Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Đội ngũ đơn vị

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Hiểu được động thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, làm cơ sở để vận dụng trong các hoạt động chung của nhà trường

2. Về kĩ năng

- Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội

3. Về thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập rèn luyện.

II. CẤU TRÚC NỘI DUNG

1. Nội dung

1. Đội hình tiểu đội.

2. Đội hình trung đội.

2. Trọng tâm

1. Đội hình tiểu đội.

2. Đội hình trung đội.

III. THỜI GIAN:

- Thời gian toàn bài: 7 tiết

- Lý thuyết: 1 tiết

- Thực hành: 6 tiết

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Đội ngũ đơn vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
như sau: * Tập hợp: - Khẩu lệnh: “Trung đội x thành 1 hàng ngang tập hợp” có dự lệnh và động lệnh. - Động tác: trung đội trưởng xác định vị trí và hướng tập hợp xong, quay về hướng các chiến sĩ hô khẩu lệnh “Trung đội x” toàn trung đội quay về phía trung đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh. Khi thấy các chiến sĩ sẵn sàng chờ lệnh, trung đội trưởng hô tiếp “thành 1 hàng ngang tập hợp”. Sau đó quay về hướng định tập hợp làm chuẩn. + Nghe dứt động lệnh “tập hợp” toàn trung đội nhanh chóng im lặng vào vị trí tập hợp bên trái trung đội trưởng theo thứ tự tiểu đội 1, 2, 3 (mỗi tiểu đội thành 1 hàng ngang) trung đội thành 1 hàng ngang. + Khi tiểu đội 1 đã vào vị trí, trung đội trưởng quay nửa bên trái, chạy đều ra vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước, quay vào đội hình đôn đốc trung đội tập hợp. + Các chiến sĩ vào vị trí nhanh chóng gióng hàng ngang đúng giãn cách, sau đó đứng nghỉ. * Điểm số: - Điểm số theo từng tiểu đội để tiện khi đội hình đổi hướng. - Khẩu lệnh: “Từng tiểu đội điểm số” không có dự lệnh. - Nghe dứt động lệnh, các tiểu đội lần lượt điểm số theo thứ tự tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3. Các tiểu đội trưởng không điểm số. Người đứng cuối cùng của từng tiểu đội điểm số của mình và hô “hết” không phải quay mặt lại. - Điểm số toàn trung đội để nắm quân số: Khẩu lệnh “điểm số” không có dự lệnh, nghe dứt động lệnh “điểm số” toàn trung đội điểm số, các tiểu đội trưởng cũng điểm số. Lần lượt điểm số theo thứ tự vào nối tiếp nhau từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 2, tiểu đội 3. Người đứng cuối cùng tiểu đội 3 điểm số xong hô “hết” không phải quay mặt lại. * Chính đốn hàng ngũ: - Khẩu lệnh, động tác của trung đội trưởng và động tác của cán bộ chiến sĩ trong đội hình thực hiện như chính đốn hàng ngũ ở đội hình tiểu đội 1 hàng ngang. * Giải tán: - Khẩu lệnh: “Giải tán” không có dự lệnh. - Nghe dứt động lệnh các chiến sĩ nhanh chóng tản ra, nếu đang đứng nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra. b) Đội hình trung đội 2 hàng ngang: * ý nghĩa: đội hình trung đội 2 hàng ngang thường dùng trong hạ mệnh lệnh, huấn luyện, nói chuyện, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng, đặt súng. Thực hiện thứ tự như sau: * Tập hợp: Cơ bản giống như tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang. Những điểm khác: - Khẩu lệnh: “Trung đội x thành 2 hàng ngang tập hợp”. - Vị trí tập hợp theo thứ tự: Tiểu đội 1, 2, 3 (mỗi tiểu đội thành 2 hàng ngang) toàn trung đội thành 2 hàng ngang. * Điểm số: Trung đội 2 hàng ngang không điểm số. * Chính đốn hàng ngũ: - Khẩu lệnh, động tác của trung đội trưởng và động tác của cán bộ, chiến sĩ trong đội hình thực hiện như chỉnh đốn đội hình trung đội 1 hàng ngang. Những điểm khác: - Cả 2 hàng ngang đều phải quay mặt gióng hàng, các chiến sĩ đứng ở dưới vừa gióng hàng, vừa dùng ánh mắt để gióng hàng dọc. Người làm chuẩn của từng hàng nhìn thẳng. Thứ tự sửa của trung đội trưởng, từ hàng trên đến hàng dưới. * Giải tán: - Thực hiện như ở đội hình trung đội 1 hàng ngang. c) Đội hình trung đội 3 hàng ngang: * ý nghĩa: Đội hình trung đội 3 hàng ngang giống như trung đội 2 hàng ngang. Thực hiện thứ tự như sau: * Tập hợp: - Khẩu lệnh: “Trung đội x thành 3 hàng ngang tập hợp”. - Động tác: Nghe dứt động lệnh “tập hợp” toàn trung đội vào vị trí tập hợp theo thứ tự: tiểu đội 1 đứng bên trái trung đội trưởng, tiểu độ 2 đứng sau tiểu đội 1, tiểu đội 3 đứng sau tiểu đội 2 (mỗi tiểu đội thành 1 hàng ngang). Vị trí chỉ huy của trung đội trưởng và động tác của trung đội thực hiện như tập hợp đội hình 2 hàng ngang. * Điểm số: - Khẩu lệnh: “Điểm số” không có dự lệnh. - Nghe dứt động lệnh “điểm số” tiểu đội 1 điểm số (động tác điểm số như phần tiểu đội 1 hàng ngang điểm số) tiểu đội trưởng không điểu số, tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. - Nếu tiểu đội 2 và 3 thừa hoặc thiếu quân số so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong đứng nghỉ. VD: Tiểu đội 1 có 7 người, tiểu đội 2 có 8 người, tiểu đội 3 có 6 người. Khi báo cáo thì người đứng cuối hàng tiểu đội 2 báo cáo “Tiểu đội 2 thừa 1”, người đứng cuối hàng tiểu đội 3 báo cáo “Tieuẻ đội 3 thiếu 1” * Chính đốn hàng ngũ và giải tán: Thực hiện như phần đội hình trung đội 2 hàng ngang. d) Đội hình trung đội 1 hàng dọc: * ý nghĩa: Đội hình trung đội 1 hàng dọc thường dùng để hành quân, di chuyển ở ngoài bài tập được nhanh chóng, thuận tiện. Thực hiện thứ tự như sau: * Tập hợp: - Khẩu lệnh: “Trung đội x thành 1 hàng dọc tập hợp”. - Động tác: Nghe dứt động lệnh “tập hợp” toàn trung đội nhanh chóng in lặng vào vị trí tập hợp, đứng sau trung đội trưởng cách 1m theo thứ tự: tiểu đội 1, 2, 3 (Mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc) trung đội thành 1 hàng dọc (cự ly mỗi người cách nhau 1m) - Khi thấy tiểu đội 1 đang vào vị trí, trung đội trưởng quay nửa bên trái, chạy đều ra phía trước chếch về bên trái đội hình cách 5 – 8 bước, quay vào đội hình để đôn đốc các tiểu đội tập hợp. * Điểm số: Giống như điểm số ở đội hình trung đội 1 hàng ngang. - Nếu nghe khẩu lệnh “Từng tiểu đội điểm số” thì theo thứ tự tiểu đội 1, 2, 3 điểm số, tiểu đội trưởng không phải điểm số. - Nếu nghe khẩu lệnh “điểm số” thì toàn trung đội điểm số từ 1 đến hết, các tiểu đội trưởng cũng phải điểm số. Động tác điểm số của từng người như phần điểm số ở đội hình tiểu đội 1 hàng dọc. * Chỉnh đốn hàng ngũ: - Trước khi chỉnh đốn hàng ngũ phải hô cho trung đội đứng nghiêm. - Khẩu lệnh: “Nhìn trước thẳng” có dự lệnh và động lệnh. - Động tác: nghe dứt động lệnh “thẳng” toàn bộ trung đội gióng hàng dọc người đứng sau nhìn gáy người đứng trước (không nhìn thấy gáy người đứng thứ 2 trước mình). Khi trung đội đã gióng hàng xong trung đội trưởng hô “thôi” rồi đi về phía đầu đội hình, cách từ 3 – 5 bước quay vào đội hình để sửa (sửa hàng chuẩn trước). Động tác sửa của trung đội giống như ở tiểu đội hàng dọc. * Giải tán: Thực hiện như ở đội hình hàng ngang. e) Đội hình trung đội 2 hàng dọc: * ý nghĩa: đội hình trung đội 2 hàng dọc như đội hình trung đội 1 hàng dọc. Thực hiện thứ tự như sau: * Tập hợp: cơ bản giống như tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc. Những điểm khác: - Khẩu lệnh: “Trung đội x thành 2 hàng dọc tập hợp”. - Vị trí tập hợp theo thứ tự: Tiểu đội 1, 2, 3 (Mỗi tiểu đội thành 2 hàng dọc, số lẻ đứng bên phải, số chẵn đứng bên trái). * Điểm số: đội hình trung đội 2 hàng dọc không điểm số. * Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán: Cơ bản giống như chỉnh đốn hàng ngũ ở đội hình trung đội 1 hàng dọc, nhưng có điểm khác là: khi nghe động lệnh “thẳng” các tiểu đội trưởng qua trái ẵ bước đến đứng trước chính giữa đội hình của tiểu đội. Tất cả nhìn thẳng để gióng hàng dọc và dùng ánh mắt để gióng hàng ngang. g) Đội hình trung đội 3 hàng dọc: * ý nghĩa: đội hình trung đội 3 hàng dọc như đội hình trung đội 1 hàng dọc. Thực hiện thứ tự như sau: *Tập hợp: cơ bản như tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc. Những điểm khác: - Khẩu lệnh: “Trung đội x thành 3 hàng dọc tập hợp”. - Vị trí ttập hợp đứng sau trung đội trưởng theo thứ tự. Tiểu đội 1 đứng sau trung đội trưởng, tiểu đội 2 đứng bên trái tiểu đội 1, tiểu đội 3 đứng bên trái tiểu đội 2. (Mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc) trung đội thành 3 hàng dọc. * Điểm số: khi điểm số, chỉ tiểu đội 1 điểm số, các tiểu đội khác lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thừa hoặc thiếu so với tiểu đội 1 thì báo cáo trung đội trưởng như ở trung đội 3 hàng ngang. * Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán: Thực hiện như ở đội hình 2 hàng dọc. 3. Đổi hướng đội hình: a) Đứng tại chỗ: * Đổi hướng đội hình về bên phải cách quay bên phải. - Khẩu lệnh: “Bên phải quay” có dự lệnh và động lệnh. - Động tác: nghe dứt động lệnh “quay” từng người trong đội hình đều thực hiện động tác quay bên phải. * Đổi hướng đội hình về bên trái bằng cách quay bên trái. * Đổi hướng đội hình về đằng sau bằng cách quay đằng sau. b) Trong khi đi: * Động tác vòng bên phải: - Khẩu lệnh: “Vòng bên phải bước” có dự lệnh và động lệnh, động lệnh rơi vào chân phải. - Động tác: nghe dứt động lệnh “bước” người ở đầu hàng bên phải làm động tác giậm chân xoay dần sang bên phải rồi đi tiếp các số ở bên trái lấy người bên phải làm chuẩn vừa đi vừa chuyển hướng sang bên phải giữ hàng ngang thẳng, các hàng sau đi đều đến vị trí hàng trước thì làm động tác như hàng trước đổi hướng sang bên phải. * Động tác vòng bên trái: - Khẩu lệnh: “Vòng bên trái bước” có dự lệnh và động lệnh. Động lệnh rơi vào chân trái. - Động tác: nghe dứt động lệnh “bước” người ở đầu hàng bên trái làm động tác giậm chân xoay dần sang bên trái rồi đi tiếp, các số ở bên phải lấy người ở bên trái làm chuẩn vừa đi vừa chuyển hướng sang bên trái giữ hàng sang bên trái, giữ hàng thẳng, các hàng phía sau đi đều đến vị trí hàng trước thì làm động tác đối hướng sang bên trái như hàng trước đổi hướng sang bên trái. * Động tác vòng đằng sau: - Khẩu lệnh: “Bên phải (trái) vòng đằng sau bước” có dự lệnh Vòng bên nào thì hô động lệnh rơi vào chân bên đó. - Động tác: nghe dứt động lệnh bước toàn đội hình làm động tác vòng giống như động tác vòng bên phải (trái) chỉ khác người làm trụ phối hợp với trong hàng xoay dần sang hướng mới 1800. Phần 3: kết thúc giảng bài 1. Hệ thống nội dung đã giảng dạy trong bài: a) Đội hình tiểu đội - Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang - Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang - Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc - Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc b) Đội hình trung đội - Đội hình trung đội 1 hàng ngang - Đội hình trung đội 2 hàng ngang - Đội hình trung đội 3 hàng ngang - Đội hình trung đội 1 hàng dọc - Đội hình trung đội 2 hàng dọc - Đội hình trung đội 3 hàng dọc c) Chuyển hướng đội hình: - Đứng tại chỗ - Trong khi đi. 2. Hướng dẫn nội dung nghiên cứu: - Cho học sinh xếp quân cờ - Tập chậm - Tập trung vào phần a, b - Tập tổng hợp 3. Nhận xét đánh giá kết quả học tập: 4. Kiểm tra vật chất, chuyển nội dung hoặc xuống lớp.

File đính kèm:

  • docgdqp k10(2).doc