Giáo án dạy Toán lớp 1 tuần 14

Môn: Toán

Tiết:

 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8

I/ Mục tiêu:

 Giúp HS:

 - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ.

 - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 8. Biết làm tính trừ trong phạm vi 8.

 - Giải được các bài toán trong thực tế có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 8.

II/ Đồ dùng dạy học:

 - Giáo viên: Bảng phụ, một số vật hình ngôi sao năm cánh.

 - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán 1, sách toán 1.

 

doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy Toán lớp 1 tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/11/2008 Ngày dạy: T2-24/11/2008 Môn: Toán Tiết: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8 I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ. - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 8. Biết làm tính trừ trong phạm vi 8. - Giải được các bài toán trong thực tế có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 8. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, một số vật hình ngôi sao năm cánh. - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán 1, sách toán 1. III/ Các hoạt động dạy- học: 1/ Khởi động: Hát vui (1 phút) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút) - Gọi 3HS lên bảng làm bài tập: 6 + 2 = 3 + 5 = 4+4 = 2 + 6= 5 + 3 = 8+ 0 = - HS ngồi dưới lớp đọc bảng cộng trong phạm vi 8. 3/ Bài mới: - GV giới thiệu bài: Phép trừ trong phạm vi 8. THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10-12 phút 8-12 phút * Hoạt động 1: Thành lập bảng trừ trong phạm vi 8. * Mục tiêu:Thành lập, ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 8, biết làm tính trừ. * Cách tiến hành: - Cho HS xem tranh ở SGK. —Hình thành phép cộng: 8-1=7 + Gắn hình tam giác như SGK và hỏi để HS rút ra phép tính: 8-1=7 - GV chỉ vào phép tính: 8 -1=7 đọc “Tám trừ một bằng bảy” - Cho HS đọc phép tính 8-1=7 + Hỏi: Tám trừ một bằng mấy ? —Hướng dẫn các :8 – 7 =…, 8 – 2 =…, 8-6=…, 8 – 3 =… (tương tự 8 – 1 =7) — Hướng dẫn HS ghi nhớ phép trừ —Hướng dẫn HS làm BT1 ở SGK — Hướng dẫn làm BT2 ở SGK - Củng cố mối quan hệ phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8. * Hoạt động 2: Thực hành *Mục tiêu:HS biết làm tính trừ trong phạm vi 8. Biết viết phép theo tình huống ở tranh vẽ. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS nêu cách làm + GV hướng HS thực hành BT3 hai phép tính. + GV cho HS làm BT3 + Cho HS chữa bài tập 3 ở bảng lớp. - Hướng dẫn HS làm BT4 + Bài tập 4: Viết phép tính thích hợp + Cho HS xem tranh nêu bài toán + Cho HS làm bài vào phiếu học tập + Gọi HS lên chữa BT - Quan sát tranh SGK - Trả lời các câu hỏi. - Cá nhân, lớp -HS trả lời - Ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 8 - HS làm bài SGK - HS làm BT2 - Quan sát - HS làm bài - 3 HS lên bảng - HS nêu bài toán. -HS làm bài tập 4 - 4HS lên bảng 4/ Củng cố: (4 phút) - Cho HS đọc các phép trừ trong phạm vi 8. - Gọi HS lên làm bài: 8 – 3 = 8 – 5= 8 – 7= 5/ Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Về học thuộc bảng trừ trong phạm vi 8 - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 20/11/2008 Ngày dạy: T3- 25/11/2008 Môn: Toán Tiết: 51 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: HS được: - Củng cố phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8 - Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. So sánh và nhìn tranh viết phép tính. - HS làm tính nhanh, viết số đúng mẫu. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, nội dung BT5. - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán 1, sách toán 1. III/ Các hoạt động dạy- học: 1/ Khởi động: Hát vui (1 phút) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) - Gọi HS đứng tại chỗ đọc bảng trừ trong phạm vi 8. - 3 HS lên bảng làm bài tập: 8-1= 8-2= 8-3= 8-4= 3/ Bài mới: - GV giới thiệu bài: Luyện tập THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 8-10 phút 4-6 phút 7 phút * Hoạt động 1: Thực hành BT1. * Mục tiêu: HS làm được các phép cộng, trừ trong phạm vi 8 * Cách tiến hành: @ Bài 1: - Yêu cầu nêu cách viết kết quả BT1. - HS làm bài vào SGK. - Gọi HS lên bảng làm bài. - Kết luận: Mối quan hệ giữa phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8. * Hoạt động 2: Thực hành BT 2 * Mục tiêu: HS biết điền số thích hợp. * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS làm BT2 (HS xem) - Cho HS làm bài cá nhân - Cho HS lên bảng chữa bài BT2 - Nhận xét bài làm của HS. * Hoạt động 3: HS làm bài tập 3, 4 * Mục tiêu: HS biết làm tính , nhìn tranh viết phép tính. * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS làm BT3. 4+3+1= + Cho HS tính nhẩm rồi viết kết quả. - Kiểm tra bài làm của HS yếu. * Hướng dẫn HS làm BT4 + Bài tập 4: Viết phép tính thích hợp + Cho HS xem tranh nêu bài toán + Cho HS làm bài vào bảng con. - 1 HS nêu. - HS làm BT1. - 4 HS lên bảng. - HS quan sát - HS làm bài vào sgk - 3 HS lên bảng - HS quan sát. - HS làm BT4 - Quan sát - 1HS nêu. - HS làm bài 4/ Củng cố: (4 phút) - Cho HS thi đua làm bài tập 5. - Nhận xét bài làm của HS. 5/ Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Về học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 8. - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 21/11/2008 Ngày dạy:T5-27/11/2008 Môn: Toán Tiết: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép cộng. - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9. Biết làm tính cộng trong phạm vi 9. - Giải được các bài toán trong thực tế có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 9. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, một số băng có vẽ hình cái nón.( 2 màu) - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán 1, sách toán 1. III/ Các hoạt động dạy- học: 1/ Khởi động: Hát vui (1 phút) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút) - Gọi 3HS lên bảng làm bài tập: 8+0= 4+4= 8- 8= 8-7= 8-5= 8-4= - HS ngồi dưới lớp làm bài miệng. 3/ Bài mới: - GV giới thiệu bài: Phép cộng trong phạm vi 9 THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10-12 phút 8-12 phút * Hoạt động 1: Thành lập bảng cộng trong phạm vi 9. * Mục tiêu:Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9, biết làm tính cộng, trừ. * Cách tiến hành: - Cho HS xem tranh ở SGK. —Hình thành phép cộng: 8 + 1 =9 + GV gắn hình tam giác như SGK và hỏi để HS rút ra phép tính: 8+1 =9 - GV chỉ vào phép tính: 8 +1 = 9 đọc “ Tám cộng một bằng chín” - Cho HS đọc phép tính 8+1=9 + Hỏi: Tám cộng một bằng mấy ? —Hướng dẫn các : 1+ 8 =… , 7+ 2 =…, 2 + 7 =… , 6+3=…, 3 + 6=…., 5 + 4=…. 4 + 5=…. (tương tự 8 +1= 9) — Cho HS so sánh:7+1=8, 1+7=8…. — Hướng dẫn HS ghi nhớ phép cộng. —Hướng dẫn HS làm BT1, 2 ở SGK * Hoạt động 2: Thực hành *Mục tiêu:HS biết làm tính cộng trong phạm vi 9. Biết viết phép theo tình huống ở tranh vẽ. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS nêu cách làm + GV nêu BT3 thực hiện 2 phép tính. + GV cho HS làm BT3 + Giúp đỡ HS yếu + Cho HS chữa bài tập 3 ở bảng lớp. - Hướng dẫn HS làm BT4 + Bài tập 4: Viết phép tính thích hợp + Cho HS xem tranh nêu bài toán + Cho HS làm bài vào bảng con. - Quan sát tranh SGK - Trả lời các câu hỏi. - Cá nhân, lớp -HS trả lời - Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9 - HS làm bài SGK - Quan sát - HS làm bài - 3 HS lên bảng - HS nêu bài toán. -HS làm bài ở bảng con 4/ Củng cố: (4 phút) - Cho HS đọc các phép cộng trong phạm vi 9. - Gọi HS lên làm bài: 1 + 8 = 8+1= 5+4= 5/ Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Về học thuộc bảng cộng trong phạm vi 9. - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 21/11/2008 Ngày dạy: T6- 28/11/2008 Môn: Toán Tiết: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ. - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 9. Biết làm tính trừ trong phạm vi 9. - Giải được các bài toán trong thực tế có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 9. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, một số băng có vẽ hình cái áo. - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán 1, sách toán 1. III/ Các hoạt động dạy- học: 1/ Khởi động: Hát vui (1 phút) 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút) - Gọi 3HS lên bảng làm bài tập: 6 + 3 = 4 + 5 = 2+7 = 3 + 6= 5 + 4 = 7+ 2 = - HS ngồi dưới lớp đọc bảng cộng trong phạm vi 9. 3/ Bài mới: - GV giới thiệu bài: Phép trừ trong phạm vi 9. THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10-12 phút 8-12 phút * Hoạt động 1: Thành lập bảng trừ trong phạm vi 9. * Mục tiêu:Thành lập, ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 9, biết làm tính trừ. * Cách tiến hành: - Cho HS xem tranh ở SGK. —Hình thành phép cộng: 9-1=8 + Gắn hình tam giác như SGK và hỏi để HS rút ra phép tính: 9-1=8 - GV chỉ vào phép tính: 9 -1=8 đọc “ Chín trừ một bằng tám” - Cho HS đọc phép tính 9-1=8 + Hỏi: Chín trừ một bằng mấy ? —Hướng dẫn các : 9 – 8 =…, 9 – 2 =…, 9-7=…, 9 – 3 =…, … (tương tự 9 – 1 =8) — Hướng dẫn HS ghi nhớ phép trừ —Hướng dẫn HS làm BT1 ở SGK — Hướng dẫn làm BT2 ở SGK - Củng cố mối quan hệ phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9. * Hoạt động 2: Thực hành *Mục tiêu:HS biết làm tính và ghi kết quả vào ô. Biết viết phép theo tình huống ở tranh vẽ. * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS nêu cách làm + GV hướngdẫn BT3 + GV cho HS làm BT3 + Cho HS chữa bài tập 3 ở bảng lớp. - Hướng dẫn HS làm BT4 + Bài tập 4: Viết phép tính thích hợp + Cho HS xem tranh nêu bài toán + Cho HS làm bài vào bảng con + Gọi HS lên chữa BT - Quan sát tranh SGK - Trả lời các câu hỏi. - Cá nhân, lớp -HS trả lời - Ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 9 - HS làm bài SGK - HS làm BT2 - Quan sát - HS làm bài - 3 HS lên bảng - HS nêu bài toán. -HS làm bài tập 4 - HS làm bảng con. 4/ Củng cố: (4 phút) - Cho HS đọc các phép trừ trong phạm vi 9. - Gọi HS lên làm bài: 9 – 3 = 9– 5= 9 – 7= 5/ Hoạt động nối tiếp: ( 1 phút) - Về học thuộc bảng trừ trong phạm vi 9. - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch: ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

File đính kèm:

  • docToan. T14.doc
Giáo án liên quan