Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Tuần 24

- Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh.

 - Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của động cơ điện một fa

 - Hiểu được nguyên lý làm việc và cách sử dụng quạt điện, máy bơm nước.

 - Biết cách sử dụng các đồ dùng điện- cơ đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

 - Hiểu được cấu tạo của quạt điện, động cơ điện, cánh quạt.

 - Hiểu được các số liệu kỹ thuật.

 - Sử dụng được quạt điện đúng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện.

 - Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện

 - Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn Tuần 24 Tiết 42 Bài 44. đồ dùng loại điện cơ,QUạT điện MáY BƠM NƯớC Bài 45. TH quạt điện I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song giáo viên phải làm cho học sinh. - Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của động cơ điện một fa - Hiểu được nguyên lý làm việc và cách sử dụng quạt điện, máy bơm nước. - Biết cách sử dụng các đồ dùng điện- cơ đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn. - Hiểu được cấu tạo của quạt điện, động cơ điện, cánh quạt. - Hiểu được các số liệu kỹ thuật. - Sử dụng được quạt điện đúng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện. - Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện - Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kỹ thuật. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Tranh vẽ, mô hình, động cơ điện, quạt điện, máy bơm nước. - Chuẩn bị: Các mẫu vật về lá thép, lõi thép, dây quấn, cánh quạt - GV: Tranh vẽ, mô hình các mẫu vật, lá thép, lõi thép, dây quấn. - Chuẩn bị: Thiết bị, dụng cụ như kìm, tua vít, cơ lê. - HS: Đọc và xem trước bài. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1/: Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra. 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1. Tìm hiểu cấu tạo động cơ điện 1 fa. GV: Cấu tạo động cơ điện 1 fa gồm mấy bộ phận chính. HS: Trả lời, Hai bộ phận chính GV: Cấu tạo stato gồm những gì? HS: Trả lời GV: Cấu tạo của Rôto gồm những gì? HS: Trả lời - Thành dẫn, vòng ngắn mạnh. HĐ2.Tìm hiểu nguyên lý làm việc. GV: Tác dụng từ của dòng điện được biểu hiện như thế nào? HS: Trả lời GV: Năng lượng đầu vào và đầu ra của động cơ điện là gì? HS: Trả lời HĐ3.Tìm hiểu số liệu kỹ thuật và sử dụng. GV: Số liệu kỹ thuật của động cơ điện là gì? HS: Trả lời. Uđm , Pđm GV: Động cơ điện được ứng dụng ở đâu? HS: Trả lời HĐ4.Tìm hiểu quạt điện. GV: Cấu tạo quạt điện gồm các bộ phận chính gì? HS: Trả lời: Động cơ và cánh quạt GV: Chức năng của động cơ điện là gì, chức năng cánh quạt là gì? HS: Trả lời. GV: Khi sử dụng quạt phải chú ý điều gì? HS: Trả lời HĐ5 Tìm hiểu máy bơm nước. GV: Sử dụng tranh vẽ mô hình máy bơm nước để giải thích cấu tạo GV: Máy bơm nước gồm mấy phần? HS: Trả lời GV: Máy bơm nước làm việc như thế nào? HS: Trả lời 4.Củng cố: - GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. GV: Tóm tắt bài học. GV: Yêu cầu gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài. I.Động cơ điện 1 fa. 1.Cấu tạo. - Gồm 2 bộ phận chính. + Rô to và stato. a) Stato ( Phần đứng yên ). - Gồm lõi thép và dây quấn. - Lõi thép stato làm bằng lá thép kỹ thuật điện, được ghép lại thành hình trụ rỗng, mặt trong có các rãnh đều quấn dây điện từ. b) Rôto ( Phần quay ). - Rôto gồm lõi thép và dây quấn, được ghép bằng những lá thép kỹ thuật điện, mặt ngoài có các rãnh của lõi thép. 2.Nguyên lý làm việc. - Tác dụng từ của dòng điện đã được ứng dụng nam châm điện và các động cơ điện… - SGK 3 Các số liệu kỹ thuật. - SGK 4 Sử dụng II. Quạt điện. 1. Cấu tạo. - Gồm 2 bộ phận chính. + Động cơ điện và cánh quạt - Cánh quạt làm bằng nhựa hoặc kim loại đượ tạo dáng để tạo ra gió. - Lưới bảo vệ, nút điều chỉnh tốc độ, hen giờ 2.Nguyên lý làm việc. - Khi đóng điện, động cơ điện quay, kéo cánh quạt quay theo tạo ra gió làm mát. 3.Sử dụng - Cánh quạt quay nhẹ nhàng không bị dung, bị lắc, bị vướng cánh. III. Máy bơm nước. 1 Cấu tạo. - Máy bơm nước gồm 2 phần phần động cơ điện và phần bơm. Rôto phần bơm ( Phần quay) Buồng bơm ( Phần đứng yên). Cửa hút, cửa xả, Rôto bơm có nhiều cánh bơm. 2. Nguyên lý làm việc. - Khi đóng điện, động cơ điện quay, cánh bơm lắp trên trục động cơ sẽ quay, hút nước vào buồng bơm và đồng thời đẩy nước đến nơi sử dụng 3 Sử dụng - SGK GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4-5 học sinh, các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của mỗi thành viên. GV: Kiểm tra các nhóm, nhắc lại nội quy an toàn và hướng dẫn trình tự làm bài thực hành cho các nhóm học sinh. HĐ2. Tìm hiểu quạt điện. GV: Hướng dẫn học sinh đọc và giải thích ý nghĩa, số liệu kỹ thuật của quạt điện. GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của động cơ, lõi thép, dây quấn, trục, cánh quạt, các thiết bị điều khiển ghi vào mục 2 báo cáo thực hành. GV: Yêu cầu học sinh tìm hiểu các câu hỏi về an toàn sử dụng quạt điện, hướng dẫn học sinh kiểm tra toàn bộ bên ngoài, kiểm tra phần cơ, phần điện các kết quả ghi vào mục 3 báo cáo TH - Sau khi kiểm tra hết thấy tốt giáo viện cho học sinh đóng điện cho quạt làm việc. HS: Quan sát và nhận xét ghi vào mục 4 báo cáo TH. 4.Củng cố: GV: Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu tinh thần, thái độ, an toàn vệ sinh lao động. GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả thực hành của các nhóm dựa trên mục tiêu bài học. Thu báo cáo về nhà chấm. II. Nội dung và trình tự thực hành. 1. Các số liệu kỹ thuật và giải thích ý nghĩa. TT Số liệu kỹ thuật ý nghĩa 2.Tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện. TT Tên các bộ phận chính Chức năng 3.Kết quả kiểm tra quạt điện trước lúc làm việc. TT Kết quả kiểm tra 5. Hướng dẫn về nhà2/: - Về nhà liên hệ thực tế quạt điện gia đình. - Đọc và xem trước bài 46 SGK, chuẩn bị tranh vẽ mô hình máy biến áp.

File đính kèm:

  • docgiaosfnsdfjhatuan-33 (24).doc
Giáo án liên quan