Giáo án Công Nghệ 9 Trường THCS Xuân La(06-07)

I. MỤC TIÊU:

 Gv phải làm cho học sinh :

- Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.

- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.

- Biết một sốbiện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có ý thức tìm hiểu nghề và định hướng nghề nghiệp.

 

II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG

 - Tranh ảnh về nghề nghiệp điện dân dụng.

 - Lập bảng giới thiệu về nghề điện, đối tượng, mục đích lao động của nghề điện.

 

doc40 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công Nghệ 9 Trường THCS Xuân La(06-07), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và công tắc mắc ở dây pha + Các mối nối phải được bọc cách điện + Khi tiến hành sửa chữa những sợ cố thông thường của đèn huỳnh quang. HS cần chú ý những nguyên nhân và tìm cách sửa chữa Tổng kết bài học GV nhận xét, tổng kết giờ thực hành. + Kết quả thực hành + Quy trình tiến hành + Thời gian hoàn thành + Thái độ tham gia thực hành của các nhóm Tiết 23-24-25 Bài 9: Thực hành Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn Mục tiêu: Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng 2 công tắc 3 cực điều khiển một đèn Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. Chuẩn bị: Các nhóm chuẩn bị : kìm cắt dây, tua vít, bút thử điện, thước kẻ, bút chì Bảng điện, 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 bóng đèn sợi đốt, 1 đui đèn, dây dẫn. Tiến trình bài dạy Hoạt động 1: Nêu mục tiêu và những yêu cầu khi học bài thực hành Chia nhóm: chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 hs GV phân vật liệu dụng cụ thực hành cho các nhóm GV cho các nhóm thảo luận về mục tiêu cần đạt của bài thực hành GV chỉ định một vài nhóm phát biểu, sau đó GV bổ sung Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị cho bài thực hành của từng thành viên Hoạt động 2: Tìm hiểu công tắc 3 cực Gv cho hs làm việc theo nhóm những nội dung sau: + Quan sát mô tả cấu tạo bên ngoài của công tắc 2 cực và 3 cực. + Tháo, quan sát, so sánh cấu tạo bên trong của 2 loại công tắc Giống nhau: có vỏ và bộ phận tác động KHác: công tắc 2 cực: bộ phận tiếp điện có 2 chốt; 1 cực động, 1 cực tĩnh Công tắc 3 cực: 1 cực động, 2 cực tĩnh Hoạt động 3: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện GV cho các nhóm tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện (?) 2 công tắc được mắc với nhau như thế nào? (?) 2 công tắc được mắc với nguồn như thế nào? Hãy nêu mối liên hệ của đèn với 2 công tắc (?) Nêu phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây GV cho HS làm việc theo nhóm các bước sau HS làm việc theo nhóm: quan sát và so sánh sự khác nhau của 2 sơ đồ nguyên lý mạch điện cầu thang HS: 2 cực động của 2 công tắc được nối với nhau 2 công tắc mắc song song với nguồn 2 công tắc liên hệ trực tiếp với đèn Hoạt động 4: Lắp mạch điện đèn cầu thang GV cho các nhóm HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạng điện trong SGK để tiến hành công việc Hoạt động 5: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện GV đi kiểm tra và hướng dẫn học sinh kiểm tra chéo trong các nhóm khi chưa nối nguồn theo tiêu chuẩn sau: + Lắp đặt đúng quy trình + Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt + Các mối nối chặt, chắc, gọn đẹp + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp thuận tiện cho việc vận hành. GV cho điểm sản phẩm của từng nhóm. Khi lắp mạch điện huỳnh quang HS cần lưu ý sau: + Cầu chì và công tắc mắc ở dây pha + Các mối nối phải được bọc cách điện Tổng kết bài học GV nhận xét, tổng kết giờ thực hành. + Kết quả thực hành + Quy trình tiến hành + Thời gian hoàn thành + Thái độ tham gia thực hành của các nhóm Tiết 26-27-28 Bài 10: Thực hành Lắp mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn Mục tiêu: Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện một công tắc 3 cực điều khiẻn 2 đèn Xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạng điện Lắp đặt mạng điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn Đảm bảo an toàn điện Chuẩn bị: Các nhóm chuẩn bị : kìm cắt dây, tua vít, bút thử điện, thước kẻ, bút chì Bảng điện, 1 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, đèn sợi đốt, 1 đui đèn, dây dẫn. Tiến trình bài dạy Hoạt động 1: Nêu mục tiêu và những yêu cầu khi học bài thực hành Chia nhóm: chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 hs GV phân vật liệu dụng cụ thực hành cho các nhóm GV cho các nhóm thảo luận về mục tiêu cần đạt của bài thực hành GV chỉ định một vài nhóm phát biểu, sau đó GV bổ sung Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị cho bài thực hành của từng thành viên Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện (?) Công tắc 3 cực được với 2 đèn như thế nào? (?) Từ những hiểu biết về sơ đồ nguyên lí mạch điện, nêu sơ đồ nguyên lí của mạch 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn HS: 2cực tĩnh được nối với 2 đèn HS: Khi khoá K ở cực tĩnh 1 thì đèn 1 sáng, ở cực tĩnh 2 thì đèn 2 sáng Hoạt động 3: Lập bảng dự trữ dụng cụ, vật liệu và thiết bị Gv hướng dẫn HS cách lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và vật liệu cần cho thực hành. Việc hình thành và rèn luyện kĩ năng mới này sẽ giúp cho các em có thói quen làm việc có kế hoạch. Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu,…. Hoạt động 4: Lắp đặt mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn GV cho các nhóm HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạng điện trong SGK để tiến hành công việc GV phân tích nội dung, yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn để chỉ ra những công đoạn và kĩ năng mới: GV đi kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho từng nhóm HS xác định các quy trình: - Đo, vạch dấu các vị trí thiết bị, lỗ khoan trên bảng điện - Tiến hành khoan lỗ trên bảng điện - Nối dây và lắp thiết bị điện lên bảng điện - Nối dây vào bộ đèn Kiểm tra việc lắp đặt mạng điện Học sinh làm việc theo nhóm, tiến hành thực hiện từng công đoạn Hoạt động 5: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện GV đi kiểm tra và hướng dẫn học sinh kiểm tra chéo trong các nhóm khi chưa nối nguồn theo tiêu chuẩn sau: + Lắp đặt đúng quy trình + Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt + Các mối nối chặt, chắc, gọn đẹp + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp thuận tiện cho việc vận hành. GV cho điểm sản phẩm của từng nhóm. Khi lắp mạch điện huỳnh quang HS cần lưu ý sau: + Cầu chì và công tắc mắc ở dây pha + Các mối nối phải được bọc cách điện Tổng kết bài học GV nhận xét, tổng kết giờ thực hành. + Kết quả thực hành + Quy trình tiến hành + Thời gian hoàn thành + Thái độ tham gia thực hành của các nhóm Tiết 29 Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà Mục tiêu: Hiểu được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong nhà Đảm bảo an toàn điện Chuẩn bị: Tranh mẫu các kiểu lắp đặt dây dẫn trong nhà Tiến trình bài dạy Hoạt động 1: Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi +dây dẫn được bọc cách điện, đặt trong ống PVC và trên sứ cách điện. Hiện nay, kiểu lắp đặt này đang được áp dụng phổ biến với những mạng điện trong nhà đơn giản (?) Nêu một số yêu cầu để người ta chọn lựa phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? (?) Vật liệu và phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC HS: điều kiện, môi trường sống và lắp đặt, yêu cầu kĩ thuật của đường dây dẫn điện, yêu cầu của người sử dụng HS: + ống nối T: phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ + ống nối L: khi nối 2 ống vuông góc với nhau + ống nối thẳng: nối thẳng 2 ống luồn với nhau. + Kẹp đỡ ống: được dùng để cố định ống luồn dây dẫn trên tường Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm Việc chọn phương án lắp đặt dây dẫn ngầm phải phù hợp với môi trường xung quanh, với yêu cầu sử dụng và đặc điểm của kiến trúc công trình và kĩ thuật an toàn điện (?) Em hiểu mạng điện sinh hoạt được lắp đặt ngầm là thế nào? GV nhấn mạnh việc lắp đặt mạng điện ngầm phải đảm bảo những yêu cầu sau: + Tiến hành trong điều kiện môi trường khô ráo + Số dây hoặc tiết diện dây phải dự tính việc tăng thêm nhu cầu tiêu thụ sau này + Bên trong ống phải sạch, miệng ống phải nhẵn + Không luồn chung dây dẫn điện xoay chiều, một chiều và các đường dây không cùng điện áp + Để đảm bảo an toàn điện, tất cả các ống đều phải nối đất HS: dây dẫn được đặt trong ống, ống đặt trong các rãnh ngầm trong tường, trần, sàn bê tông Tổng kết bài học GV yêu cầu một vài học sinh đọc phần ghi nhớ GV nhận xét và dặn dò Tiết 30 Bài 12: kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà Mục tiêu: Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện Chuẩn bị: Một số mẫu vật về dây dẫn điện còn mới và cũ, đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện, bút thử điện,.. Tiến trình bài dạy Hoạt động 1: Kiểm tra dây dẫn điện( trước khi kiểm tra phải ngắt điện) (?) Đường dây điện vào nhà em là loại dây gi? Có bị chùng, bị võng xuống không? (?) Cỡ dây như vậy có đảm bảo cho dòng điện sử dụng không? (?) Nếu dây điện vào nhà em gần các cành cây thì có an toàn không? Nếu không an toàn thì phải xử lý thế nào? (?) Trong nhà có nên dùng dây dẫn trần không? Dây dẫn không được buộc nối với nhau để tránh làm tăng nhiệt độ, và hỏng lớp cách điện HS: dây dẫn điện vào các hộ có vỏ cách điện cao su tiết diện cỡ 4 ly nếu là lõi đồng, 6 ly nếu là lõi nhôm và cho phép dòng điện 35A đi qua HS: Mưa bão, ành gẫy gây đứt dây điện => nguy hiểm cho người khác và các phương tiện đi lại HS: Trong nhà không nên dùng dây trần vì rất nguy hiểm đến tính mạng cho con người ở trong nhà Hoạt động 2: Kiểm tra cách điện mạng điện: ống sứ, puli sứ, dây luồn Đối với ống sứ, pu li sứ phải đảm bảo không bị sứt, nứt… Đối với ống dây luồn phải không bị dập vỡ, và chắc chắn Kiểm tra thiết bị điện Cầu chì lắp đặt ở dây pha, có nắp đậy, vỏ không bị sứt vỡ, dây chì đúng theo yêu cầu kĩ thuật Công tắc: vỏ không bị sứt vỡ, vị trí đóng cắt đúng chiều ổ lấy điện: không nên đặt ở những nơi ẩm ướt, quá nóng hoặc nhièu bụi tránh chập, đánh lửa,… Các đầu dây nối của phích điện pahỉ đảm bảo yêu cầu kĩ thuật Kiểm tra đồ dùng điện Tiết 31 KIểm tra thực hành Tiết 32-33 Tổng kết và ôn tập Mục tiêu: Biết đặc điểm, yêu cầu của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để chọn nghề Biết sử dụng các dụng cụ trong lắp đặt điện Hiểu một cách tổng quát quy trình lắp đặt mạng điện trong nhà Chuẩn bị: Câu hỏi ôn tập Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau như thế nào? dây cáp được lắp đặt ở vị trí nào của mạng điện trong nhà” Đồng hồ để đo điện áp mạch điện là: A. Ampekế B. Ôm kế C. oát kế D. Vôn kế 3. Tại sao trên các vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế? 4. Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách nào? Tiến trình bài dạy: Tiết 34-35: Thi học kì II

File đính kèm:

  • docGiao an CN 9.doc
Giáo án liên quan