Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 9, Bài 2: Lịch sử, Truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam

I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

Hiểu được kiến thức cơ bản về. Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

2. Về thái độ

Cú ý thức trỏch nhiệm trong việc gỡn giữ và phỏt huy truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; có thái độ học tập và rốn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 9, Bài 2: Lịch sử, Truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :9 Tiết:9 Bài 2 Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức Hiểu được kiến thức cơ bản về. Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam 2. Về thỏi độ Cú ý thức trỏch nhiệm trong việc gỡn giữ và phỏt huy truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam; cú thỏi độ học tập và rốn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 1 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống. của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Lịch sử Cụng an nhõn dõn Việt Nam 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xột và cho điểm 2: Phần cơ bản B:Lịch sử, truyền thống Cụng an nhõn dõnViệt Nam I: Truyền thống Cụng an nhõn dõn. 1.Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng - Cũng như Quõn đội nhõn dõn, Cụng an nhõn dõn chiến đấu vỡ mục tiờu, lý tưởng của Đảng và trở thành cụng cụ bạo lực sắc bộn của nhà nước trong việc chống thự trong, giặc ngoài, bảo vệ an ninh chớnh trị và trật tự, an toàn xó hội, trung thành với mục tiờu, nhiệm vụ cỏch mạng qua từng thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam lónh đạo Cụng an nhõn dõn theo nguyờn tắc “tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt”. - Tổ chức Đảng trong lực lượng Cụng an theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở. Hàng vạn cỏn bộ, chiến sĩ Cụng an nhõn dõn trong cuộc đấu tranh giải phúng dõn tộc đó xả thõn vỡ sự nghiệp cỏch mạng, hy sinh quờn mỡnh và khi hoà bỡnh lập lại, “mỏu vẫn đổ” trờn đường phố, vựng xa xụi khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỡnh. Truyền thống trung thành vụ hạn với sự nghiệp cỏch mạng của Đảng trở thành niềm tự hào trong lực lượng Cụng an và trong lũng dõn tộc. 2. Vỡ nhõn dõn phục vụ, dựa vào dõn làm việc và chiến đấu - Cụng an nhõn dõn Việt Nam từ nhõn dõn mà ra, vỡ nhõn dõn mà chiến đấu đó lập bao chiến cụng hiển hỏch trong lịch sử xõy dựng và chiến đấu của mỡnh. - Những chiến cụng bắt giỏn điệp, biệt kớch đột nhập từ ngoài vào; những vụ khỏm phỏ phần tử phản động ở trong nước; những cuộc chiến đấu cam kho, quyết liệt với kẻ cầm đầu gõy rối trật tự, an ninh xó hội, được quần chỳng nhõn dõn chỉ bảo, giỳp đỡ, càng gắn bú mỏu thịt giữa Cụng an và nhõn dõn. - Cỏc đội xõy dựng cơ sở, cỏc cụng an viờn bỏm nắm địa bàn, thực hiện cựng ăn, cựng ở, cựng làm với nhõn dõn lấy sự bỡnh yờn cuộc sống làm mục tiờu phục vụ và lấy sự gắn bú phối hợp cựng nhõn dõn là điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đó viết lờn nột đẹp truyền thống “ vỡ nhõn dõn phục vụ, dựa nhõn dõn mà chiến đấu” 3.Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sỏng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – cụng nghệ phục vụ cụng tỏc và chiến đấu - Quỏn triệt đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, Cụng an nhõn dõn Việt Nam trong lịch sử của mỡnh đó phỏt huy đầy đủ cỏc nhõn tố nội lực làm lờn sức mạnh giành thắng lợi. - Với tinh thần “người Việt Nam phải tự giải phúng lấy mỡnh, tự cứu mỡnh trước khi chờ cứu”, Cụng an nhõn dõn đó tớch cực, chủ động khỏm phỏ nhiều vụ ỏn, chủ động bỏm nắm địa bàn, chủ động phỏt hiện những dấu tớch tội phạmPhương tiện trong tay lực lượng Cụng an mặc dự chưa phải là hiện đại, thậm chớ rất thụ sơ nhưng đó biết tận dụng, vận dụng và sỏng tạo trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, thực hiện nhiệm vụ một cỏch cú hiệu quả nhất. 4.Tận tuỵ trong cụng việc, cảnh giỏc, bớ mật, mưu trớ, sỏng tạo, dũng cảm, kiờn quyết, khụn khộo trong chiến đấu 5. Quan hệ hợp tỏc quốc tế trong sỏng, thuỷ chung, nghĩa tỡnh - Thể hiện tập trung nhất về sự hợp tỏc quốc tế là sự phối hợp cụng tỏc của cụng an 3 nước Đụng Dương: Việt Nam, Lào và Cămpuchia trong cuộc khỏng chiến chống thực dõn Phỏp, và đế quốc Mỹ. - Hiện nay lực lượng Interpol Việt Nam đó phối hợp với lực lượng Interpol quốc tế để điều tra, truy bắt những tờn tội phạm quốc tế và những vụ ỏn ma tuý lớncàng tụ thắm thờm truyền thống về quan hệ hợp tỏc quốc tế trong sỏng, thuỷ chung, nghĩa tỡnh của Cụng an nhõn dõn Việt Nam * Cũng cố: 35’ 2’ GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV khỏi quỏt nội dung GV ra cõu hỏi Hs tra lời Gv kết luận GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 9.doc