiết 20: luyện tập các nội dung sau: * Đội hình tiểu đội hàng ngang. * Đội hình tiểu đội hàng dọc. * Tiến, lùi,Qua phải, qua trái * Giãn đội hình, thu đội hình * Ra khỏi hang về vị trí. - Nội dung bài học: Giới thiệu bài. Điều lệnh đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội đến cấp trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quy định trách nhiệm của người chỉ huy và quân nhân trong hàng ngũ. Chấp hành điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh được giao. II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI PHÚT 1.Lên lớp 45 phút Nội dung – Thời gian Phương pháp Vật chất I. ÑOÄI NGUÕ TIEÅU ÑOÄI. Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng ngang : Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 1 haøng ngang - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc. Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng ngang : Khaåu leänh : “Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng ngang - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh . Thöïc hieän tuaàn töï qua 3 böôùc. Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng doïc : Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 1 haøng doïc - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh . Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc. Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng doïc : Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng doïc taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 3 böôùc. II. ÑOÄI NGUÕ TRUNG ÑOÄI. Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng ngang : Khaåu leänh “Trung ñoäi x thaønh 1 haøng ngang - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc. Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng ngang : Khaåu leänh : “Trung ñoäi x thaønh 2 haøng ngang - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh . Thöïc hieän tuaàn töï qua 3 böôùc. Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng ngang : Khaåu leänh : “Trung ñoäi x thaønh 3 haøng ngang - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh . Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc. Ñoäi hình trung ñoäi 1 haøng doïc : Khaåu leänh “Trung ñoäi x thaønh 1 haøng doïc - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh . Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc. Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng doïc : Khaåu leänh “Trung ñoäi x thaønh 2 haøng doïc - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 3 böôùc. Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng doïc : Khaåu leänh “Trung ñoäi x thaønh 3 haøng doïc - taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc. + GV phoå bieán noäi dung caùc ñoäng taùc, ñieàu khieån vaø hoâ cho HS taäp + H/S Laéng nghe, quan saùt, thöïc hieän noäi dung caùc ñoäng taùc cuûa GV ñeà ra. + Luyeän taäp : Ñoàng loaït, phaân nhoùm + GV : Môøi 1 - 2 tieåu ñoäi ra thöïc hieän 10 noäi dung ñaõ taäp. + GV: Phaân coâng chia 4 tieåu ñoäi taäp luyeän 2 vò trí + HS : Thöïc hieän oân luyeän caùc noäi dung taäp hôïp tieåu ñoäi vaø trung ñoäi. + Tieåu ñoäi tröôûng tröïc tieáp quaûn lyù caùc thaønh vieân trong toå, ñieàu khieån cho toå taäp luyeän giôùi söï giaùm saùt cuûa GV. + Thöù töï caùc thaønh vieân trong toå leân thöïc hieän caùc ñoäng taùc do giaùo vieân ñeà ra. Giaùo án, saùch GDQP vaø AN lôùp 10 – coøi 2. Hội thao 10 phút GV phổ biến nội dung hội thao, đánh giá kết quả của các bộ phận, xếp loại, kết luận và hướng dẫn ôn tập - Nội dung: Luyện tập các nội dung sau: Đội hình trung đội hàng dọc - Nêu ý nghĩa và cách thức thực hiện động tác - Tổ chức: lớp học tập họp 4 hàng ngang - Thời gian: 10 phút - Những qui định ( Thang điểm, cách tính thành tích) III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG . PHÚT - Giải đáp thắc mắc - Hệ thống nội dung - GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài học - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK. - Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục - Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà thông qua các câu hỏi SGK. - Dặn dò học sinh đọc trước bài 5 (SGK). - Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ -HẾT-

File đính kèm:

  • docga GDQP NHIEU8 khoi 10 tiet 23.doc
Giáo án liên quan