Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 24, Bài 6: Ôn tập Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

I- MỤC TIÊU

1. KiÕn thøc:

 - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.

2. Kû n¨ng: :

- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.

- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.

3. Th¸i ®é:

 - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.

II- CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bái 6 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết,

- Đọc trước bài 6 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/03/2021 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 24, Bài 6: Ôn tập Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :25 TiÕt:24 Bài 6 ÔN TẬP CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu. 2. Kû n¨ng: : - Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác. - Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể. 3. Th¸i ®é: - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 6 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 6 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Động tác đi khom và động tác chạy khom, động tác bò, động tác lê. 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV Gv gọi 3-4 học sinh lên thực hiện rội nhận xét và cho điểm HS nghiêm túc tích cực thực hiện động tác 2: Phần cơ bản Ý NGHĨA – YÊU CẦU 1. Ý nghĩa: Tư thế vận động là những động tác cơ bản thường vận dụng trong chiến đấu để nhanh chóng bí mật đến gần mục tiêu, tìm mọi cách tiêu diệt địch. 2.Yêu cầu: - Luôn quan sát địch, địa hình, địa vật và đồng đội vận dụng các tư thế vận động phù hợp. - Hành động mưu trí, mau lẹ, bí mật. CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN KHI VẬN ĐỘNG 1. Động tác đi khom 2. Động tác chạy khom 3. Động tác bò cao *. Bò cao hai chân một tay: *. Bò cao hai chân hai tay: 4. Động tác lê * Lê cao: * Lê thấp: 5. Động tác trườn 6. Động tác vọt tiến * Vät tÕn ë t­ thÕ cao * Vät tiÕn ë t­ thÕ thÊp * Vät tiÕn vËn dông 7. §éng t¸c dõng l¹i Cũng cố: 35’ 2’ Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. - Bước 1: Từng người tự nghiên cứu thực hiện nội dung động tác. - Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác. - Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng điều khiển luyện tập. Động tác bò hai chân một tay Động tác bò hai chân hai tay Động tác lê Động tác trườn - Giáo viên theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh. HS nghiêm túc tích cực thực hiện động tác. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 25.doc