Giáo án Các môn lớp 3 - Tuần 23

I.Mục tiêu:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

-Hiểu nội dung: Khen ngợi hai chị em Xô – phi là những em bé ngoan, sẳn sàng giúp đỡ người khác. Chú Lí là người tài ba, nhân hậu, rất yêu quý trẻ em (trả tời được các câu hỏi trong SGK)

-Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa

*KNS : Kĩ năng thể hiện sự thông cảm . Kĩ năng nhận thức bản thân . Kĩ năng tư duy sáng tạo .

II.Đồ dùng dạy - học:

Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.

III.Các hoạt động dạy học :

 

doc35 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Các môn lớp 3 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hành đoạn văn 7 - 10 câu nói về chủ đề đang học. Viết rõ ràng, diễn đạt thành câu. - Mời 5 -7 HS đọc bài trước lớp. - Nhận xét cho điểm một số bài viết hay. - GV thu bài học sinh về nhà chấm. 3.Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. - Hai em đọc bài viết của mình. - Cả lớp theo dõi, nhận xét. -Lắng nghe. - 1 em đọc yêu cầu bài và các gợi ý, lớp đọc thầm. - 1 em kể mẫu, lớp nhận xét bổ sung. - HS tập kể. - Lần lượt từng HS thi kể trước lớp. - Cả lớp theo dõi nhận xét và bình chọn bạn nói hay nhất . - Một học sinh đọc đề bài tập 2 - Cả lớp viết bài vào vở. - Học sinh lần lượt đọc lại đoạn văn. - Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn viết tốt nhất. - HS nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: ........................................................................................................................................ Toán CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP) I.Mục tiêu: - Học sinh biết thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương). - Vận dụng phép chia để làm tính giải toán - GDHS kĩ năng giải toán có hai phép tính. II. Thiết bị - ĐDDH Bảng phụ III. Hoạt động dạy - học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 4’ 1’ 30’ 4’ A.Ổn định tổ chức B.KTBC : - Gọi hai em lên bảng làm bài tập 4267 : 2 4658 : 4 - Nhận xét ghi điểm. C.Bài mới: 1.Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới * Hướng dẫn phép chia 4218 : 6 - GV ghi lên bảng: 4218 : 6 = ? - YC HS đặt tính và tính trên nháp. - Gọi 1HS lên bảng thực hiện, nêu cách thực hiện. - GV nhận xét và ghi lên bảng như SGK. * Hướng dẫn phép chia 2407 : 4 - GV ghi bảng : 2407 : 4 = ? - Yêu cầu đặt tính và tính tương tự như ví dụ 1. Luyện tập: Bài 1: Gọi học sinh nêu bài tập 1. - Yêu cầu HS thực hiện vào vở. - Mời 3HS lên bảng thực hiện. - Giáo viên nhận xét chữa bài. Bài 2: Gọi học sinh đọc bài toán. - Hướng dẫn HS phân tích bài toán. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. Bài 3:Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu cả lớp tự làm bài. - Gọi HS nêu miệng kết quả. -GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. 3.Củng cố - dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học. - Về nhà xem lại các BT đã làm. - Hai em lên bảng làm bài. - Lớp theo dõi nhận xét bài bạn. - Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. - cả lớp thực hiện trên nháp. - 1HS lên bảng thực hiện, lớp bổ sung: 4218 6 01 703 18 0 Vậy 4218 : 6 = 703 - 3 em nhắc lại cách thực hiện - Cả lớp cùng thực hiện phép tính. - Một HS đứng tại chỗ nêu cách làm, lớp theo dõi bổ sung. 2407 4 00 601 07 3 Vậy 2407 : 4 = 601 ( dư 3 ) - Hai học sinh nêu lại cách chia. - Một học sinh nêu yêu cầu đề bài 1. - Cả lớp thực hiện làm vào vở. - Ba học sinh lên bảng thực hiện, lớp bổ sung. 3224 4 1516 3 2819 7 02 806 01 505 01 402 24 16 19 0 1 5 - Một em đọc bài toán. - Cả lớp cùng GV phân tích bài toán và làm bài vào vở. - Một HS lên bảng giải bài, lớp bổ sung: Giải: Số mét đường đã sửa là : 1215: 3 = 405 (m ) Số mét đường còn phải sửa : 1215 – 405 = 810 ( m ) Đ/S : 810m. - Một em đọc yêu cầu bài - Cả lớp thực hiện vào vở. - Một HS lên bảng tính và điền. - Lớp nhận xét sửa chữa: a) Đ ; b) S ; c) S. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. Rút kinh nghiệm tiết dạy: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tự nhiên xã hội KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ CÂY I.Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:Nêu được chức năng của lá cây đối với đời sống của thực vật và ích lợi của lá cây đối với đời sống con người -Biết được quá trình quang hợp của lá cây diễn ra ban ngày dưới ánh sáng mặt trời còn quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ban đêm. *GDMT : Biết cây xanh có lợi ích đối với cuộc sống của con người ; khả năng kì diệu của lá cây trong việc tạo ra ôxi và các chất dinh dưỡng để nuôi cây . *KNS:Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin,kĩ năng làm chủ bản thân, kĩ năng tư duy phê phán II.Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh trong SGK trang 88, 89. III. Hoạt động dạy - học: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 4’ 1’ 30’ 4’ A.Ổn định tổ chức B. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra 2 em. - Nhận xét đánh giá. C.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: 2. Dạy bài mới * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Bước 1: Thảo luận theo cặp - Yêu cầu từng cặp dựa vào hình 1 SGK trang 88 tự đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của nhau. + Trong quá trình quang hợp thì lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ? + Quá trình quang hợp xảy ra trong điều kiện nào ? + Quá trình hô hấp lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì ? + Ngoài chức năng quang hợp và hô hấp, lá cây còn có chức năng gì ? Bước 2: Làm việc cả lớp - Mời một số cặp trình bày kết quả thảo luận trước lớp. - GV nhận xét chốt lại ý đúng. + Vậy lá cây có có những chức năng nào ? * Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm. Bước 1:Yêu cầu HS các nhóm thảo luận dựa vào thực tế cuộc sống và hình trong sách giáo khoa trang 89 để: + Nêu ích lợi của lá cây ? + Kể tên 1 số lá cây dùng để gói bánh, làm thuốc, để ăn, làm nón, lợp nhanh[ Bước 2:Mời đại diện các nhóm thi kể trước lớp. - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. 3.Củng cố - Dặn dò: - Cho HS liên hệ với cuộc sống - Về nhà học bài và ghi nhớ. - 2 em trả lời câu hỏi: Nêu đặc điểm của lá cây. - Cả lớp theo dõi, nhận xét. - Lớp theo dõi. - Các cặp ngồi xoay mặt vào với nhau để quan sát hình 1 trong SGK T88 để đặt CH và trả lời với nhau. + Lá cây khi quang hợp hấp thụ khí các bon níc và thải ra khí ô xi, quá trình này xảy ra vào ban ngày. - Ngược lại trong quá trình hô hấp lá cây hấp thụ khí ô - xi và thải ra các bon - níc, quá trình này xảy ra vào ban đêm. + Ngoài ra lá cây còn tham gia vào việc thoát hơi nước. - Lần lượt một số cặp trình bày trước lớp. - Cả lớp nhận xét bổ sung. - HS nêu - Các nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm khác bổ sung: Lá cây để ăn, làm thuốc, gói bánh, gói hàng, làm nón, lợp nhà, làm phân bón - Cả lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng cuộc. - Hai HS nhắc lại nội dung bài học. Rút kinh nghiệm tiết dạy: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Hướng dẫn học Toaùn: ÔN TOÁN I.Muïc tieâu: - OÂn taäp nhaân, chia caùc soá coù bốn chöõ soá vôùi(cho) soá coù moät chöõ soá. - Giaûi baøi toaùn coù hai pheùp tính lieân quan ñeán pheùp nhaân vaø chia. II. Thiết bị - ĐDDH VBTT tập 2 III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1’ 4’ 1’ 30’ 4’ A.Ổn định tổ chức B. Baøi cuõ: GV cho HS chöõa baøi taäp ôû vôû bài taäp toaùn. C.Baøi môùi: 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Phaàn 1: HS laøm baøi taäp ôû vở bài taäp toaùn. - Gv chaám baøi. - Cho Hs chöõa baøi. - Choát keát quaû ñuùng. Phaàn 2:Hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû: Baøi 1: Ñaët tính roài tính: 2415 x 2 1726 x 3 1418 x 5 2317 x 4 5676 : 3 4569 : 4 1827 : 6 7196 : 7 Baøi 2: Tìm y: a) y x 3 = 1026 4 x y = 4052 Baøi 3: Moät sieâu thò nhaäp veà 1845 kg cam, trong ngaøy chuû nhaät ñaõ baùn heát 1/3 soá cam ñoù. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu ki- loâ gam cam? -Gv cho Hs ñoïc baøi vaø laøm vaøo vôû. Gv chaám baøi vaø nhaän xeùt. 3.Cuûng coá daën doø: GV nhận xét giờ học - 3HS leân baûng chöõa baøi 1,2,3. - HS nhaän xeùt ñuùng sai. - HS laéng nghe - HS laøm baøi vaøo vôû BTT - Töøng HS leân baûng chöõa baøi. - HS nhaän xeùt. - HS chöõa baøi vaøo vôû. - HS ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi vaøo vôû. - 4 Hs leân baûng chöõa baøi. - Moãi em chöõa 2 phaàn. - HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi - HS laøm baøi vaøo vôû. - Ñoåi cheùo ñeå kieåm tra keát quaû. - HS ñoïc ñeà vaø toùm taét baøi toaùn vaø giaûi vaøo vôû. - HS chöõa baøi. - HS nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Hoạt động tập thể SINH HOẠT SAO Toaùn naâng cao A/ Muïc tieâu: - Naâng cao kieán thöùc veà pheùp nhaân soá coù 4 chöõ soá vôùi soá coù 1 chöõ soá. - Giaùo duïc HS töï giaùc trong hoïc taäp. B/ Hoaït ñoäng daïy - hoïc: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1. Höôùng daãn HS laøm BT: - Yeâu caàu HS laøm caùc BT sau: Baøi 1: Tính: 1243 3210 1311 1203 x 2 x 3 x 6 x 7 Baøi 2: Tính nhaåm: 3000 x 2 20 x 5 10 x10 4000 x 2 200 x 5 100 x 10 5000 x 2 2000 x 5 1000 x 10 Baøi 3: Tính chu vi HCN coù caïnh daøi laø 1327 cm, caïnh ngaén laø 969 cm. (Tính 2 caùch) Baøi 4: Tuøng mua 6 con tem, moãi con tem giaù 800 ñoàng. Tuøng ñöa coâ baùn haøng tôø giaáy baïc 5000 ñoàng. Hoûi coâ baùn haøng phaûi traû cho laïi cho Tuøng bao nhieâu tieàn ? (Giaûi 2 caùch) - Chaám vôû moät soá em, nhaän xeùt chöõa baøi. 2. Daën doø: Veà nhaø xem laïi caùc BT ñaõ laøm. - Caû lôùp töï laøm baøi vaøo vôû. - Laàn löôït töøng em leân baûng chöõa baøi, caû lôùp theo doõi boå sung: 1243 3210 1311 1203 x 2 x 3 x 6 x 7 2486 9630 7866 8421 3000 x 2 = 6000 20 x 5 = 100 4000 x 2 = 8000 200 x 5 = 1000 5000 x 2 = 10000 10 x 10 = 100 2000 x 5 = 10000 100 x 10 = 1000 1000 x 10 = 10000 Giaûi: Chu vi hình chöõ nhaät laø: (1327 + 969) x 2 = 4592 (cm) ÑS: 4592 cm Caùch 2: Chu vi HCN laø: 1327 x 2 + 969 x 2 = 4592 (cm) ÑS: 4592 cm Giaûi: Soá tieàn mua 6 con tem laø: 800 x 6 = 4800 (ñoàng) Soá tieàn coâ baùn haøng phaûi traû laïi laø: 5000 - 4800 = 200 (ñoàng) ÑS: 200 ñoàng Caùch 2: Giaûi: Soá tieàn coâ baùn haøng phaûi traû laïi laø: 5000 - 800 x 6 = 200 (ñoàng) ÑS: 200 ñoàng

File đính kèm:

  • docTUAN 23.doc
Giáo án liên quan