Giáo án Công nghệ 9 – Kì II Năm học: 2013-2014

a.Kiến thức:

 Biết được giá trị dinh dưỡng, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài .

b. Kỹ năng:

 Nắm được phương pháp gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản .

c. Thái độ:

 Có ý thức học tập, tìm hiểu thực tế.

 

doc54 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 7100 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ 9 – Kì II Năm học: 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hực vật và yêu cầu ngoại cảnh. - Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả. - Thu hoạch, bảo quản, chế biến. 2. Phương pháp nhân giống cây ăn quả. - Nhân giống hữu tính (Gieo hạt). - Nhân giống vô tính + Giâm cành (Giâm cây). + Chiết cành. + Ghép (Ghép cành và ghép mắt). 3. Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả. - Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi(Bưởi, cam quýt …) + Giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi. + Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. + Kỹ thuật trồng, chăm sóc. + Thu hoạch, bảo quản. - Kỹ thuật trồng cây nhãn. + Giá trị dinh dưỡng của quả nhãn + Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. + Kỹ thuật trồng, chăm sóc. + Thu hoạch, bảo quản. - Kỹ thuật trồng cây vải. + Giá trị dinh dưỡng của quả cây vải. + Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. + Kỹ thuật trồng, chăm sóc. + Thu hoạch, bảo quản. - Kỹ thuật trồng cây xoài. + Giá trị dinh dưỡng của quả xoài + Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. + Kỹ thuật trồng, chăm sóc. + Thu hoạch, bảo quản. - Kỹ thuật trồng cây chôm chôm. + Giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm + Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. + Kỹ thuật trồng, chăm sóc. + Thu hoạch, bảo quản. c. Củng cố - Đánh giá: - Hệ thống một số vấn đề chung về cây ăn quả. - Một số phương pháp nhân giống cây ăn quả. d. Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học bài, đọc và làm đề cương nội dung câu hỏi trong SGK/70. - Chuẩn bị kiến thức cho giờ sau ôn tập tiếp. Nhận xét đánh giá sau tiết thực hành: Thời gian: ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Nội dung: ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Phương pháp:.................................................................................................................. ........................................................................................................................................ Ngày soạn:.../..../2012 Ngày giảng:9A:..../..../2012 Tiết 34: ÔN TẬP (Tiết 2) 1./ Mục tiêu: a. Kiến thức: l Hệ thống nội dung kiến thức của mô đun Trồng cây ăn quả b. Kỹ năng: l Biết cách tổng hợp nội dung kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi. c. Thái độ: l Có ý thức kỷ luật, tự giác trong học tập. 2./ Chuẩn bị: a. Giáo viên: - Sơ đồ tóm tắt nội dung Trồng cây ăn quả b. Học sinh: - Kiến thức liên quan. 3./ Các hoạt động dạy - học. a. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép trong giờ b. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Câu hỏi phần tự luận: - Cho lớp chia thành 5 nhóm thảo luận để làm đề cương câu hỏi tự luận cho bài ôn tập (Trong đó mỗi nhóm làm đề cương trọng tâm 1 câu) HS: Làm việc theo sự phân công của GV - Nhóm trưởng đại diện trả lời. - Các nhóm khác nhận xét và bổ xung I. câu hỏi ôn tập: 1. Câu hỏi Tự luận: Câu 1: Trồng cây ăn quả mang lại những lợi ích gì ? Hãy kể tên 5 loại cây ăn quả có giá trị cao trong cả nước mà em biết ? Câu 2: Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với cảnh quan và môi trường thiên nhiên ? Câu 3: Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu áp dụng cho từng loại cây ăn quả mà em đã học ? Câu 4: Tại sao phải tiến hành đốn tạo hình cây ăn quả ? Câu 5: Hãy nêu những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hanị cây ăn quả ? Hoạt động 2: Câu hỏi phần phần trắc nghiệm: - Cho lớp chia thành 5 nhóm thảo luận để làm đề cương câu hỏi trắc nghiệm cho bài ôn tập. - Nhóm trưởng đại diện trả lời. - Các nhóm khác nhận xét và bổ sung HS: Làm việc theo sự phân công của GV - Nhóm trưởng đại diện trả lời. - Các nhóm khác nhận xét và bổ xung 2. Câu hỏi trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái có câu lựa chọn đúng. Câu 1 : A. Cây ăn quả là cây ngắn ngày, chịu tác động của nhiều yếu tố ngoại cảnh. B. Các loại cây ăn quả chịu được úng tốt C. Các loại đất đỏ, đất phù sa ven sông phù hợp để trồng cây ăn quả. D. Đa số cây ăn quả là cây ưa râm. Biện pháp chăm sóc cây ăn quả nào dưới đây là quan trọng nhất ? A. Tưới nước, bón phân. B. Tạo hình sửa cành. C. Phòng trừ sâu bệnh. D. Sử dụng chất điều hoà sinh trưởng. Câu 2: Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây ăn quả có múi ? A. Thích hợp với nhiệt độ lạnh, ưa ánh sáng, ưa ẩm. B. Thích hợp với nhiệt độ 27 – 300C, ưa bóng, ưa ẩm. C. Thích hợp với đất phù sa ven sông, phù sa cổ, đất bazan, pH = 6 – 7. D. Thích hợp với đất phù sa ven sông, phù sa cổ, đất bazan, pH = 5,5 – 6,5 ; Ưa sáng, ưa ẩm, nhiệt độ thích hợp 25 – 270C. Câu 3: A. Cây ăn quả là loại cây ăn quả lâu năm, khi chăm sóc không cần tưới nước. B. Phương pháp nhân giống hữu tính đối với cây ăn quả gồm: Chiết cành, giâm và ghép. C. Đất vườn ươm phải có pH = 7 – 8. D. Nên chọn đất phù sa, đất cát, đất thịt nhẹ để làm vườn ươm cây. c. Củng cố - Đánh giá: - Hệ thống một số vấn đề chung về cây ăn quả. - Một số phương pháp nhân giống cây ăn quả. d. Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học bài, đọc và làm đề cương nội dung câu hỏi trong SGK/70. - Chuẩn bị kiến thức cho giờ sau kiểm tra Nhận xét đánh giá sau tiết thực hành: Thời gian: ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Nội dung: ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Phương pháp:.................................................................................................................. ........................................................................................................................................ Ngày soạn:.../..../2012 Ngày giảng:9A:..../..../2012 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 20011-2012 Khối 9 1. MA TRẬN Tên chủ đề Chuẩn kiến thức kỹ năng Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao 1. Kỹ năng trồng cây chôm Chôm - Biết các biện pháp kỹ thuật trong gieo trồng và chăm sóc cây Chôm Chôm - Trình bày được yêu cầu kỹ thuật trồng cây Chôm Chôm, nêu được biện pháp chăm sóc - Nêu được tác dụng của việc trồng cây ăn qủa đối với môi trường Số câu Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 2 Số điểm Số điểm: 3 Số điểm: 3 Số điểm: 6 Tỉ lệ Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 60% 2. Thực hành trồng cây ăn quả - Biết được kỹ thuật và quy trình trồng cây ăn quả - Trình bày được yêu cầu của các quy trình trồng cây Số câu Số câu: 1 Số câu: 1 Số điểm Số điểm: 2 Số điểm: 2 Tỉ lệ Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 20% 3. Nhận biết một số loại sâu bệnh hại cây ăn quả - Nhận biết được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả So sánh được sâu hại và bệnh hại cây ăn quả Số câu Số câu: 1 Số câu: 1 Số điểm Số điểm: 2 Số điểm: 2 Tỉ lệ Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 20% Số câu Số câu: 2 Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 2 Số điểm Số điểm: 5 Số điểm: 2 Số điểm: 3 Số điểm: 10 Tỉ lệ Tỉ lệ: 50% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 100% 2. ĐỀ BÀI: Câu 1 (3điểm): Em hãy trình bày kỹ thuật tròng cây Chôm Chôm?. Nêu các công việc chăm sóc cây Chôm Chôm? Câu 2 (3điểm): Theo em trồng cây ăn quả có tác dụng gì đối với môi trường và cảnh quan thiên nhiên?. Câu 3 (2điểm) Hãy trình bày quy trình trồng cây ăn quả?. Câu 4 (2điểm): Em hãy cho biết Sâu hại và Bệnh hại khác nhau ở điểm nào? 3. ĐÁP ÁN: Câu 1 (3điểm) Kỹ thuật trồng cây Chôm Chôm. + Thời vụ: Khoảng vào mùa mưa tháng 4 đến tháng 5 + Khoảng cách trồng: Tùy từng loại đất, đất tốt 10m x 10m, đất xấu 8m x 8m + Đào hố, bón phân lót: Kích thước hố: 60cm x 60cm x 60cm hoặc 100cm x 100cm x 100cm Bón lót bằng phân hữu cơ và phân lân Các công việc chăm sóc cây Chôm Chôm: + Làm cỏ, vun xới + Bón phân thúc + Tưới nước + Tạo hình sửa cành + Phòng trừ sau, bệnh Câu 2 (3điểm): - Tác dụng của việc trồng cây ăn quả đối với môi trường: + Đối với không khí: Làm tăng khí Oxi và giảm khí cacbonic + Đối với đất, nước: Chống sói mòn, rửa trôi và cải tạo đất điều tiết dòng nước chảy. + Tác dụng phòng hộ: Chắn gió, hút bụi, giảm tiếng ồn… Đối với thiên nhiên cây ăn quả góp phần làm cho cảnh quan thiên nhiên thêm xanh, sạch đẹp. Câu 3 (2điểm): Quy trình trồng cây ăn quả Đào hố đất: + Kích thước và khoảng cách hố tùy từng loại đất và cây khác nhau. + Thời gian đào hố khi trồng trước từ 15 đến 30 ngày Bón phân lót: + Phân hữu cơ 30kg đến 50kg, phân hóa học lân, Kali 0,5kg/hố + Trộn đều phân hữu cơ + phân hóa học với đất mặt rồi lấp xuống hố, cuốc thêm mặt lấp kín hố. Trồng cây theo quy trình: Đào hố trồng -> Bóc bỏ vỏ bầu cây -> đặt cây vào giữa hố-> lấp đất cao hơn đất mặt từ 3 đến 5cmneens chạt -> tưới nước. Câu 4 (2điểm): - Sự khác nhau giữa Sâu hại và Bệnh hại: Giống nhau: đều hại cây ăn quả, làm giảm năng suất và hất lượng quả. Khác nhau: + Sâu hại sử dụng vòi chính hút để chích và hút nhựa cây, quả, trực tiếp dùng các bộ phân của cây làm thức ăn. + Bệnh hại do trạng thái không bình thường của cây về chức năng sinh lý và hình thái của cây dưới tác dụng của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi, vi sinh vật gây bệnh như nấm, vi khuẩn, vi rút… 4/ Đánh giá nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra * Về nắm vững kiến thức:……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. * Về kĩ năng vận dụng:……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. * Về cách trình bày, diễn đạt bài kiểm tra:……………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

File đính kèm:

  • docCong nghe 9 Ki 2 BDKH.doc
Giáo án liên quan