Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học kì 1

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh nắm được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Nghiên cứu bài 1 trong SGK.

- Tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tổ chức lớp học:

- Ổn định lớp học.

- Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước, ông cha ta phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn nhiều lần về quân sự, kinh tế. Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.

2. Tổ chức các hoạt động dạy học:

 

doc58 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học kì 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hác lên tập. - Phân chia các tổ theo các vị trí do tổ trưởng phụ trách. - HS tập theo đội hình lớp theo khẩu lệnh của Gv. - Tập theo đội hình tổ do tổ trưởng phụ trách. - Phổ biến kế hoạch luyện tập và hướng dẫn nội dung luyện tập. - Tổ chức và phương pháp luyện tập. - Vị trí luyện tập của từng bộ phận. - Kí, tín hiệu trong quá trình luyện tập. - Người chỉ huy luyện tập. HOẠT ĐỘNG 3: Kết thúc giảng dạy. -Hết thời gian luyện tập GV tập trung lớp. - Kiểm tra, đánh giá kết quả luyện tập. -GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung trọng tâm. - GV nhận xét buổi học. - GV hướng dẫn ôn luyện. - Các tổ tập trung theo lớp. - HS lên thực hiện động tác. - HS nếu có thắc mắc có thể hỏi trực tiếp GV. Và lắng nghe giải đáp thắc mắc. - Tập hợp đội hình 4 hàng ngang. - Củng cố nội dung tiết học. - Dặn dò học sinh xem trước nội dung bài 4. BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ TIẾT 18: ĐỘNG TÁC TIẾN, LÙI, QUA PHẢI, QUA TRÁI. GIÃN ĐỘI HÌNH, THU ĐỘI HÌNH. RA KHỎI HÀNG, VỀ VỊ TRÍ. I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: Nắm được các động tác tiến lùi, qua phải, qua trái. Giãn đội hình, thu đội hình. Ra khỏi hàng, về vị trí. 2. Về kĩ năng: - thực hiện được các động tác tiến lùi, qua phải, qua trái. Giãn đội hình, thu đội hình. Ra khỏi hàng, về vị trí. - Biết hô khẩu lệnh to, rõ ràng. Làm đúng động tác. 3. Về thái độ: - Tự giác tập luyện để thành thạo các động tác tiến lùi, qua phải, qua trái. Giãn đội hình, thu đội hình. Ra khỏi hàng, về vị trí. - Có ý thức trách nhiệm, tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị sân bãi, trang phục của GV và HS đúng theo yêu cầu của buổi tập đội ngũ. - Nghiên cứu bài 4 trong SGK, SGV. - GV tập luyện thuần thục các động tác trên. Để hướng dẫn tập luyện cho HS. Bồi dưỡng đội mẫu để phục vụ huấn luyện. 2. Học sinh: - Đọc trước bài 4 trong SGK. - Tập trước các động tác trên. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Tổ chức lớp học: - Làm thủ tục thao trường gồm: tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh, phổ biến nội quy ở thao trường đối với từng bài tập (đi lại, vệ sinh, sẵn sàng chiến đấu). - Làm thủ tục huấn luyện: Tên bài, mục đích, yêu cầu, nội dung trọng tâm, thời gian, tổ chức, phương pháp. 2. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - GV giới thiệu các bước tập hợp đội hình theo hai bước trên đội mẫu: + Bước 1: Làm nhanh động tác. + Bước 2: Làm chậm có phân tích động tác. HS chú ý quan sát, lắng nghe giáo viên giảng bài. Ý nghĩa: Để di chuyển đội hình (không quá 5 bước) được nhanh chóng, bảo đảm tính thống nhất mà vẫn giữ được trật tự đội hình. a) Động tác tiến, lùi: - Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – bước” - Động tác: nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như động tác đội ngũ từng người, khi đủ số bước thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó đứng nghiêm. b) Động tác qua phải, qua trái: - Khẩu lệnh: “Qua phải (qua trái) X bước – bước” - Động tác: Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (qua trái) X bước như động tác đội ngũ từng người, khi đủ số bước thì dừng lại, dồn hàng và gióng hàng, sau đó trở về thành tư thế đứng nghiêm. Hoạt động 2: Giãn đội hình, thu đội hình. - GV giới thiệu các bước tập hợp đội hình theo hai bước trên đội mẫu: + Bước 1: Làm nhanh động tác. + Bước 2: Làm chậm có phân tích động tác. - GV giới thiệu các bước tập hợp đội hình theo hai bước trên đội mẫu: + Bước 1: Làm nhanh động tác. + Bước 2: Làm chậm có phân tích động tác. HS chú ý quan sát, lắng nghe giáo viên giảng bài. HS chú ý quan sát, lắng nghe giáo viên giảng bài. - Ý nghĩa: Giãn đội hình, thu đội hình được vận dụng trong học tập, thể dục, thể thao, trong luyện tập Điều lệnh đội ngũ... Trước khi giãn đội hình phải điểm số.Nếu giãn đội hình sang bên trái thì điểm số từ phải sang trái, khẩu lệnh hô: “Từ phải sang trái điểm số”. Nếu giãn đội hình sang bên phải thì điểm số từ trái sang phải, khẩu lệnh hô: “Từ trái sang phải điểm số”. a) Giãn đội hình hàng ngang: - Khẩu lệnh: “Giãn cách X bước nhìn bên phải (trái) thẳng”. - Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ: + Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mà mình phải di chuyển. Đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. + Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc tiểu đội gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng tư thế nghiêm. b) Thu đội hình hàng ngang: - Khẩu lệnh: “ Về vị trí nhìn bên phải (trái) – thẳng”. - Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ: + Chiến sĩ: khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều về vị trí cũ. Khi chiến sĩ cuối cùng về đến vị trí thì hô “xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. + Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về bên trái (phải), đi đều về vị trí cũ, tiểu đội trưởng quay bên trái (phải), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. + Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm. Giãn đội hình hàng dọc: Động tác giãn đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản giống như đội hình hàng ngang, chỉ khác: - Khẩu lệnh: “Cự li X bước nhìn trước thẳng” - Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, nhìn thẳng về phía trước để gióng hàng. d) Thu đội hình hàng dọc. Động tác thu đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình hàng ngang, chỉ khác: - Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn trước - thẳng”. - Động tác: Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Thấy các chiến sĩ đã về vị trí cũ, đã gióng hàng thẳng, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Hoạt động 2: Ra khỏi hàng, về vị trí. - GV giới thiệu các bước tập hợp đội hình theo hai bước trên đội mẫu: + Bước 1: Làm nhanh động tác. + Bước 2: Làm chậm có phân tích động tác. HS chú ý quan sát, lắng nghe giáo viên giảng bài. - Ý nghĩa: Rời khỏi đội được nhanh chóng mà vẫn bảo đảm được trật tự đội hình, đội ngũ. - Khẩu lệnh: “Đồng chí (số) – ra khỏi hàng; về vị trí”. - Động tác: Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời “có”. Khi nghe lệnh “ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2 – 3 bước thì dừng lại, chào và báo cáo “tôi có mặt”. Nhận lệnh xong thì hô “rõ”. Khi đứng trong đội hình hàng dọc, chiến sĩ phải qua phải (trái) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng hàng thứ 2 trong đội hình hàng ngang, chiến sĩ phải quay đằng sau rồi vòng bên phải (trái), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Khi nhận lệnh ‘về vị trí”, chiến sĩ phải làm động tác chào trước khi rời khỏi tiểu đội trưởng. HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập. - GV gọi lần lượt từng tổ, trực tiếp hô khẩu lệnh hoặc chỉ định một HS hô khẩu lệnh. - Nhận xét, sau đó tiếp tục gọi các tổ khác lên tập. - Phân chia các tổ theo các vị trí do tổ trưởng phụ trách. - HS tập theo đội hình lớp theo khẩu lệnh của Gv. - Tập theo đội hình tổ do tổ trưởng phụ trách. - Phổ biến kế hoạch luyện tập và hướng dẫn nội dung luyện tập. - Tổ chức và phương pháp luyện tập. - Vị trí luyện tập của từng bộ phận. - Kí, tín hiệu trong quá trình luyện tập. - Người chỉ huy luyện tập. HOẠT ĐỘNG 3: Kết thúc giảng dạy. -Hết thời gian luyện tập GV tập trung lớp. - Kiểm tra, đánh giá kết quả luyện tập. -GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung trọng tâm. - GV nhận xét buổi học. - GV hướng dẫn ôn luyện. - Các tổ tập trung theo lớp. - HS lên thực hiện động tác. - HS nếu có thắc mắc có thể hỏi trực tiếp GV. Và lắng nghe giải đáp thắc mắc. - Củng cố nội dung tiết học. - Dặn dò học sinh xem trước nội dung bài 4. TIẾT 19: KIỂM TRA HỌC KÌ I I.MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: Làm được các động tác đội ngũ từng người không có súng trong điều lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. 2. Về kĩ năng: - Thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng. - Hô khẩu lệnh to, rõ ràng. 3. Về thái độ: - Tự giác tập tích cực trong quá trình kiểm tra. - Có ý thức trách nhiệm, tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị sân bãi, trang phục của GV và HS đúng theo yêu cầu của buổi kiểm tra thực hành. 2. Học sinh: - Bảo đảm trang phục, tác phong của buổi kiểm tra thực hành. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA: 1. Tổ chức lớp học: - Làm thủ tục thao trường gồm: tập trung lớp học, kiểm tra sĩ số, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho kiểm tra, trang phục của học sinh, phổ biến nội quy ở thao trường đối với từng nội dung (đi lại, vệ sinh, sẵn sàng chiến đấu). - Làm thủ tục kiểm tra: Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, tổ chức, phương pháp. 2. Tổ chức các hoạt động kiểm tra: TIẾT 20: LUYỆN TẬP

File đính kèm:

  • docGA GDQP 10 3 cot moi nhat.doc