Giáo án Công nghệ 8 - Lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn z=16, 2p=4

ã Kiến thức: Phân tích được trình tự công việc và các sai hỏng thường gặp khi lồng cuộn dây

ã Kỹ năng : Lồng được bộ dây vào rãnh một cách chính xác đúng trình tự công việc trong thời gian 110 phút.

ã Thái độ : Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và khoa học trong công việc

 

doc10 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 8 - Lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn z=16, 2p=4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phương án bài giảng Tên bài giảng: Lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn Z=16, 2p=4 Vị trí bài giảng: ( Trang bên) Đối tượng : Học sinh hệ trung học nghề Chuyên nghành điện dân dụng Mục tiêu: Kiến thức: Phân tích được trình tự công việc và các sai hỏng thường gặp khi lồng cuộn dây Kỹ năng : Lồng được bộ dây vào rãnh một cách chính xác đúng trình tự công việc trong thời gian 110 phút. Thái độ : Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và khoa học trong công việc Trọng tâm bài: Rèn luyện kỹ năng lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn Phương pháp, phương tiện dạy học Phương pháp: Thuyết trình , phát vấn , phân tích, tổng hợp , trực quan , thảo luận nhóm. Phương tiện: Hồ sơ, bài giảng, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu Projector, bản vẽ và nguyên vật liệu thực hành Phương án cụ thể: STT Các bước lên lớp Phương pháp Thời gian (phút) 1 ổn định lớp Kiểm tra , nhắc nhở 1 2 Kiểm tra bài cũ Phát vấn 3 3 Giảng bài mới Như trình bày trong giáo án 346 4 Tổng kết, hệ thống hoá bài Thuyết trình, phân tích 8 5 Giao nhiệm vụ về nhà và hướng dẫn tự học 2 Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2007 Giáo viên Trần Đại Dũng Giáo án thực hành Giáo án số: 18 Thời gian thực hiện: 06 giờ Lớp: Trung cấp nghề Điện Số giờ đã giảng: 17 ca Thực hiện ngày 15/12/ 2007 Tên bài : Lồng cuộn dây vào rãnh Stato quạt bàn Z= 16, 2p=4 * Mục tiêu: Kiến thức: Phân tích được trình tự công việc và các sai hỏng thường gặp khi lồng cuộn dây. Kỹ năng: Lồng được bộ dây vào rãnh Stato một cách chính xác, đúng trình tự công việc trong thời gian 110 phút. Thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và khoa học trong công việc. I. ổn định lớp: Thời gian: 01 phút Sĩ số lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số học sinh vắng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: 03 phút Câu hỏi kiểm tra: Phân tích sơ đồ trải bộ dây stato quạt bàn Z=16; 2P=4 ? Tên Nguyễn văn Huy Điểm III. Hướng dẫn bài mới : Thời gian : 346 phút Phương tiện, thiết bị: Hồ sơ bài giảng, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu Projector và nguyên vật liệu thực hành. Trọng tâm bài: Rèn luyện kỹ năng lồng cuộn dây vào rãnh Stato quạt bàn. Các quá trình hướng dẫn STT Nội dung hướng dẫn Phương pháp dạy học Thời gian ( Phút ) Phương pháp dạy Phương pháp học A I II 1 2 3 III 1 2 Hướng dẫn mở đầu Mục tiêu bài học: Kiến thức: Kỹ năng: Thái độ: Thiết bị, dụng cụ, Vật liệu: Thiết bị: Dụng cụ: Vật liệu: Nội dung: Trình tự lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn *Thao tác mẫu - Giới thiệu các bước - Gọi học sinh thao tác Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục * Phân nhóm luyện tập Thuyết trình Thuyết trình, trực quan Thuyết trình Thuyết trình, trực quan Phân tích, phát vấn, trực quan Trực quan, phân tích, phát vấn Quan sát, phân tích Chia nhóm thảo luận Phát vấn Thuyết trình Ghi chép Ghi chép, quan sát Ghi chép Quan sát, ghi chép Lắng nghe, trả lời, quan sát Quan sát, trả lời Thảo luận nhóm , trình bày trả lời 41 2 2 9 18 9 1 B Hướng dẫn thường xuyên * Hướng dẫn lồng các cuộn dây còn lại * Chuẩn bị * Mỗi học sinh làm một sản phẩm Trực quan Quan sát, nhắc nhở, uốn nắn Quan sát Thao tác 30 5 240 STT Nội dung hướng dẫn Phương pháp dạy học Thời gian ( Phút ) Phương pháp dạy Phương pháp học C Hướng dẫn kết thúc - Kiểm tra đánh giá từng sản phẩm của học sinh - Nhận xét quá trình thực hiện - Công bố kết quả - Tổng kết - Vệ sinh công nghiệp Quan sát Phân tích Đánh giá diểm Ghi nhớ rút kinh nghiệm 38 IV . câu hỏi , và nhiệm vụ chuẩn bị bài sau : Thời gian 2 phút - Phân tích trình tự công việc lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn? - Vẽ và phân tích sơ đồ đấu dây stato quạt bàn? V . Tự rút kinh nghiệm Ngày 08 tháng12 năm 2007 Ban giám hiệu Khoa điện- điện tử Vũ văn thược Giáo viên Trần đại dũng đề cương bài giảng thực hành Bài giảng số: 18 Thời gian thực hiện: 06 giờ Lớp:. Trung cấp nghề Điện Số giờ đã giảng: 17 ca Thực hiện ngày 15 /12/ 2007 Tên bài : Lồng cuộn dây vào rãnh Stato quạt bàn Z = 16 ; 2p = 4 I. Mục tiêu: - Phân tích được trình tự công việc và các sai hỏng thường gặp khi lồng cuộn dây - Lồng được bộ dây vào rãnh Stato một cách chính xác, đúng trình tự công việc trong thời gian 110 phút. - Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và khoa học trong công việc II. Thiết bị, dụng cụ, vật liệu: Thiết bị: Stato quạt bàn 16 rãnh Dụng cụ: Giá đặt stato, dao tre, bút đánh dáu, giấy ráp, đồng hồ vạn năng. Vật liệu : Các cuộn dây, bìa úp, nêm rãnh, parafin, giẻ lau. III. Nội dung: Trình tự lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn: (Theo bảng bên ) * Thao tác mẫu - Giới thiệu các bước - Gọi học sinh thao tác Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục: (Theo bảng bên ) * Phân công luyện tập - Giao phiếu thực tập - Phát bản trình tự lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn. TT Sai hỏng Nguyên nhân Cách khắc phục 1 Lồng sai rãnh. - Xác định sai vị trí - Không theo sơ đồ - Xác định đúng vị trí theo sơ đồ 2 Dây bị rối, đứt. - Vê dây, chải dây không đúng kỹ thuật - Vê dây, chải dây nhẹ nhàng theo một chiều nhất định 3 Chạm vỏ - Dây quấn bị xước - Hỏng bìa cách điện - Đưa dây vào miệng rãnh phải nhẹ nhàng - Không để các đầu nối chạm vào stato Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục *Tổng kết , hệ thống hoá bài: * Tài liệu tham khảo: - Giáo trình quấn dây máy diện NXB Khoa học kỹ thuật - Kỹ thuật quấn dây NXB Lao động - Công nghệ quấn dây NXB Khoa học kỹ thuật Ngày 08 tháng12 năm 2007 Ban giám hiệu Khoa điện-điện tử Vũ văn thược Giáo viên Trần đại dũng Trình tự lồng cuộn dây vào rãnh stato quạt bàn Bước công việc Nội dung công việc Trình tự thao tác Thiết bị, dụng cụ, vật liệu Yêu cầu kỹ thuật Chú ý Bước1 Sát parafin vào miệng rãnh Sát lần lượt tất cả các rãnh Stato, parafin Miệng rãnh phải trơn Không để parafin thành cục trong rãnh Bước2 Xác định vị trí các cuộn dây trên sơ đồ trải và trên stato - Xác định cuộn dây làm việc - Xác định cuộn dây khởi động - Xác định cuộn dây điều tốc Sơ đồ, bút đánh dấu, Stato Xác định đúng vị trí các cuộn dây theo sơ đồ Thứ tự đặt cạnh tác dụng Bước3 Lồng cuộn dây làm việc vào rãnh - Đặt stato lên giá - Tạo hình bin dây - Hạ bin dây vào rãnh - úp bìa cách điện và nêm rãnh - Tạo hình đầu bin dây - Kiểm tra thông mạch và cách điện cuộn dây. - Giá đặt stato, Stato, bin dây, dao tre, bìa úp, nêm rãnh, giấy ráp, đồng hồ vạn năng - Stato phải chắc chắn - Hai cạnh tương ứng với vị trí hạ dây - Dây không được rối, đứt, hỏng cách điện - Đúng trình tự úp bìa và nêm rãnh - Không chạm vào stato - Hai đầu dây thông mạch và cách điện tốt - Vị trí đặt cuộn dây - Tay phải sạch và khô - Vê dây nhẹ nhàng, chải theo một chiều - Không để nêm trồi lên miệng rãnh - thao tác nhẹ nhàng - Làm sạch đầu dây trước khi đo Bước4 Lồng cuộn dây khởi động vào rãnh Tương tự bước 3 Tương tự bước 3 Tương tự bước 3 Tương tự bước 3 Bước5 Lồng cuộn dây điều tốc vào rãnh Tương tự bước 3 Tương tự bước 3 Tương tự bước 3 Tương tự bước 3 KĐ2 ĐT3 LV2 ĐT2 ĐT1 KĐ1 LV1 a a 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Շ Շ Շ Շ Sơ đồ trải bộ dây Stato quạt bàn Z =16; 2P =4 Phần II.1 Quấn máy bơm Thời gian: 4 ca Phần II.3 Quấn quạt trần Thời gian: 4 ca Bài 1: Guồng dây, lót bìa cách điện và nêm rãnh Thời gian: 1 ca Bài 2: Lồng dây vào rãnh Stato quạt bàn Z=16,2p=4 Thời gian: 1 ca Bài 3: Đấu lắp động cơ quạt bàn Thời gian: 1 ca Bài 4: Tẩm sấy bộ dây quạt bàn Thời gian: 1 ca Phần II Quấn động cơ điện 1 pha Thời gian: 12 ca Tên môn học: Thực tập quấn dây máy điện Thời gian: 48 ca Phần I Quấn máy biến áp Thời gian: 12 ca Phần III Quấn động cơ điện 3 pha Thời gian: 24 ca Phần II.2 Quấn quạt bàn Thời gian: 4 ca Vị trí bài giảng Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh nam định lần thứ 2 trường cao đẳng nghề nam định ===o0o=== Hồ sơ bài giảng thực hành Tên bài : lồng cuộn dây vào rãnh Stato quạt bàn Z = 16 ; 2P = 4 Họ và tên : Trần Đại Dũng Môn học : Thực tập quấn dây máy điện Đối tượng : Trung cấp nghề Chuyên nghành : Điện dân dụng Nam Định, tháng 12 năm 2007

File đính kèm:

  • docgiao an long day vao ranh stator quat ban.doc
Giáo án liên quan