Giáo án Âm nhạc 1 - Trường tiểu học Thuỷ An

Tiết 1 : Học hát: Quê hương tươi đẹp

 Dân ca : Nùng

 Lời Việt: Hoàng Anh

 I. MỤC TIÊU :

- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, đúng sắc thái bài hát

- Biết sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo phách, theo nhịp

- Biết bài hát của dân ca Nùng

 II. CHUẨN BỊ :

- Đàn, đĩa, tranh minh hoạ ngườidân tộc Nùng ở miền núi phía Bắc

- Nhạc cụ gõ đệm : song loan, thanh phách, mõ

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 1. KT bài : Giới thiệu chương trình bộ môn âm nhạc (2)

 2. Bài mới :

 

doc61 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1095 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Âm nhạc 1 - Trường tiểu học Thuỷ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t: “Hũa bỡnh cho bộ”. Hụm nay cô cựng cỏc em tập hỏt bài này nhộ! - GV cho HS nghe bài hỏt qua băng đĩa nhạc hoặc do chớnh GV trỡnh bày. - GV cho HS dọc lời ca theo tiết tấu (Đọc đồng thanh). Cờ hoà............................................. xanh Kỡa đàn ......................................hiền hũa Hũa bỡnh ......................................bộ xinh Nhịp nhàng ...............................bộ ngoan - GV dàn cõu 1 (3 lần) HS hỏt nhẩm theo,GV bắt nhịp 1-2 HS hỏt hũa theo tiếng dàn. - Tập cỏc cõu khỏc tương tự. - Khi tập xong cõu 2 GV cho HS hỏt nối cõu 1 và cõu 2.Tập hát múc xớch đến hết bài. - Khi HS hỏt tốt GV đệm đàn cho HS hỏt cả bài theo nhóm, tổ, cá nhân b. Hoạt động 2: (12’) Hỏt kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca * GV hướng dẫn HS hỏt, gừ dệm theo phỏch. VD: Cờ hoà bỡnh bay phấp phới x x x x Giữa trời xanh biếc xanh x x x x - Gv gõ mẫu và cho Hs tập gõ từng câu - Cho HS hát và gõ đệm theo dãy, bàn * GV hướng dẫn HS hỏt, gừ tiết tấu lời ca VD: Cờ hoà bỡnh bay phấp phới x x x x x x Giữa trời xanh biếc xanh x x x x x - Gv gõ mẫu và cho Hs tập gõ từng câu - Cho HS hát và gõ đệm theo dãy, bàn, c. Củng cố- Dặn dò: (2’) - Cho HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Chuẩn bị bài sau - HS nghe gới thiệu nội dung bài - HS nghe - HS thực hiện - Hát hoà theo - Thực hiện - Hát cả bài - Quan sát - Hát, gõ từng câu - Biểu diễn - Quan sát - Hát, gõ từng câu - Biểu diễn - Thực hiện - Xem bài Ngày 23.3.2009 Tổ trưởng kí duyệt Nguyễn thị viên Ngày soạn : 30.3.2009 Ngày giảng : 3.4.2009 Tiết 27 : Học hát : Hoà bình cho bé Nhạc và lời: Huy Trân I.Mục tiêu : - HS hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời, biết bài hỏt do nhạc sĩ Huy Trõn sáng tỏc - Biết hỏt kết hợp vận động phụ hoạ - Biết đánh nhịp 2/4 II. Chuẩn bị : - Đàn, đĩa, tranh ảnh minh hoạ - Thanh phách, song loan, mõ, trống nhỏ III. Các hoạt động Dạy và Học : 1. KT bài : Hát và gõ đệm theo phách bài hát Hoà bình cho bé (3’) 2. Bài mới : Hoạt động GV Hoạt động HS a.Hoạt động 1: (12’) Ôn bài hát: Hoà bình cho bé (tiếp) - GV Cho HS hỏt ụn: - GV đệm dàn bắt nhịp 2-1 tập cho HS hỏt ụn hũa theo tiếng đàn - Tổ chức cho HS ụn tập - GV tổ chức cho HS hỏt thi đua theo từng tổ - GV tổ chức cho HS hỏt thi đua theo từng nhúm + GV yờu cầu HS hỏt cỏ nhõn (GV theo dừi nhận xột đỏnh giỏ} b. Hoạt động 2: (18’) Hỏt kết hợp vận dộng phụ họa: - GV hướng dẫn HS hỏt kết hợp vận dộng phụ họa: + Cõu 1: Đứng hỏt thỏa mỏi, chõn nhỳn nhẹ theo nhịp + Cõu 2: Hai tay vũng từ dưới đưa lờn cao hỡnh chữ V + Cõu hỏt 3:Vũng tay từ trờn cao xuống dưới đứng hỏt tự nhiờn + Cõu hỏt 4:Hai tay khoanh trước ngực đồng thời quay một vũng tại chỗ - GV đệm đàn cho Hs hát và vận động phụ hoạ theo nhạc - Cho HS biểu diễn theo nhóm, bàn, cá nhân - Gv hướng dẫn HS cách Đỏnh nhịp : - GV giới thiệu cho HS nắm được cỏch đỏnh nhịp 2/4 (theo sơ đồ) 2 1 + Nhịp 1: Đỏnh tay từ trờn xuống + Nhịp 2: Đỏnh tay từ dưới lờn - GV làm mẫu và hướng dẫn HS hát và đánh nhịp c. Củng cố- Dặn dò: (2’) - Cho HS hát vận động phụ hoạ theo nhạc - Chuẩn bị bài sau - HS thực hiện - Từng tổ hỏt thi - Từng nhúm hỏt thi - HS thực hiện - HS thực hành - Thực hiện - Quan sát mẫu - Hát và đánh nhịp - Thực hiện - Xem bài Ngày 30.3.2009 Tổ trưởng kí duyệt Nguyễn thị viên Ngày soạn : 7.4.2009 Ngày giảng : 10.4.2009 Tiết 28 : Ôn tập 2 bài : Quả, Hoà bình cho bé Nghe nhạc – Nghe hát I.Mục tiêu : - HS hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hỏt - Hỏt đối đỏp, vận động theo nhạc. Nghe gừ tiết tấu nhận ra bài hỏt - GD Hs Yờu thiờn nhiờn, yờu cuộc sống.Tớnh phỏn đoỏn II. Chuẩn bị : - Đàn, đĩa, tranh ảnh minh hoạ - Thanh phách, song loan, mõ, trống nhỏ III. Các hoạt động Dạy và Học : 1. KT bài : Hát và vận động phụ hoạ bài hát Hoà bình cho bé (3’) 2. Bài mới : Hoạt động GV Hoạt động HS a.Hoạt động 1: (15’) ễn tập 2 bài hỏt: Quả, Hoà bình cho bé 1. Ôn bài hát: Quả - GV đàn giai điệu hỏt ụn mẫu qua 1 lần cả 3 lời của bài hỏt: Quả, sau đú hướng dẫn HS hỏt ụn tập.Cho HS hỏt đối dỏp Tổ 1: Hỏt cõu hỏi Tổ 2: Hỏt trả lời Quả khế Tổ 3: Hỏt trả lời Quả trứng Tổ 4: Hỏt trả lời Quả bóng - Sau đú GV cú thể đổi chổ để cỏc tổ hỏt đối đỏp them phần sinh động - Cho HS ễn tập hỏt kết hợp vận động phụ họa: (GV hướng dẫn như tiết hoc 25) 2.ễn tập bài hỏt: Hũa bỡnh cho bộ - GV đàn giai điệu hỏt ụn mẫu qua 1 lần bài hỏt: Hũa bỡnh cho bộ, sau đú hướng dẫn HS hỏt ụn tập. - HS hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch - HS hỏt kết hợp gừ đệm theo tiết tấu lời ca - HS hỏt kết hợp vận dộng phụ họa b. Hoạt động 2: ( 15’) Nghe gừ tiết tấu nhận ra bài hỏt: - GV gừ tiết tấu bài hỏt: Bầu trời xanh và Hũa bỡnh cho bộ cho HS nghe và đặt cõu hỏi (Em hãy cho biết đú là t/tấu của bài hỏt nào?) + HS dễ dàng nhận ra đú là tiết tấu của bài hỏt Hũa bỡnh cho bộ + GV gợi ý thờm: Cũn một bài hỏt cũng cú t/tấu giống như thế vậy. Em hóy tỡm xem đú là bài hỏt gỡ? (GV gợi ý giỳp HS tỡm ra tờn bài hỏt: Bầu trời xanh) - Khi HS đó tỡm ra tờn bài hỏt GV đặt cõu hỏi: 4 Cõu hỏt trong bài hỏt Bầu trời xanh cú t/tấu như thế nào? 4 cõu hỏt trong bài Hũa bỡnh cho bộ cú t/tấu như thế nào? + Như vậy t/tấu của 2 bài hỏt Bầu trời xanh và Hũa bỡnh cho bộ như thế nào? * Nghe đàn - Nghe hỏt: - GV đàn bài hỏt: Đội ca cho HS nghe - GV trỡnh bày bài hỏt: Chim bay cũ bay cho HS nghe c. Củng cố- Dặn dò: (2’) - Cho HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca bài Hoà bình cho bé - Chuẩn bị bài sau -HS nghe và tập hỏt ụn - HS thực hiện - HS nghe và tập hỏt ụn - HS thực hiện - Biểu diễn theo yc của Gv - HS nghe và trả lời - HS suy nghỉ và trả lời - TL: giống nhau - TL: giống nhau - Nghe hát - Nghe hát mẫu - Thực hiện - Xem bài Ngày 7.4.2009 Tổ trưởng kí duyệt Nguyễn thị viên Ngày soạn : 14.4.2009 Ngày giảng : 17.4.2009 Tiết 29 : Học hát: Đi tới trường Nhạc: Đức bằng.Lời Học vần lớp 1 cũ I.Mục tiêu : - HS hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca - HS biết bài hỏt do nhạc sĩ Đức Bằng sỏng tỏc dựa trờn lời thơ trong sỏch Học vần lớp 1 cũ - Biết Hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch thể hiện biểu cảm,nhẹ nhàng, vui tươi - GD Hs Yờu mỏi trường, Yêu cỏc em nhỏ miền nỳi II. Chuẩn bị : - Đàn, đĩa, tranh ảnh minh hoạ - Thanh phách, song loan, mõ, trống nhỏ III. Các hoạt động Dạy và Học : 1. KT bài : Hát và vận động phụ hoạ bài hát Hoà bình cho bé (3’) 2. Bài mới : Hoạt động GV Hoạt động HS a.Hoạt động 1: (15’) Dạy bài hát Đi tới trường - GV giới thiệu qua tranh ảnh minh hoạ: Ngày ngày cỏc em đều cắp sỏch đến trường, cú em đi ngang qua dóy phố, cú em thỡ băng qua cỏnh đồng…Ở miền nỳi, để tơi trường cỏc em nhỏ cũn phải lội suối, lờn nương. Nhạc sĩ Đức Bằng đó dựa trờn bài Học vần lớp 1 cũ. Để viết nờn bài hỏt “Đi tới trường” bài hỏt cú giai điệu như làn điệu dõn ca miền nỳi phớa bắc nước ta. - GV cho HS nghe bài hỏt qua băng đĩa nhạc hoặc do chớnh GV trỡnh bày. - GV hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu - GV chia bài hỏt ra làm 5 cõu ngắn Từ nhà sàn xinh xắn - đú Chỳng em đi tới trường - nào Lội suối lại lờn nương - cao Nghe vộo von chim hút – hay Thật là hay – hay - GV dàn cõu 1 (3 lần) HS hỏt nhẩm hũa theo tiếng dàn. - Khi tập xong cõu 2 GV cho HS hỏt nối cõu 1 và cõu 2. - Tập múc xớch đến hết bài. - Khi HS hỏt tốt GV cho HS hỏt cả bài - Chỳ ý : Cho HS lấy hơi ở đầu mỗi cõu hát b. Hoạt động 2: ( 15’) )Hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch, theo nhịp: - GV hướng dẫn HS cỏch hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch. Từ nhà sàn xinh xắn – đú x x x x Chỳng em đi tới trường – nào x x x x… - Gv gõ mẫu và cho Hs tập hát gõ đệm theo nhóm......... - Hướng dẫn Hs hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca Từ nhà sàn xinh xắn – đú x x x x x x Chỳng em đi tới trường – nào x x x x x x… - Gv gõ mẫu và cho Hs tập hát gõ đệm theo nhóm......... c. Củng cố- Dặn dò: (2’) - Cho HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Chuẩn bị bài sau HS theo dừi, nghe - HS nghe và cảm nhận - HS thực hiện - HS tập hỏt theo GV - HS hỏt cả bài - HS thực hiện - Thực hiện - Thực hiện - Xem bài Ngày 14.4.2009 Tổ trưởng kí duyệt Nguyễn thị viên Ngày soạn : 14.4.2009 Ngày giảng : 17.4.2009 Tiết 30 : Ôn bài hát: Đi tới trường Nhạc: Đức bằng.Lời Học vần lớp 1 cũ I.Mục tiêu : - HS hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca - Nhớ bài hỏt này là của NS Đức Bằng sỏng tỏc dựa theo sỏch Học vần lớp 1 cũ - Hỏt kết hợp vận động phụ họa. Hỏt được những õm luyến lỏy - GD Hs Yờu quờ hương cuộc sống. Yờu mỏi trường, yờu cỏc em nhỏ dõn tộc thiểu số II. Chuẩn bị : - Đàn, đĩa, tranh ảnh minh hoạ - Thanh phách, song loan, mõ, trống nhỏ III. Các hoạt động Dạy và Học : 1. KT bài : Hát và gõ đệm theo phách bài hát Đi tới trường (3’) 2. Bài mới : Hoạt động GV Hoạt động HS a.Hoạt động 1: (15’) Ôn bài hát Đi tới trường - GV cho HS nghe lại bài hỏt qua băng đĩa nhạc hoặc do chớnh GV trỡnh bày. - GV h/dẫn HS hỏt ụn bài hỏt - Cho HS hỏt đồng thanh (3- 4 lần) - GV Yờu cầu: Hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca Chỳ ý : Tập hỏt đỳng những chỗ cú dấu luyến lỏy ( Xắn -đú, trường – nào, nương – cao, hút – hay) - Cho Hs Hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch - GV hướng dẫn HS hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch (như tiết 29) - GV hướng dẫn HS hỏt theo kiểu hỏt đối đỏp. - Chia lớp thành 4 tổ: * Tổ 1: Hỏt cõu 1 “Từ nhà sàn…...........................” * Tổ 2 :Hỏt cõu 2 “Chỳng em đi….........................” * Tổ 3: Hỏt cõu 3 “Lội suối lại…............................” * Tổ 4: Hỏt cõu 4 “Nghe vộo von….......................” * Cả lớp hỏt cõu cuối “Thật là hay – hay” b. Hoạt động 2: ( 15’) Hỏt kết hợp vận động phụ hoạ - GV h/dẫn HS hỏt kết hợp vận động phụ họa - Hỏt cõu 1-2-3 nhỳn chõn, bước tại chỗ, hai tay vung tự nhiờn. - Hỏt cõu 4: Để hai bàn tay sau hai vai c. Củng cố- Dặn dò: ( 2’) - Cho HS hát và vận động phụ hoạ - Chuẩn bị bài sau - HS theo dừi - Hs nghe - HS tập hỏt ộn - HS hỏt đỳng những chỗ cú luyến - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - Xem bài trước Ngày 14.4.2009 Tổ trưởng kí duyệt Nguyễn thị viên

File đính kèm:

  • docGiao an Am nhac 1(3).doc
Giáo án liên quan