Giáo án Âm nhạc 4 (2 buổi/ ngày) tuần 7 - Tập chép nhạc : game Fdur

 Tên bài : Tập chép nhạc : game Fdur.

I. MỤC TIÊU:

• Học sinh chép đúng, đẹp và chính xác bài tập chép nhạc.

• Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng chép nhạc.

II. CHUẨN BỊ:

• Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, bảng phụ

• Học sinh: SGK + vở ghi chép

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức: ( 1¬¬ phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong.

2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) :

- Gọi vài học sinh lên nhắc lại một vài tên nốt, hình nốt -> đánh giá.

 3. Bài mới : ( 25 phút)

Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại.

* Các hoạt động chính :

A) Hoạt động 1 : (15 phút)

 Nội dung : “ Tập chép nhạc”

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 933 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 4 (2 buổi/ ngày) tuần 7 - Tập chép nhạc : game Fdur, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7. Tiết 7 Ngày soạn : 03/10/2010 Ngày dạy : 06/10/2010 Tên bài : Tập chép nhạc : game Fdur. I. MỤC TIÊU: Học sinh chép đúng, đẹp và chính xác bài tập chép nhạc. Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng chép nhạc. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, bảng phụ… Học sinh: SGK + vở ghi chép III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) : - Gọi vài học sinh lên nhắc lại một vài tên nốt, hình nốt -> đánh giá. 3. Bài mới : ( 25 phút) Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại. * Các hoạt động chính : A) Hoạt động 1 : (15 phút) Nội dung : “ Tập chép nhạc” Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Treo bảng phụ có bài tập chép nhạc : - Giới thiệu tên nốt, hình nốt, cao độ, tiết tấu. - Hướng dẫn học sinh đọc tên nốt, cao độ, trường độ của các nốt nhạc trên bài tập chép nhạc. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Bắt giọng cho cả lớp đọc nhạc. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Chia dãy, tổ, nhóm… và lần lượt bắt giọng cho học sinh đọc và hướng dẫn học sinh gõ đệm. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Hướng dẫn học sinh ghi bài vào vở. * Trong khi học sinh ghi bài vào vở, giáo viên đi từng bàn để hướng dẫn học sinh ghi bài vào vở. - Gọi vài học sinh lên đọc nhạc và vỗ nhịp. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Theo dõi. - Lắng nghe. - Đọc theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Chép bài tập theo hướng dẫn. B) Hoạt động 2 ( 10’) : Nội dung : Chấm - chữa bài tập. Mục tiêu : Giúp học sinh nhận biết được những gì đạt và chưa đạt sau khi tập chép nhạc. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Thu một số vở của học sinh để chấm – chữa bài, ghi rõ những sai sót để học sinh có thể so sánh và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. - Chọn một số bài đạt và chưa đạt để so sánh và tuyên dương những bài đạt điểm khá đồng thời cũng nhắc nhở động viên những bài chưa đạt. - Phát vở cho học sinh. - Nhận xét chung cho bài tập chép nhạc của học sinh, từ đó rút ra kinh nghiệm cho học sinh ở những bài tập chép nhạc sau. - Theo dõi. - Theo dõi. - Nhận vở và xem kết quả của mình. - Lắng nghe. - Rút kinh nghiệm. 4) Củng cố – dặn dò (4’) : - Giáo viên nhắc nhở cho học sinh những việc đạt và chưa đạt qua tiết học. - Dặn dò học sinh về nhà học bài cũ, xem bài mới. 5) Nhận xét – đánh giá ( 1’) - Nhận xét, đánh giá cụ thể tiết học.

File đính kèm:

  • docTuan 7 ( Tap chep nhac - Fdur ).doc
Giáo án liên quan